Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден: 26.1.2012
Променен: 22.8.2017

Протоколи
Описи
Свидетелства
Професор дфн
Людмил Вацкичев

ОПИС 1

  1. 50 години катедра Радиофизика и електроника", София, Унив.изд. "Св. Кл. Охридски", 1997, 40 стр. ISBN 954-07-1011-1 (Постъпили на 24 януари 2012 г.) - 3 броя

Назад