Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден: 6.10.2015
Променен: 22.1.2016

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Професор, дфн
ОПИС 1
(25 септември 2015 г.)

   
  1. Bulgarian Journal of Physics, 42(2) (2015)

  2. Новости ОИЯИ, Дубна (3) (2015)

ОПИС 2
(21 януари 2016 г.)

  1. сп. Наука (кн. 5) (2015)

Назад