Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден 28.2.2013
Променен 9.7.2020

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Лиляна Юрукова

ОПИС 1
(27 февруари 2013 г.)

  1. Папка

  2. Папка

  3. Дипломна работа

  4. Папка

  5. Хабилитационен труд

ОПИС 2
(24 юли 2014 г.)
  1. Папка

Назад