Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков

С Ъ О Р Г А Н И З А Т О Р И

Министерство на образованието и науката

Съюз на физиците в България

Съюз на математиците в България

Секция "Физика", Съюз на учените в България

Секция "Математика", Съюз на учените в България

Институт по физика на твърдото тяло, Българска академия на науките

Факултет по математика и информатика, Софийски университет


С П О Н С О Р И

Петър Стефанов

инж. Николай Байнов

Адрес:
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София, България
Телефон: +359 2 979 58 31; GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Начало

Създаден: 10 юли 2006
Променен: 27 септември 2015