Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден20.4.2008
Променен 18.1.2024
Протоколи
Описи
Свидетелства
ДАРИТЕЛИ


Ч. ПАЛЕВ

Действ. чл. на БАН

А. Г. ПЕТРОВ
действ. чл. на БАН

С. КАСЧИЕВА
проф. дфн

Е. НАДЖАКОВА
доц. д-р

М. БАЛКАНСКИ
професор

П. ПЕЙКОВ

доц. д-р


П. АТАНАСОВ
акад.

Л. СПАСОВ
Чл.-кор.

Н. БАЛАБАНОВ
проф. дфн

В. ПЕТКОВА
чл.-кор.

С. БАЛАБАНОВ
доц. д-р

К. КОЛЕНЦОВ
доц.
 1. Аврамов, Иван проф. дтн

 2. Азманов, Искрен

 3. Ангелов, С.

 4. Андреев, Васил член-кор.

 5. Анева, Здравка

 6. Анева, Надя

 7. Баева, Малина д-р

 8. Байно, Николай инж.

 9. Бобев, Калоян

 10. Богданова, Нина доц. д-р ИЯИЯЕ

 11. Брокс, Маргарет проф. Унив. Мърдок, Австралия

 12. Вацкичев, Людмил дфн

 13. Георгиев, Младен

 14. Георгиев, Цветан

 15. Дино Арт ЕТ

 16. Дацева, Вера

 17. Донев, Стоил доц. д-р

 18. Драйшу, А. проф. дфн

 1. Иванов, Огнян д-р

 2. КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА ФзФ СУ

 3. Жукова, Валентина

 4. Калицин, Стилян

 5. Калояново, Осн. училище

 6. Карастоянов, Александър

 7. Ковачев, Богомил професор дфн

 8. Кралчевски, Петър акад.

 9. Кралев, Богумил

 10. Лефтеров, Димитър

 11. Лоренцо, Марта

 12. Маринова, Красимира

 13. Марков, Светослав

 14. Мишонов, Т. проф.дфн

 15. Младжов, Любен

 16. Назърова, Елена проф. дфн

 17. Нарадикян, Х.

 18. Николова, Видка проф. д.н.

 1. ОПТИЧНА РАБОТИЛНИЦА ИФТТ

 2. Пакева, Светла

 3. Пеева, Румяна

 4. Попова, Лилия

 5. Стоилова, Недялка доц. д-р

 6. Стоянов, Чавдар член-кор.

 7. Сирманов, Цветан

 8. Скордева, Евгения

 9. Стаменов, Любо

 10. Стефанов, Петър

 11. Стоименов, Георги

 12. Тончев, Николай, проф. дфн

 13. Христова, Маргарита

 14. Чивиев, Крум

 15. Юрукова, Лиляна

 16. Янков, Михаил