Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.9.2020
Променен 10.9.2020

Биография
Емилия Стоянова Димова (Арнаудова)
(28.05.1970 – 07.09.2020)
Родена е в Чирпан

Обучение

Получава магистърска степен инженер физик в Софийския университет, специалност квантова електроника и лазерна физика. Дипломната й работа е на тема "Laser action of nd8(n+1)s2 – nd9(n+1)p transitions in HgIII Theoretical and experimental investigation of the conditions and principle of work of gas lasers with Hg as active media" (1994)

Защитава докторска дисертация на тема " Interaction of HeI (21S) and HeI (21P) with NeI (1S0), YbI (1S0) and N2 at thermal energy" в Института по физика на твърдото тяло при БАН (2005)

Специализира във Физическия институт в Загреб, Хърватия през 1996 (един месец); в Института по експериментална физика на Техническия университет в Грац, Австрия през 1996 (един месец) и 1997 (един месец); в Института по физика на Полската академия на науките във Варшава през 2004 (за 6 месеца); в Международния център по теоретична физика (ICTP), Триест, Италия през 2007 (40 дни)

Работи като post-doc изследовател в Кларендонската лаборатория на Оксфордския университет в Англия през 2008 (6 месеца); и в лабораторията Aimé Cotton, Universite Paris-Sud XI в Орсай, Франция от 01.04.2005 до 31.12.2006 (21 месеца), през периода 01.12.2010–28.02.2011 (3 месеца) и от 20.11.2016 до 31.01.2017

Научна област

Емилия Димова е добър експериментатор в областта на атомната спектроскопия, физика на плазмата, вакуумна техника и технологии, laser cooling and trapping, ultra-cold atoms and molecules by light

Професионален опит

Работи като асистент в лабораторията по атомна спектроскопия на ИФТТ-БАН (2005-2012)

В Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките е избрана за доцент през 2012

От 2012 е член на Научния съвет на Института по физика на твърдото тяло при БАН. През 2016 година е избрана за секретар, а от 2020 година е председател на Научния съвет

Проекти

Координатор на NATO Reintegration grant: EAP.RIG.982778 (2007-2009)

Участва в проекта "Encoding, processing and tomography of quantum information with ultra-cold atoms", финансиран от Националния научен фонд № VU-I-301 (2007)

Координатор на съвместен българо-китайски проект на тема ”Theory and experimental investigation of quantum information transfer by interaction between ultra-cold atoms and molecules”, финансиран от Националния научен фонд № DO02-1 (2008-2010)

Участва в проекта "Radiation proparties of ionic spectra", финансиран от Българския национален фонд по договор 1516 от 2005

Участва в проект на тема “Laser diagnostics in archaeology”, финансиран от Националния научен фонд

Координатор по проекта Рила на тема “INTERACTIONS À N-CORPS DANS DES ATOMES DE RYDBERG FROIDS” (2013-2014)

Има водеща роля при изпълнението на европейски REGPOT проект по ИНЕРА 316309, пакет 3 (2013-2017)

Координатор на Българо-Полски проект (2015-2018)

Ръководител на европейски проект по тема “Composite Pulses for Quantum Engineering” от програмата H2020-MSCA-IF-2015, № 705256, COPQE (2016-2018)

Преподавателска дейност

Преподава на студентите обща физика с лабораторни упражнения като външен лектор в Катедрата по приложна физика на Техническия университет в София по един семестър от февруари до юни 2013 и от февруари до юни 2017

Публикации

 1. K. Blagoev, G. Petrov, E. Dimova, Laser action of nd8(n+1)s2 – nd9(n+1)p transitions in HgIII, CuII and AgII, Appl. Phys. B 63, p. 349-354 (1996)

 2. K. Blagoev, E. Dimova, G. Petrov, Quenching of 4He(21S, 21P) and 3He(21S, 21P) states by collisions with Ne(1S0) atoms, JQSRT, 87, 69-82 (2004)

 3. E. Dimova, G. M. Petrov, K. Blagoev, Quenching of 4He and 3He excited states by collisions with N2, VACUUM, v.76, 405-408 (2004)

 4. K. Kowalski , E. Dimova-Arnaudova, K. Fronc , S. Gateva, M. Głódź , L. Lis, L. Petrov, J. Szonert, System for magneto-optical cooling and trapping of Rb atoms, Optica Aplicata, 36 (4), p 559 - 567 (2006)

 5. E. Dimova, O. Morizot, G. Stern, C. Garrido Alzar, A. Fioretti, V. Lorent, D. Comparat, H. Perrin, P. Pillet, Continuous transfer and laser guiding between two cold atom traps, Eur. Phys. J. D 42, 299-308 (2007)

 6. D. Comparat, A. Fioretti, G. Stern, E. Dimova, B. Laburthe Tolra, P. Pillet, Optimized production of large Bose Einstein Condensates, Phys.Rev A, 73, 043410 (2006)

 7. E. Radeva, K. Kolentsov, L. Yourukova, D. Zhechev, E. Dimova, Optical and photoluminescent properties of plasma polymer films used in electroluminescent display structures, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 70 (1), 169-172 (2009)

 8. J. Petrovic, D. McCabe, D. England, H. Martay, M. Friedman, A. Dicks, E. Dimova, I. Walmsley, Pump-probe Study of the Photoassociation of Cold Rubidium Molecules, Faradey Discussions 142, 403-413 (2009)

 9. E. Dimova, Magneto-Optical Trap for 87Rb atoms, Modern trends in Mathematics and Physics, ed. S. S. Tinchev, Heron Press, Sofia, 86-93 ( 2009)

 10. D. McCabe, D. England, H. Martay, M. Friedman, J. Petrovic, E Dimova, B. Chatel, I. Walmsley, A pump-probe study of the photoassociation of rubidium molecules, Phys. Rev. A 80, 033404 (2009)

 11. V. Steflekova, D. Slavov, D. Zhechev, E. Dimova, G. Todorov, Magneto-Galvanic Resonances in Hollow Cathode Discharge Lamps, Spectroscopy Letters, 42: 8, 513 - 517 (2009)

 12. D. Sofikitis, G. Stern, L. Kime, E. Dimova, A. Fioretti, D. Comparat, P. Pillet, Loading a dipole trap from an atomic reservoir, Eur. Phys. J. D 61, 437–442 (2011)

 13. E. S. Dimova, D. Comparat, G. Popkirov, A. A. Rangelov, N. V. Vitanov, Efficient broadband composite optical isolator, Applied optics 52 (35), 8528-853 (2013)

 14. E.S. Dimova, S.S. Ivanov, G. Popkirov, N. Vitanov, Efficient composite broadband polarization retarders and polarization filters, Journal of Physics: Conference Series 558, 012033 (2014)

 15. E.S. Dimova, S.S. Ivanov, G. Popkirov, N. Vitanov, Highly efficient broadband polarization retarders and tunable polarization filters made of composite stacks of ordinary wave plates, J. Opt. Soc. Am. A v.31, No. 5, pp. 952 - 956 (2014)

 16. E. Dimova, A. Rangelov, E. Kyoseva, Tunable bandwidth optical rotator, Photon. Res 3, No. 4 pp. 177-179 (2015)

 17. E. Dimova, A. Rangelov, E. Kyoseva, Broadband and ultra-broadband polarization rotators with adiabatic modular design, Journal of Optics, 17 ( 7), 075605 (5pp) (2015)

 18. E. Dimova, E. Kyoseva, A. Rangelov. Broadband and ultra-broadband polarization rotators with adiabatic modular design. Journal of Optics, 17, 7, IOP Publishing Ltd, 2015

 19. E. Dimova, W. Huang, G. Popkirov, A. Rangelov, E. Kyoseva, Broadband and ultra-broadband modular half-wave plates, Opt. Communication 366, pp. 382–385 (2016)

 20. E. Dimova, Individual selective rotation of the linear polarization of single light beam in a bundle, Rev. Sci. Instrum. 90, 086102 (2019)

 21. E. Stoyanova, M. Al-Mahmoud, H. Hristova, A. Rangelov, E. Dimova, N. Vitanov, Achromatic polarization rotator with tunable rotation angle, Journal of Optics. 21, 105403 (5pp) (2019)

 22. H. Hristova, S. Ognyanski, A. Rangelov, E. Dimova, A different optical composition for a broadband linear polarization rotator, Journal of Physics: Conference Series, 1186 (1), 012018 (2019)

Използвана литература:

 1. Лична страница

 2. Некролог ИФТТ-БАН

Начало