Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков

КОМИТЕТИ

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Академик Ст. Панчев (Централна лаборатория по слънчево земни въздействия при БАН).

ЧЛЕНОВЕ:

Академик А. Г. Петров (Институт по физика на твърдото тяло при БАН),

Академик П. Попиванов (Съюз на математиците в България),

Професор дфн Н. Балабанов (Пловдивски университет),

Професор И. Ганчев (Факултет по математика и информатика при Софийски университет),

н.с. Г. Камишева (Съюза на физиците в България).


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Академик Александър Г. Петров (Институт по физика на твърдото тяло при БАН).

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Член кореспондент Л. Спасов (Институт по физика на твърдото тяло - БАН).

ЧЛЕНОВЕ:

Професор Николай Тончев (Съюз на физиците в България),

Професор С. Гроздев (Секция "Математика" към Съюза на учените в България),

ст.н.с. ІІ ст. д-р М. Цветков (Институт по астрономия при БАН),

П. Лазарова (сп. Наука при Съюза на учените в България),

н.с. Г. Камишева (Музей, Институт по физика на твърдото тяло).

Адрес:
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София, България
Телефон: +359 2 979 58 31; GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Начало

Създаден: 10 юли 2006 г.
Променен: 1 октомври 2015 г.