Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари

Създаден 8.1.2011
Променен 1.12.2023

Протоколи
Описи
Свидетелства

ПРИЕМАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

2023
 1. Приемателен протокол / 30.03.2023 г. – от доц. д-р Е. Наджакова – Опис 6

 2. Приемателен протокол / 19.04.2023 г. – от доц. д-р Е. Наджакова – Опис 7

 3. Приемателен протокол / 23.06.2023 г. – от доц. д-р Е. Наджакова – Опис 8

 4. Приемателен протокол / 07.07.2023 г. – от проф. дфн Е. Назърова предаде материали на Веселин Ковачев, Е. Леяровски, Л. Леяровска – Опис 4

 5. Приемателен протокол / 17.07.2023 г. – от ИФТТ – Опис 4

 6. Приемателен протокол / 05.09.2023 г. – от Основно училище "Иван Вазов", село Калояново, област Пловдиска – демонстрационни материали от кабинета по физика – Опис 1

2022
 1. Приемателен протокол / 23.03.2022 г. – от Гинка Борисова Попова-Палева – 21 торби с материали на акад. Ч. Палев

 2. Приемателен протокол / 01.06.2022 г. - Роберт Армон, професор по молекулярна биология - 25$

 3. Приемателен протокол / 20.07.2022 г. - от И. Азманов – Опис 14

 4. Приемателен протокол / 22.08.2022 г. - от И. Азманов – Опис 15

 5. Приемателен протокол / 3.11.2022 г. - от И. Азманов – Опис 16

2021
 1. Приемателен протокол 1 / 30.03.2021 г. – от доц. д-р Огнян Иванов – 2 малки електрически апарата (създадени в института)

 2. Приемателен протокол 2 / 18.05.2021 г. – от д.фл.н. Видка Николова – юбилейно издание на книгата на Борис Рогев "Астрономически основи на първобългарското летоброене" София (2021)

 3. Приемателен протокол 3 / 18.05.2021 г. – от Румен Илиев получен 1 лист за Видка Николова

 4. Приемателен протокол 4 / 03.06.2021 г. – от Надя Анева получени 40 торби с материали на Никола Николов, съпруг на Елка Наджакова

2020
 1. Приемателен протокол 1 / 14.06.2020 г. – от доц. д-р Димитър ЛефтеровОпис 1

 2. Приемателен протокол 2 / 10.08.2020 г. – от ИФТТОпис 3

 3. Приемателен протокол 3 / 19.08.2020 г. – от Стефан БалабановОпис 3

 4. Приемателен протокол 4 / 09.11.2020 г. – от Харитюн Нарадикян – Опис 2

 5. Приемателен протокол 5 / 24.11.2020 г. – от Л. Михайлов – генератор Г4-119A

2019
 1. Приемателен протокол 1 / 12 януари 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 22

 2. Приемателен протокол 2 / 14 януари 2019 г. – от чл.-кор. Валентина Петкова – Опис 1

 3. Приемателен протокол 3 / 23 януари 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 23

 4. Приемателен протокол 4 / 31 януари 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 24

 5. Приемателен протокол 5 / 4 февруари 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 25

 6. Приемателен протокол 6 / 7 февруари 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 26

 7. Приемателен протокол 7 / 17 април 2019 г. – Доц. д-р Нина Богданова, ИЯИЯЕ, книги на Володя Молотков – Опис 3

 8. Приемателен протокол 8 / 18 април 2019 – от Александър Карастоянов – Опис 13

 9. Приемателен протокол 9/ 11 юни 2019 – от Александър Карастоянов – Опис 14

 10. Приемателен протокол 10 / 18 юли 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 27

 11. Приемателен протокол 11 / 27 август 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 28

 12. Приемателен протокол 12 / 28 август 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 29

 13. Приемателен протокол 13 / 30 август 2019 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 30

 14. Приемателен протокол 14 / 18 ноември 2019 – от проф.дфн Т. Мишонов – Опис 2

2018
 1. На 12 януари 2018 г. – от проф. дфн Е. Назърова предаде материали на Веселин КовачевОпис 3

 2. На 5 февруари 2018 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 18

 3. На 9 февруари 2018 г. – от Мария Младенова, "Елена Мутева едно закъсняло завръщане, 2012 (книга)

 4. На 20 февруари 2018 г. – от И. Азманов – Опис 11

 5. На 28 февруари 2018 – от проф. Соня Касчиева дари своята книга "Radiation Defects in Ion Implanted and High-Energy Irradiated MOS structures" (S. Dimitriev co-autor, 2010) – Опис 2

 6. На 17 март 2018 г. – от А. Карастоянов, Основы теории ядерных сил, машинопис, 24 л. Дубна, май 1977

 7. На 3 април 2018 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 19

 8. На 13 юни 2018 г. – от Искрен Азманов – Опис 12

 9. На 5 юли 2018 г. – от Искрен Азманов – Опис 13

 10. На 12 юли 2018 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 20

 11. На 23 юли 2018 г. – от Маргарита Христова – Опис 3

 12. На 29 август 2018 г. – от проф. Никола Балабанов – Опис 2

 13. На 1 октомври 2018 г. – от проф. дфн Богомил КовачевОпис 21

 14. На 14 октомври 2018 г. – от проф. Маргарет Брокс – Опис 1

 15. На 18 октомври 2018 г. – от проф. Петер Мария Шустер – Опис 2

 16. На 5 ноември 2018 г. – от акад. Петър Атанасов – Опис 1

2017
 1. През февруари 2017 г. – проф. дфн Елена Назърова – Опис 1

 2. На 30 март 2017 г. – от бившата лаборатория на Н. Кашукеев в ИЯИЯЕ (Стойко Неов) – Опис 1

 3. 31 март 2017 г. – проф. дфн Е. Назърова предаде материали на Йордан Георгиев – Опис 2

 4. На 5 май 2017 г. – доц. д-р Малина Баева – Опис 3

 5. На 31 май 2017 г. – А. Карастоянов – ръкопис 8 стр.

 6. На 16 юни 2017 г. – проф. К. Благоев – 3 тома на лаб. Електронна микроскопия – ИФТТ, Опис 3

 7. На 28 септември 2017 г. – от Искрен Азманов получени 3 книги – Опис 10

 8. На 26 октомври 2017 г. – проф. Стилян КалицинОпис 1

 9. На 18 ноември 2017 г. – проф. Мария Младенова – Опис 2

 10. На 13 декември 2017 г. – Доц. д-р Нина Богданова, ИЯИЯЕ, предаде материали от стая 44 на бившия Изчислителен център – Опис 2

2016
 1. На 14 януари 2016 г. – проф. дмн Светослав Марков – Опис 1

 2. На 21 януари 2016 г. – проф. дфн Николай Тончев – Опис 2

 3. На 9 февруари 2016 г. – от Емилия Печева, книги от лаб. на д-р Л. Праматарова – Опис 2

 4. На 19 февруари 2016 г. – от д-р Стефан Балабанов, три апарата и една метална маса – Опис 2

 5. На 22 февруари 2016 г. – от Л. Дединска шрайбпроектор и материали от директорския кабинет – Опис 2

 6. На 26 февруари 2016 г. – от Александър Карастоянов, джоб със снимка и ръкописи – Опис 8

 7. На 30 март 2016 г. – от Искрен Азманов, книга – Опис 9

 8. На 30 юни 2016 г. – от Крум Чивиев, автор, книгата Знаменитият учен - откривател акад.

 9. септември 2016 г. – Проф. дфн Е. Назърова, материали от лабораторията по ниски температури.

 10. На 2 октомври 2016 г. – от чл.-кор. Васил Андреев – Опис 2

 11. На 3 октомври 2016 г. – Александър Карастоянов – Опис 9

 12. На 1 декември 2016 г. – Александър Карастоянов – Опис 10

2015
 1. На 20 януари 2015 – Материали от кабинета на Стефан Кънев в Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, БАН – Опис 1

 2. На 28 януари 2015 – Материали на Йорданка Пачева, предадени от проф. дфн К. Благоев – Опис 2

 3. На 25 февруари 2015 г. – От проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 17

 4. На 14 март 2015 г. – от Александър Карастоянов – Опис 7

 5. На 27 април 2015 г. – От ИФТТ Annual Research Reports – Опис 1

 6. На 12 май 2015 г. – От акад. дфн Ангел Попов – Опис 1

 7. На 15 май 2015 г. – От проф. дфн Александър Драйшу – Опис 1

 8. На 19 май 2015 г. – От ИФТТ – Annual Research Report 2014, ISSP, BAS (2015) 63 p. – Опис 2

 9. На 22 май 2015 г. – Съпругата на Васил Стефанов – Опис 5

 10. На 7 август 2015 г. – Искрен Азманов – Опис 4

 11. На 25 септември 2015 г. – Проф. Николай Тончев – Опис 1

 12. На 5 октомври 2015 г. – Проф. Симеон Ангелов – Опис 1

 13. На 5 октомври 2015 г. – Проф. Минко Балкански – Опис 1

 14. На 1 декември 2015 г. – Искрен Азманов – Опис 5

2014

 1. На 3 януари 2014 г. – От проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 14

 2. На 13 февруари 2014 г. – От проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 15

 3. На 24 февруари 2014 г. – От д-р Хари Нарадикян – Опис 1

 4. На 28 февруари 2014 г. – От Искрен Азманов – Опис 1

 5. На 13 март 2014 г. – От проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 16

 6. На 13 май 2014 г. – От доц. д-р Елка Наджакова – 8 тома книги

 7. На 20 май 2014 г. – От Васил Стефанов – кашон с уреди - Опис 4

 8. На 23 май 2014 г. – От Александър Карастоянов – копия от негови публикации – Опис 5

 9. На 11 юни 2014 г. – От Вера Дацева 7 торби – Опис 2

 10. На 24 юли 2014 г. – Лиляна Юрукова – Опис 2

 11. На 12 септември 2014 г. – Л. Младжов – Опис 2

 12. На 12 септември 2014 г. – А. Карастоянов – Опис 6

 13. На 30 септември 2014 г. – Петър Стефанов – Опис 2

2013
 1. На 2 януари 2013 г. – От проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 3 – Свидетелство 1/2013

 2. На 11 февруари 2013 г. – Богумил Кралев – Свидетелство 6/2013

 3. На 15 февруари 2013 г. – Д-р Петер М. Шустер

 4. На 25 февруари 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 4 – Свидетелство 1/2013

 5. На 27 февруари 2013 г. – от Лиляна Юрукова – Опис 1 – Свидетелство 3/2013

 6. На 6 март 2013 – от проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 4 – Свидетелство 1/2013

 7. На 21 март 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 5 – Свидетелство 1/2013

 8. На 25 март 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев – Опис 6 – Свидетелство 1/2013

 9. На 28 май 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев (ИА) – Опис 7 – Свидетелство 1/2013

 10. На 7 юни 2013 г. – Проф. дтн Иван Аврамов предаде 2 документални филма, създадени от него – Опис 1

 11. На 10 юни 2013 г. – Александър Харизанов, материали на покойния дфн Николай Киров – Опис 1

 12. На 10 юни 2013 г. – Доц. д-р Нина Богданова, ИЯИЯЕ, предаде материали от стая 44 на бившия Изчислителен център – Опис 1, Свидетелство 2/2013

 13. На 13 юни 2013 г. – Копие от статия, Галя Младенова, "Акад. Александър Петров, директор на Института по физика на твърдото тяло при БАН: Физиката е трудна за учене, но след това е удоволствие Изследванията на физиците намират приложение от зелените светлини в дискотеките до екраните на компютрите", Азбуки, бр. 24, 13-19 юни 2013, с. 18, с. 24 – Опис 1

 14. На 24 юни 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев (ИА) – Опис 8 – Свидетелство 1/2013

 15. На 29 август 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев (ИА) – Опис 9 – Свидетелство 1/2013

 16. На 11 септември 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев (ИА) – Опис 10 – Свидетелство 1/2013

 17. На 27 септември 2013 г. – Акад. дфн Чавдар Палев (ИЯИЯЕ) – Опис 1 – Свидетелство 4/2013

 18. На 10 октомври 2013 г. – Дино Арт ЕТ – Свидетелство 5/2013

 19. На 16 октомври 2013 г. – от чл.-кор. Чавдар Стоянов – Опис 2

 20. На 18 октомври 2013 г. – Д-р Марта Лоренцо

 21. На 22 октомври 2013 г. – от проф. дфн Никола Балабанов – Опис 2

 22. На 23 октомври 2013 г. – от Петранка Иванова материали на покойния Николай Киров – Опис 2

 23. На 28 октомври 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев (ИА) – Опис 11

 24. На 1 ноември 2013 г. – От проф. дфн Богомил Ковачев (ИА) – Опис 12

 25. На 21 декември 2013 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев (ИА) – Опис 13

2012
 1. На 24 януари 2012 г. – от проф.дфн Людмил Вацкичев – Опис 1 - Свидетелство 2/2012

 2. На 4 февруари 2012 г. – от проф. Георге Влахакис – Опис 1

 3. На 4 февруари 2012 г. – от д-р Евгениос Николаидис – Опис 1

 4. На 6 февруари 2012 г. – от проф. дфн Цветан Георгиев – Опис 1 – Свидетелство 3/2012

 5. На 11 април 2012 г. – от д-р Румяна Пеева – Опис 1 – Свидетелство 4/2012

 6. На 22 юни 2012 г. – от проф. дфн Т. Мишонов – Опис 1

 7. На 23 октомври 2012 г. – от чл.-кор. Чавдар Стоянов – Опис 1 – Свидетелство 5/2012

 8. На 24 октомври 2012 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев – опис 1 – Свидетелство 1/2013

 9. На 20 ноември 2012 г. – от проф. дфн Богомил Ковачев – опис 2 – Свидетелство 1/2013

 10. На 28 ноември 2012 г. – от чл.-кор. Васил Андреев – опис 1 – Свидетелство 6/2012

 11. На 4 декември 2012 г. – от акад. Петър Кралчевски – опис 1 – Свидетелство 3/2012

 12. На 4 декември 2012 г. – от проф. дфн Никола Балабанов – Свидетелство 1/2012

2011
 1. На 5 януари 2011 г. – от Михаил Янков, 11 тома от Малая Советская Энциклопедия, трето издание, 1959 г. и 35 броя телефонни указатели, 2002 г.

 2. На 12 януари 2011 г. – от Генади Григоров 5 бр. от книгата му "Примитивните идеи на един дървен шоп", част втора, изд. Мисъл 62, София, 2010, 43 стр. цена 5,00 лв

 3. На 23 март 2011 г. – от Дирекция на ИФТТ, официални награди, поздравителни адреси и издания

 4. На 12 април 2011 г. – от Александър Карастоянов, сборник резюмета на 151 публикации и доклади – Опис 1

 5. На 20 април 2011 г. – 58 тома книги (6 български, 43 руски и 9 латински) на инж. Тодор М. Ангелов

 6. През май 2011 г. – Гитава, сп. Пчелица, кн. 2, февруари 2011 – 1 бр., кн. 3, март 2011 – 1 бр., кн. 4, април 2011 – 2 бр, кн. 5 – 1 бр

 7. На 1 юни 2011 г. – 23 папки с материали на института

 8. На 30 юни 2011 г. от Директорът на Института по Балканистика с Център по тракология при БАН доц. д-р Александър Костов, 2 книжки от сп. Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe, № 11 May 2009; № 13 May 2010

 9. На 5 юли 2011 г. – от Александър Карастоянов 9 листа – Опис 2

 10. На 6 юли 2011 г. – от Динко Динев от ИЯИЯЕ, 2 свои книги – "Ускорители на частици", София, изд. М. Дринов, 2006; и "Хоризонти на физиката", София, изд. М. Дринов, 2010

 11. На 6 юли 2011 г. – от Недялка Стоилова от ИЯИЯЕ, материали на Борис Кандиларов от стая 43 А в сградата на бившия Изчислителен център

 12. На 13 юли 2011 г. – от Вера Георгиева Дацева – 15 торби с книги на покойния акад. Асен Дацев Опис 1

 13. На 18 юли 2011 г. – от Александър Карастоянов – подвързани негови публикации със заглавие "Квантови дирения" – Опис 3

 14. На 21 юли 2011 г. – от Васил Стефанов 343 статии по квантова електроника (1953 – 1994) - Опис 1

 15. На 2011 г. – От Искрен Азманов, пакет получен по пощата

 16. На 29 юли 2011 г. – 55 кутии и 1 кашон с материали на Николай Пашов

 17. На 1 септември 2011 г. – от Васил Стефанов 2 уреда, архив на сектор Квантова електроника при Института по електроника – БАН и протоколи от научния съвет на Единния център по физика – БАН - Опис 2

 18. На 2 септември 2011 г. – от Александър Карастоянов – 48 тома книги и отпечатъци на Асен Дацев – Опис 2

 19. На 27 септември 2011 г. – от доц. д-р Малина Баева – 1 книга

 20. На 6 октомври 2011 г. – от Васил Стефанов – 45 отпечатъка от статии по квантова електроника – Опис 3

 21. На 18 октомври 2011 г. – от Искрен Азманов – 3 кн. от сп. Nature Methods, v. 8 (2011) No 6, 8, 9

 22. На 20 октомври 2011 г. – от Александър Карастоянов – Лекции по теоретична физика на Асен Дацев и 2 листа ксерокопия – Опис 4

2010
 1. На 13 април 2010 г. – От проф. дфн Младен Георгиев, 71 кн. от Europhysics Letters

 2. На 27 април 2010 г. – От доц. д-р Здравка Анева 10 торби с материали на Разум Андрейчин и два уреда

 3. На 29 април 2010 г. – От доц. д-р Хр. Попов, уред "ВЕЗНА", произведена 1972 г. от 50 гр. до 1 кг. основно тяло и блюда без теглилки

 4. На юни 2010 г. – От доц. д-р Малина Баева, 4 броя книги, в това число записки по теоретична физика от 30-те години на 20 век от лекциите на проф. Г. Манев

 5. На септември 2010 г. – От печатница Гитава, 3 броя от списание "ПЧЕЛИЦА", г. 12, 2010, бр. 7, 8, 9 (цена 3,00 лв на брой)

 6. На 6 октомври 2010 г. – От проф. дфн Соня Касчиева 2 броя снимки от алеята, носеща името на Г. Наджаков в Дубна, Русия – Опис 1

 7. На 6 октомври 2010 г. – От доц. Крум Коленцов, книгата "Постижения на приложната физика в ИФТТ – БАН, изд. М. Дринов, София, 2010, 306 стр.

 8. На 4 ноември 2010 г. – От доц. Крум Коленцов постери и материали за института по електроника

 9. На 18 ноември 2010 г. – От канцеларията на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН 22 броя от списание Nuclear Physics News, v. 20, No 3, 2010

    
 10. През 2010 г., Дни на физиката 2010, Сборник популярни и научни доклади, изд. Технически университет София, Департамент по приложна физика, София, 14-17 април 2010

 11. На 14 декември 2010 г., Искрен Азманов дари книга и ксероксни копия от статии и снимки

2009
 1. През февруари 2009 г. CD – І Международна работна среща по нови материали 20-24 септември 2008 г., Гюлечица, Рила

 2. На 09.02.2009 г., доц. Крум Коленцов, медал "Лайбниц", с който Академията на ГДР награждава проф. Н. Пашов за заслуги по организирането и развитието на електронната микроскопия като заместник председател на Националния комитет по електронна мироскопия при БАН отговарящ за връзките с чужбина и като председател на Международния център по електронна микроскопия в гр. Хале, Германия

 3. На 26 февруари 2009 г. доц. д-р Светла Пакева, книги и статии от катедра "Физика на кондензираната материя" при Физическия факултет на Софийския университет

 4. На 18.03.2009 Bulgarian Academy of Sciences Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics Annual Research Report 2007, Compiled and Edited by V. Lovchinov and M. Primatarowa, Sofia, 2008

 5. На 18.03.2009 Bulgarian Academy of Sciences Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics Annual Research Report 2008, Compiled and Edited by V. Lovchinov and M. Primatarowa, Sofia, 2009

 6. На 01.07.2009 г., доц. д-р Елена Назърова, материали на Евгени Леяровский като ръководител на лаборатория по нискотемпературна физика при ИФТТ

 7. На 09.11.2009 г., доц. Крум Коленцов донесе свои постери и 4 книги от Петър Пейков

2008
 1. доц. д-р Л. Праматарова, 2 предмета, използвани от акад. Г. Наджаков – Опис 1

 2. През юни 2008 г., съпругата на доц. д-р Йосиф Рангелов, 31 кашона с 1064 тома книги и списания, 47 папки, 3 тетрадки, 3 бележника, отпечатъци от статии и 20 просидинга

 3. На 27 октомври 2008 г., д-р П. Пейков, 125 тома книги – Опис 2

 4. На 05.12.2008 г., доц. д-р Елена Назърова, материали на Евгени Леяровский като ръководител на лаборатория по нискотемпературна физика при ИФТТ

 5. На 8 декември 2008 г. доц. Крум Коленцов, книга

2007
 1. На 12 октомври 2007 г. доц. д-р Евгения Скордева, 9 кашона с 472 книги 80 тома поредици, 6 фотокопия на справочници и материали от конференции, принадлежали на проф. Разум АндрейчинОпис 1

2006
 1. На 14 април 2006 г. проф. дфн Младен Георгиев Младенов, 2 книги

 2. На 17 май 2006 г., д-р П. Пейков, 19 папки с публикации и 11 книги – Опис 2

 3. На 1 август 2006 г. Цветан Сирманов, 2 ръкописа

 4. 5 септември 2006 г. доц. д-р Е. Наджакова, 22 копия и печатни материали на акад. Г. Наджаков – Опис 5

 5. На 18 октомври 2006 г., д-р П. Пейков, 149 книги и 6 вързопа с препринти – Опис 2

 6. На 19 октомври 2006 г. Цветан Сирманов, книга

2005
 1. На 11 февруари 2005 г. доц. д-р Евгения Скордева, 10 торби и 1 кашона с материали на проф. Разум Андрейчин – Опис 1

 2. На 21 февруари 2005 г., Калоян Бобев, 10 л., 1979

 3. На 26 април 2005 г. Стефан Балабанов, 2 книги – Опис 1

 4. На 4 май 2005 г., съпругата на чл-кор Димитър Ц. Стоянов, 33 а.е. с материали

 5. На 29 юли 2005 г., проф. Красимира Маринова, материали на акад. Емил Г. Наджаков (опис 1, 87 а.е., опис 2, 65 а.е.)

 6. На 7 ноември 2005 г., Георги Стоименов, картина изработена с оризови зърна на Гагарин

2004
 1. През 2004 Борис Кандиларов, 6 отпечатъка от статии

2003
 1. На 20 март 2003 г., чл.-кор. Лозан Спасов, 1 снимка от Гюлечица, 1983

 2. На 9 април 2003 г. Л. Стаменов, 9 бр. филми и 9 плика със снимки от Международната школа по физика на кондензираната материя и др (2002 – 2003)

 3. На 5 юни 2003 г., Л. Младжов, 19 бр. материали за лаборатория Германий на Физическия институт при БАН по израстване на кристали от течна фаза с участието на Петко Камаджиев

 4. На 23 юни 2003 г. Л. Стаменов, 5 бр. негативи и 136 снимки в 4 плика (2003)

 5. На 3 юли 2003 г., ръководителят на катедра Квантова електроника при Физическия факултет на Софийски университет, 37 вързопа с материали на доц. Константин Стаменов

 6. На 10.07.2003 г., доц. д-р Елена Назърова, 1 папка с материали

 7. На 29 септември 2003 г., Централно управление на БАН, 8 бр. предмети от кабинет 203 на доц. д-р А. Ваврек

 8. На 8 декември 2003 г., Централно управление на БАН, материали от кабинет 203 на доц. д-р А. Ваврек

2002
 1. През март 2002 г., доц. д-р А. Ваврек, 17 тома книги

 2. На 18 март 2002 г., проф. дфн Младен Г. Младенов, 42 предмета от кабинета на акад. Г. Наджаков в стая 210

 3. На 15 април 2002 г., Л. Николова, 17 бр. материали от оптичната работилница

 4. На 18 април 2002 г., проф. дфн Лилия Попова, 2 снимки от космическата станция на връх Мусала

 5. На 29 април 2002 г., проф. дфн Лилия Попова, 6 бр. отпечатани материали

 6. На 16 юли 2002 г., доц. Крум Коленцов, 14 бр. (1968 – 2002)

 7. На 6 октомври 2002 г., доц. д-р Е. Наджакова, документи и вещи от личния музей на акад. Г. Наджаков в Симеоново – Опис 3

 8. На 26 октомври 2002 г., доц. д-р Е. Наджакова, документи и вещи от личния музей на акад. Г. Наджаков в Симеоново – Опис 4

2001
 1. На 19 май 2001 г., доц. д-р Е. Наджакова, 49 печатни материали на акад. Г. Наджаков – Опис 1

 2. На 21 декември 2001 г. доц. д-р Е. Наджакова, папка (16 листа) с документи на акад. Г. Наджаков – Опис 2

1998
 1. ноември 1998 г., получих от съпругата на покойния акад. Милко Борисов негови материали

 2. На 21 декември 1998 г. от кабинета на покойния акад. Милко Борисов във Физическия факултет на Софийския университет бяха предадени в Музея на ИФТТ 62 папка, 1 тетрадка, книги и списания

Начало

Web