Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница
Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 09.12.2013
Променен 21.11.2017
Протоколи
Описи
Свидетелства
Биография
Описи
НИКОЛАЙ КИРОВ НИКОЛОВ

ОПИС 1
(10 юни 2013 г.)

 1. Папка с материали, събрани от А. Харизанов

ОПИС 2
(23 октомври 2013 г.)
Лични документи

 1. Папка с официални документи

 2. Папка с медицински документи

 3. Папка с копия от лични документи

 4. Папка с копия от семейни документи

 5. Папка със снимки

 6. Ученически тетрадки

ОПИС 3
(23 октомври 2013 г.)
Служебни документи

Папка 1   

Папка 2   

Папка 3   

Папка 4   

Папка 5   

Папка 6   

Папка 7   

Папка 8   

Папка 9   

Папка 10   

Папка 11   

Папка 12   

Папка 13   

Папка 14   

Папка 15   

Папка 16   

Папка 17   

Папка 18   

Папка 19   

Папка 20   

Папка 21   

Папка 22   

Папка 23   

Папка 24   

Папка 25   

Папка 26   

Папка 27   

Папка 28   

Папка 29   

Папка 30   

Папка 31   

Папка 32   

Папка 33   

Папка 34   

Папка 35   

Папка 36   

Папка 37   

Папка 38   

Папка 39   

Папка 40   

Папка 41   

Папка 42   

Папка 43   

Папка 44   

Папка 45   

Папка 46   

Папка 47   

Папка 48   

Папка 49   

Папка 50   

Папка 51   

Папка 52   

Папка 53   

Папка 54   

Папка 55   

Папка 56   

Папка 57   

Папка 58   

Папка 59   

ОПИС 4
(23 октомври 2013 г.)
Авторски книги

 1. Н. Киров, Изследване на нематични течни кристали от хомоложните редове на р, р`-диметоксиазоксикензола, p-n алкокси-бензоените киселини и паразаместените шикови бази с инфрачервени абсорбционни спектри, Дисертация, ИФТТ-БАн, Научен ръководител П. Симова, София, 1973, 172 стр.

 2. N. Kirov, P. Simova, Vibrational Spectroscopy of Liquid Crystals, Sofia, BAS, 1984, 329 s

 3. Н. Киров, Ротационна динамика и ориентационна подреденост в термотропни течни кристали, Дисертация, ИФТТ-БАН, София, 1987, 243 стр.

 4. P. Simova, N. Kirov, M. Fontana, H. Ratajczak, Atlas of Vibrational Spectra of Liquid Crystals, World Scientific, Singapore, 1988

ОПИС 5
(23 октомври 2013 г.)
Авторски статии

 1. Плик

 2. Папка

 3. Джоб

 4. Джоб

 5. Папка

 6. Папка

 7. Папка

 8. Папка

 9. Плик

 10. Папка

ОПИС 6
(23 октомври 2013 г.)
Ръкописи

 1. Джоб

 2. Папка

ОПИС 7
(23 октомври 2013 г.)
Чужди статии

 1. Папка

ОПИС 8
(23 октомври 2013 г.)
Просидинги от конференции

ОПИС 9
(23 октомври 2013 г.)
Физическа литература

ОПИС 10
(23 октомври 2013 г.)
Дисертации и автореферати

ОПИС 11
(23 октомври 2013 г.)
Химическа литература

ОПИС 12
(23 октомври 2013 г.)
Математическа литература

ОПИС 13
(23 октомври 2013 г.)
Историческа литература

ОПИС 14
(23 октомври 2013 г.)
Справочници

ОПИС 15
(23 октомври 2013 г.)
Речници и учебници по английски, италиански, полски, руски език

ОПИС 16
(23 октомври 2013 г.)
Книги по история на физиката

ОПИС 17
(23 октомври 2013 г.)
Карти и книги по история на изкуството

ОПИС 18
(23 октомври 2013 г.)
Българска художествена литература

ОПИС 19
(23 октомври 2013 г.)
Руска художествена литература

ОПИС 20
(23 октомври 2013 г.)
Английска художествена литература

Назад

Web