Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден10.12.2010
Променен 26.8.2020

Академик
МАТЕЙ ДРАГОМИРОВ МАТЕЕВ
(10.04.1940 – 25.07.2010)

Роден: e в София

Обучение:     Учи физика в Софийския университет.

Научни изследвания:     Област: Теоретична и математическа физика

Професионален опит:

Главен редактор на Bulgarian Journal of Physics

Член на редакционната колегия на Balkan Physics Letters

От 1996 г. завежда катедра теоретична физика във Физическия факултет на Софийски университет.

Декан на Физическия факултет на СУ.

Заместник ректор на Софийски университет.

Председател на Съюза на физиците в България

1990 г. – заместник-министър на народната просвета

1991 г. – министър на народната просвета

2004 г. – действителен член на Българската академия на науките

Вицепрезидент на Балканския физически съюз

1997 – 2003 е председател на Комисията за сътрудничество на България с Обединения институти за ядрени изследвания (ОИЯИ) - Дубна към Агенцията за ядрено регулиране.

1999 – 2000 е член на Съвета на ЦЕРН и официален представител на България.

Преподавателска дейност:

1984 - Професор в Софийски университет

Публикации:

 1. М. Матеев, П. Карталов, В. Дякова, Х. Попхристов, Й. Кирчева, Научни трудове ПУ "П. Хилендарски", т. 17(2) 1979

 2. М. Матеев, П. Карталов, Х. Попхристов, В. Матеева, Ц. Бекярова, Научни трудове ПУ "П. Хилендарски", т. 18(2) 1980

 3. М. Матеев, Р. Каканаков, П. Шиндов, Ю. Илиева, Полимерни корпуси за полупроводникови фотоприемници, Физика - електронизация, Трудове на симпозиума, Пловдив, 3-5 октомври 1982, ДФБ, София, 1982, с. 133-136 [С. Балабанов]

 4. Г. Десимиров, М. Матеев, Квазипотенциальный подход для частиц со спином, Вопросы теории элементарных частиц, Труды международного семинара по теории элементарных частиц, Варна, 6-19 мая 1968, с. 210-213 [Калицин]

 5. М. Матеев, Предговор, Емил Наджаков, Физика електромагнитни и оптични явления, Университетска библиотека 424, серия Университетска класика, Университетско издателство, София (2004) с. 11-13

Използвана литература:

 1. Ц. Соколова, Акад. Матей Матеев - ученият с мисия, Сега, 19.11.2005

 2. Удар в дърво уби акад. Матей Матеев и съпругата му, Блиц, 26 юли 2010

 3. При катастрофа загина академик Матей Матеев, Труд, 26 юли 2010

 4. Биография
 5. Curriculum Vitae

  Начало