Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден18.10.2016
Променен 22.2.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Стефан Константинов Балабанов
Доцент, д-р, асоцииран член на ИФТТ
ОПИС 1
(19 февруари 2016 г.)

  1. Апарат 1: Микроампериметър 0,1 - 1 микро Ампер, М95 за постоянен ток, Инв. № 9395, Гаранционна карта, издадена на 31 януари 1966 г. Сериен № 20343

  2. Апарат 2: Волтметър, Норма, сериен № 1068509; обхват: 75 V, 150V, 300 V, 750 V; инв. № ФИ 2529 за постоянен ток

  3. Апарат 3: Спектрометър, Spectra, USA; 29.2.1988, инвентарен № 30001

  4. Метална маса

ОПИС 2
(5 януари 2018 г. прихвърлени от направление Нанофизика)

  1. Фотометър ВФМ 57 със захранване

  2. Яркомер тип УБД 10/4

Назад