Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 4.1.2020
Променен 13.1.2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
СЪБИТИЯ 2020
Единен информационен център

ФЕВРУАРИ 2020

  Церемония за връчване на Проф. Жерар Муру на званието Доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, в зала "Марин Дринов", 25.02.2020

МАРТ 2020
 1. Успешни проекти на млади учени, Фонд научни изследвания, Ректорат на Су, северно крило, 2 етаж, конферентна зала, 12-13 март 2020, Програма

 2. Light sheet fluorescence microscopy for Multiview imaging of living and cleared specimens (57:53) ZEISS, 24.03.2020

Leiden Wall Formulas

АПРИЛ 2020
 1. Opportunities in 3D and 4D imaging with Laboratory X-ray Microscopy, (35:29) ZEISS, 15.04.2020

МАЙ 2020
 1. Акад. Никола Съботинов получи наградата Питагор на МОН за цялостен принос в науката (24.05.2020)

ЮНИ 2020
 1. По пътя на модерната физика, IV Международна Конференция по история на физиката, School of Physics, Колеж Тринити, Дъблин, Ирландия, 8-10 юни 2022

ЮЛИ 2020
 1. Юлска лектория, Софийски клон на Съюза на физиците, Физическия факултет на Софийския университет

  6 юли 2020 г. Антарктически ден
  1. 09:00-9:15 Приветствие от проф. Христо Пимпирев

  2. 09:15-10:-00 Любомир Кендеров - Морските съкровища на ледения Нептун

  3. 10:15-11:00 Стефан Велев и Дочо Дочев - Антарктика през очите на геолога

  4. 11:15-12:00 Драгомир Матеев - Национална програма за полярни изследвания

  5. 12:15-13:00 Иван Богданов - Физиология на кожата при екстремните условия на Антарктика

   8 юли 2020 г. ден на химията
   Физически факултет на СУ, аудитория A315
  6. Нобеловата награда по химия през 2019 връчена общо на John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham и Akira Yoshino "за разработените литиево-йонни батерии"
   09:15-10:00 проф. Радостина Стоянова

   9 юли 2020 ден на астрономията, аудитория A315
  7. 09:00-9:15 Приветствие от декана на Физическия факултет проф. дфн Георги Райновски

  8. 09:15-10:00 Нобеловата награда по физика 2020 - 1. Екзо-планети

  9. 10:15-11:00 доц.д-р Тодор Велчев - Области, в които се раждат звездите

  10. 11:15-12:00 Нобеловата награда по физика 2020 - 2. Космология

  11. 12:15-13:00 Бойко Михов, Активни галактични ядра

  12. 13:00-14:00 Обедна почивка

  13. 14:00-15:00 доц. Цветан Велинов, Лаборатория към Центъра за работа с учители и ученици

  14. 15:15-16:00 Отворени врати

 2. 10 конгрес на Съюза на физиците в България, Физически факултет на Софийския университет, зала А205, 18 юли 2020 от 10:00

   Дневен ред
  1. 09:00 - 10:0 Регистрация

  2. 10:00 - 10:15 Откриване

  3. 10:15 - 11:15 Отчетен доклад на Управителния съвет

  4. 11:15 - 11:30 Отчетен доклад на Централната контролна комисия

  5. 11:30 - 12:30 Разисквания по отчетните доклади

  6. 12:30 - 12:40 Годишен финансов отчет за 2019

  7. 12:40 - 13:10 Промени в Устава на Съюза

  8. 13:10 - 14:30 Избор на Управителен съвет, Контролна комисия и главен редактор на сп. Светът на физиката

  9. 14:30 - 14:45 Решение за размера на членския внос

  10. 14:45 - 15:00 Избор на почетни членове

  11. 15:00 - 15:30 Гласуване решенията на конгреса

 3. Лятна младежка школа 27.07 - 31.07.2020

АВГУСТ 2020

  ISCMP Progress and Perspectives in Functional Materials, 21 Международна школа по физика на кондензираната материя, Международния дом на учените „Фредерик-Жолио Кюри", курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена", Варна, 31.08.2020 – 04.09.2020

СЕПТЕМВРИ 2020

  Преминаване на граници и подпомагане на сътрудничестото Пета конференция за млади учени и пост докторанти по история на физиката, Американски институт по физика, Копенхаген, Дания, 3-6 септември 2020 Покана

ОКТОМВРИ 2020
 1. 48-та Национална Конференция по Въпросите на Обучението по Физика, Ядрената физика и енергетика в образованието по физика, Физически факултет на Софийския университет, София, Абстракти, 02-04.10.2020

НОЕМВРИ 2020
 1. Младежка научна конференция, 5-6 ноември 2020

 2. 17 Национална младежка научно-практическа конференция, Дом на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски, № 108, 12-13 ноември 2020, fnts_conf@fnts.bg

 3. Европейска нощ на учените, 27-28 ноември 2020

ДЕКЕМВРИ 2020

  ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ФИЗИКА XVIII Зимен Семинар на младите учени и докторанти, 08–10 декември 2020, Webinar, temelkov@issp.bas.bg

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
 1. ЮНЕСКО, Награда за информационни и комуникационни технологии в обучението

 2. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова награда в размер на 700 лева се присъжда на колективи или индивидуални участници за изработването на демонстрационен уред, метод, опит, нагледно пособие и др. (без компютърни симулации) в областта на атомната и ядрената физика

 3. Фондация Еврика обявява конкурс за определяне носителите на именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно по физика на името на акад. Георги Наджаков за студенти завършили втори курс с успех най-малко 5,00

 4. Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение. Първите двама кандидати, които отговарят на изискванията ще получат стипендия от 1100 евро на месец. Останалите 30 студенти ще получават по около 300 евро на месец

 5. За жените в науката, 3 стипендии по 5 000 евро са учредени от ЮНЕСКО и L'Orеal в областта на физическите, математическите и компютърните науки.

 6. Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант

 7. Конкурс за високи научни постижения, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

 8. Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина"

 9. Мацумае международната фондация обявява едногодишна специализация в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания

 10. ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

 11. YES 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти се организира от Единния център за иновации на Българската академия на науките. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще получат възможности да реализират своите проекти

 12. Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти

 13. Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

 14. Минко Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

 15. АКВАХИМ Национален конкурс за най-добра дипломна работа. Наградата от 1000 евро се дава от Съюза на химиците

 16. Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците

 17. Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40

 18. Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност

 19. Четири международна награда на Академия Линчеи "Luigi Tartufari": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка)

 20. Международна награда на Академия Линчеи "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро)

  Web