Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 26.7.2010
Променен24.2.2022

ВРЪЗКИ
Софийски клон
Съюза на физиците в България
Група по история на физиката
Исторически обекти

    Председател на Съюза на физиците в България от 2010 г. е акад. дфн Александър Г. Петров.

Предишни председатели на Съюза на физиците в България са:
1989 – 1992 Иван Златев
1992 – 2001 дфн Иван Лалов
2001 – 2010 дфн Матей Матеев

Председатели на Дружеството на физиците в България са:
1971 – 1986 Христо Янков Христов
1986 – 1989 Милко Борисов
1989 – 1992 Иван Златев

Председатели на Физико-математическото дружество в България:
1898 – 1900 Иван Салабашев
1900 – 1902 Емануил Иванов
1902 – 1904 Антон Шоурек
1904 – 1906 Стефан Лафчиев
1906 – 1908 д-р Спиридон Ганев
1908 – 1910 Георги Кирков
1910 - 1941 Стефан Лафчиев
1941 – 1945 Благовест Долапчиев
1945 – 1950 Георги Наджаков
1960 – 1963 Петко Иванов
1963 – 1967 Боян Петканчин
1967 - 1971 Петко Иванов

Използвана литература
  1. С. Лафчиев, Странички из историята и дейностьта на физико-математическото дружество по случай 40 годишнината от основаването му, Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, 3-20

  2. А. Ваврек, 90 години от създаването на Българското физико-математическо дружество, Годишник на ДФБ, 1988, с. 45-68

  3. А. Ваврек, Честване на 90 години от основаването на Българското физико-математическо дружество, Бюлетин на ДФБ (4) 1-3 (1988)

  4. А. Ваврек, Честване на 90 години от основаването на Българското физико-математическо дружество, ФМС (3) 233-234 (1989)

  5. Г. Камишева, Честване 110 годишнината на Физико-математическото дружество, Светът на физиката, 2008, кн. 4, с. 448-449

  6. Г. Камишева, Паметна книга на Съюза на физиците в България (2007–2011), Отчетен доклад на Управителния съвет пред VІІ конгрес на Съюза на физиците в България, София, СФБ (Април 2011) с. 45-46

Български портал за отворена наука

Заедно в час

Европейски образователни системи (en)

Европейска училищна мрежа (en)

Европейско по-високо образование (en)

MУЗE Прости експерименти за по-добро разбиране (еn)

Институт за Българска философска култура

Институт за балканистика с Център по тракология

Музей математиката и информатиката в България

Национален политехнически музей

Съюз на учените в България

Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието и науката

Централна библиотека на Българската академия на науките

СПИСАНИЯ

Светът на физиката     Списание на Българската академия на науките

                

Доклади на Българската академия на науките

Физика: методология на обучението

Наука

Bulgarian Journal of Physics        Journal of Physics and Technology

Web