Начало
Физици
Документи
Апарати
Книги
Снимки
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 23 юли 2009
Променен: 18 април 2011


ДОКУМЕНТИ
ЛЮБЕН МАШЕВ
Фонд 36, опис 1, а.е. 8:
Съдържа 2 папки: архивна единица 8А има 136 листа (1974 – 1988); архивна единица 8Б има 26 листа (1974 – 1987).

Фонд 43 (Любен Машев), оп. 1


Начало