Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 4.1.2020
Променен 19.4.2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
СЪБИТИЯ 2021
Единен информационен център

ЛИДЕР, Световна младежка академия за иновации в образованието, 2020-2021 академична година

МАРТ 2021

 1. Наука за бизнес, 18.03.2021 (запис)

ЮНИ 2021
 1. Международна конференция по история на физиката, Онлаин, 4 юни 2021

 2. РАД, Девета международна конференция по радиация, Херцег Нови, Черна гора, 14-18 юни 2021

 3. БИОМАТ, Салт Рок, 20-25 юни 2021

 4. По пътя на модерната физика, IV Международна Конференция по история на физиката, Колеж Тринити, Дъблин, Ирландия, отложен за юни 2021

АВГУСТ 2021

  Материали, методи и технологии, 23 Международна Конференция, Бургас, 19–22.08.2021

СЕПТЕМВРИ 2021

  НКС-2021, VIII Национален кристалографски симпозиум, Варна, Творчески дом на Българската академия на науките, 1-5 септември 2021

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
 1. AМНO, Алианс на Международната научна организация, Китай

 2. ЮНЕСКО, Награда за информационни и комуникационни технологии в обучението

 3. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова награда в размер на 700 лева се присъжда на колективи или индивидуални участници за изработването на демонстрационен уред, метод, опит, нагледно пособие и др. (без компютърни симулации) в областта на атомната и ядрената физика

 4. Фондация Еврика обявява конкурс за определяне носителите на именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно по физика на името на акад. Георги Наджаков за студенти завършили втори курс с успех най-малко 5,00

 5. Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение. Първите двама кандидати, които отговарят на изискванията ще получат стипендия от 1100 евро на месец. Останалите 30 студенти ще получават по около 300 евро на месец

 6. За жените в науката, 3 стипендии по 5 000 евро са учредени от ЮНЕСКО и L'Orеal в областта на физическите, математическите и компютърните науки.

 7. Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант

 8. Конкурс за високи научни постижения, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

 9. Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина"

 10. Мацумае международната фондация обявява едногодишна специализация в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания

 11. ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

 12. YES 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти се организира от Единния център за иновации на Българската академия на науките. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще получат възможности да реализират своите проекти

 13. Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти

 14. Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

 15. Минко Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

 16. АКВАХИМ Национален конкурс за най-добра дипломна работа. Наградата от 1000 евро се дава от Съюза на химиците

 17. Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците

 18. Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40

 19. Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност

 20. Четири международна награда на Академия Линчеи "Luigi Tartufari": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка)

 21. Международна награда на Академия Линчеи "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро)

  Web