Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 1.1.2024
Променен 17.6.2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
СЪБИТИЯ 2024
Единен информационен център

ФЕВРУАРИ 2024
 1. Национално издателство за образование и наука "Аз-Буки" обявява конкурс за научна статия на тема "Природни науки и иновации в образованието", посветен на 160 години от рождението на проф. Пенчо Райков. В конкурса могат да участват докторанти, постдокторанти и млади учени от висши училища и научни организации. Краен срок 29.02.2024.

МАPT 2024
 1. Въведение в изкуството за правене на филми, Париж, 28-31 март 2024

 2. WEBINAR, Обучение и изследвания в Словакия с Националната учебна програма , 22 март 2024, 13:00

АПРИЛ 2024
 1. Въведение в изкуството за правене на филми, Париж, работилница, 1 април 2024

 2. Програма Рила, конкурс за проекти пo програма за сътрудничество между България и Франция, конференция 04.04.2024, 9:00 - 13:00

 3. 5 Интердисциплинарен PhD форум с международно участие, Kюстeндил, 16-19 април 2024

 4. Празник на химията, 19-21 април 2024

 5. 50 години от изобретяването на лазера с пари на меден бромид в България От идеята през изследванията до промишлеността, зала "Проф. Марин Дринов" - БАН, 24 април 2024 г.

 6. Образованието по физика и дигиталните технологии, 52 Национална Конференция по въпросите на обучението по физика, гр. София, 13–16 април 2024 г.

МАЙ 2024
 1. Научни изследвания и иновации, Конференция, гр. София, Френски институт в България, площад Славейков 3, 17 май 2024 г, 9:30–12:00

 2. Хоризон, Здраве, виртуален информационен ден, 28 май 2024, 11:00–13:30

 3. Семинар, Христо Иглев, (Технически университет в Мюнхен), “Изследване на динамиката на полароните в полимери и перовскити чрез фемтосекундна инфрачервена спектроскопия”, Sofia University „St. Kl. Ohridski“, Faculty of Physics, Quantum Electronics Department, A 405, 30.05.2024, 11:00 Zoom

ЮНИ 2024
 1. БИОМАТ 2024, Ежегодна международна конференция за математически методи и модели в Бионауките, Университетът в Претория, Южна Африка, 16–22 юни 2024

 2. Образованието по физика и дигиталните технологии, 52 Национална Конференция по въпросите на обучението по физика, гр. Сливен, 13–16 юни 2024 г.

АВГУСТ 2024

  ISCMP Скорошен напредък в съвременните материали и приложения, 23 Международна школа по физика на кондензираната материя, Международния дом на учените „Фредерик-Жолио Кюри", курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена", Варна, 26.08.2024 – 30.08.2024

СЕПТЕМВРИ 2024
 1. Европейска нощ на учените

 2. ICSQE, Лазерна физика и приложения, Българска академия на науките Институт по електроника организират XXIII Международна конференция и школа по квантова електроника, Равда, България, 23-27 септември 2024

OКТОМВРИ 2024
 1. Четвърти национален конгрес по физически науки, Интер Експо център, София, 7-9.10.2024

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
 1. Академия Линчеи Международна награда

 2. ANSO, стипендии за млади таланти в Китай, кандидатстване до 15.02.2024

 3. DAAD, стипендии за магистри, докторанти, посдокторанти и учени в Германия, академичен обмен

 4. Eразъм за дoктoрaнти, срок 15.04.2024

 5. EURAXESS, Национална програма за млади учени и постдокторанти – Българска академия на науките

 6. За жените в науката

 7. Карол

 8. Конкурс за високи научни постижения, Съюз на учените в България

 9. Конкурс за подкрепа на научни проекти, Френски Институт в България, срок 31.03.2024

 10. Миню Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

 11. Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение

 12. Мацумае международната фондация обявява едногодишна специализация в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания

 13. Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно за изследвания в областта на физическите науки

 14. Научни престои на високо ниво, конкурс

 15. Нютонова международна стипендия

 16. Питагор

 17. Програма Рила, конкурс за проекти пo програма за сътрудничество между България и Франция

 18. Програма за посдокторанти (защитили през последните 10 години) на Австрийската академия на науките

 19. Пoдкрeпa за рaзвитиe нa проeктнa дoктoрaнтурa, срок 22.04.2024

 20. Словашки стипендии за Български студенти, преподаватели и учени със срок за online кандидатстване до 30.04.2024

 21. Фондация Еврика конкурси по физика на името на акад. Георги Наджаков

 22. Фондация Константин и Зеновия Кацарови, предоставя възможност за финансиране разработването на нов проект. Учредена е награда "Професор Кацаров" в областите история, право, точни науки и литература за български граждани

 23. Фулбрайт Koнкурс за Стипендиa "Български лидери" магистратура или докторантура в САЩ, срок за кандидатстване до 01.02.2024

 24. Христо Баларев, Национален конкурс за млад учен в областта на неорганичната химия, Съюз на химиците в България, срок 27 май 2024

Web