Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков

      Провеждането на настоящия симпозиум има за цел да покани научната общност, която работи в областта на историята на физиката и математиката да представи своите последни резултати и да даде възможност за изяви в тази област на учители, студенти и ученици.

КОМИТЕТИ

ПРОГРАМА

РЕЗЮМЕТА

ДОКЛАДИ

СЪОРГАНИЗАТОРИ И СПОНСОРИ

Адрес:
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София
Тел.: +359 2 979 58 31; GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 9753632
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Начало

Създаден: 10 юли 2006 г.
Променен: 27 септември 2015 г.