Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 11.6.2015
Променен 27.1.2022

К Н И Ж А Р Н И Ц А

    Книгата на академик дфн Александър Г. Петров ФИЗИКА НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ беше официално представена в Българската академия на науките на съвместно заседание на Отделението за природо-математически науки и Института по физика на твърдото тяло на 9 октомври 2015 г. от 15.00 ч. в Големия салон на Централно управление на БАН.

   

Заглавие:

Физика на живата материя
Течнокристален подход

Автор:

Александър Г. Петров

Цена:

12 лв + цената на доставката

Издателство:

Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

Език:

Български

Корица:

Твърда

Страници:

535 стр.

Размер:

17,3/24,3/3,5 см

Тегло:

1070 гр.

Година на издаване:

2014

ISBN:

978-954-322-799-0Поръчай на:

Тел.: +359 2 979 58 31 сл.
GSM: +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg

    “Физика на живата материя” е ново понятие във физическия речник. Живата материя спада към един особен тип кондензирана материя, известна като мека кондензирана материя. Настоящата монография е посветена на приложението на течнокристалния подход и пренасянето му от физиката на меката материя в биофизиката на мембраните, където основни обекти са лиотропните течни кристали. Това са концентрирани разтвори на сапуни и детергенти и биологично-активни вещества (липиди, белтъци, нуклеинови киселини) и др. Меката течнокристална материя показва характерните за течните кристали способности за реакции към слаби външни въздействия, структурна устойчивост и възможност за възстановяване на изходната структура след отстраняване на тези въздействия. Това прави лиотропната материя най-подходящото агрегатно състояние за живата материя.

   
акад. Александър Г. Петров
Физика на меката и живата материя
Биологически факултет на СУ, 1 юли 2015 г. 09:05

   

Заглавие:

Проф. д-р Разум Андрейчин
Жизнен път и творческа дейност

Автори:

К. Коленцов, Е. Скордева, С. Балабанов, Л. Юрукова

Цена:

5 лв + цената на доставката

Печат:

Е Принт

Език:

Български

Корица:

Мека

Страници:

127 стр.

Размер:

14,6/20,5/1 см

Тегло:

220 гр.

Година на издаване:

2014

ISBN:

978-619-90102-9-7Поръчай на:

Тел.: +359 2 979 58 31 сл.
GSM: +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg


   

Заглавие:

Университетската физика в България
(1889 - 1949)

Автор:

Ганка Камишева

Цена:

10 лв + цената на доставката

Издателство:

ИФТТ - БАН

Език:

Български

Корица:

Мека

Страници:

200 стр.

Размер:

14,6/20,5/1 см

Тегло:

275 гр.

Година на издаване:

2012

ISBN:

978-954-91198-5-5Поръчай на:

Тел.: +359 2 979 58 31 сл.
GSM: +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg