Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден: 25.1.2011
Променен: 8.10.2015

Протоколи
Описи
Свидетелства

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ДАРЕНИЕ

2015

Дарение 1/2015      
Дарение 2/2015      
Дарение 3/2015      
Дарение 4/2015      
Дарение 5/2015      
Дарение 6/2015      
Дарение 7/2015      
Дарение 8/2015      

2014

Дарение 1/2014      
Дарение 2/2014      
Дарение 3/2014      
Дарение 4/2014      
Дарение 5/2014      
Дарение 6/2014      

2013


Дарение 1/2013      

Дарение 2/2013      

Дарение 3/2013      

Дарение 4/2013      

Дарение 5/2013      

Дарение 6/2013      

2012

Дарение 1/2012      

Дарение 2/2012      

Дарение 3/2012      

Дарение 4/2012      

Дарение 5/2012      

Дарение 6/2012      
2011

Дарение № 1 / 2011      
Дарение № 2 / 2011      
Дарение № 3 / 2011      
Дарение № 4 / 2011      
Дарение № 5 / 2011      
Дарение № 6 / 2011      

2010

Дарение № 2 / 2010      
Дарение № 3 / 2010      
Дарение № 4 / 2010      

2009

Дарение № 1 / 2009

2006

Дарение № 2 / 2006

Начало