Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2011
Променен 17.3.2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
СЪБИТИЯ 2019
ФЕВРУАРИ 2019

„Светлината, лазерите и нобеловата награда по физика за 2018 г.“
Публична лекция на проф. дфн Александър Драйшу, декан на Физическия факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 14 февруари 2019 г. (четвъртък) от 17 часа в Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

МАРТ 2019
 1. Технически науки и Индустриален мениджмънт, XIІ Международна младежка конференция, Боровец, хотел Ела, 13 – 16 март 2019, срок за заявки 15 декември 2018 година

 2. За жените в науката, семинар, Център за обучение на БАН, ул. ”Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2 (комплекс на БАН, 4-ти км), 15 март 2019, 13:30 ч

 3. Хоризон 2020 Практическо обучение по финансово-правни аспекти, Единен център за иновации на БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26Б, 26 март 2019, 9:00 - 15:00 ч

ЮНИ 2019

БИОМАТ 2019, Мултидисциплинарната конференция за изследователи, които прилагат математическите и компютърни методи в биологията, екологията, медицината, биотехнологиите, наука за околната среда и др. ще се проведе в Изследователския център на Полската академия на науките в Bedlewo на 30 км от Познан от 16 до 22 юни 2019 година

СЕПТЕМВРИ 2019

Наука в различни култури и цивилизации, 1 Конференция на Международната академия по история на науката, Гърция, 12-15 септември 2019


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
 1. За жените в науката, 3 стипендии по 5 000 евро, срок за кандидатстване до 31 март 2019

 2. Фондация Еврика отпуска именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно по физика на името на акад. Георги Наджаков за студенти завършили втори курс с успех най-малко 5,00.

 3. Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение. Първите двама кандидати, които отговарят на изискванията ще получат стипендия от 1100 евро на месец. Останалите 30 студенти ще получават по около 300 евро на месец.

 4. За жени в науката 5 Международни награди на ЮНЕСКО и L'Orеal по 100.000 евро ще бъдат връчени през март 2019 в Париж в областите: физически науки, математика и компютърни науки.

 5. Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант.

 6. Конкурс за високи научни постижения 2017, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

 7. Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина"

 8. Награди за млади учени "Професор Марин Дринов” и награди за най-млади учени "Академик Иван Евстратиев Гешов” обявява Българската академия на науките.

 9. Мацумае международната фондация обявява едногодишна "Fellowship Program" в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания.

 10. ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

 11. YES 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти се организира от Единния център за иновации на Българската академия на науките. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще получат възможности да реализират своите проекти

 12. Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти

 13. Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

 14. Ежегодни награди на английското кралско дружество. Номинации се приемат до края на януари 2019 година.

 15. Минко Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

 16. Софийски университет "Св. Климент Охридски" Голяма награда за научна и изследователска дейност за 2016 година. Предложения се приемат на тел. 9308-336; 987-39-12 и в каб. 6 на Ректората, при Главния секретар Детелина Илиева

 17. АКВАХИМ Национален конкурс за най-добра дипломна работа. Наградата от 1000 евро се дава от Съюза на химиците.

 18. Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците.

 19. Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40

 20. Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност

 21. Четири международна награда на Академия Линчеи "Luigi Tartufari": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка)

 22. Международна награда на Академия Линчеи "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро)

  Web