Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 7.11.2010
Променен 26.8.2019

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Искрен Азманов

      
ОПИС 13
(5 юли 2018 г.)

1. Копие от писмо на И. Азманов, 29.06.2018
2. Копие на статия на Г. Наджаков в Годишника на СУ от 1937

ОПИС 12
(13 юни 2018 г.)

1. И. Азманов, Баща ми в Етиопия, София, 2018
2. Покана

ОПИС 11
(20 февруари 2018 г.)

1. Лекар, Сливен, 1898

ОПИС 10
(28 септември 2017 г.)

 1. Часослов, Белград (1851) – с дебели корици, подвързани с кожа и 2 метални закопчалки повредени и разшита подвързия

 2. Молитвеник, б.г. – джобен формат (8,5 х 13,5 см), с дебели корици, подвързани с кожа и 2 метални закопчалки, в лошо състояние, без титулна страница

 3. И. Азманов, Америка, София, 2015

 4. И. Азманов, ръкопис

ОПИС 9
(30 март 2016 г.)

 1. К. Чивиев, Знаменит учен откривател акад. Георги Наджаков, София (2016)

ОПИС 8
(1 декември 2015 г.)
Писма, изпратени до акад. дфн А. Г. Петров

 1. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров от 27.08. 2001

 2. Копие от статията на Я. Енчев, Рецидиви или профани, Учителско дело, бр. 6, 7 февруари 1990, статията цитира И. Азманов, Рецидиви в науката, Учителско дело, бр. 28 от 13 юли 1989

 3. Копие от статията на А. Атанасов, В защита на истината, Учителско дело, бр. 9, 28 февруари 1990 и бр. 10 от 7 март 1990

 4. Копие от статията на А. Атанасов, В защита на истината, Учителско дело, бр. 7, 14 февруари 1990

 5. Копие от статията на М. Пундев, Възкръсналата книга, бележки по повод издаването на "Фашизмът", автор д-р Желю Желев, в чужбина, Демокрация, бр. 62, 8 май 1990

 6. Копие от статията на Л. Латев, Триумф и трагедия, АБВ, бр. 8, 20 февруари 1990, стр. 4-5

 7. Копие от статията на И. Азманов, 3. Тодор Павлов и "случаят Дончо Костов", Учителско дело, бр. 3, бр. 4, 24 януари 1990; бр. 5, 31 януари 1990

 8. Копие от 1 страница със снимка, 17 януари 1990

 9. Копие от статията на И. Азманов, Кражбите на нашите първи, Свободна мисъл, бр. 11, ноември 2003

 10. Копие от заповедта за арест на Николай Иванович Вавило, 7 август 1940

 11. Копие от статията на Б. Дюлгеров, Да превърнем и науката в митингова емоция, Свободен народ, бр. 11, 18 април 1990

 12. Копие от статията на И. Азманов, Световно признание за български генетик, Съботник, 19 юни2009, стр. 12-13

 13. Копие от Большая Советская Энциклопедия за Г. Наджаков и А. Несмеянов

 14. Копие от статията на И. Азманов, Георги Димитров – Коминтернът и Америка, Дума, 6 ноември 2006, с. 14

 15. Копие от снимна на Ю. Вавилов с И. Азманов в София, 1980

 16. Копие от статията на И. Азманов, Рецидиви в науката, Учителско дело, бр. 28, 13 юли 1989

 17. Копие от статия "Кой, как и защо изучава Лисенко, Учителско дело, бр. 13, 28 март 1990, от катедра биология, Шуменски университет

 18. Копие от статията на И. Азманов, Феноменът в науката: аз не съм виновникът, Детонация, октомври 2006, с. 5

 19. Копие от публикация на И. Азманов "Не това е пътят" относно Гробът на Васил Левски"

 20. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 30 юли 2010

 21. Копие от отговора на Dida Stadler, Library of Congress до И. Азманов 25 март 2010

 22. Копие от публикация на И. Азманов в Паралели, бр. 24, 15-21 юни 2010

 23. Оригинал и 2 копия от статия на И. Азманов, Технологична схема за комбинация от животинско и растително производство, вестник Български фермер, бр. 972, 22-28 юли 2010

 24. Оригинал и копие от статия на И. Азманов, Дупница да носи името Наджаков, вестник Вяра, бр. 113, 19 май 2010, с. 9

 25. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 2 септември 2006

 26. Ръкопис на статия на И. Азманов, Сталин и генетиката, магнитният ефект над ембриона, 1999 - 2003, 14 стр.

 27. Ръкопис на И. Азманов, Георги Димитров – Сталин и бомбата, 1 май 2006, 5 стр. (2 екз)

 28. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 30 април 2006

 29. Ръкопис на И. Азманов, Как се става академик, 10 април 2006, 6 листа

 30. Копие от писмо на И. Азманов до акад. Румен Цанев, 29 април 2006

 31. Копие от отговор на А. Хаджиолов до И. Азманов 7 август 1995

 32. Копие от предложението на А. Хаджиолов, резолюция 6 декември 1988

 33. Копие от писмо до И. Азманов и акад. Р. Цанев, 23 декември 1988

 34. Копие от публикувана бележка на И. Азманов за В. Левски, с. Локорско и Рибаря

 35. Копие от програма на 22nd National Convention, 18-21 October 1990, Washington, в която И. Азманов участва с доклад "Alexander Sta,bp;oyski and the Bulgarian Intelligentsia

 36. Копие от публикуван доклад на И. Азманов, visiting research, History Department, UC Santa Barbara, CA, USA, N. I. Vavilov and the Russian Geneticists – Ithaca, New York, 1932, XXth International Congress of History of Science, Liege, Belgium, 20-26 July 1997, с. 335

 37. Копие от статия на И. Азманов, Академик Дончо Костов и неговият принос в теорията на генетиката, Списание на БАН, г. 35, кн. 4, с. 70-76 (1987)

 38. Копие от публикация и ръкопис от статия на И. Азманов, Георги Димитров Коминтернът и Америка, 29 април 2006, 4 стр. отпечатани в Дума на 6 ноември 2006стр.

 39. Копие от отговора на Jonathan Brent, Yale University Press до И. Азманов, 20 януари 2004

 40. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 1 май 2006, Файдата от "Вертикалния рак"

 41. Копие от диплома на студента И. Азманов от Institutul Agronomic, Bucuresti, 4 април 1975

 42. Копие от доклад на В. Вранскки, ръководител на катедра Физика и биофизика при Н. У. О по агрономство, 23 декември 1974 относно идея на студентът ІV курс по растителна защита И. Азманов

 43. Молба на И. Азманов, студент ІІІ курс ф. № 15242 при Селскостопанска академия, 28 ноември 1973 до Клуба за техническо и научно творбество при СА

 44. Копие от молба на И. Азманов, студент в ІІІ курс на СА до катедра Физика при Селскостопанската академия, София, 28 ноември 1973

 45. Копие от проект на И. Азманов, студент в СА ІІІ курс, научен ръководител проф. д-р В. Врански, "Унищожаване на вредители по културните растения по оптически път, 2 стр

 46. Ръкопис на статия на И. Азманов, Едно изобретение по борба с ..., 8 декември 2005, 5 стр

 47. Копие от писмо от 14 март 1994, University of California

 48. Копие от отпечатан доклад на И. Азманов "Ropes and Bands for Plant Protection", Proceedings of the Fourth National Conference on Pesticides "New Directions in Pesticide Research, Development, Management, and Policy, 1-3 November 1993, Blagoevgrad, 1994, p. 812-816

 49. Копие от предложение на И. Азманов за изобретение, Limiting Snails Damage new method, Disclosure to ISC and Record of Invention, 15 October 1992

 50. Копие от писмо на И. Азманов, до New TV Channel 3 Santa Barbara, относно Visible mail box

 51. Копие от писмо до И. Азманов Patent and Trademark Office, Notice to inventors, относно Visible Mail Box, 11 декември 2002

 52. Копие от статия за И. Азманов в Who's Who in America 2003, 57th Edition, Volume 1, с. 196 (2 екз)

 53. Плик с материали, изпратени от И. Азманов до акад. А. Г. Петров, май 2006

 54. Ръкопис на И. Азманов, Уранът на България, 4 стр, 5 май 2006

 55. Копия от снимки на И. Азманов, 1980

 56. Копие от титулната страница на книгата на Ю. Вавилов, В долгом поиске, книга о братьях Николае и Сергее Вавиловых, ФИАН, Москва, 2004

 57. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 29 април 2007

 58. Ръкопис на И. Азманов, Проблеми идващи от историята, 26 декември 2005

 59. Копие от e-mail 29 април 2007

 60. Ръкопис на И. Азманов, За физиците академици Наджаков и Вавилов, 28 април 2007

 61. Копие от титулната страница на книгата на С. Резник, Николай Вавилов, Москва, 1977

 62. Копие от заглавната страница на юбилейния сборник на Акад. Георги Наджаков, обществена дейност, БАН, София, 1959

 63. Копие от посвещението дадено от Г. Наджаков на 24 октомври 1978

 64. Копие от писмо от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения до И. Азманов относно предложение за издаване на пощенски марки с образите на Н. Хайтов, Г. Наджаков и Д. Костов, 5 октомври 2006

 65. Копие от картичка, изпратена от Марк Поповский на 16 юли 1977 до И. Азманов

 66. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 19 август 2006

 67. Ръкопис на И. Азманов, Полицейското досие на професор Дончо Костов, 8 август 2006, 6 стр.

 68. Ръкопис на И. Азманов, Меморандума на Съюза на учените в България, 25 юни 2006, 8 стр.

 69. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 17 юли 2010 г.

 70. Копие от писмо на И. Азманов до БАН и до Мерсия Мак Дермот, Англия, 26 април 2010

 71. Копия от фотографии от Локорско, 14 януари 1989

 72. Копие от статия на И. Азманов, Феноменът в науката: аз не съм виновникът, Детонация, октомври 2006, с. 5

 73. Книга, И. Азманов, моите изобретения, София, 2012, двуезична на български и английски (2 екз) 53 стр.

 74. Брошура, И. Азманов, С Радой Ралин под един чадър, София, 2012, 36 стр (3 екз.)

 75. Брошура, И. Азманов, Багряновият стопански план 1942 – 1946, Второ издание, София, 2012, 33 стр.

 76. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 29 октомври 2011

 77. Копия от книгата на Асен Азманов, Българските минерални извори, 1940, 2 стр.

 78. Ръкопис от спомените на акад. И. Костов, записани от И. Азманов, 26 март 1990, 1 стр.

 79. Копие от бележки за изпратена пратка от И. Азманов до Г. Първанов, 22.10.2011

 80. Копие от извадка от протокол на Научния съвет на ИФТТ-БАН, № 56 от 11 май 2006

 81. Копие от статия на И. Азманов, Родните каубои на крачка от милионите, Марица, бр. 2, 4 януари 2011, 1 стр.

 82. Копие от публикация на И. Азманов, Дядо ми е построил банята в Шивачево, 13 стр.

 83. Копие от e-mail, изпратен от И. Азманов на 2 юни 2011 до Euroscience Open Forum 2012, Dublin с текст на доклад на тема "The Archimedes Paradox and the engineering of the Egiptian Pyramids, 9 стр.

 84. Писмо от И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 27 май 2012

 85. Брошура, И. Азманов, Аз преименувах БКП, 2012, 24 стр на български и английски ( 2 екз.)

 86. Писмо от И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 23 ноември 2012

 87. Копие от писмо отговор на Iliana Mitropolitsky, The Library of Congress, USA, до И. Азманов, 27 март 2009 (2 екз.)

 88. Копие от отговора на Milan Grba, British Library, 8 юли 2009 (2 екз.)

 89. Ръкопис на И. Азманов, Магнитен ефект при змиите, 18 юни 2006, 3 стр.

 90. Копие от писмо отговор до И. Азманов, изпратено от Jonathan Brent, Yale University Press, 20 януари 2004

 91. Копие от препоръка, дадена от Lawrence Badash, University of California, Santa Barbara, USA, Recomendation for Iskren Azmanov, 20 март 2003

 92. Копие от абстракт на И. Азманов на тема The pneumatic capability of the snakes and its evolutionary mystery, 10th SCBA International Symposium, 16-21 август 2003, Beijing, China

 93. И. Азманов, стихотворение, 2012

 94. Копие от съобщение за лекция на Ldwrence Badash, изпратено на 24 януари 2011, Santa Barbara, USA, 18 февруари 2011

 95. Писмо на И. Азманов до акад. А. Г. Петров, 7 септември 2012 г.

 96. Ръкопис на И. Азманов, Сър Исак Нютон и скандалът със скандалната му ябълка и гравитацията, 24 август 2012

 97. Копие от статията на И. Азманов, Sklave the Birthplace of Spartacus, Kodai, Journal of Ancient History, v. 8/9, 1997/8,57-63

 98. Копие от статия на И. Азманов, В глъбините на древността, Кайхо, 1988, бр. 1 (26)

ОПИС 7
(27 октомври 2015 г.)
Писмо, изпратено до акад. дфн А. Г. Петров

 1. И. Азманов, копие от статия "Синовно милея за своя край" (интервю с Г. Наджаков), в. Пиринско дело, 28 януари 1978

 2. И. Азманов, копие от статия, в. Вяра, Дупница 26 ноември 2014

 3. Копие от писмо, от Бразилия, 29 декември 2014

 4. И. Азманов, копие от статия, в. Марица, 4 юли 2015

ОПИС 6
(8 август 2015 г.)

 1. И. Азманов, Моите изобретения, София, 2014

 2. И. Азманов, Генералисимус Сталин и генетиката, София,

 3. Плик с 4 листа документи оригинали и копия

ОПИС 5
(10 март 2014 г.)

 1. И. Азманов, Социогенетика, второ изд. Благоевград, 2004198 стр. (книга)

 2. Копие от статия, 8 листа, “Kodai”, Journal of Ancient History, v. 8-9, 1997-1998, Tokyo

 3. И. Азманов, Ксерокопия 13 листа от снимки и публикации.

 4. Писмо от И. Азманов до директора на ИФТТ 10 март 2008

ОПИС 4
(28 февруари 2014 г.)

 1. И. Азманов, Съдбата на един учен, 65 години от смъртта на Порфирий Бахметьев, Орбита, бр. 41 (510), г. 10 (1978), с. 15

 2. И. Азманов, Да представяме България добре, интервю с академик д-р Иван Буреш, Орбита, бр. 10 (531), г. 11 (1979) с. 2

 3. И. Азманов, Из Етиопия Река Ауаш, Паралели, бр. 23, 5 юни 1981, с. 15

 4. А. Янев, И. Азманов, Академик Спас Вацов създателят на метеорологията и сеизмологията в България, Орбита, г. 14 (1982) бр. 17 (594) с. 14

 5. И. Азманов, Моят дом - дом на науката (Един миг от живота на проф. П. И. Бахметиев), Сборник от научни трудове и материали по история и теория на науката и техниката, том 2 (1983) с. 314-318

 6. И. Азманов, Учени от една фамилия, Орбита, г. 18 (1986) бр. 12 (898) с. 6-7

 7. И. Азманов, Една задължителна корекция, Георги Наджаков направил откритието си през 1925 година не през 1937-а, Дума, 3 февруари 2009, с. 15

 8. И. Азманов, Академик Георги Наджаков и Мохамеданството, ръкопис, 21 август 2011

 9. И. Азманов, В. Вангелова, Георги Наджаков и Гьотингенската академия на науките, в. Струма, 3 септември 2012 г.

 10. И. Азманов, Менделеевската система и сглобяването и със Наджаковия феномен, ръкопис, 16 февруари 2014 г.

 11. И. Азманов, Физикът Порфири Бахметьев и Цар Фердинанд – "Собственикът" на Българите, ръкопис, б.д.

ОПИС 3
(18 октомври 2011 г.)

 1. Nature Methods, v. 8 (2011) No 6, 8, 9.

ОПИС 2
(14 декември 2010 г.)

 1. Azmanov, Iskren Denev,Who's Who in America, 2003, 57th Edition, Volume 1, A-K, с. 197 (копие, 1 л.)

 2. С. Иванов, П. Лазарова, Очерк за Георги Наджаков, Университетско издателство, 1981, снимка с акад. Бл. Сендов (копие, 1 л.)

 3. И. Азманов, Една задължителна корекция, в. Дума, 3 февруари 2009, с. 15 (копие, 1 л.)

 4. И. Азманов, Дупница да носи името на академик Наджаков, в. Вяра, 18 юли 2007, с. 12-13 (копие, 1 л.)

 5. Писмо на И. Азманов до кметството на гр. Дупница, 1 май 2010 г. (1 лист, копие)

 6. Снимки на Г. Наджаков с посвещение за И. Азманов и марка с лика на Ланжвен (копие, 1 л.)

 7. Марка с образа на АЕЦ "Козлодуй" (оригинална, използвана)

 8. Копие от плик, изпратен от И. Азманов до Akademie der Wissenschaften zu Gottingen, 17.09.2007

 9. Копие от писмо на И. Азманов до Professor Dr. h.c. mult Herbert W. Roesky, President Akademie der Wisseschaften zu Gottingen, 16 August 2007 (има печат на завеждането му на 27.8.2007 и опис на изпратените архивни единици, 1 лист)

 10. Копие от а.е. 1656, 21 ноември 1939, и нейния превод (2 листа)

 11. Копие от а.е. 1657, 1.12.1939 г. и нейния превод (2 листа)

 12. Копие от а.е. 1658, 28.3.1940 г. и превод на български (2 листа)

 13. Копие от а.е. 1659, 29 Mai 1940 и превод на български (2 листа)

 14. Копие от а.е. 1663, 3.6.1940 и превод на български език (2 листа)

 15. Копие от а.е. 1664, б.д. и превод на български език (2 листа)

 16. Копие от а.е. 611, 7.1.67 и превод на български език (2 листа)

 17. Копие от телеграма, а.е. 608, 28.12.1966 и превод на български език (2 листа)

 18. Копие от телеграма, а.е. 612, 12.1.1967 и превод на български език (2 листа)

 19. Копие от писмо, а.е. 779, 23.12.1971 и превод на български език (2 листа)

 20. Копие от телеграма, а.е. 961, 31.12.1976 и превод на български език (2 листа)

 21. Копие от телеграма, а.е. 662, 5.1.1977 и превод на български език (2 листа)

 22. Копие от телеграма, а.е. 778, 19.12.1971 (1 лист)

 23. Копие от телеграма, а.е. 1186, 27.2.1981 (1 лист)

 24. Нередактирана статия, представена в Светът на физиката, 6 септември 2008 г. "Физикът Георги Наджаков и Академията на науките на Гьотинген", 2 листа

 25. Плик на писмото, изпратено от И. Азманов до Директора на ИФТТ, 25.06.2010

 26. Извадка от протокол № 56/11.5.2006 на ИФТТ

 27. Текст на И. Азманов "Вертикален рак", 2005, на български и руски език

 28. Снимки към текста, копие

 29. Копие от доклад на английски език, отпечатан в сборник "Высокие Технологии, прикладные исследования, промышленость, 27-28.10.2009, Санкт Петербург, Россия, "Vertical Cancer"

 30. Текст на И. Азманов, "Георги Димитров - Сталин и Бомбата

 31. Копие от статия на И. Азманов, "Съдбата на един учен. 65 години от смъртта на Порфирий Бахметиев", в. Орбита, бр. 41, г. 10, 14.Х.1978, формат А3

 32. Копия от картички (материалите са от Националния политехнически музей)

 33. Копие от статия на И. Азманов "Да представяме България добре. Интервю с акад. И. Буреш", формат А3

 34. Копие от статия на Т. Чакъров "То е като някакво просветление", Интервю с Г. Наджаков, М. Борисов, в. Народна Култура, бр. 4, б.д.

 35. Писмо на И. Азманов до Института по Балканистика относно исторически "дефективности", 15 март 2010 г.

 36. Копие от статия в първи том на книгата "История на математиката от най-древни времена до началото на новото време", София, Наука и изкуство, 1974, с. 1-6

 37. Текст на английски език, Iskren Azmanov, "The Archimedes Paradox", 27.6.2008; "Aeschylus - The iron", 8.1.2006

 38. Писмо до Искрен Азманов от Encyclopaedia Britannica, Inc. 6 May 2003

 39. Копие от снимки на И. Азманов

 40. Марка с лика на АЕЦ "Козлодуй"

ОПИС 1
(10 март 2008 г.)

 1. И. Азманов, Социогенетика, второ изд. Благоевград, 2004198 стр. (книга)

 2. Копие от статия, 8 листа, “Kodai”, Journal of Ancient History, v. 8-9, 1997-1998, Tokyo

 3. Ксерокопия 13 листа от снимки и публикации.

 4. Писмо от И. Азманов до директора на ИФТТ 10 март 2008

      

Начало