Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков

Д О К Л А Д И     И     П О С Т Е Р И

НАУЧНА СЕСИЯ


Малко известни факти
09.11.2006, 0:48.
С. Панчев

Приносът на Пловдив
13.11.2006, 0:56
С. Стамболова и др.

Акад. Емил Джаков
31.10.2006, 1:15
Л. Вацкичев


Стохастиката в България
08.11.2006, 1:04
П. Матеев, М. Божкова

Акад. Спас Вацов
31.10.2006, 1:04
С. Рижикова, Б. Рангелов

Азотни свръхпроводници
08.11.2006, 0:50
В. Ковачев


Шрьодингер
09.11.2006, 0:46
А. Ангелов

Подготовка на учители
08.11.2006, 0:56
Я. Шурелова

Проф. Елисавета Карамихайлова
31.10.2006, 1:15
Б. Амов


Университетска криза
09.11.2006, 0:51
П. Николов

Теоретична физика
09.11.2006, 0:42
Г. Камишева

Акад. Никола Бонев
31.10.2006, 0:53
Г. ИвановРаменете
13.11.2006, 1:02
Н. Ахабабян

Ново за Бахметиев
13.11.2006, 0:57
И. Азманов

К. Коленцов - Физиката в действие. Откривателски и изобретателски постижения на българските учени през ХХ век

К. Коленцов, Л. Юрукова - Електролуминесценцията - откритие на ХХ век. Електролуминесценцията в България

К. Коленцов, Л. Юрукова - Изследване и приложение на предпробивната електролуминесценция в България

Г. Камишева - Наукометрични данни за научно-изследователската дейност на академик Милко Борисов (1921-1998)МЕМОРИАЛНА СЕСИЯ


Пловдивската физика
01.11.2006, 0:41
Н. Балабанов

Наджаков - строител
02.11.2006, 0:51
П. Лазарова

Електрометрични методи
10.11.2006, 0:59
С. Балабанов


Откривателски приноси
31.10.2006, 0:48
К. Коленцов

Един ден с Наджаков
13.11.2006, 0:33
И. Азманов

Командировка с Наджаков
10.11.2006, 0:50
Т. Кехлибаров

Г. Камишева - Документи за академик Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България


УЧЕНИЧЕСКА СЕСИЯ


Български открития във физиката
09.11.2006, 0:42
К. Тодорова

Астероиди с български имена
09.11.2006, 0:51
Ч. Дуцов

Египетска математика
07.11.2006, 0:24
Е. Иванова

М. Сивриева - Дело и отличия на Джон Атанасов

Е. Вълков - Академик Георги Стефанов Наджаков - in memoriam

Е. Вълков - Приносът на академик Георги Наджаков в откриването и изучаването на фотоелектретното състояние

Адрес:
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София, България
Телефон: +359 2 979 58 31; GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Начало

Създаден: 10 юли 2006 г.
Променен: 27 септември 2015 г.