Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден18.10.2016
Променен 20.2.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Доцент, Доктор по физика, Асоцииран член на ИФТТ
Стефан Константинов Балабанов

Доц. д-р Стефан Балабанов е роден на 22.02.1932 година в град София. Завършва средно образование през 1949 година в София и специалност физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет през 1955 година. Постъпва на работа във Физическия институт на БАН като технически сътрудник (1955). Избран е за научен сътрудник (1959), доктор по физика и доцент (1986). През 1986 година има 45 научни публикации, 3 авторски свидетелства и редица изнесени доклади:

 1. ІХ международна конференция по физика на полупроводниците в Москва (1968)

 2. Симпозиум по фотонни детектори във Варна (1971)

 3. Всесъюзни съвещания в Новосибирск (1969), Киев (1971) и Вилнюс (1972)

 4. Международна конференция по аморфни полупроводници в Пардубидзе, ЧССР (1978)

 5. Конференции по оптични и фотоелектретни свойства на полупроводниците във Варна (1971, 1974 и 1977)

 6. Международна конференция по високоомни полупроводници, фотоелектрети и електрофотография във Варна (1973)

 7. Международен симпозиум по хетерогенен катализ във Варна (1975)

 8. Международна школа по холография в Приморско (1978)

ОПИС 1
(19 февруари 2016 г.)

 1. Апарат 1: Микроампериметър 0,1 - 1 микро Ампер, М95 за постоянен ток, Инв. № 9395, Гаранционна карта, издадена на 31 януари 1966 г. Сериен № 20343

 2. Апарат 2: Волтметър, Норма, сериен № 1068509; обхват: 75 V, 150V, 300 V, 750 V; инв. № ФИ 2529 за постоянен ток

 3. Апарат 3: Спектрометър, Spectra, USA; 29.2.1988, инвентарен № 30001

 4. Метална маса

ОПИС 2
(5 януари 2018 г. прихвърлени от направление Нанофизика)

 1. Фотометър ВФМ 57 със захранване

 2. Яркомер тип УБД 10/4

Назад