Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 8.1.2023
Променен 16.3.2023

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
СЪБИТИЯ 2023
Единен информационен център

ФЕВРУАРИ 2023
 1. Нови материали и технологии, семинар, Велико Търново, 27 февруари - 2 март 2023 (организатор Иститута по физика на твърдото тяло при БАН, school@issp.bas.bg)

МАPT 2023
 1. Трета конференция за изкуствен интелект на Организацията за сътрудничество и развитие, виртуална, 27-30 март 2023

МАЙ 2023
 1. Първа школа по радиоастрономия с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), Технически университет, София, 15-19 май 2023

 2. 4 Интердисциплинарен PhD форум с международно участие, Сандански, България, 16–19 май 2023

 3. Втора школа по радиоастрономия с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), София Тех парк, 22-26 май 2023

ЮНИ 2023
 1. Интензивни курсове по немски език, Фрибург, март, юли, август, септември 2023

 2. ISCMP2023, Международна конференция по физика на кондензираната материя, Париж, Франция, 15–17 юни 2023

 3. BIOMATH 2023, Ежегодна международна конференция за математически методи и модели в Бионауките, Поморие, България, 18-23 юни 2023

 4. Трета школа по космически изследвания и космическо време с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), НАО Рожен, 19-23 юни 2023

АВГУСТ 2023
 1. Преминаване на границите и насърчаване на сътрудничеството, Пета конференция по история на физиката за млади учени на Американския институт по физика, Копенхаген, Дания, 31 август 2023 - 3 септември 2023

ОКТОМВРИ 2023
 1. 12 Конференция на Дунавските академии, Любляна, Словения, 18-20 октомври 2023

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
 1. Конкурс за млади учени "проф. M. Дринoв" и "aкaд. И. Е. Гeшoв" на Българска академия на науките до 13.04.2023

 2. Симпозиум за отворена наука и справедливи принципи, Париж, Франция, 29 март 2023

 3. MSCA-NET, Мария Склодовска-Кюри

 4. Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците, срок до 31.01.2023

 5. Конкурс за подкрепа на научни проекти до 31.03.2023, Френски Институт в България

 6. Научни престои на високо ниво конкурс до 31.03.2023; до 15.03.2023, Френски Институт в България

 7. Миню Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

 8. ANSO, стипендии за млади учени в Китай, 2023

 9. За жените в науката, 3 стипендии по 5 000 евро в областта на физическите, математическите и компютърните науки със срок за кандидатстване до 31.03.2023

 10. Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина" до 03.04.2023

 11. Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност в САЩ, срок за кандидатстване до 12.05.2023

 12. DAAD, стипендии за магистри, докторанти, посдокторанти и учени в Германия, академичен обмен, кандидатстване до 15.11.2022

 13. Словашки стипендии за Български студенти, преподаватели и учени със срок за кандидатстване до 31.10.2022

 14. Програма за посдокторанти (защитили през последните 10 години) на Австрийската академия на науките със срок за кандидатстване до 6 декември 2022

 15. Посолството на Швейцария и Центъра за академични изследвания София обявяват процедура за предварителен подбор на кандидати за отпуснатите от правителството на Швейцария стипендии за академичната 2023-2024. Окончателният избор на одобрените кандидати ще бъде направен от швейцарската Федерална комисия за стипендии

 16. Фондация Константин и Зеновия Кацарови, предоставя възможност за финансиране разработването на нов проект (до 2 500 швейцарски франка). Учредена е награда "Професор Кацаров" в размер на 10 000 швейцарски франка в областите история, право, точни науки и литература за български граждани със срок на кандидатстване до 31 октомври 2022 година

 17. EURAXESS, Национална програма за млади учени и постдокторанти 2 – Българска академия на науките

 18. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова награда в размер на 700 лева се присъжда на колективи или индивидуални участници за изработването на демонстрационен уред, метод, опит, нагледно пособие и др. (без компютърни симулации) в областта на атомната и ядрената физика

 19. Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение. Първите двама кандидати, които отговарят на изискванията получават стипендия от 1100 евро на месец. Останалите 30 студенти получават по около 300 евро на месец

 20. Конкурс за високи научни постижения, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

 21. Мацумае международната фондация обявява едногодишна специализация в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания

 22. Проф. Цани Калянджиев ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

 23. Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти. Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40

 24. Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

 25. Академия Линчеи Международна награда

 26. Нютонова международна стипендия 2021, срок за кандидатстване 16 юни 2021

 27. Фондация Еврика обявява конкурс за определяне носителите на именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно по физика на името на акад. Георги Наджаков за студенти завършили втори курс с успех най-малко 5,00

 28. Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант

Web