Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.01.2011
Променен 13.1.2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
СЪБИТИЯ 2015
Международна година на светлината и светлинните технологии

ФЕВРУАРИ 2015

    Събрание на Учителската секция на Софийски клон на Съюза на физиците в България
21 февруари 2015 (събота) 10:00 в аудитория В 44 (3 етаж) на Физически факултет”, бул. Дж. Баучър 5, София.

МАРТ 2015

    Изложба за чл.-кор. Стефан Кънев, създател на Централната лаборатория по слънчевата енергия и нови енергийни източници при Българската академия на науките по повод 85 годишнината от рождението му
Централно управление на БАН, 9 - 17 март 2015 година

    ІV Национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии
25 - 27 март 2015, Пловдив

АПРИЛ 2015

Оптика и оптични технологии в образованието 43-та Национална Конференция по въпросите на обучението по физика, Благоевград, 2 – 5 април 2015 г.

    Извънредна Олимпиада по Експериментална Физика, Физическия факултет на Софийския университет, 25 април 2015

МАЙ 2015

    Софийски фестивал на науката, 14 – 17 май 2015

    Ден на отворените врати Катедра "Физика" представя музейна сбирка от уреди, зала „Проф. Петър Паунов“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 20 май 2015 г. (сряда), 16 ч.

ЮНИ 2015

    Светлината в медицината, 32 Колоквиум Физиката в опазване на човека и околната му среда, 5 – 6 юни 2015 година, Предклиничен учебен център на Медицинския университет в София, ул. Здраве № 2. Заявки за участие до 15 май 2015 година на е-mail: bsbre_info@medfac.acad.bg

    VI Международна научна конференция на младите учени, Съюз на учените, Пловдивски университет, 11–13 юни 2015 година, Пловдив

    Честване 100 години от рождението на акад. Христо Янков Христов (1915 – 1990):

  1. Поднасяне на цветя на паметната плоча пред Централната сграда на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (бул. Цариградско шосе № 72) от 12 часа на 12 юни 2015 година

  2. Тържествено събрание в Големия салон на БАН, Централно управление (ул. „15 ноември” № 1) на 12 юни 2015 година (петък) от 14 часа.

  3. Изложба в галерия Академика, Централно управление на БАН от 12 до 19 юни 2015 година.

    Сливен 2015, Национална конференция с международно участие, Технически университет Сливен, 26 – 28 юни 2015 година

ЮЛИ 2015

    Юлски лекторат, 1 юли 2015 Биологически факултет на СУ, 2 юли 2015 Катедра Радиофизика и Електроника, Физически факултет – СУ, 3 юли 2015 Физически факултет – СУ, ; 6 юли 2015, 7 юли 2015, Физически факултет - СУ,

   

акад. Александър Г. Петров
Физика на меката и живата материя
Биологически факултет на СУ, 1 юли 2015 г. 09:05

    Университетска годишна конференция, Национален военен университет "Васил Левски“, 16 – 17 юли 2015 година, Велико Търново

АВГУСТ 2015

    IX МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЛКАНСКИЯ ФИЗИЧЕСКИ СЪЮЗ, Факултет по Естествени науки, Истанбулски Университет, Турция, 24–27 август 2015 година

СЕПТЕМВРИ 2015

    ДРЕВНАТА Д Н К: ОТ КОСТТА ДО ГЕНОМА, публична лекция на проф. Давид Карамели (ръководител на Сектора по древна ДНК на Университета на Флоренция, Италия), Големия салон на БАН, 23 септември 2015 година от 16:30 часа

    НОЩ НА УЧЕНИТЕ, Големия салон на БАН, Централно управление, 25 септември 2015 година, 16–22 часа

ОКТОМВРИ 2015

Културното наследство на Варна, Пленарна зала на Община Варна, 1 октомври 2015, е-mail: zelyazko_nikolov@abv.bg

Новата книга на академик дфн Александър Г. Петров ФИЗИКА НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ е официално представена в Българската академия на науките на съвместно заседание на Отделението за природо-математически науки и Института по физика на твърдото тяло на 9 октомври 2015 г. (петък) от 15.00 ч. в Големия салон на Централно управление на БАН.

    Дни на отворените врати организира Институтът по физика на твърдото тяло, гр. София, бул. Цариградско шосе № 72 на 16 октомври 2015 от 10:00 до 16:00 часа и на 17 октомври 2015 година от 10:00 до 14:00 часа

    LNN2015 Светлината в нано-науката и нано-технологиите, Хисаря, 19 – 22 октомври 2015

    Науката в служба на обществото 2015, Съюз на учените Варна, 30 октомври 2015, е-mail: zelyazko_nikolov@abv.bg

    YES, Конкурс за млади учени в областите: Автоматика, електроника и електротехника; Компютърни системи и мрежи; Телекомуникационни технологии; Програмиране и софтуер; Механика и машинни технологии; Роботика; Биотехнологии и медицински изследвания; Химия; Аграрни технологии; Приложна физика; Електронно управление; Строителство и архитектура; Хранително-вкусова промишленост;

    Ден на резистора, ІІІ средношколска олимпиада по експериментална физика на 31 октомври 2015 г. (събота) в СОУ Гоце Делчев, улица Перо Чичо 31а, Куманово, Република Македония, Заявки за участие се приемат до 15 октомври за ученици и за учители. Регистрационната такса е 20 лв. Олимпиадата е индивидуална. Предвидени са 120 места с експериментални постановки. Регистрацията започва в 7:30 до 9:30 часа на 31 октомври 2015 година, а самото състезание е от 10:00 - 14:00 часа същия ден.

НОЕМВРИ 2015

    Третата Олимпиада по Експериментална Физика, Физическия факултет на Софийския университет, 1 ноември 2015

    Състояние на критиката в научната сфера, Софийски университет „Св. Климент Охридски", 18 ноември 2015, e-mail: mpopova41@abv.bg

    Ден на отворените врати в Института по полимери при БАН на 19 ноември 2015 година от 9:00 до 17:00

    Академик Никола Съботинов, Лазер с пари на меден бромид – от изобретението през изследването до производството в Големия салон на БАН, ул. "15-ти ноември" №1, 25 ноември 2015, 15:00 часа

    Хумболтовият съюз и посолството на Република Германия организират конференция, посветена на
Българо-Германски научни проекти: минало, настояще и бъдеще в зала "Роял" на София Хотел Балкан (бившия Шератон) на 26 ноември 2015 от 16:30 – 18:00 часа за представяне на стипендиантски програми на Германската служба за междуакадемичен обмен и на Фондация "Александър фон Хумбот" за млади учени и утвърдени изследователи. Вход свободен.

    НАНО 2015 17 Международна конференция по Нанонауки и нанотехнологии, Химикотехнологичен и металургичен Университет в София, 27 – 28 ноември 2015 от 10:00 часа

    Скали, минерали, скъпоценни камъни – езотерика и мистични свойства, лекция на проф. д-р Бойко Рангелов, организирана от клуба на физика в лекционната зала на катедрата по физика на Минно-геоложкия университе, 27 ноември 2015 година от 17:30 часа.

    Предизвикателства за технологичното развитие на България, Работна среща, Големия салон на БАН, ул. "15 ноември“ № 1, 30 ноември 2015 от 10:00 часа

    Представяне на книгите: Генералът на снарядите и Българското техническо дружество в архивните документи, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Големия салон на БАН, ул. "15 ноември“ № 1, 30 ноември 2015 от 16:30 часа

ДЕКЕМВРИ 2015

    Информационен ден за програмите "Мария Склодовска-Кюри" и "ХОРИЗОНТ 2020“, Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, София, 2 декември 2015 година от 09:00 часа

    ZEISS Microscopy Новости и решения в микроскопия за изследване на материали, Зала 300, ИФТТ, БАН, бул. Цариградско шосе № 72, София, 11 декември 2015 година от 11:00 часа.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ

    Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40.

    Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност

    Хорезми е международна награда за изследователи и изобретатели от целия свят за научни и технологични постижения в областите аеронавтика, биотехнология, околна среда, електронни и компютърни технологии, материалознание, механика, мехатроника, информационни и нано технологии и индустриален и технологичен мениджмънт. Тя се присъжда ежегодно за 29 път на името на арабския математик и астроном Мохамед ибн Муса ал-Хорезми със срок за кандидатстване до 10 ноември 2015. Церемонията по награждаването ще се проведе през февруари 2016 година в Техеран.

КОНКУРС 2015
Кандидати за действителни членове на БАН – Физически науки

Чл.-кор. дфн Петър Атанасов

Чл.-кор. дфн Георги Младенов

Чл.-кор. дфн Валентина Петкова

Акад. дфн Ангел Попов

Чл.-кор. дфн Чавдар Стоянов

Web