Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2011
Променен 13.4.2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
СЪБИТИЯ 2018
МАРТ 2018

 1. Калипсо, 2 март 2018, 10:00 ч в Лабораторния комплекс на София Тех Парк, стая 213

 2. 14-та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа, 27 март 2018 година, 9:30-12:40, Интер Експо Център, София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Зала "Мусала“

  CryoHub, информационен семинар по криогенно съхранение на енергия, 27 март 2018 година, 9:30-12:40, Интер Експо Център, София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Зала "Вихрен“

МАЙ 2018

ТЕХСИС2018
Техника, технологии и системи, 7 Международна научна конференция, 17 – 19 май 2018, Пловдив. Заявки се приемат до 17 март 2018

ЮЛИ 2018

3та Международна конференция по естествени науки и литература, Sorbonne Universite – Faculte des Sciences et Ingenierie, place Jussieu, 75005 Париж, Франция, 2–4 юли 2018. Форумът е отворен за всички учители, които проявяват интерес към естествените науки и литературата. Краен срок за изпращане на заявки за участие (на e-mail: gvlahakis@yahoo.com или konstantinos.tampakis@gmail.com) е 31 март 2018.

АВГУСТ 2018

BPU10 10 Юбилейна международна конференция на Балканския физически съюз, 26-30 август 2018, София, България

СЕПТЕМВРИ 2018

  Физика и приложения на нови мултифункционални материали
  20 Юбилейна Международна школа по физика на кондензираната материя, 3 – 7 септември 2018, Варна

ОКТОМВРИ 2018
 1. HOPDSS2018 Обща 3та Международна Конференция по История на физиката, Donostia/San Sebastian (Испания); 17–21 октомври 2018

 2. HOPDSS2018 4та обща конференция на младите учени по история на физиката, Donostia/San Sebastian (Испания); 17–21 октомври 2018

 3. 200 годишнината на д-р Димитър Мутев
  Кръгла маса, Факултет по славянски филологии, СУ, октомври 2018

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ

Жени в науката Националнrs конкурс на ЮНЕСКО и L'Orеal 2018 за 3 стипендии по 5 000 евро се провежда от 1 декември 2017 г. до 31 март 2018 г.

Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант. Срок за подаване на документи 12 ноември 2017 година.

Конкурс за високи научни постижения 2017, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина" до 20 април 2017 година

Награди за млади учени "Професор Марин Дринов” и награди за най-млади учени "Академик Иван Евстратиев Гешов” обявява Българската академия на науките със срок за подаване на документи 28 април 2017 година.

Мацумае международната фондация обявява едногодишна "Fellowship Program" в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания от април 2018 до март 2019 година. Срокът за подаване на документи е август 2017 г.

ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

YES 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти се организира от Единния център за иновации на Българската академия на науките. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще получат възможности да реализират своите проекти

Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти

Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

Ежегодни награди на английското кралско дружество. Номинации се приемат до края на януари 2017 година.

Минко Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

Софийски университет "Св. Климент Охридски" Голяма награда за научна и изследователска дейност за 2016 година. Предложения се приемат на тел. 9308-336; 987-39-12 и в каб. 6 на Ректората, при Главния секретар Детелина Илиева

АКВАХИМ Национален конкурс за най-добра дипломна работа, защитена през 2016 година. Наградата от 1000 евро се дава от Съюза на химиците.

Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците за публикация, излязла или приета за печат през 2016 година.

Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40.

Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност през учебната 2019–2020 със срок за кандидатстване до 10 май 2018 годона ще бъде представена на 22 февруари 2018 от 10:30 в Големия салон на БАН, ул. "15 ноември" № 1, гр. София

Четири международна награда на Академия Линчеи "Luigi Tartufari": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка)

Международна награда на Академия Линчеи "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро)

Web