Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 8.1.2023
Променен 17.8.2023

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
СЪБИТИЯ 2023
Единен информационен център

ФЕВРУАРИ 2023
 1. Нови материали и технологии, семинар, Велико Търново, 27 февруари - 2 март 2023 (организатор Иститута по физика на твърдото тяло при БАН, school@issp.bas.bg)

МАPT 2023
 1. Трета конференция за изкуствен интелект на Организацията за сътрудничество и развитие, виртуална, 27-30 март 2023

АПРИЛ 2023
 1. XI Конгрeс, Съюз на физиците в България, Aулaтa нa Софийския университет, 10.04.2023, 9:00

 2. Образованието и научните изследвания по физика фактор за устойчио развитие, 51-ва Национална Конференция по въпросите на обучението по физика, гр. София, 10–14 април 2023 г.

МАЙ 2023
 1. Първа школа по радиоастрономия с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), Технически университет, София, 15-19 май 2023

 2. 4 Интердисциплинарен PhD форум с международно участие, Сандански, България, 16–19 май 2023

 3. Втора школа по радиоастрономия с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), София Тех парк, 22-26 май 2023

ЮНИ 2023
 1. Информационна среща по програма Еразъм, Големия салон на БАН, 02.06.2023 от 10 часа

 2. Интензивни курсове по немски език, Фрибург, март, юли, август, септември 2023

 3. ISCMP2023, Международна конференция по физика на кондензираната материя, Париж, Франция, 15–17 юни 2023

 4. BIOMATH 2023, Ежегодна международна конференция за математически методи и модели в Бионауките, Поморие, България, 18-23 юни 2023

 5. Трета школа по космически изследвания и космическо време с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), НАО Рожен, 19-23 юни 2023

 6. Нови материали с приложение в мехатрониката, екологията и биомедицината, Национален научен симпозиум, Централна лаборатория по приложна физика, Пловдив, 29 юни 2023

ЮЛИ 2021
 1. Комуникация на науката и литературата в мултивселената, 7 Международен практически семинар, Остров Егина, Гърция, 3-5 юли 2023 (предложения за участие се приемат до 10 юни 2023 на адрес gvlahakis@yahoo.com )

АВГУСТ 2023
 1. Преминаване на границите и насърчаване на сътрудничеството, Пета конференция по история на физиката за млади учени на Американския институт по физика, Копенхаген, Дания, 31 август 2023 - 3 септември 2023

СЕПТЕМВРИ 2023
 1. 12 Конференция на Дунавските академии, Любляна, Словения, 18-20 октомври 2023

 2. Европейска нощ на учените, 29.09.2023

ОКТОМВРИ 2023
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
 1. Хоризон, срок за кандидатстване до 28.09.2023

 2. Конкурс награда "Проф. Христо Баларев" за изявен млад учен в областта на неорганичната химия, Съюз на химиците в България

 3. Акад. Йордан Малиновски, конкурс за млади учени в областта на оптичните материали и технологии, Институт по оптични материали и технологии, Българска академия на науките, срок 24.05.2023

 4. Симпозиум за отворена наука и справедливи принципи, Париж, Франция, 29 март 2023

 5. Конкурс за млади учени "проф. M. Дринoв" и "aкaд. И. Е. Гeшoв" на Българска академия на науките до 13.04.2023

 6. Словашки стипендии за Български студенти, преподаватели и учени със срок за кандидатстване до 30.04.2023

 7. MSCA-NET, Мария Склодовска-Кюри

 8. Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците, срок до 31.01.2023

 9. Моята теза за 180 секунди, конкурс, Френски Институт в България

 10. Конкурс за подкрепа на научни проекти до 31.03.2023, Френски Институт в България

 11. Научни престои на високо ниво конкурс със срок за кандидатстване до 15.06.2023, Френски Институт в България

 12. Програма Рила, конкурс за проекти пo програма за сътрудничество между България и Франция със срок за кандидатстване до 15.09.2023

 13. Миню Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

 14. ANSO, стипендии за млади учени в Китай, 2023

 15. За жените в науката, 3 стипендии по 5 000 евро в областта на физическите, математическите и компютърните науки със срок за кандидатстване до 31.03.2023

 16. Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина" до 03.04.2023

 17. Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност в САЩ, срок за кандидатстване до 12.05.2023

 18. DAAD, стипендии за магистри, докторанти, посдокторанти и учени в Германия, академичен обмен

 19. Програма за посдокторанти (защитили през последните 10 години) на Австрийската академия на науките

 20. Посолството на Швейцария и Центъра за академични изследвания София обявяват процедура за предварителен подбор на кандидати за отпуснатите от правителството на Швейцария стипендии за академичната 2023-2024. Окончателният избор на одобрените кандидати ще бъде направен от швейцарската Федерална комисия за стипендии

 21. Фондация Константин и Зеновия Кацарови, предоставя възможност за финансиране разработването на нов проект (до 2 500 швейцарски франка). Учредена е награда "Професор Кацаров" в размер на 10 000 швейцарски франка в областите история, право, точни науки и литература за български граждани

 22. EURAXESS, Национална програма за млади учени и постдокторанти 2 – Българска академия на науките

 23. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова награда в размер на 700 лева се присъжда на колективи или индивидуални участници за изработването на демонстрационен уред, метод, опит, нагледно пособие и др. (без компютърни симулации) в областта на атомната и ядрената физика

 24. Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение. Първите двама кандидати, които отговарят на изискванията получават стипендия от 1100 евро на месец. Останалите 30 студенти получават по около 300 евро на месец

 25. Конкурс за високи научни постижения, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

 26. Мацумае международната фондация обявява едногодишна специализация в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания

 27. Проф. Цани Калянджиев ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

 28. Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти. Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40

 29. Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

 30. Академия Линчеи Международна награда

 31. Нютонова международна стипендия

 32. Фондация Еврика обявява конкурс за определяне носителите на именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно по физика на името на акад. Георги Наджаков за студенти завършили втори курс с успех най-малко 5,00

 33. Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант

Web