Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден20.4.2008
Променен6.11.2018
Протоколи
Описи
Свидетелства
ДАРИТЕЛИ


Ч. ПАЛЕВ

Действ. чл. на БАН

А. Г. ПЕТРОВ
действ. чл. на БАН

С. КАСЧИЕВА
проф. дфн

Е. НАДЖАКОВА
доц. д-р

М. БАЛКАНСКИ
професор

П. ПЕЙКОВ

доц. д-р


П. АТАНАСОВ
акад.

Л. СПАСОВ
Чл.-кор.

Н. БАЛАБАНОВ
проф. дфн

С. БАЛАБАНОВ
доц. д-р

К. КОЛЕНЦОВ
доц.
 1. Аврамов, Иван проф. дтн

 2. Азманов, Искрен

 3. Андреев, Васил член-кор.

 4. Анева, Здравка

 5. Байнов, Николай инж.

 6. Бобев, Калоян

 7. Богданова, Нина доц. д-р ИЯИЯЕ

 8. Брокс, Маргарет проф. Унив. Мърдок, Австралия

 9. Вацкичев, Людмил дфн

 10. Дино Арт ЕТ

 11. Баева, Малина д-р

 12. Георгиев, Цветан

 13. Дацева, Вера

 14. Донев, Стоил доц. д-р

 1. КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА ФзФ СУ

 2. Жукова, Валентина

 3. Калицин, Стилян

 4. Карастоянов, Александър

 5. Ковачев, Богомил професор дфн

 6. Кралчевски, Петър акад.

 7. Кралев, Богумил

 8. Маринова, Красимира

 9. Младенова, Мария

 10. Младжов, Любен

 11. Назърова, Елена проф. дфн

 12. ОПТИЧНА РАБОТИЛНИЦА ИФТТ

 13. Пеева, Румяна

 1. Пакева, Светла

 2. Попова, Лилия

 3. Стоилова, Недялка доц. д-р

 4. Стоянов, Чавдар член-кор.

 5. Сирманов, Цветан

 6. Скордева, Евгения

 7. Стаменов, Любо

 8. Стоименов, Георги

 9. Тончев, Николай, проф. дфн

 10. Христова, Маргарита

 11. Чивиев, Крум

 12. Шустер, П. М. проф.

 13. Юрукова, Лиляна

 14. Янков, Михаил