Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков

ЕДНА КОМАНДИРОВКА НА ЗАПАД С АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ

ст.н.с. Тодор Кехлибаров
Институт по физика на твърдото тяло - БАН

       В далечната 1969 година като млад физик имах щастието да бъда включен в научна делегация под ръководството на академик Георги Наджаков в Западен Берлин.

       Посещение ми позволи да науча твърде много за фотометрията и колориметрията, като разбрах също така още и каква е неговата огромна научна репутация! То ми даде също възможност за отговори на различни въпроси, свързани с управлението на науката и установяването на контакти с чуждестранни научни институти.

       Благодаря ти Учителю!


Командировка с Наджаков
2006, 0:50
Т. Кехлибаров

Адрес:
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София, България
Телефон: +359 2 979 58 31; +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Начало

Създаден: 3 октомври 2006 г.
Променен: 1 октомври 2015 г.