Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 2004
Променен 15.2.2024

Колекции
Книги
Списания
Статии
СПЕЦИАЛНА ЛИТЕРАТУРА
История на физиката
2023
 1. В. Виткова, Академик Александър Г. Петров на 75 години, Списание на БАН, 136 (4) с. 47 (2023)

 2. Г. Деянова, Възпоменателна вечер по повод 100 годишнината от рождението на доц. Антония Пеева (1923 - 2006), Светът на физиката, кн 4, 2023, с. 324-326

 3. В. Енева, Необикновените уроци по физика в Националния политехнически музей, Светът на физиката (4) 305-312 (2023)

 4. И. Лалов, Проф. Никола Балабанов (1937-2022), Светът на физиката (4) 320-323 (2023)

 5. Й. Маринов, А. Стоянова, В. Виткова, Академик Александър Петров Физика на меката и живата материя, Светът на физиката (3) 214-222 (2023)

 6. Й. Маринов, А. Стоянова, В. Виткова, Акад. Александър Петров Физика на меката и живата материя, изд акад. М. Дринов (2023)

 7. Е. Назърова, Лаборатория ниски температури, Пaрaдигмa, София (2023)

 8. A. Секереш, С. Александрова, Лаборатория полупроводникови хетероструктури в ИФТТ при БАН История на едно академично звено, Светът на физиката (3) 197-207; (4) (2023)

2022
 1. Н. Съботинов, А. Г. Петров, Л. Спасов, Н. Tончев, 50 години ИФTT - БАН, София (2022)

 2. 50 години Институт по физика на твърдото тяло БАН, 18.10.2022

 3. С. Късчиева, Георги Наджаков: учен е този, който ражда идеи, Поглед Info (19.10.2022)

 4. И. Тодоров, Философия и физика - квантово преплитане, Конференция 380 години от смърта на Галилео Галилей, 26-27.11.2022

2021
 1. С. Александрова, Ново проучване откри стотици неизвестни ехемпляри на първото издание на Математически принципи на натурфилософията на Нютон от 1687, Светът на физиката (4) 327-330 (2021)

 2. Н. Балабанов, Приносът на българските физици и инженери за развитието на ядрената физика и енергетика, сп. Физика, т. 9 (1) 46-53 (2021)

 3. К. Боянов, 90 години от рождението на Благовест Сендов, Светът на физиката (4) 331-335 (2021)

 4. Р. Камбурова, Георги Наджаков - 125 години от рождението му, Списание на БАН (6) с. 61 (2021)

 5. M. Кънева, Непознатия д-р Герчо Марковски, Света на физиката (4) 320-321 (2021)

 6. T. Първанов, Теория на Хюйгенс (спомен за учителя Герчо Марковски), Светът на физиката (4) 322-326 (2021)

 7. Б. Рогев, Астрономически основи на първобългарското летоброене, София (2021)

 8. Л. Спасов, Г. Камишева, 100 години от рождението на академик Милко Борисов, Списание на БАН (2) 47-50 (2021)

 9. Н. Стоилова, Академик Чавдар Палев (15.04.1936-19.11.2021), Светът на физиката (4) 344-346 (2021)

 10. Ч. Стоянов, Л. Костов, Участие на български физици в научната програма на Обединения институт за ядрени изследвания, Светът на физиката (4) 310-318 (2021)

2020
 1. Н. Балабанов, Приноса на българските физици и инженери в развитието на ядрената физика и енергетика, поканена лекция, 48 Национална конференция по физика, Абстракти, 02.10.2020

 2. Й. Белчева, Л. Грозева, С. Енева, Прехода на Блез Паскал от физиката към метафизиката - интердисциплинарен урок по физика, астрономия и философия в 10 клас, постер, 48 Национална конференция по физика, Abstracts, 04.10.2020

 3. Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев – живот и дейност, сп. Наука, 30(1) 62-65 (2020)

 4. И. Кутиев, Спомени за българската космическа експанция 1967-1987, Светът на физиката (4) 317-324 (2020)

 5. Награди за наука Питагор 2020 (акад. Н. Съботинов), Дневник

 6. Пет награди Питагор (акад. Н. Съботинов)

 7. П. Лазарова, За професор Порфири Бахметьев - първия професор по физика в България, Светът на физиката (4) 349-356 (2020)

 8. Отличия - бургазлията академик Никола Съботинов с голяма награда за цялостен принос в науката Питагор 2020

 9. Л. Спасов, П. Витанов, Оценка на българския суровинен ресурс за хидротермално израстване на пиезоелектричен кварц, сп. Наука, 30(1) 54-58 (2020)

 10. А. Стоев, М. Спасова, П. Стоева, Изотопната датировка в геофизиката и археологията - път към абсолютната хронология на процеси и събития на земята и в цивилизацията, Постер, 48 Национална конференци по физика, Abstracts, 03.10.2020

2019
 1. В. Атанасова, Приложение на лазерите за реставрация на паметници на културното наследство, Наука (1) (2019)

 2. К. Боянов, Приносът на БАН за развитието на изчислителната техника в България (4) 47-53 (2019)

 3. П. Витанов, Д. Вътева, С. Андреев, Как се постави началото на микроелектрониката в България, Наука (4) 64-69 (2019)

 4. Г. Мардиросян, 40 години от първия полет на българин в космоса, Наука (3) (2019)

 5. Г. Мардиросян, Българската академия на науките и космическите изследвания, Наука (4) 24-29 (2019)

 6. Н. Поппетров, БАН развитие между две промени 1911 - 1947, Наука (4) 6-12 (2019)

 7. В. Сгурев, Постиженията на отделението за технически науки на БАН в автоматиката, кибернетиката, роботиката и компютрите, Наука (4) с. 13-20 (2019)

 8. Ч. Стоянов, Х. Протохристов, Ядрената физика в БАН – резултати и переспективи, Наука (4) 88-95 (2019)

 9. Н. Съботинов, Ролята на Българската академия на науките за развитието на лазерната наука и технологии, Наука (4) 54-59 (2019)

2018
 1. Е. Александрова, П. Ангелов, Т. Иванова, Българското астронавтическо дружество – 60 години, Наука (1) (2018)

 2. И. Алексиев, Върху историята на заваръчните технологии в България, Наука (6) (2018)

 3. Н. Балабанов, 75 години от пускането на първия ядрен реактор, Наука (1) (2018)

 4. Н. Балабанов, Питагор – ученият заменил боговете с числа, а митовете – с науката, Наука (2) (2018)

 5. М. Димитриевич, Джордже Станоевич - астрономът, който е осветил Сърбия, Наука (5) (2018)

 6. Г. Камишева, Приноси на българската физичка проф. д-р Елисавета Карамихайлова, Списание на БАН (1) 48-57 (2018)

 7. Г. Камишева, 120 години Съюз на физиците в България. Съюзна дейност 1898-1950, Светът на физиката (2) 154-159 (2018)

 8. Г. Камишева, Мястото на Димитър Мутев в "Ранните пътища на българската модерност", Светът на физиката (4) 406-412 (2018)

 9. Проф. дфн Иван Лалов юбиляр, Наука (6) (2018)

 10. И. Лалов, Х. Попов, Развитие на средното образование по физика в България, Светът на физиката (4) 385-393 (2018)

 11. П. Мъжлеков, Производство на български радиоприемници до 1944 година, Наука (5) (2018)

 12. Ц. Тодорова, Първостроители на алма матер, Наука (5) (2018)

2017

    
 1. В. Андреев, Дисертацията на Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки, Елена и Димитър Мутеви: Ранните пътища на българската модерност, СУ (2017) 65-78

 2. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност, Сборник с материали от национална научна конференция, София, 21 ноември 2017, ред. К. Станева, П. Стойчева, М. Пилева, СУ, София, 2017

 3. Г. Камишева, Ролята на Нестор Марков за създаването на българска физическа терминология. – Юбилейна научна сесия “Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието”, съставител Диана Благоева, 24.11.2016, Институт за български език, БАН (2017) 63-76

 4. Проф. дфн Антония Петрова Шиварова (2 май 1947–7 декември 2016), Наука (1) (2017)

2016

 1. 60 години сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ (1956–2016), София (2016)

 2. Н. Балабанов, OИЯИ Дубна пример за обединение на науката, образованието и културата, Наука (5) 8-11 (2016)

 3. Г. Камишева, М. Замфиров (ред.) История на физиката Трети национален конгрес по физически науки, Сборник с доклади, 29 септември – 2 октомври 2016

 4. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика през 19 век. – Нестор Марков (1836–1916) биобиблиография (М. Младенова, автор), Регионален исторически музей, Плевен (2016) 33-42.

 5. Г. Камишева, Исторически методи за измерване на разстояния. – История на физиката Трети национален конгрес по физически науки, Сборник доклади (2016) 116-120

 6. Г. Камишева Научните интереси на акад. Георги Наджаков – Списание на БАН (5) 56-62 (2016)

 7. П. Петров, Приносите на институтите на БАН за изследване и производство на компютърни и комуникационни системи, Списание на БАН (2) 53-62 (2016)

 8. Б. Тошев, Първите години на физикохимията в България, Химия (25) 914-939 (2016)

 9. В. Цакова, Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" носител и продължител на традицията на българската физикохимична школа, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 25 (1) 35-67 (2016)

 10. К. Чивиев, Знаменит учен откривател акад. Георги Наджаков, София (2016)

2015
 1. В. Андреев, Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки, сп. Наука (3) 57-62 (2015)

 2. К. Боянов, Ролята на БАН за развитието на изследвания и производство на компютърни и комуникационни системи, Списание на БАН (2) 48-53 (2015)

 3. В. Генчев, Ролята на ИЯИЯЕ, БАН за приемането на България в ЦЕРН и участието на института в експеримента CMS, ИЯИЯЕ-БАН, София (2015)

 4. В. Голев, А. Антонова, Л. Филипова, Катедра Астрономия - години на растеж, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, София (2015)

 5. Г. Камишева Приносът на Нестор Марков за обучението по физика и математика (1836–1916) Светът на физиката (3) 281-293 (2015)

 6. М. Люцова, Професор Балабанов превърна физиката в поезия, в. Марица, Пловдив, 31.10.2015

 7. И. Тодоров и световната наука, Интервю, Бинар (22.04.2015)

 8. Юбилей: 90 години на катедрата по физикохимия на Софийския университет, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 24 (6) (2015)

2014

         
 1. М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова биобиблиография, Гитава, София (2014) ISBN 978-954-8572-11-8

 2. Г. Камишева, Международната конференция по история на физиката в Кеймбридж. – Светът на физиката (3) 336-341 (2014)

 3. A. Карастоянов, Втори национален конгрес по физически науки у нас, Светът на физиката (2) 178-187 (2014)

 4. К. Коленцов, Е. Скордева, С. Балабанов, Л. Юрукова, Проф. д-р Разум Андрейчин - жизнен път и творческа дейност, София, 2014, 127 стр.

 5. М. Кънева, Дисертацията на Димитър Мутев „За психрометрията”, Изд. Фараго, София, 2014, 176 стр., 2 ил., 23 табл.; ISBN 978-954-2961-96-3

 6. М. Младенова, Елена Мутева (1829-1854) Едно закъсняло завръщане, София, 2014

 7. E. Наджакова, Спомени на акад. Георги Наджаков на тема "Наука и учени", Светът на физиката (2) 145-149 (2014)

 8. С. Рашев, Проф. Параскева Симова, Светът на физиката (2) 176-177 (2014)

 9. И. Тодоров, Наука, личности, преживяно, СУ „Св. Климент Охридски”, София (2014) [Ч. Палев]

 10. Д. Христов , М. Кънева, Количествената история на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 1888-1939, записана в биобиблиографиите на неговите преподаватели, т. I, изд. Фараго, София (2014) 323 стр.

 11. Л. Цонев, Мегалитите в България: наличност, специфика, датиране, туристически потенциал (доклад в пълен текст) – сб. „България в световното културно наследство” Материали от ІІІ национална конференция „Пътуване към България”, Шумен, 17-19-05.2012, стр. 1198-1221. Публикувани през май 2014. ISBN 978-954-577-869-8

2013

 1. Г. М. Георгиев, К. Коленцов, В. Салтиел, Приносът на доц. К. Стаменов за възхода на квантовата електроника и лазерната техника у нас, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 223-224

 2. П. Лазарова, Н. Балабанов, Проф. д-р Елисавета Карамихайлова Първият български ядрен физик, София (2013)

 3. И. Лалов, Мястото на оптиката в историята на физиката, 41 конференция по въпросите на обучението по физика, Пленарен доклад, 25-29 септември 2013, Херон прес, София, s. 9-15

 4. In Memoriam Проф. дфн Никола Киров Николов, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 225

 5. In Memoriam След тежко боледуване почина Д-р Надя Копаранова, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 226

 6. Л. Цонев, Археоастрономична хипотеза за подземния храм-кладенец от сардински тип при с.Гърло, Брезнишко – сб. Доклади на Втория национален конгрес по физически науки, 25-29 септ. 2013, София, България. ISBN 978-954-580-333-8

  2012

    

 1. 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, София (2012)

 2. 40 години Шуменски университет 1971-2011, Национална конференция с международно участие, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Факултет природни науки, 2012, 407 с.

 3. 50 години от полета на Юрий Гагарин, сборник научни трудове, Втора международна юбилейна научна конференция Шумен, Добри Войников, 2012

 4. Академик Христо Я. Христов (1915-1990), 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София (2012) 39-45

 5. Б. Амов, И. Ванков, Професор Елисавета Карамихайлова – създател и пръв ръководител на Секция “Радиоактивност” във ФИ с АНЕБ, 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София, 2012, 34-38

 6. Н. Балабанов, Моите параболи, в. Пловдивски университет (4) с. 2-4 (2012)

 7. М. Борисов, А. Ваврек, История на България, т. 9. 1918-1944, София, Тангра (Костинброд, Мултипринт) 2012

 8. С. Василева, Елисавета Карамихайлова - радиевата принцеса на България, в. Дума, бр. 158, 10 юли 2012, с. 16

 9. Г. Камишева, Университетската физика в България, ИФТТ, София (2012) 200 с.

 10. Г. Камишева, Втора международна конференция “Корените на физиката в Европа” 100 години космични лъчи, Списание на БАН (6) 60-64, 2012

 11. Г. Камишева, Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите, Светът на физиката (1) 93-96, 2012

 12. К. Крежов, Реактор ИРТ 2000, 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София (2012) 59-68

 13. П. Лазарова, Д. Христов, Наука, 22(1) 27-31, 2012

 14. П. Мангачев, Проф. Елисавета Карамихайлова – живот и дело (1897–1968), София Колбис, 2012, 96 с.

 15. Б. Рангелов, Разгневената земя - природни бедствия, АИ М. Дринов, София, 2012

 16. Т. Русков, Създаване и развитие на ядреното направление във ФИ при БАН, 40 години ИЯИЯЕ, 2012, 23-33

 17. Т. Тилев, Преживяването да бъдеш лирикоестествоизпитател, в. Пловдивски университет, бр. 5-6, 2012, с. 8.

 18. Д. Христов, М. Кънева [състав.], Софийският университет Св. Климент Охридски – символ на София, гордост на България, венец и купол на българската образователна система: родните места и местата на завършване на средното образование на преподавателите, Алманах 1888 – 1939, София, Фараго, 2012, 130 с.

2011

 1. Алманах на българските хумболтианци, София (2011)

    Мирослав Абрашев, - // - с. 20-21
    Владимир Атанасов, - // - с. 32-33
    Николай Витанов Витанов, - // - с. 66-67
    Николай Колев Витанов, - // - с. 68-69
    Петко Костадинов Витанов, - // - с. 70-71
    Владимир Кръстев Добрев, - // - с. 96-97
    Благовест Долапчиев, - // - с. 98-99
    Иван Желязков, - // - с. 104-105
    Ростислав Каишев, - // - с. 118-119
    Петър Кендеров, - // - с. 122-123
    Богомил Ковачев, - // - с. 126-127
    Албена Паскалева, - // - с. 188-189
    Боян Петканчин, - // - с. 194-195
    Недялка Стоилова, - // - с. 236-237
    Савчо Тинчев, - // - с. 254-255
    Трою Троев, - // - с. 260-261
    Стефан Христов, - // - с. 272-273
    Милчо Цветков, - // - с. 274-275
    Антония Шиварова, - // - с. 284-285

2010

 1. С. Александрова, М. Христова, Бележити жени във физиката, Дни на физиката 2010, Сборник, Технически университет, София, с. 2-13 (2010)

   

 2. И. Алексиев, Храм на знания технически, Българско техническо дружество в Русе 1885 г., Издателска къща Морски свят, Варна, 2010, 189 стр.

 3. В. Андреев, Кратка история на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, София (2010)

 4. Н. Ахабабян (прев.), In Memoriam. Акад. Виталий Л. Гинзбург (1915–2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 99-102

   
   
 5. Н. Балабанов, По магистралите на ядрената физика, Унив. изд. П. Хилендарски, Пловдив, 2010, 179 стр. ISBN 978-954-423-586-4

 6. В памет на проф. д-р Параскева Симова (1920-2010), Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 7. Георги Наджаков и Гьотингенската академия на науките, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 8. Загина големият български физик Матей Матеев, Вести, 2010

 9. К. Коленцов, Постиженията на приложната физика в БАН. Открития и изобретения на учените от ФИ с АНЕБ и ИФТТ през ХХ век, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София (2010) 328 стр. ISBN 978-954-322-354-1

 10. И. Лалов, Ц. Попов, Академик Матей Матеев на 70 години, Светът на физиката (2) с. 228-230 (2010)

 11. Нобелови награди 2010, Светът на физиката (4) (2010)

 12. Няколко нови снимки от живота на проф. Елисавета Карамихайлова, Светът на физиката (4) (2010)

 13. А. Петров, К. Коленцов, Чл.-кор. проф. Стефан Кънев на 80 години, Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 97-98

 14. Постижения на приложната физика, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 15. Приносът на Христо Я. Христов в изобретателското дело, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 16. Проф. дфмн Владимир Георгиев Шкодров (1930-2010), Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 17. Проф. д-р Параскева Димитрова Симова на 90 години, Светът на физиката (1) с. 95-96 (2010)

 18. Проф. дфмн Цветан Вълов (1941–2009) In Memoriam, Светът на физиката (1) с. 103 (2010)

 19. Проф. дфмн Марин Георгиев Маринов (1930–2009) In Memoriam, Светът на физиката (1) с. 104 (2010)

 20. Проф. дфн Благой Георгиев Амов (1931-2010) In Memoriam, Светът на физиката (2) с. 232 (2010)

 21. Симпозиумът "Корените на физиката в Европа", Светът на физиката (4) (2010)

 22. Е. Халова, Младите учени и великите открития, Дни на физиката 2010, Сборник, Технически университет, София, с. 14-23 (2010)

 23. Л. Цонев, Д. Колев, Мегалитите в България през погледа на един физик, Светът на физиката (2) с. 134-156 (2010)

 24. Л. Цонев, Мегалитите в България, София (2010)

1953
 1. Х. Садыков, Бируни и его работы по астрономии и математической географии, Москва (1953) [Б. Ковачев]


Web