Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 26.1.2012
Променен 11.3.2021

Протоколи
Описи
Свидетелства
Професор дфн
Людмил Вацкичев
ОПИС 1

  1. 50 години катедра Радиофизика и електроника", София, Унив.изд. "Св. Кл. Охридски", 1997, 40 стр. ISBN 954-07-1011-1 (Постъпили на 24 януари 2012 г.) - 3 броя

Акад. Емил Джаков
31.10.2006, 1:15
Л. Вацкичев

Назад