Български ИФТТ БАН English
Начало
Биография
Електрометрия
Фотоелектрети
Физически институт
Публикации
Използвана литература

ГЕОРГИ НАДЖАКОВ

Академик Георги Наджаков говори 24 минути по време на Втората научно техническа конференция, проведена с участието на физици от Софийския университет, Института по физика на твърдото тяло и Завода за електрони преобразувателни елементи (ЗЕПЕ) на 8 и 9 май 1976 година в Гюлечица. Аудио запис на част от това изказване е използван във филма по-горе.

Начало

Създаден: 10 декември 2004 г.
Променен: 26.10.2020 г.