Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги


Мемоари

Създаден 18.10.2016
Променен 18.10.2016

Протоколи
Описи
Свидетелства

Доцент, Доктор по физика, Асоцииран член на ИФТТ
Стефан Балабанов

ОПИС 1
(19 февруари 2016 г.)

  1. Апарат 1: Микроампериметър 0,1 - 1 микро Ампер, М95 за постоянен ток, Инв. № 9395, Гаранционна карта, издадена на 31 януари 1966 г. Сериен № 20343

  2. Апарат 2: Волтметър, Норма, сериен № 1068509; обхват: 75 V, 150V, 300 V, 750 V; инв. № ФИ 2529 за постоянен ток.

  3. Апарат 3: Спектрометър, Spectra, USA; 29.2.1988, инвентарен № 30001.

  4. Метална маса

Назад