Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден 25.1.2011
Променен 23.12.2017

Протоколи
Описи
Свидетелства
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ДАРЕНИЕ

2015

Дарение 1/2015      
Дарение 2/2015      
Дарение 3/2015      
Дарение 4/2015      
Дарение 5/2015      
Дарение 6/2015      
Дарение 7/2015      
Дарение 8/2015      

2014

Дарение 1/2014      
Дарение 2/2014      
Дарение 3/2014      
Дарение 4/2014      
Дарение 5/2014      
Дарение 6/2014      

2013


Дарение 1/2013      

Дарение 2/2013      

Дарение 3/2013      

Дарение 4/2013      

Дарение 5/2013      

Дарение 6/2013      

2012

Дарение 1/2012      

Дарение 2/2012      

Дарение 3/2012      

Дарение 4/2012      

Дарение 5/2012      

Дарение 6/2012      
2011

Дарение № 1 / 2011      
Дарение № 2 / 2011      
Дарение № 3 / 2011      
Дарение № 4 / 2011      
Дарение № 5 / 2011      
Дарение № 6 / 2011      

2010

Дарение № 2 / 2010      
Дарение № 3 / 2010      
Дарение № 4 / 2010      

2009

Дарение № 1 / 2009

2006

Дарение № 2 / 2006

Начало