Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 115 години от рождението на академик Георги Наджаков

Комитети       Програма       Абстракти       Съорганизатори       Изложба

       През 2011 г. се навършват кръгли годишнини на видни физици и 100 годишнината от откриването на свръхпроводимостта. Целта на симпозиума е да покаже и популяризира традициите и добрите практики, създадени на Балканите, както и да даде възможност на любознателни ученици и студенти да се докоснат до изследователския процес. За участие в симпозиума са поканени както учени, която работи в областта на историята на физиката и математиката, така и учители, студенти и ученици.

   

Начало

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72, София 1784
Тел.: +359 2 979 58 31; GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 416 93 57
E-mail: gkamish@issp.bas.bg

Създаден: 18 юли 2011 г.
Променен: 14 март 2017 г.