Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари

Създаден 27.2.2024
Променен 28.2.2024

Колекции
Документи
Апарати
Публикации
Снимки
КОЛЕКЦИИ


Георги Наджаков

Милко Борисов

Разум Андрейчин

К. Стаменов

Александър Ваврек

Николай Киров

Йосиф Рангелов

Петър Пейков

Светла Пакева

Чавдар Палев

ИФТТ

ИЯИЯЕ

Борис Кандиларов

Васил Стефанов

Лиляна Праматарова


Младен Георгиев

Петър Стефанов