Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services


Memoirs

Created 22.7.2014
Updated 11.3.2021

Protocols
Records
Sertificates
Professor D.Sc.
Nicola Petkov Balabanov
RECORD 2
(29 August 2018)

       

 1. Н. Балабанов, Върхът Данов, УИ П. Хилендарски (2017)

 2. Н. Балабанов, Йоаким Груев, УИ П. Хилендарски (2016)

 3. Н. Балабанов, Явлението Найден Геров първият наш физик и лирик, лексикограф и дипломат, бележит педагог, просветител и общественик, УИ П. Хилендарски (2014)

RECORD 1

           

 1. Н. Балабанов, Откровения, Пловдив (2012)

 2. Н. Балабанов, Моите параболи, в. Пловдивски университет, бр. 4, 2012, с. 2-4

 3. Н. Балабанов, По магистралите на ядрената физика, Унив. изд., Пловдив (2010) (179 стр. ISBN 978-954-423-586-4)

 4. Н. Балабанов, mc2 + усмивка анекдоти, карикатури, афоризми, балабанизми, Унив. изд., Пловдив (2010)

 5. Н. Балабанов, Да оркестрираме мелодиите на физиката, Пловдив, ПУ (2008)

 6. Н. Балабанов, От "зайчарника" в Кеймбридж до Женевския титан, Унив. изд., Пловдив (2007)

 7. Н. Балабанов, Пътища и спирки срещи и преживявания, Унив. изд., Пловдив (2007)

 8. Н. Балабанов, Парчета от спомени частици история, Унив. изд., Пловдив (2007)

 9. Н. Балабанов, Ролята на акад. Г. Наджаков в създаването на Пловдивската университетска физика. - Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България (2007) 121-124

 10. Н. Балабанов, Симпозиум “Развитие и разпространение на физическите знания в България”. - Светът на физиката (2005) № 3, 334–337

 11. Вестник "Пловдивски университет", г. 23, бр. 2 (347), 21 март 2005 година

 12. Вестник "Пловдивски университет", г. 23, бр. 3 (348), 4 април 2005 година

 13. Н. Балабанов, Забраната Бог, Пловдив, ПУ (2004)

 14. Н. Балабанов, Изкуствената радиоактивност на 70 години, Светът на физиката (3) 203-210 (2004)

 15. Н. Балабанов, Тежки загуби за пловдивската физика, Физика (2004) № 6, 49–50

 16. Н. Балабанов, Нишки от гоблена на съвременната физика, Педагог, Пловдив (2003)

 17. Н. Балабанов, Светила на физиката, Пловдив (2000)

 18. Н. Балабанов, Човешкото лице на физиката, Пловдив, ПУ (1999)

Back