Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 22.9.2014
Променен 11.6.2019

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Александър Карастоянов

ОПИС 1
(12 април 2011 г.)

ОПИС 2
(5 юли 2011 г.)

ОПИС 3
(18 юли 2011 г.)

ОПИС 4
(20 октомври 2011 г.)

ОПИС 5
(23 май 2014 г.)

ОПИС 6
(12 септември 2014 г.)

 1. Ръкописи 2 бр.

 2. Каменни плочки 2 бр.

ОПИС 7
(14 март 2015 г.)
 1. Статия на А. Карастоянов, Шипченска следа във физиката, в. Искра, бр. 3, 30 януари 2014 и бр. 4, 6 февруари 2014

ОПИС 8
(26 февруари 2016 г.)
 1. Портрет на А. Карастоянов

 2. Научна автобиография на А. Карастоянов

 3. Кратки резюмета на публикации, 28 листа

ОПИС 9
(3 октомври 2016 г.)
 1. Статия на А. Карастоянов, Определяне на пространственото положение на материални обекти посредством временни измервания, Годишник на висшите технически учебни заведения, физика, 5(2) 45-50 (1970)

 2. Копие от статия на А. Карастоянов, "Върху определяне положението на движещи се материални обекти", Контакт 2002, Сборник статии, Гражданска академия по машиностроене, Интердисциплинарен граждански университет (ИНГА), с. 49-56

ОПИС 10
(1 декември 2016 г.)
 1. Текст на А. Карастоянов, "А не може ли и така" - 3 стр.

 2. Какво е h

 3. Мисли около третия конгрес на физиците у нас

ОПИС 11
(31 май 2017 г.)
 1. Крахът на модерната физика, ръкопис 8 стр.

ОПИС 12
(17 март 2018 г.)

ОПИС 13
(18 април 2019 г.)


 1. A. Karastoyanov, Foundation of Nucleodynamics, Collection of articles, Temto, 2019

 2. А. Карастоянов, Към обосноваването на закона за ядрените сили, Контакти, 2018, 18 (4) ръкопис

ОПИС 14
(11 юни 2019 г.)
 1. А. Карастоянов, Избрани трудове по физика, София (2019)Назад