Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2011
Променен 9.1.2023

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
СЪБИТИЯ 2017
ЮЛИ 2017

 1. Сливен 2017, Национална конференция с международно участие, 30 юни – 2 юли 2017, Инженерно педагогически факултет, Сливен към Техническия университет в София по случай неговата 70 годишнина

 2. Съвременни проблеми на природните науки, юлски лекторат, 3–7 юли 2017 г. Софийски университет, начало 9:00 Програма: 3 юли 2017 година – ден на биологията, в Биологическия факултет на І етаж, 163 аудитория; 4 юли 2017 година – ден на химията във Факултета по химия и фармация, ІV етаж, 445 аудитория; 5 и 6 юли 2017 година – дни на физиката във Физическия факултет, аудитория А-315 "проф. Елисавета Карамихайлова"; 7 юли 2017 година – ден на астрономията във Физическия факултет, аудитория А-315 "проф. Елисавета Карамихайлова".

 3. Отразяване на природата в научната и художествената литература, 2 Международен семинар, Остров Сирос, Гърция, 5–8 юли 2017. Работни езици: английски, гръцки, френски, и немски. За участие с доклад изпратете резюме до 200 думи на e-mail gvlahakis@yahoo.com Краен срок 31 май 2017 година.

АВГУСТ 2017

 1. 27 Лятно училище предлага курсове за студенти, докторанти и млади специалисти в различни области на естествените науки и информационните технологии, Университет Юваскюля, Финландия, 7–18 август 2017

СЕПТЕМВРИ 2017
 1. Образователни технологии 2017, Национална конференция с международно участие, Каварна, 6–8 септември 2017

 2.     ALT 2017 Приложни лазерни технологии, 25 Международна конференция, Бусан, Кореа, 10 – 15 септември 2017

ОКТОМВРИ 2017
 1. AYSS2017 21 Международна конференция за млади учени и специалисти, ОИЯИ, Дубна, Русия, 2–6 октомври 2017

 2. НАУКА И ОБЩЕСТВО 2017, Национална научна конференция с международно участие, гр. Кърджали, 5 и 6 октомври 2017 година. Организатор Съюзът на учените

 3. Образование и наука – за личностно и обществено развитие, Национална научна конференция по случай 55 години от създаването на Учителския институт и 20 годишнината от преобразуването му във филиал на Пловдивския университет в гр, Смолян, 27–28 октомври 2017 година

НОЕМВРИ 2017

 1. Дни на науката 2017, научна сесия по направленията техника и технологии, естествени и аграрни науки, хуманитарни и обществени науки, медицина, фармация и дентална медицина, организира Пловдивския клон на Съюза на учените в България, Дом на учените, гр. Пловдив, ул. „Митрополит Паисий“ № 6, 2-3 ноември 2017 година. Заявки за участие се приемат до 29 октомври 2017 година (sub_plov@mail.bg)

 2. Тържествена сесия по случай 45 години от създаването на катедрата по Физика на твърдото тяло, 5 ноември 2017 година, 14 часа, Физически факултет, аудитория А205,

 3. VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, 16 - 18 ноември 2017 година, град Пловдив

 4. NANO 2017 19 Международен симпозиум по Нанонаука и нанотехнология, Университет по химична технология и металургия, София, 24-25 ноември 2017 г.

ДЕКЕМВРИ 2017

 1. “ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ФИЗИКА”, 20 Зимен семинар на младите учени и докторанти, Творчески дом на БАН, Витоша, 8-19 декември 2017 година

  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ

  Национален конкурс на ЮНЕСКО и L'Orеal 2018 за 3 стипендии по 5 000 евро За жени в науката се провежда от 1 декември 2017 г. до 31 март 2018 г.

  Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант. Срок за подаване на документи 12 ноември 2017 година.

  Конкурс за високи научни постижения 2017, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина" до 20 април 2017 година

  Награди за млади учени "Професор Марин Дринов” и награди за най-млади учени "Академик Иван Евстратиев Гешов” обявява Българската академия на науките

  Мацумае международната фондация обявява едногодишна "Fellowship Program" в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания от април 2018 до март 2019 година. Срокът за подаване на документи е август 2017 г.

  ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна

  YES 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти се организира от Единния център за иновации на Българската академия на науките. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще получат възможности да реализират своите проекти. Клуб млади таланти предвижда още индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти.

  Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

  Ежегодни награди на английското кралско дружество

  Минко Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

  Софийски университет "Св. Климент Охридски" Голяма награда за научна и изследователска дейност

  АКВАХИМ Национален конкурс за най-добра дипломна работа, защитена през 2016 година. Наградата от 1000 евро се дава от Съюза на химиците.

  Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците

  Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40.

  Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност

  Четири международна награда на Академия Линчеи "Luigi Tartufari": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка)

  Международна награда на Академия Линчеи "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро)

  Web