Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 2004
Променен 1.6.2021

Колекции
Книги
Списания
Статии
СПЕЦИАЛНА ЛИТЕРАТУРА
История на физиката
2021
 1. Б. Рогев, Астрономически основи на първобългарското летоброене, София (2021)

2020
 1. Н. Балабанов, Приноса на българските физици и инженери в развитието на ядрената физика и енергетика, поканена лекция, 48 Национална конференция по физика, Абстракти, 02.10.2020

 2. Й. Белчева, Л. Грозева, С. Енева, Прехода на Блез Паскал от физиката към метафизиката - интердисциплинарен урок по физика, астрономия и философия в 10 клас, постер, 48 Национална конференция по физика, Abstracts, 04.10.2020

 3. Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев – живот и дейност, сп. Наука, 30(1) 62-65 (2020)

 4. И. Кутиев, Спомени за българската космическа експанция 1967-1987, Светът на физиката (4) 317-324 (2020)

 5. Награди за наука Питагор 2020 (акад. Н. Съботинов), Дневник

 6. Пет награди Питагор (акад. Н. Съботинов)

 7. П. Лазарова, За професор Порфири Бахметьев - първия професор по физика в България, Светът на физиката (4) 349-356 (2020)

 8. Отличия - бургазлията академик Никола Съботинов с голяма награда за цялостен принос в науката Питагор 2020

 9. Л. Спасов, П. Витанов, Оценка на българския суровинен ресурс за хидротермално израстване на пиезоелектричен кварц, сп. Наука, 30(1) 54-58 (2020)

 10. А. Стоев, М. Спасова, П. Стоева, Изотопната датировка в геофизиката и археологията - път към абсолютната хронология на процеси и събития на земята и в цивилизацията, Постер, 48 Национална конференци по физика, Abstracts, 03.10.2020

2019
 1. В. Атанасова, Приложение на лазерите за реставрация на паметници на културното наследство, Наука (1) (2019)

 2. Г. Мардиросян, 40 години от първия полет на българин в космоса, Наука (3) (2019)

 3. Н. Поппетров, БАН развитие между две промени 1911 - 1947, Наука (4) (2019)

 4. Г. Мардиросян, Българската академия на науките и космическите изследвания, Наука (4) (2019)

 5. Н. Съботинов, Ролята на Българската академия на науките за развитието на лазерната наука и технологии, Наука (4) (2019)

 6. П. Витанов, Д. Вътева, С. Андреев, Как се постави началото на микроелектрониката в България, Наука (4) (2019)

 7. Ч. Стоянов, Х. Протохристов, Ядрената физика в БАН – резултати и переспективи, Наука (4) (2019)

2018
 1. Е. Александрова, П. Ангелов, Т. Иванова, Българското астронавтическо дружество – 60 години, Наука (1) (2018)

 2. И. Алексиев, Върху историята на заваръчните технологии в България, Наука (6) (2018)

 3. Н. Балабанов, 75 години от пускането на първия ядрен реактор, Наука (1) (2018)

 4. Н. Балабанов, Питагор – ученият заменил боговете с числа, а митовете – с науката, Наука (2) (2018)

 5. М. Димитриевич, Джордже Станоевич - астрономът, който е осветил Сърбия, Наука (5) (2018)

 6. Г. Камишева, Приноси на българската физичка проф. д-р Елисавета Карамихайлова, Списание на БАН (1) 48-57 (2018)

 7. Г. Камишева, Мястото на Димитър Мутев в "Ранните пътища на българската модерност", Светът на физиката (4) 406-412 (2018)

 8. Проф. дфн Иван Лалов юбиляр, Наука (6) (2018)

 9. И. Лалов, Х. Попов, Развитие на средното образование по физика в България, Светът на физиката (4) 385-393 (2018)

 10. П. Мъжлеков, Производство на български радиоприемници до 1944 година, Наука (5) (2018)

 11. Ц. Тодорова, Първостроители на алма матер, Наука (5) (2018)

2017

    
 1. В. Андреев, Дисертацията на Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки, Елена и Димитър Мутеви: Ранните пътища на българската модерност, СУ (2017) 65-78

 2. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност, Сборник с материали от национална научна конференция, София, 21 ноември 2017, ред. К. Станева, П. Стойчева, М. Пилева, СУ, София, 2017

 3. Проф. дфн Антония Петрова Шиварова (2 май 1947–7 декември 2016), Наука (1) (2017)

2016

 1. 60 години сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ (1956–2016), София (2016)

 2. N. Balabanov, OIJI Dubna primer za obedinenie nauka, obrazovanie i kultura, Nauka (5) 8-11 (2016)

 3. Г. Камишева, М. Замфиров (ред.) История на физиката Трети национален конгрес по физически науки, Сборник с доклади, 29 септември – 2 октомври 2016

 4. Г. Камишева Научните интереси на акад. Георги Наджаков – Списание на БАН (5) 56-62 (2016)

 5. К. Чивиев, Знаменит учен откривател акад. Георги Наджаков, София (2016)

2015
 1. В. Андреев, Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки, сп. Наука (3) 57-62 (2015)

 2. В. Генчев, Ролята на ИЯИЯЕ, БАН за приемането на България в ЦЕРН и участието на института в експеримента CMS, ИЯИЯЕ-БАН, София (2015)

 3. В. Голев, А. Антонова, Л. Филипова, Катедра Астрономия - години на растеж, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, София (2015)

 4. М. Люцова, Професор Балабанов превърна физиката в поезия, в. Марица, Пловдив, 31.10.2015

 5. Г. Камишева Приносът на Нестор Марков за обучението по физика и математика (1836–1916) Светът на физиката (3) 281-293 (2015)

2014

         
 1. М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова биобиблиография, Гитава, София (2014) ISBN 978-954-8572-11-8

 2. К. Коленцов, Е. Скордева, С. Балабанов, Л. Юрукова, Проф. д-р Разум Андрейчин - жизнен път и творческа дейност, София, 2014, 127 стр.

 3. М. Кънева, Дисертацията на Димитър Мутев „За психрометрията”, Изд. Фараго, София, 2014, 176 стр., 2 ил., 23 табл.; ISBN 978-954-2961-96-3

 4. М. Младенова, Елена Мутева (1829-1854) Едно закъсняло завръщане, София, 2014

 5. Д. Христов , М. Кънева , Количествената история на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 1888-1939, записана в биобиблиографиите на неговите преподаватели, т. I, изд. Фараго, София, 2014, 323 стр., 2 ил., 189 табл. ISBN 978-954-2961-82-6.

 6. Л. Цонев, Мегалитите в България: наличност, специфика, датиране, туристически потенциал (доклад в пълен текст) – сб. „България в световното културно наследство” Материали от ІІІ национална конференция „Пътуване към България”, Шумен, 17-19-05.2012, стр. 1198-1221. Публикувани през май 2014. ISBN 978-954-577-869-8

2013

 1. Г. М. Георгиев, К. Коленцов, В. Салтиел, Приносът на доц. К. Стаменов за възхода на квантовата електроника и лазерната техника у нас, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 223-224

 2. П. Лазарова, Н. Балабанов, Проф. д-р Елисавета Карамихайлова Първият български ядрен физик, София (2013)

 3. In Memoriam Проф. дфн Никола Киров Николов, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 225

 4. In Memoriam След тежко боледуване почина Д-р Надя Копаранова, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 226

 5. L. Tsonev, D. Kolev, Megalithic Structures and Dolmen Orientation in Bulgaria. – Archaeoastronomy and Ancient Technologies 1(2), 55-84 (2013) ISSN 2310-2144

 6. Л. Цонев: Археоастрономична хипотеза за подземния храм-кладенец от сардински тип при с.Гърло, Брезнишко – сб. Доклади на Втория национален конгрес по физически науки, 25-29 септ. 2013, София, България. ISBN 978-954-580-333-8

  2012

    

 1. 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, София, 2012

 2. 40 години Шуменски университет 1971 - 2011, Национална конференция с международно участие, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Факултет природни науки, 2012, 407 с.

 3. 50 години от полета на Юрий Гагарин, сборник научни трудове, Втора международна юбилейна научна конференция Шумен, Добри Войников, 2012

 4. Академик Христо Я. Христов (1915 - 1990), 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София (2012) 39-45

 5. Б. Амов, И. Ванков, Професор Елисавета Карамихайлова – създател и пръв ръководител на Секция “Радиоактивност” във ФИ с АНЕБ, 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София, 2012, 34-38

 6. Н. Балабанов, Моите параболи, в. Пловдивски университет, бр. 4, 2012, с. 2-4.

 7. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, История на България, т. 9. 1918-1944, София, Тангра (Костинброд, Мултипринт) 2012

 8. С. Василева, Елисавета Карамихайлова - радиевата принцеса на България, в. Дума, бр. 158, 10 юли 2012, с. 16

 9. Г. Камишева, Университетската физика в България, ИФТТ, София, 2012, 200 с.

 10. Г. Камишева, Втора международна конференция “Корените на физиката в Европа” 100 години космични лъчи, Списание на БАН (6) 60-64, 2012

 11. Г. Камишева, Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите, Светът на физиката (1) 93-96, 2012

 12. К. Крежов, Реактор ИРТ 2000, 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София, 2012, 59-68

 13. П. Лазарова, Д. Христов, Наука, 22(1) 27-31, 2012

 14. П. Мангачев, Проф. Елисавета Карамихайлова – живот и дело (1897 – 1968), София Колбис, 2012, 96 с.

 15. Т. Русков, Създаване и развитие на ядреното направление във ФИ при БАН, 40 години ИЯИЯЕ, 2012, 23-33

 16. Т. Тилев, Преживяването да бъдеш лирикоестествоизпитател, в. Пловдивски университет, бр. 5-6, 2012, с. 8.

 17. Д. Христов, М. Кънева [състав.], Софийският университет Св. Климент Охридски – символ на София, гордост на България, венец и купол на българската образователна система: родните места и местата на завършване на средното образование на преподавателите, Алманах 1888 – 1939, София, Фараго, 2012, 130 с.

2011

 1. Алманах на българските хумболтианци, София, (2011)

    Мирослав Абрашев, - // - с. 20-21
    Владимир Атанасов, - // - с. 32-33
    Николай Витанов Витанов, - // - с. 66-67
    Николай Колев Витанов, - // - с. 68-69
    Петко Костадинов Витанов, - // - с. 70-71
    Владимир Кръстев Добрев, - // - с. 96-97
    Благовест Долапчиев, - // - с. 98-99
    Иван Желязков, - // - с. 104-105
    Ростислав Каишев, - // - с. 118-119
    Петър Кендеров, - // - с. 122-123
    Богомил Ковачев, - // - с. 126-127
    Албена Паскалева, - // - с. 188-189
    Боян Петканчин, - // - с. 194-195
    Недялка Стоилова, - // - с. 236-237
    Савчо Тинчев, - // - с. 254-255
    Трою Троев, - // - с. 260-261
    Стефан Христов, - // - с. 272-273
    Милчо Цветков, - // - с. 274-275
    Антония Шиварова, - // - с. 284-285

2010

 1. Нобелови награди 2010, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 2. Няколко нови снимки от живота на проф. Елисавета Карамихайлова, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 3. Георги Наджаков и Гьотингенската академия на науките, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 4. Приносът на Христо Я. Христов в изобретателското дело, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 5. Симпозиумът "Корените на физиката в Европа", Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 6. Постижения на приложната физика, Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 7. В памет на проф. д-р Параскева Симова (1920 - 2010), Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 8. Проф. дфмн Владимир Георгиев Шкодров (1930 - 2010), Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

 9. Проф. д-р Параскева Димитрова Симова на 90 години, Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 95-96

 10. Загина големият български физик Матей Матеев, Вести, 2010

 11. In Memoriam. Проф. дфмн Цветан Вълов (1941 – 2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 103

 12. In Memoriam. Проф. дфмн Марин Георгиев Маринов (1930 – 2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 104

 13. In Memoriam. Проф. дфн Благой Георгиев Амов (1931 - 2010), Светът на физиката (2010) кн. 2, с. 232

   

 14. С. Александрова, М. Христова, Бележити жени във физиката, Дни на физиката 2010, Сборник, Технически университет, София, с. 2-13 (2010)

 15. И. Алексиев, Храм на знания технически, Българско техническо дружество в Русе 1885 г., Издателска къща Морски свят, Варна, 2010, 189 стр.

 16. В. Андреев, Кратка история на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, София (2010)

 17. Н. Ахабабян (прев.), In Memoriam. Акад. Виталий Л. Гинзбург (1915 – 2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 99-102

   
   
 18. Н. Балабанов, По магистралите на ядрената физика, Унив. изд. П. Хилендарски, Пловдив, 2010, 179 стр. ISBN 978-954-423-586-4

 19. К. Коленцов, Постиженията на приложната физика в БАН. Открития и изобретения на учените от ФИ с АНЕБ и ИФТТ през ХХ век, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София (2010) 328 стр. ISBN 978-954-322-354-1

 20. И. Лалов, Ц. Попов, Академик Матей Матеев на 70 години, Светът на физиката (2010) кн. 2, с. 228-230

 21. А. Петров, К. Коленцов, Чл.-кор. проф. Стефан Кънев на 80 години, Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 97-98

 22. Е. Халова, Младите учени и великите открития, Дни на физиката 2010, Сборник, Технически университет, София, с. 14-23 (2010)

 23. Л. Цонев, Д. Колев, Мегалитите в България през погледа на един физик, Светът на физиката (2010) кн. 2, с. 134-156


  Web