Мемоари
Съюз на физиците в България
Bulgarian English
По повод 120 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков
НАЧАЛО
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
2 и 3 СЪОБЩЕНИЕ
РЕЗЮМЕТА
ПРОГРАМА
ДОКЛАДИ

Д О К Л А Д И

PDF файла съдържа всички доклади

 1. Л. Спасов, Институт по физика на твърдото тяло – БАН
  Приноси на физиката в изследванията и технологичното развитие на кварца и кварцовите прибори в България

 2. В. Андреев, Национален институт по метеорология и хидрология, БАН
  История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба

 3. В. Андреев, Национален институт по метеорология и хидрология, БАН
  Начало на авиацията и авиационната метеорология в България

 4. С. Балабанов, Институт по физика на твърдото тяло, БАН
  Творческото “хоби“ на бележития учен акад. Г. Наджаков

 5. С. Марков, Институт по математика и информатика, БАН
  Български учители и учени около Освобождението

 6. Н. Нанчева
  Страници от историята на обучението по физика в Русенския университет

 7. М. Замфиров, Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ
  Исторически предпоставки за внедряването и развиването на обучението по информатика в българските училища

 8. А. Карастоянов, Технически университет, София
  Неравният път към реалността

 9. И. Тодоров, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН
  М. Бушев, Институт по Физика на твърдото тяло – БАН
  Галилей и Кеплер от средновековието към модерността на ХХ век

 10. Г. Камишева, Институт по физика на твърдото тяло – БАН
  А. Камишев
  Исторически методи за измерване на разстояния

 11. И. Азманов
  Георги Наджаков – член на Академията на науките на СССР

 12. И. Азманов
  Още за физикът Наджаков

 13. И. Азманов
  Георги Наджаков и политическата опасност над него

 14. И. Азманов
  Как се създаде интернет

 15. И. Азманов
  Кибернетиката се създаде с помощта на двама българи

 16. И. Азманов
  Сър Исак Нютон и измамата с ябълката

 17. И. Азманов
  Първата радиационна фотография

 18. И. Азманов
  Професор Бахметиев и княз Фердинанд

 19. И. Азманов
  Генетика на гениалността при Вавилови

 20. И. Азманов
  За братовчедите Курчатови

Начало

Музей по история на физическите науки в България
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72, София 1784
Тел.: +359 2 979 58 31; GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 416 93 57
E-mail: gkamish@issp.bas.bg

Създаден: 2 януари 2017 г.
Променен: 5 януари 2018 г.