Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 28.10.2017
Променен 14.8.2020

Протоколи
Описи
Свидетелства
Никола Калицин

Дарител: Стилян Калицин

Приемателен протокол 1
ОПИС 1
(26 октомври 2017)
Документи
 1. Балежник, ръкопис, фр.ез. 1948

 2. Диплома № 1439/23 юни 1962 за Кандидат на физико-математическите науки

 3. Спестовна книжка на Йорданка Димитрова Калицин (1957 – 1960)

 4. Диплома № 238/11 април 1963 година за Доктор на физико-математическите науки

 5. Писмо от King's College London, 22.02.1965

 6. Покана за Н. Калицин, 15 май 1970

 7. Покана за Н. Калицин, 18 май 1970

 8. Покана за Н. Калицин, 15 юни 1970

 9. Некролог "Три години от смъртта на проф. инж. Никола Калицин (10.08.1973)

 10. Покана за колет

 11. Бележник "А. Стефанов", 1985

 12. Бележник "B. Milevski", б.д.

 13. Протокол за лекарско освидетелстване, 24.10.1985, 2 л

 14. Извадка от ВКЕЛП, б.д. 2 л

Снимки

№ 1, размер 18/24, 1943

№ 2, размер 18/24, б.д.

№ 3, размер 20/12, 5 август 1968

№ 4, размер 18/12, б.д. печат на БАД

№ 5, размер 18/13, б.д. Виена

№ 6, размер 11/17, б.д.

№ 7, размер 16/11, б.д. печат на БАД

№ 8, размер 14/9, б.д.

№ 9, размер 14/9, б.д.

№ 10, размер 14/9, б.д.

№ 11, размер 14/9, б.д.

№ 12, размер 14/9, б.д.

№ 13, размер 14/9, б.д.

№ 14, размер 14/9, б.д.

№ 15, размер 14/9, б.д.

№ 16, размер 14/9, б.д.

№ 17, размер 14/9, б.д.

№ 18, размер 14/9, б.д.

№ 19, размер 14/9, б.д.

№ 20, размер 14/9, б.д.

№ 21, размер 13/8, б.д.

№ 22, размер 13/8, б.д

№ 23, размер 13/8, б.д

№ 24, размер 12/8, б.д

№ 25, размер 12/8, б.д

№ 26, размер 10/7, б.д

№ 27, размер 10/7, б.д

№ 28, размер 10/7, б.д

№ 29, размер 10/7, б.д

№ 30, размер 10/7, б.д

№ 31, размер 10/7, б.д

№ 32, размер 10/7, б.д

№ 33, размер 10/7, б.д

№ 34, размер 10/7, б.д

№ 35, размер 10/7, б.д

№ 36, размер 10/7, б.д

№ 37, размер 10/7, б.д

№ 38, размер 10/7, б.д

№ 39, размер 10/7, б.д

№ 40, размер 10/7, б.д

№ 41, размер 10/7, б.д

№ 42, размер 10/7, б.д

№ 43, размер 10/7, б.д

№ 44, размер 10/7, б.д

№ 45, размер 10/7, б.д

№ 46, размер 10/7, б.д

№ 47, размер 8/6, б.д

№ 48, размер 8/6, б.д

№ 49, размер 8/6, б.д

№ 50, размер А4, б.д

№ 51, размер А4, 24 май 1997

№ 52, размер А4, 24 май 1997

№ 53, размер 17/25, б.д.

№ 54, размер 17/25, б.д.

№ 55, размер 17/25, 1996

№ 56, размер 18/23, Тунис, б.д.

№ 57, размер 17/25, Тунис, б.д.

№ 58 размер 12/17, б.д.

№ 59, размер 12/17, б.д.

Портрет 2 бр, 20.10.1970

Снимка, б.д [скъсан долен ляв ъгъл]

Предмети

 1. Метална плочка, № 177709, 9 август 1973 г.

 2. Очила с калъф

 3. Сметачна линийка с дължина 33 см със скъсан калъф

 4. Сметачна линийка с дължина 57 см с калъф

 5. Части от теодолит "Dennert & Pape Hamburg Altone" в калъф с дължина 26 см

 6. Части от теодолит в калъф дълж. 25 см, фирма Dr.Wilhelm Artaer WIEX XIV Backmanngasse 16

 7. Цветна филмова магнитна лента "Ну погоди", 8 мм / 60 м, 24 кадъра в секунда, б.г.

Ръкописи
 1. л. 4. Конспект на Венета Стефанова по теоретична механика при проф. инж. Никола Ст. Калицин, Ръкопис б.д.

 2. Н. Калицин, ръкопис (съставил и превел от книгата на А. Абрикосов, Академик Л. Д. Ландау, Наука, Москва, 1965) б.д.

 3. л. 5 Министерство на културата, СУ - ФМФ, Програма за курса по теоретична механика за студентите физици от двата профила V семестър. Лекции 56 часа упражнения 28 часа

 4. Търговска книга, 15 септември 1931 година

 5. Рецензии, 1954

 6. Н. Калицин, Релативистично вълново уравнение на нуклеона, 01.02.1954

 7. Ръкописи от публикации, 1964

 8. Папка с 18 тетрадки

 9. Папка с 13 тетрадки

 10. Ръкопис (17.09.1982)

 11. Обръщение до Народното събрание, 18 юли 1989

Вестници
 1. Вечерни новини, Притурка, бр. 11393, 13.Х.1989

 2. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1933) бр. 12

 3. в. Правда, 22.10.1964

Списания
 1. Антени, 1971, кн. 13

 2. Космос, кн. 5, 1963 (съдържа статия на Н. Калицин)

 3. Лекционна пропаганда, г. 7, бр. 4, 1966 (изд. ОФ)

 4. Мир науки, кн. 2, 1966

 5. Младежки физико-математически вестник, г. 2 (1933-1934) бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 6. Младежки физико-математически вестник, г. 3 (1934-1935) бр. 1, 2, 3, 4, 5

 7. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1935) бр. 1-2, 3

 8. Научен живот, Орган на Съюза на научните работници в България, 1969, кн. 1, кн. 3, кн. 4

 9. Новые книги за рубежом, 6(5) Москва, 1953

 10. Новые книги за рубежом, 6(8) Москва, 1953

 11. Новые книги за рубежом, 6(12) Москва, 1953

 12. Прикладная математика и механика, т. 14, в. 1, 1950

 13. Прикладная математика и механика, т. 14, в. 4, 1950

 14. Прикладная математика и механика, т. 14, в. 5, 1950

 15. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 5, 1938/1939, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9-10, бр. 11-12

 16. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 6, 1939/1940, бр. 1, бр.2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7 (2), бр. 8, бр. 9

 17. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 7, 1940/1941, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9

 18. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 8, 1941/1942, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8-9

 19. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 9, 1942/1943, бр. 1 (2), бр. 2

 20. Развитие, месечно физико-математическо списание за самообразование, ред. Георги Николов, г. 2, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 21. Развитие, г. 3, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 22. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 4, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 23. Сп. Септември, Литература, критика, изкуство, кн 10, 1981

 24. Сп. Септември, Литература, критика, изкуство, кн 10, 1981

 25. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 11 (1925/1926) кн. 1, кн. 2-3, кн. 4, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

 26. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 14 (1928/1929) кн. 1, кн. 4-5, кн. 6, 7-8, кн. 9-10

 27. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 15 (1929/1930) кн. 1, кн. 2, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

 28. Спутник, априль 1979

 29. Успехи физических наук, т. 27, кн. 1, 1945

 30. Успехи физических наук, т. 40, кн. 3, 1950

 31. Успехи физических наук, т. 41, кн. 2, 1950

 32. Успехи физических наук, т. 41, кн. 1, 1953

Публикации на Калицин
 1. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на мезонното поле и на електромагнитогравитационното биополе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, с. 1-16, б.г

 2. Н. Калицин, Основи на псевдоевклидовата геометрия, Годишник на Варненския университет, Машинен факултет, т. 4, 1948-1949, отпечатък, Наука и изкуство, Варна, 1949

 3. Н. Калицин, Едно обобщение на уравненията на електродинамиката, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 2, с. 63-78, София, 1952, 2 отпечатъка

 4. Н. Калицин, Основни уравнения на една нова ядрена теория, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-18 (1952) 1 отпечатък

 5. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на електромагнитогравитационното биполе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-16 (1952) 3 отпечатъка

 6. Н. Калицин, Върху шестмерната теория на мезонното поле, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 127-142 (1953) 2 бр.

 7. Н. Калицин, Върху едно обобщение на общата релативна теория, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 143-150 (1953)

 8. Н. Калицин, Върху една нова ядрена механика, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 151-179 (1953)

 9. Н. Калицин, Върху взаимодействието на нуклеона с мезонното поле, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 5, с. 213-229, София, 1955, 1 отпечатък

 10. Н. Калицин, Приложение на метода на В. Риц в квантовата теория на полето и някои обобщения на уравнението на Тамм-Данков, Известия на отделението за Физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 6, 1957, с. 27-49

 11. Н. Калицин, Изкуствени спътници и междупланетни полети, Медицина и физкултура, София, 1958

 12. Н. Калицин, Върху една единна теория на полето, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 7, с. 143-151, 1959, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, отделен отпечатък

 13. Н. Калицин, Междузвездни полети, Медицина и физкултура, София, 1960 (2 бр.)

 14. Н. Калицин, Теорията на относителността и астронавтиката, Наука и изкуство, София, 1960 (7 бр)

 15. Н. Калицин, Разширяващи се галактични системи и едно ново приложение на айнщайновата обща теория на относителността, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, 1961, (2 бр.)

 16. Н. Калицин, Разширяващи се галактични групи и общата теория на относителността, Тодор Павлов, юбилеен сборник, София, 1961, с. 317-330 (2 бр.)

 17. Н. Калицин, Една класа точни решения на айнщайновите гравитационни уравнения във вакуум и на римановите уравнения, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, с. 143-151, 1961, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София (2 бр.)

 18. Н. Калицин, Ракетна техника и междупланетни полети, Военно изд, София, 1961 (2 бр)

 19. Н. Калицин, Върху една нова космогоническа теория, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, т. 11, кн. 1-2, с. 167-177 (1963) (2 бр.)

 20. Н. Калицин, Марс-1, Космос, кн. 5, с. 5-8, 1963

 21. Н. Калицин, Космическите полети в служба на науката и мира, София, 1963 (4 бр)

 22. Н. Калицин, Проблеми на космонавтиката, Наука и изкуство, София, 1964

 23. Н. Калицин, Съвременна астрономия и астронавтика, Наука и изкуство, София, 1966 (8 бр.)

 24. Н. Калицин, Проблеми на съвременната астронавтика, Природа (3) 23-27 (1966)

 25. Н. Калицин, Над синьото небе, София, 1969 (9 бр.)

 26. Н. Калицин, Научни изследвания с космически ракети, изкуствени спътници, междупланетни станции и др, София, 1969 (3 бр.)

Книги на български език
 1. Пълно спряжение на неправилните глаголи въ француски езикъ, б.д. (на С. Тодоров)

 2. Стефанов, Джобен англо-български речник, б.г. (стар)

 3. Учебник по математика, печатен без автор и без година

 4. Дружество за славянска култура в Москва, 1910

 5. А. Н. Островски (очерк) 1911

 6. С. Консулов, Законите на наследствеността. Наследственост при човека, Библиотека популярна наука № 2, София, 1928

 7. С. Мънков, Б. Герганов, Х. Кръстев, Учебник по аналитична геометрия съ сборник от упражнения и задачи с отговори за седми клас на средните училища, София, 1928

 8. Н. Обрешков, Висша алгебра, т. 2. Теория на алгебричните числа, комбинаторика, теория на вероятностите и приложения в статистиката, Унив. библиотека № 163, София, 1935

 9. К. Попов, Учебник по диференциално и интегрално смятане, Унив.библ. 179, София, 1937

 10. Б. Даскалов, Знаменитата теорема на Ферма, доказателството й, Трявна, 1940, печат Васил Зидаров, 4 л. подвързани с меки корици

 11. История на 22-й пехотенъ Тракийски полкъ въ Световната война 1915-1918 год, книга втора, Издание на щаба, Дупница, 1940

 12. С. Мънков, Б. Герганов, Х. Кръстев, П. Мартулков, Учебник по алгебра за четвърти клас, 9 изд. София, 1942

 13. С. Иванов, Т. Василев, И. Петков (съст.), Г. Наджаков (ред), Физика, част ІІІ, Магнетизъм и електричество, учебник за седми клас на гимназиите, София, 1945

 14. Н. Обрешков, Г. Георгиев, И. Янев, Алгебра за 7 кл, София, 1945

 15. Н. Павлов, В. Ялъмова-Табакова, Тригонометрия за 6 клас на гимназиите, София, 1945

 16. А. Балабанов, Р. Русев, Джебен англо-български речник, 3 изд., София, 1946

 17. Б. Долапчиев, Кратки спомагателни лекции по Проективна геометрия към курса по Декриптивна геометрия, Държавен университет, Варна, 1946

 18. Х. Сенкевич, Стас и Нели из африканските пустини и дебри, Превод А. Подвързачова, София, 1946

 19. В. Валев, Козметика, София, 1947

 20. Н. Обрешков, Хиперболична интегрална геометрия. Върху някои неравенства за функциите, разликите на редиците и върху интегралите на някои диференциални уравнения, Сборник на БАН, кн. 40, София, Наука и изкуство, 1949

 21. Правилник за излетите уреждани от туристическите комитети, Народен физкултурен съюз, София, 1949

 22. Годишник на държавна политехника Сталин, София, кн. 1, т. 4, 1950-1952

 23. Л. Раковски, Генералисимус Суворов, Наука и изкуство, София, 1951

 24. Ю. Стойчев, Сборник от задачи по техническа механика (статика), ДИ Наука и изкуство, София, 1952

 25. Д. Георгиев, А. Павлов, Б. Табаков, Учебник за шофьора ІІІ клас, 2 изд., София, 1953

 26. Ф. Константинов, Исторически материализъм, София, 1955

 27. Б. Петканчин, Диференциална геометрия, Наука и изкуство, София, 1955

 28. А. Плонски, Да надникнем в бъдещето (радиоелектрониката днес и утре), София, 1957

 29. В. Фурсов, Уран графитови реактори, София, 1957

 30. С. Чукалов, Болгарско русский словар, София, 1957

 31. Т. Русков, Атомни двигатели в авиацията и флота, София, 1958

 32. Г. Хубов, Себастиан Бах, 1685-1750, Наука и изкуство, София, 1958

 33. С. Бояджиев, Машинно чертане, Техника, София, 1959

 34. Е. Зола, Жерминал, София, 1960

 35. Л. Кротев, Закалявайте се, София, 1960

 36. Т. Казака, Под гвинейско небе, София, 1961

 37. В. Мусаков (пр), Ние децета чудо, София, 1961

 38. Основи на марксистко-ленинската естетика, София, 1961

 39. Я. Перелман, Занимателна астрономия, превод, А. Бонов, Н. Николов, Народна просвета, София, 1961

 40. Правилник за движението по улиците и пътищата, Наука и изкуство, София, 1961

 41. Х. Бьол, Билярд в девет и половина, Народна култура, София, 1962

 42. Р. Гечева, В. Маринова, Френските предлози, Наука и изкуство, София, 1962

 43. Д. Доспевски, Глистите у децата, София, 1962

 44. Н Обрешков, Теория на числата, Наука и изкуство, София, 1962

 45. П. Теофилов, Копривщица, пътеводител, Наука и изкуство, София, 1962

 46. Ж. Атанасов, За културното поведение, София, 1964

 47. К. Колчаков, Белтъчните вещества основа на живота, серия Химия, Народна просвета, София, 1963

 48. С. Загорчинов, Зле ли се удари чедо клето, София, 1964

 49. Х. Караниколов, Сборник от задачи по математичен анализ, Техника, София, 1964

 50. Др. Матеев, Може ли да се живее дълго, 1964

 51. З. Трейбал, Майсторско управление на автомобила, Медицина и физкултура, София, 1964

 52. В. Успенски, Някои приложения на механиката в математиката, Техника, София, 1964

 53. Н. Чакъров, Хулиганът, София, 1964

 54. 1001 съвет за всеки ден, Техника, София, 1965

 55. Р. Баевский, Физиологические методы в космонавтике, Наука, Москва, 1965

 56. В. Белецкий, Движение искусственного спутника относительно центра масс, Наука, Москва, 1965

 57. М. Борисов, Физика, част. І, Механика, Наука и изкуство, София, 1965

 58. И. Ванков, Някои устройства за многоканални анализатори за ядрени изследвания, автореферат на дисертация за получаване на научната степен "кандидат на физико-математическите науки", Физически институт с АНЕБ при БАН, Секция "Радиоактивност и ядрена спектроскопия", София, 1965

 59. А. Гьонов, Н. Стоев, Сборник от задачи по аналитична геометрия, Наука и изкуство, София, 1965

 60. Л. Здравева, М. Авджиева, Граматически упражнения по френски език за средните училища, Народна просвета, София, 1965

 61. Х. Караниколов, Сборник от задачи по математичен анализ, ч. 2, изд. 3, Техника, София, 1965

 62. К. Кумол, Изследване на възможностите за създаване на високоефективни радиални лопатъчни решетки с висок коефициент на налягане, автореферат на дисертация за присъждане на научната степен "кандидат на техническите науки", Машинно-електротехнически институт, София, 1965

 63. А. Малц, Цирк дойде в града, София, 1965

 64. Н. Муравьова, Виктор Юго, Народна култура, София, 1965

 65. А. Хинчин, Верижни дроби, Техника, София, 1965

 66. Ж. Верн, Великите мореплаватели на 18 век, Варна, 1966

 67. Г. Запорожен, Руководство к решению задач по математическому анализу, Высшая школа, Москва, 1966

 68. Лондонски кралски балет, 1966

 69. Б. Петканчин, Аналитична геометрия, 3 изд, Наука и изкуство, София, 1966

 70. Ю. Шрейдер, Що е разстояние, Техника, София, 1966

 71. П. Яворов, Подир сенките на облаците, Народна младеж, София, 1966 [Плоча записи на Л. Кабакчиев, Й. Кузманова, Градушка и Епитафия, Балкантон]

 72. Братя Карамазови, Народен театър Иван Вазов, сезон 1967-1968

 73. Р. Гинев, Чирпан, Бащино огнище, София, 1967

 74. Х. Грабнер, Човекът с жълтата чанта, София, 1967

 75. Езоп, Басни, София, Народна култура, 1967

 76. Д. Икономов (прев), Р. Клиш, Ангелите ще заплачат, Народна култура, София, 1967

 77. М. Калинков, И. Недялков, Квазари свръхзвезди, Наука и изкуство, София, 1967

 78. К. Николова, Инвариантност на уравнението на неутриното в шестмерно пространство относно P.C.PC инверсия, Дипломна работа, научен ръководител проф. Н. Калицин, СУ, ФзФ, катедра Теоретична физика, София, юни 1967

 79. Ж. Перек, Вещиците, Народна младеж, София, 1967

 80. Тематичен план, Издателство на БАН, 1967

 81. Т. Тонков, Бройни системи, Наука и изкуство, София, 1967

 82. Х. Христов, П. Райчев, В света на атомите, Народна просвета, 1967

 83. И. Апостолова, Между физиката и философията, Наука и изкуство, София, 1968

 84. Вопросы теории элементарных частиц, Труды международного семинара по теории элементарных частиц, Варна, 6-19 мая 1968

 85. Клуб млад космонавт, София, 1968

 86. Д. Константинов, Брак и развод по новия семеен кодекс, Наука и изкуство, София, 1968

 87. С. Кънев, Изследвания върху електричните и фотоелектрични свойства на кадмиевия сулфид и направа на прибори от него, автореферат на дисертация за получаване научната степен доктор на физическите науки, Физически институт с АНЕБ, БАН, София, 1968

 88. А. Миланов, И. Борисова, Упражнения на йогите, София, 1968

 89. А. Стругацки, Б. Стругацки, Трудно е да бъдеш бог, Народна младеж, София, 1968

 90. А. Анастасов, Записки по обща теория на относителността, София, 1969

 91. И. Димовски, И. Чобанов (прев), Л. Бранд, Векторно смятане, Наука и изкуство, София, 1969

 92. А. Лихнерович, Тензорно смятане, превод от френски И. Димовски, И. Чобанов, София, 1969

 93. П. Спасов, Греховната любов на Зографа Захарий, София, 1969

 94. В. Цонев, Хората на умствения труд и физическата култура, Медицина и физкултура, София, 1969

 95. В. Ардаматски, Възмездие, София, 1970

 96. Й. Влахов, А. Донков, А. Николов, Х. Попов, Сборник от задачи по теоретична физика, ч. 1-2, СУ, София, 1970

 97. А. Терзиева, Френско-български успоредници, Народна просвета, София, 1970

 98. Ш. Ходжаев, Холерата е победима, Медицина и физкултура, София, 1970

 99. И. Цветанов, И. Миразчийски, В света на случайните събития, Централна станция на младите техници, София, 1970

 100. Й. Влахов, А. Донков, А. Николов, Х. Попов, Сборник от задачи по теоретична физика, ч. 4, СУ, София, 1971

 101. Б. Гнеденко, Беседи за математическата статистика, Техника, София, 1971

 102. Д. Мантов, Дяволската въртележка, Народна младеж, София, 1971

 103. И. Юргелевичова, Чуждият, Народна култура, София, 1971

 104. П. Бърнев, Алгоритмични езици, ч. 1, Наука и изкуство, София (1972)

 105. Е. Везенков (прев), А. Манфред, Наполеон Бонапарт, Отечествен фронт, София, 1972

 106. П. Гамара, Потайностите на Тулуза, Народна младеж, София, 1972

 107. С. Димитров, Евлия Челеби пътепис, Институт за Балканистика при БАН, Отечествен фронт, София, 1972

 108. Италианско-български речник, НИ, София, 1972

 109. А. Линдгред, Три повести за Карлсон, София, 1972

 110. А. Христофоров (прев), Дж. Лондон, Белият зъб, Народна култура, София, 1972

 111. Т. Нейков (прев), Б. Галдос, Трафалгар, Народна култура, София, 1972

 112. Б. Ников (прев), Г. Молнар, По ловните пътеки, Земиздат, София, 1972

 113. К. Петров, Ръководство за решаване на задачи по математика за 7-11 клас, 1 ч. НП, София, 1972

 114. Д. Станкова, Г. Чешмеджиева, Съвременни съветски разкази, Народна култура, София, 1972

 115. Е. Тарле, Експедицията на адмирал Сенявин в Средиземно море, ДИ Варна, 1972

 116. К. Томов, Резонансно изоморфният принцип, Наука и изкуство, София, 1972

 117. Т. Хил, Увод в статистическата термодинамика, София, 1972

 118. А. Дацев, Квантова механика, Наука и изкуство, 2 допълнено изд., София, 1973

 119. К. Дончев, Д. Димитров, Линейна алгебра, Наука и изкуство, София, 1973

 120. С. Иванов, П. Богданов, Да научим джудо, София, 1973

 121. Н. Палумбо, И. Петканов, Италиански морски новели, Варна, 1973

 122. Д. Пойо, Г. Сегьо, Задачи и теореми по анализ, том 1, София, 1973

 123. Л. Раковски, Адмирал Ушаков, Варна, 1973

 124. П. Симова, З. Бургуджиев, И. Пенев, С. Симеонов, Молекулен спектрален анализ, Наука и изкуство, София, 1973

 125. К. Дочев, Д. Димитров, Т. Кирпикова, Ръководство за упражнения по висша алгебра, Линейна алгебра, 2 изд., Наука и изкуство, София, 1974

 126. С. Маклейн, Г. Биркхоф, Сърмененна алгебра, Наука и изкуство, София, 1974

 127. Б. Милев-Огин, Страници, Военно изд., София, 1974 [посвещение]

 128. М. Петков, Числени методи на алгебрата, Наука и изкуство, София, 1974

 129. Д. Пойо, Г. Сегьо, Задачи и теореми по анализ, том 2, София, 1974

 130. У. Рудин, Основи на математическия анализ, Наука и изкуство, София, 1974

 131. А. Сотирова, Н. Попова, В. Пъпкова, Е. Минева, Б. Бояджиев, Сборник от икономически текстове по френски език за студентите от специалността международни икономически отношения, ВИИ Карл Маркс, София, 1974

 132. В. Христов, Т. Апостолов, Основи на неутронната физика и физика на ядрените реактори, Наука и изкуство, София, 1974

 133. М. Гаврилов, Д. Димитров, И. Димовски, Съвременна Аритметика, Народна просвета, София, 1975

 134. К. Гладков, Атомът от А до Я, Техника, София, 1975

 135. Г. Десимиров, Електродинамика, дял 1, София, СУ, 1975

 136. И. Димовски (прев), Л. Люстерник, В. Соболев, Елементи на функционалния анализ, Техника, София, 1975

 137. П. Петров, Д. Въндев (Прев), Г. Климов, Приложна математическа статистика, ч. 1-2, Наука и изкуство, София, 1975

 138. К. Петров, Ръководство за решаване на задачи по математика за 7-11 клас, 2 ч. НП, София, 1975

 139. Речник по политическа икономия, София, 1975

 140. А. Далчев (прев), К. Симонов, Живи и мъртви, ОФ, София, 1975 [Посвещение]

 141. А. Стригачев, Ядрена физика, Наука и изкуство, София, 1975

 142. Б. Фомин, От искрата до лазера, Техника, София, 1975

 143. З. Бургуджиев, О. Захариева-Пенчева, Ръководство за лабораторни работи по молекулна спектроскопия и спектравен анализ, София, 1976

 144. Т. Генчев, Частни диференциални уравнения, 2 изд. Наука и изкуство, София, 1976

 145. К. Калчев, Генерална проверка, София, 1976 [Посвещение]

 146. Б. Сендов, Е. Попов, Числени методи, първа част, изд. Наука и изкуство, София, 1976

 147. Г. Стратиева (прев), Д. Калинеску, Черният скрин, Народна култура, 1976

 148. Телефонен указател, Министерство на външната търговия, Школа за изучаване на чужди езици, София, 1976

 149. Х. Я. Христов, П. Марков (ред), Проблеми на съвременната физика, НИ, София, 1976

 150. И. Боров, Суеверие и медицина, София, 1977 [Посвещение на Д. Калицин, 5.10.1977]

 151. З. Бургуджиев, А. Петракиев, Ръководство за лабораторни работи по техника и методи на спектроскопията и спектралния анализ, част І от практикума по оптика и спектроскопия, София, 1977

 152. С. Димиев, Множества и логически езици, Народна просвета, София, 1977

 153. Е. Димитров, Автомобилът дснес и утре, Техника, София, 1977

 154. И. Димовски (прев.), И. Феньо, Т. Фрей, Съвременни математически методи втехниката, т. 1, Техника, София, 1977

 155. С. Засада, Безопасна скорост, Техника, София, 1977

 156. С. Марков, Математическо моделиране, Наука и изкуство, София, 1977

 157. У. Сойер, Прелюдия към математиката, Техника, 1977

 158. Т. Тенев, Д. Драгов, Безопасност на движението - въпроси и отговори, Техника, София, 1977

 159. Г. Тимчев, Й. Топлодолски, Д. Михайлов, Автомобилно дело и автоспорт, София, 1977

 160. Е. Уитикър, Аналитична динамика, Наука и изкуство, София, 1977

 161. И. Феньо, Съвременни математически методи в техниката, т. 2, Техника, София, 1977

 162. Д. Янек, М. Ебр, Бързо и безопасно, Техника, София, 1977

 163. 34 Международен панаир Пловдив, Държави, фирми, експонати, 3-10 септември 1978

 164. В. Арнолд, Математически методи на класическата механика, Наука и изкуство, София, 1978

 165. К. Кюлюмов, Възшествието, София, 1978

 166. Л. Митрани, К. Боев, Биофизика, Наука и изкуство, София, 1978

 167. Програма на Научно-техническите мероприятия по време на 34 международен панаир, Пловдив, 3-10.ІХ.1978

 168. А. Симеонов, В. Асев, Д. Лютов, К. Миронов, М. Милошев, М. Минчев, С. Кашакевски, П. Тодоров,, Т. Дечевски, ГО-Организация на защитата на населението и народното стопанство, Военно издателство, София, 1978

 169. Т. Стойчев, Основи на радиоелектрониката, Наука и изкуство, София, 1978

 170. Й. Мацумото, Т. Кавамура, Т. Дайго, Й. Осава, Кодокан Джудо, Медицина и физкултура, София, 1979

 171. 35 Международен панаир Пловдив, Държави, фирми, експонати, 3-10 септември 1979

 172. А. Дацев, Квантова механика и физическа реалност, Наука и изкуство, София, 1979

 173. Е. Манов, Старите млади години, Български писател, София, 1979

 174. Г. Тимчев, Автомобилът, Военно изд. София, 1979

 175. Б. Анева, Приложение на суперсиметриите в теорията на елементарните частици, автореферат на дисертацията за получаване на н.с. кандидат на физическите науки, София, 1980

 176. Д. Данин, Пътища в незнайното, Народна младеж, София, 1980

 177. Р. Йънг, Допълнителна примамка, Варна, 1980

 178. Д. Кросли, К. Еш, К. Брикхил, Д. Стилуел, Н. Уилямс, Що е математическа логика, Наука и изкуство, София, 1980

 179. А. Маркушевич, Л. Маркушевич, Увод в теорията на аналитичните функции, Наука и изкуство, София, 1980

 180. Б. Миндов (прев), У. Льогуин, Лявата ръка на мрака, Варна, 1980

 181. Речник по атеизъм, София, 1980

 182. Н. Хаджииванов, Етюди по теория на числата, Народна просвета, София, 1980

 183. А. Азимов, Краят на вечността, Варна, 1981

 184. Б. Гароцо, Л. Ялуз, Синя трефа (състезателен бридж), Медицина и физкултура, София, 1981

 185. В. Евтимов, Йога, практическо ръководство, София, 1981

 186. И. Златев, А. Николов, Теоретична механика, ч. 2, Наука и изкуство, София, 1981

 187. С. Иванов, П. Лазарова, Очерк за Георги Наджаков, София, СУ, 1981

 188. М. Каганов, И. Лифшиц, Квазичастицы, Техника, София, 1981

 189. С. Лем, Едем, Пловдив, 1981

 190. А. Николов, Групови методи в теорията на елементарните частици, Наука и изкуство, София, 1981

 191. П. Попиванов, Н. Попиванов, Й. Йорданов, Ръководство за упражнения по частни диференциални уравнения, Наука и изкуство, София, 1981

 192. М. Халачев, Криминални разкази, Х. Г. Данов, Пловдив, 1981

 193. А. Шишков, Полупроводникова техника, ч. 2, Усилватели и интегрални схеми, Техника, София, 1981

 194. Т. Андреев, Ракети, Отечество, София, 1982

 195. Л. Влахова, Какво се готви в Европа, Медицина и физкултура, София, 1982

 196. В. Михайлов, Г. Стоянов, Въведение в ракетно космическата техника, Техника, София, 1982

 197. Е. Божанов, И. Вучков, Техника, София, 1983

 198. Т. Давидова (прев), К. Прист, Машината на пространството, изд. Г. Бакалов, Варна, 1983

 199. Т. Рииц, А. Дормер, Спортен бридж Техника на разиграването, София, 1983

 200. Били ли са те на земята, Сборник статии, Технака, София, 1984

 201. Закон за движението по пътищата, Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата, Наука и изкуство, София, 1984

 202. А. Мирер, Домът на скитащите, София, 1984

 203. А. Юрнев, Б. Сахаров, А. Ситин, Аварии под водата, Варна, 1984

 204. Д. Джоунс, Повикай ме, Хр. Данов, Пловдив, 1985 [Писмо от King's College London]

 205. Д. Македонски, Системи за колективно телевизионно приемане, Техника, София, 1985

 206. А. Стойнев, О. Икономов, Н. Врабчев, А. Куртев, Биоритми, Медицина и физкултура, София, 1985

 207. Д. Желев, С автомобил из чужбина, София, 1986

 208. Ф. Мутафова, Йоан Асен ІІ, исторически роман, Български писател, София, 1986

 209. Микропроцесорна техника за всички, т. 1. Работа с персонален компютър, Техника, София, 1986

 210. Микропроцесорна техника за всички, т. 3. Бейсик - език на персоналните компютри, Техника, София, 1986

 211. Микропроцесорна техника за всички, т. 4. Микропроцесорът - сърцето на микрокомпютъра, Техника, София, 1986

 212. Микропроцесорна техника за всички, т. 5. Как работи Правец 82, Техника, София, 1986

 213. Микропроцесорна техника за всички, т. 7. 50 програми за персонален компютър, Техника, София, 1986

 214. Микропроцесорна техника за всички, т. 11. Професионални компютри, Техника, София, 1986

 215. В. Грънчаров, Д. Хубанова, Наръчник по лечебно хранене, София, 1987

 216. Н. Панова, Спомени 1879-1966, ОФ, 1987

 217. К. Боянов, Н. Вецев, С. Мачев, В. Пантелеев, А. Александров, В. Чилов, Х. Христов, Справочник по персонални компютри, Техника, София, 1988

 218. М. Булгаков, Бялата гвардия, Народна култура, София, 1988

 219. А. Хейли, Хотел, София, 1988

 220. И. Янакиев, Ски за всички, Медицина и физкултура, София, 1988

 221. М. Овчарова, Тоталитаризмът в карикатурите на Тодор Цонев, София, 1990

 222. К. Петкова, Границите на научния риск, София, 1990

 223. К. Чакъров, Вторият етаж, Пламък, 1990

 224. СДС, Алманах справочник, София, 1994

 225. Б. Герасимов, Тайнствената сила на пирамидите, Труд, София, 2000

Книги на кирилица от чужди автори
 1. М. Лермонтов, Демонът, източна повест, изд. Игнатов, б.г.

 2. Електричество и свет, книга печатна на руски език без титул, има съдържание

 3. Миялко В. Тирит, (Учебник по диференциално смятане, без титул) Београд, 1889

 4. Н. Забудский, Теория вероятностей и применения ея к стрелбе и пристрелке, Петербург, 1898

 5. К. Бремикер, Логаритмически-тригонометрическое руководство Боржно Георга Вега, 77 изд, С. Петербург, 1899

 6. Я. Мессер, Звездный атлас для небесных наблюдении, С.-Петербург, 1901

 7. В. Ранцов, Французско-русский словар, С.-Петербург, 1903

 8. М. Петрович, Елементи математичке феноменологиjе, Београду, 1911 (2 бр)

 9. А. Айхенвалд, Теоретическая физика, част. І, Теория поля, Москва, 1926

 10. Е. Николаи, Теоретическая механика, ч. 1, Москва, 1932

 11. А. Зоммерфельд, Волновая механика (строение атома и спектры, ч. 2), Москва, 1933

 12. Э. Рупперт, Теория корабля, ІІ, Ленинград, 1935

 13. Г. Бете, Квантовая механика простейших систем, Москва, 1935

 14. А. Крылов, Вибрация судов, Москва, 1936

 15. Н. Беляев, Сборник задач по сопротивлению материалов, Москва, 1943

 16. Исаак Ньютон 1643-1727, Сборник статей, Москва, 1943

 17. И. Рыжик, Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведении, Москва, 1943

 18. С. Арцыбышев, Курс физики, част 1, Москва, 1945

 19. Л. Сретенский, Теория ньютоновского потенциала, Москва, 1946

 20. И. Тамм, Основы теории электричества, Москва, 1946

 21. Журнал экспериментальной и теоретической физики, т. 17(7) 1947

 22. Э. Картан, Теория спиноров, Москва, 1947

 23. Л. Ландау, Е. Лифшиц, Теория поля, Москва, 1947

 24. И. Мещерский, Сборник задач по теоретической механике, Москва, 1947

 25. В. Паули, Общие принципы волновой механики, Москва, 1947

 26. А. Перепелкина, С. Новоселов, Геометрия и тригонометрия для учительских институтов, Москва, 1947

 27. Д. Синдж, Тензорные методы в динамике, Москва, 1947

 28. Б. Теплов, Советская психологическая наука за 30 лет, Москва, 1947

 29. С. Хайкин, Механика, Москва, 1947

 30. В. Брадис, Четырехзначные математические таблицы, Москва, 1948

 31. Д. Гилберт, Основания геометрии, Москва, 1948

 32. И. Гольдфайн, Элементы векторного исчисления, Москва, 1948

 33. Л. Ладнау, Е. Лифшиц, Квантовая механика, ч. 1, Москва, 1948

 34. Л. Лоицянский, А. Лурье, Курс теоретической механики, ч. І Статика и кинематика, ОГИЗ, 1948

 35. Л. Лоицянский, А. Лурье, Курс теоретической механики, ч. ІІ, ОГИЗ, 1948

 36. А. Мальцев, Основы линейной алгебры, Москва, 1948

 37. Математика в СССР за тридцать лет, Москва, 1948

 38. В. Новожилов, Основы нелинейной теории упругости, Москва, 1948

 39. Д. Перепелкин, Курс элементарной геометрии, т. 1, Москва, 1948

 40. Н. Степанов, Сферическая тригонометрия, Москва, 1948

 41. С. Фиников, Метод внешних форм картана в дифференциальной геометрии, Москва, 1948

 42. А. Школьник, Задача деления круга, Москва, 1948

 43. Англо-руский словар, Москва, 1949

 44. Д. Блохинцев, Основы квантовой механики, Москва, 1949

 45. Н. Бухгольц, И Воронков, Сборник задач по теоретической механике, Москва, 1949

 46. В. Векслер, Л. Трошев, Б. Исаев, Йонизационные методы исследования излучений, Москва, 1949

 47. Б. Воронцов-Вельяминов, Астрономия, Москва, 1949

 48. Б. Делоне, Д. Райков, Аналитическая геометрия, т. 2, Москва, 1949

 49. А. Дыховичный, Строительная механика, Москва, 1949

 50. Н. Ефимов, Высшая геометрия, Москва, 1949

 51. А. Курош, Курс высшей алгебры, Москва, 1949

 52. В. Лаврентьев, Судовые движители, Ленинград, 1949

 53. П. Лебедев, Избранные сочинения, Москва, 1949

 54. А. Люстерник, И. Акушский, В. Диткин, Таблицы бесселевых функции, Москва, 1949

 55. Э. Картан, Геометрия групп ли и симметрические пространства, Москва, 1949

 56. М. Маликов, Основы метрологии, Москва, 1949

 57. И. Новиков, Жизнь Пушкина, Москва, 1949

 58. Д. Перепелкин, Курс элементарной геометрии 2, Москва, 1949

 59. Ш. Петефи, Избранное, Москва, 1949

 60. И. Романовский, Дискретные цепи Маркова, Москва, 1949

 61. М. Субботин, Курс небесной механики, т. ІІІ, Гостехиздат, Москва, 1949

 62. С. Суворов, О чем говорит луч света, Москва, 1949

 63. А. Тергевондян, Педагогическая система А. С. Макаренко, Москва, 1949

 64. Д. Фалдеев, И. Соминский, Сборник задач по высшей алгебре, Москва, 1949

 65. В. Фесенков, Современные представления о вселенной, АН СССР, Москва, 1949

 66. С. Фиников, Аналитическая геометрия, Учпедгиз, Москва, 1949

 67. Г. Фихтенгольц, Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 3, Москва, 1949

 68. И. Хвостиков, Строение высоких слоев атмосферы, Москва, 1949

 69. Б. Янке, Ф. Эмде, Таблицы функций, Москва, 1949

 70. С. Михлин, Интегральные уравнения и их приложения к некоторым проблемам механики, математической физики и техники, Москва, 1949

 71. Н. Ахиезер, И. Глазман, Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве, Москва, 1950

 72. Б. Воронцов-Мельяминов, Звездный мир, Москва, 1950

 73. К. Бицено, Р. Граммель, Техническая динамика, т. 1, Москва, 1950; т. 2, 1950

 74. А. Вейл, Интегрирование в топологических группах и его применения, Москва, 1950

 75. И. Векул, Обобщенные аналитические функции, Москва, 1950

 76. В. Голубев, Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнении, Москва, 1950

 77. В. Илин, Рациональный отдых в среднем и пожилом возрасте, Москва, 1950

 78. Л. Мандельштам, Полное собрание трудов, т. ІІІ, АН, 1950

 79. М. Лаврентьев, Л. Люстерник, Курс вариационного исчисления, Москва, 1950

 80. Прикладная математика и механика, АН СССР, т. 14, вып. 1,2, Москва, 1950

 81. А. Пушкин, Полное собрание сочинении, т. 3, Евгений Онегин, Москва, 1950

 82. Б. Сегал, К. Семендяев, Пятизначные математические таблицы, Москва, 1950

 83. В. Фадеева, М. Гавурин, Таблицы функции Бесселя, Москва, 1950

 84. Л. Канторович, Б. Вулих, А. Пинскер, Функциональный анализ в полуупорядоченных пространствах, Москва, 1950

 85. И. Натансон, Теория функций вещественной переменной, Москва, 1950

 86. И. Петровский, Лекции об уравнениях с частными производными, Москва, 1950

 87. И. Привалов, Граничные свойства аналитических функции, Москва, 1950

 88. С. Соболев, Уравнения математической физики, Москва, 1950

 89. В. Брадис, Четырехзначные математические таблицы, Москва, 1951

 90. Н. Воробьев, Числа Фибоначчи, Москва, 1951

 91. И. Гельфанд, Лекции по линейной алгебре, Москва, 1951

 92. Д. Иваненко, А. Соколов, Классическая теория поля, Москва, 1951

 93. П. Коровкин, Неравенства, Москва, 1951

 94. М. Корсунский, Атомное ядро, Москва, 1951

 95. А. Крылова, Собрание трудов, т. 11, Качка Корабля, АН СССР, Москва, 1951

 96. Р. Курант, Д. Гильберт, Методы математической физики, т. 1, Москва, 1951

 97. В. Левин, Ю. Гросберг, Дифференциальные уравнения математической физики, Москва, 1951

 98. Академик Л. С. Лейбензон, Собрание трудов, Москва, 1951

 99. М. Лермонтов, Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, Москва, 1951

 100. М. Лермонтов, Герои нашего времени, Москва, 1951

 101. Л. Люстерник, В. Соболев, Элементы функционального анализа, Москва, 1951

 102. Б. Ляпунов, Проблема межпланетных путешествий в трудах отечественных ученых, Москва, 1951

 103. А. Маркушевич, Возвратные последовательности, Москва, 1951

 104. Материали по история на бкп, София, 1951

 105. О. Молчанова, Основы рационального питания, Москва, 1951 (2 бр)

 106. М. Морс, Топологические методы теории функции комплексного переменного, Москва, 1951

 107. И. Натансон, Простейшие задачи на максимум и минимум, Москва, 1951

 108. В. Новожилов, Теория тонких оболочек, Москва, 1951

 109. Л. Сена, Единицы измерения физических величин, Москва, 1951

 110. Э. Ферми, Ядерная физика, Москва, 1951

 111. Г. Харди, Расходящиеся ряды, Москва, 1951

 112. Г. Хильми, Проблема n тел в небесной механике и космогонии, Москва, 1951

 113. И. Червонский, Туберкулоза и борьба с ним, Москва, 1951

 114. Б. Амбарцумян, З. Тустель, А. Северный, В. Соболев, Теоретическая астрофизика, Москва, 1952

 115. Н. Аржаников, В. Мальцев, Аэродинамика, Москва, 1952

 116. Г. Биркгоф, Теория структур, Москва, 1952

 117. М. Боброва, Марк Твен, Москва, 1952

 118. А. Гельфонд, Исчисление конечных разностей, Москва, 1952

 119. Г. Голузин, Геометрическая теория функций комплексного переменного, Москва, 1952

 120. Л. Грошев, И. Шапиро, Спектроскопия атомных ядер, Москва, 1952

 121. Б. Ильин, Природа адсорбционных сил, Москва, 1952

 122. Л. Канторович, В. Крылов, Приближенные методы высшего анализа, Москва, 1952

 123. В. Кессених, Распространение радиоволн, Москва, 1952

 124. Н. Кушков, О мастерстве советского учителя, Ленинград, 1952

 125. Л. Нерадов, Сифилис, Москва, 1952

 126. А. Пушкин, Лирика, Москва, 1952

 127. С. Росселанд, Геория пульсации переменных звезд, Москва, 1952

 128. А. Сырейщикова, Краткий грамматический справочник по французскому языку, Москва, 1952

 129. А. Соколов, Д. Иваненко, Квантовая теория поля, Москва, 1952

 130. П. Томбаш, Проблема многих частиц в квантовой механике, Москва, 1952

 131. Э. Ферми, Элементарные частицы, Москва, 1952

 132. Э. Ферми, Лекции по атомной физике, Москва, 1952

 133. С. Фиников, Курс дифференциальной геометрии, Москва, 1952

 134. Г. Фридлендер, Д. Кеннеди, Введение в радиохимию, Москва, 1952

 135. А. Харкевич, Спектры и анализ, Москва, 1952

 136. П. Андреев, Н. Беленький, Техника вычислений, Москва, 1953

 137. А. Ахиезер, В. Берестецкий, Квантовая электродинамика, Москва, 1953

 138. Д. Бычков, М. Миров, Техническая механика, ч. 1, Теоретическая механика, Москва, 1953

 139. И. Воронков, Курс теоретической механики, Москва, 1953

 140. Ф. Гантмахер, Теория матриц, Москва, 1953

 141. В. Гейзенберг, Теория атомного ядра, Москва, 1953

 142. С. Дмитриев, Экзема, Москва, 1953

 143. Д. Загайкевич, Теория корабля, Москва, 1953

 144. А. Зоммерфелд, Оптика, Москва, 1953

 145. И. Иванова, Советы больному гипертонической болезнью, Москва, 1953

 146. П. Исаев, Лечебное питание при хроническом гастрите, Москва, 1953

 147. А. Курдюмов, Вибрация корабля, Москва, 1953

 148. Р. Курант, Принцип дирихле, конформные отображения и минимальные поверхности, Москва, 1953

 149. А. Курош, Теория групп, Москва, 1953

 150. В. Неговский, Проблема восстановления жизненных функции организма, находящегося в состоянии агонии или клинической смерть, Москва, 1953

 151. А. Патрашев, Гидромеханика, Москва, 1953

 152. Н. Петров, Основы теории ошибок измерений, Москва, 1953

 153. Проблемы современной физики, т. 4, Мезоны и новые тяжелые частицы, Москва, 1953

 154. А. Самойлов, Гигиена зрения, Москва, 1953

 155. М. Сидоров, От лучины до электричества, Москва, 1953

 156. В. Смирнов, Курс высшей математики, т. 3, Москва, 1953

 157. Э. Ферми, Элементарные частицы, Москва, 1953

 158. К. Аглинцев, Основы дозиметрий йонизирующих излучений, Москва, 1954

 159. Г. Аристов, Солнце, Москва, 1954

 160. К. Баев, В. Шишков, Начатки мироведения, Москва, 1954

 161. Г. Бирдхов, Гидродинамика, Москва, 1954

 162. Д. Блат, В. Вайскопф, Теоретическая ядерная физика, Москва, 1954

 163. Вопросы космогонии, т. 2, АН, Москва, 1954

 164. С. Вавилов, Собрание сочинений, т. 1, Работы по физике 1914-1936, АН СССР, Москва, 1954

 165. С. Глесстон, М. Эдлунд, Основы теории ядерных реакторов, Москва, 1954

 166. Ю. Годлинник, М. Кузнец, Учебник английского языка для 6 класса, Москва, 1954

 167. В. Гончаров, Теория интерполирования и приближения функций, Москва, 1954

 168. М. Корсунски, Изомерия атомных ядер, Москва, 1954

 169. М. Наймарк, Линейные дифференциальные операторы, Москва, 1954

 170. Новейшее развитие квантовой электродинамики, Москва, 1954

 171. Ф. Рисс, Б. Секефальви-Над, Лекции по функциональному анализу, Москва, 1954

 172. Г. Савин, Т. Путята, Б. Фрадлин, Очерки развития некоторых фундаментальных проблем механики, Киев, 1954

 173. М. Смирнов, Задачи по уравнениям математической физики, Москва, 1954

 174. Н. Соломенко, В Чувиковский, Я. Шаров, Строительная механика корабля, Москва, 1954

 175. О. Струве, Эволюция звезд, данные наблюдении и их истолкование, Москва, 1954

 176. Труды института истории естествознание и техники, т. 1 История физико-математических наук, АН СССР, Москва, 1954

 177. Физика космических лучей современные достижения, т. 1, Москва, 1954

 178. А. Чечулин, Волновые процессы оптика элементы ядерной физики, Москва, 1954

 179. И. Бронштейн, К. Семендяев, Справочник по математике, Москва, 1955

 180. И. Гольденблат, Некоторые вопросы механики деформируемых сред, Москва, 1955

 181. Л. Ландау, Я. Смородинский, Лекции по теории атомного ядра, Москва, 1955

 182. Г. Маркова, Питание при гастрите, Москва, 1955

 183. Н. Матвеев, Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, Ленинград, 1955

 184. Р. Мэррей, Введение в ядерную технику, Москва, 1955

 185. Проблемы современной физики, т. 10, Метод Тамма – Данкова, Москва, 1955

 186. Д. Стрет (Лорд Рэлей), Теория звука, т. 1-2, Москва, 1955

 187. В. Фог, Теория пространства, времени и тяготения, Москва, 1955

 188. Н. Четаев, Устойчивость движения, Москва, 1955

 189. И. Шкловския, Радиоастрономия, Москва, 1955

 190. Б. Будак, А. Самарский, А. Тихонов, Сборник задач по математической физике, Москва, 1956

 191. В. Гайтлер, Квантовая теория излучения, Москва, 1956

 192. E. McIntosh, The Concise Oxford Dictionary, 40 edition, London, 1956

 193. А. Нетушкин, Теория электромагнитного поля, Москва, 1956

 194. Об основаниях геометрии сборник класических работ по геометрии лобачевского и развитие ее идеи, Москва, 1956

 195. Г Павленко, Сопротивление воды в движению судов, изд. Морской транспорт, Москва, 1956

 196. Р. Пайерлс, Квантовая теория твердых тел, Москва, 1956

 197. П. Папкович, Труды по прочности корабля, Ленинград, 1956

 198. Проблемы современной физики, т. 3, Пи-мезоны, Москва, 1956

 199. Ж. дер Рам, Дифференцируемые многообразия, Москва, 1956

 200. П. Рашевский, Курс дифференциальной геометрии, Москва, 1956

 201. Л. Сантало, Введение в интегральную геометрию, Москва, 1956

 202. В. Свидерский, Философское значение пространственно-временных представлений в физике, Ленинград, 1956

 203. С. Стрелков, Механика, Общий курс физики, т. 1, Москва, 1956

 204. А. Токман, Как предупредить болезни уха и сохранить хороший слух, Москва, 1956

 205. Э. Ферми, Лекции о Пи-мезонах и нуклонах, Москва, 1956

 206. Я. Френкель, Собрание избранных трудов, т. 1, Электродинамика (общая теория электричества) АН СССР, Москва, 1956

 207. Л. Аллер, Астрофизика, ядерные реакции, внутренное строение звезд и туманности, Москва, 1957

 208. Г. Бабат, Ускорители, Молодая гвардия, Москва, 1957

 209. Е. Балабанов, Ядерные реакторы, Военное изд. Москва, 1957

 210. Н. Боголюбов, Д. Ширков, Введение в теорию квантованных полей, Москва, 1957

 211. Г. Буземан, П. Келли, Проективная геометрия и проективные метрики, Москва, 1957

 212. Э. Бургесс, К границам пространства, Москва, 1957

 213. Л. Вайнштейн, Электромагнитные волны, Москва, 1957

 214. И. Голдман, В. Кривченков, Сборник задач по квантовой механике, Москва, 1957

 215. Г. Голдстейн, Классическая механика, Москва, 1957

 216. Д. Зюзин, А. Маркуша, В небе ТУ-104, Молодая гвардия, Москва, 1957

 217. Б. Кузнецов, Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии, Москва, 1957

 218. И. Лаппо-Данилевский, Применение функций от матриц к теории линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, Москва, 1957

 219. К. Миранда, Уравнения с частными производными эллиптического типа, Москва, 1957

 220. Основные формулы физики, Москва, 1957

 221. А. Петрова, Учебник английского языка, част 2, Москва, 1957

 222. И. Проскуряков, Сборник задач по линейной алгебре, Москва, 1957

 223. Р. Ролан, Бетховен, Наука и изкуство, София, 1957

 224. Ф. Трикоми, Лекции по уравнениям в частных производных, Москва, 1957

 225. Л. Хитрин, Физика горения и взрыва, Москва, 1957

 226. М. Шиффеи, Д. Спенсер, Функционалы на конечных римановых поверхностях, Москва, 1957

 227. Л. Шифф, Квантовая механика, Москва, 1957

 228. К. Яно, С. Бохнер, Кривизна и числа Бетти, Москва, 1957

 229. Ф. Баум, С. Каплан, К. Станюкович, Введение в космическую газодинамику, Москва, 1958

 230. Э. Беккенбаха, Современная математика для инженеров, Москва, 1958

 231. Н. Боголюбов, Б. Медведев, М. Поливанов, Вопросы теории дисперсионных соотношений, Москва, 1958

 232. Н. Бурбаки, Общая топология, основные структуры, Москва, 1958

 233. Ю. Воробьев, Метод моментов в прикладной математике, Москва, 1958

 234. И. Гельфанд, Р. Минлос, З. Шапиро, Представления группы вращений и группы Лоренца их применения, Москва, 1958

 235. И. Гельфанд, Г. Шилов, Некоторые вопросы теории дифференциалных уравнении, Москва, 1958

 236. Э. Гохман, Интеграл Стильтьеса и его приложения, Москва, 1958

 237. Н. Егунова, Е. Прохорова, М. Рывкина, Учебник английского языка для 8 класса средней шиклы, Москва, 1958

 238. Е. Зенгер, К механике фотонных ратек, Москва 1958 (2 бр)

 239. Ф. Йон, Плоские волны и сферические среднИЕ в применении к дифференциальным уравнениям с частными производными, Москва, 1958

 240. Э. Кеддингтон, Н. Левшинсен, Теория обыкновенных дифференциальных уравнений, Москва, 1958

 241. М. Лаврентьев, Б. Шабат, Методы теории функции комплексного переменного, Москва, 1958

 242. Л. Ландау, Е. Лифшиц, Механика, т. 1, Москва, 1958

 243. Г. Любарский, Теория групп и ее применение в физике, Москва, 1958

 244. М Марков, Гипероны и к-мезоны, Москва, 1958

 245. М. Наймарк, Линейные представления группы Лоренца, Москва, 1958

 246. А. Наумов, Теоретическая механика, ч. 2, Москва, 1958

 247. А. Петрова, Учебник английского языка, част 1, Москва, 1958

 248. И. Полетаев, Сигнал о некоторых понятиях кибернетики, Советское радио, Москва, 1958

 249. В. Риглей, Р. Вудбери, Д. Говорка, Инерциальная навигация, Москва, 1958

 250. А. Соколов, Введение в квантовую электродинамику, Москва, 1958

 251. В. Шаронов, Природа планет, Москва, 1958

 252. Х. Умедзава, Квантовая теория поля, Москва, 1958

 253. Управляемый термоядерный синтез, Москва, 1958

 254. А. Хендель, Основные законы физики, Москва, 1958

 255. Г. Хилми, Качественные методы в проблеме n тел, Москва, 1958

 256. Ядерные взрывы, Москва, 1958

 257. Л. Андреев, Французская литература 1917-1956 Москва, 1959

 258. Атомная энергия и флот, Москва, 1959

 259. С. Багавантам, Т. Венкатарайуду, Теория групп и ее применение к физическим проблемам, Москва, 1959

 260. И. Березин, Н. Жидков, Методы вычислений, т. 1, Москва, 1959

 261. Г. Бринкман, Применение спинорных инвариантов в атомной физике, Москва, 1959

 262. В. Брюханов, Великий шаг человечества, Москва, 1959

 263. З. Бут, Численнье методы, Москва, 1959

 264. Ф. Гантмахер, Л. Левин, Теория полета неуправляемых ракет, Москва, 1959

 265. И. Гельфанд, Г. Шилов, Обобщенные функции и действия над ними, Москва, 1959

 266. Г. Жданов, И. Тиндо, Лаборатории в космосе, Молодая гвардия, 1959

 267. К. Зигел, Лекции по небесной механике, Москва, 1959

 268. Исследование оптимальных режимов движения ракет, Москва, 1959

 269. С. Кон-Фоссен, Некоторые вопросы дифференциальной геометрии в целом, Москва, 1959

 270. М. Крошкин, Ракета покидает землю, Москва, 1959

 271. Краткий болгарско-руский словарь, Москва, 1959

 272. Б. Левин, Происхождение земли и планет, Москва, 1959

 273. П. Мэтьюс, Релятивистская квантовая теория взаимодействий элементарных частиц, Москва, 1959

 274. Г. Мильке, Путь в космос проблемы полета в мировое пространство, Москва, 1959

 275. И. Науменко, Атомные силовые установки, Москва, 1959

 276. Научные проблемы исскуственных спитников, Москва, 1959

 277. Нелинейная квантовая теория поля, Москва, 1959

 278. Об искусственном спутнике земли, сборник, Москва, 1959

 279. А. Попов, Введение в математическую логику, Москва, 1959

 280. Н. Сытинская, Природа луны, Москва, 1959

 281. Э. Трост, Простые числа, Москва, 1959

 282. Г. Финкельштейн, Курс теоретической механики, Москва, 1959

 283. Г Харди, В. Рогозинский, Ряды Фурье, Москва, 1959

 284. К. Шестопалов, Справочник шофера-любителя, Москва, 1959

 285. К. Аллен, Астрофизические величины, Москва, 1960

 286. А. Алиханов, Современные проблемы физики, Слабие взаимодействия новейшие исследования бета разпада, Москва, 1960

 287. П. Аппель, Теоретическая механика, т. 1, Статика, Динамика точки, Москва, 1960

 288. П. Аппель, Теоретическая механика, т. 2, Динамика системы, аналитическая механика, Москва, 1960

 289. М Аронэ, Метеорная радиосвязь, Москва, 1960

 290. Н. Афанасьев, А. Головенко, Г. Коршук, Справочное пособие по физике, Минск, 1960

 291. Г. Берман, Число и наука о него, Москва, 1960

 292. Л. Бурхударов, Д. Штелинг, Грамматика английского языка, Москва, 1960

 293. Б. Ван дер Варден, Математическая статистика, Москва, 1960

 294. Б. Воронцов-Вельяминов, Астрономия, Москва, 1960

 295. Ф. Гантмахер, Лекции по аналитической механике, Физматгиз, Москва, 1960

 296. В. Гинзбург, Распространение электромагнитных волн в плазме, Москва, 1960

 297. И. Грузинская, Грамматика английского языка для средней школы, Москва, 1960

 298. П. Дирак, Принципы квантовой механики, Москва, 1960

 299. Л. Дорфман, Гидродинамическое сопротивление и теплоотдача вращающихся тел, Москва, 1960

 300. Л. Инфелд, Эвьрист Галуа избранник богов, Молодая гвардия, 1960

 301. Книга для чтения на английском языке для 9 класса средней школы, Москва, 1960

 302. В. Коллинз, Книга английских идиом, Ленинград, 1960

 303. А. Колмогоров, С. Фомин, Элементы теории функции и функционального анализа, Москва, 1960

 304. А. Леин, Р. Томас, Теория ядерных реакции при низких энергиях, Москва, 1960

 305. Г. Липман, А. Рошко, Элементы газовой динамики, Москва, 1960

 306. А. Лихнерович, Теория связностей в целом и группы, Москва, 1960

 307. Б. Ляпунов, Ракета, Москва, 1960

 308. Г. Мартинов, Каллистяне, Ленинград, 1960

 309. М. Морс, Г. Фешбах, Методы теоретической физики, Москва, 1960

 310. Научное использование искусственных спутников земли, Москва, 1960

 311. Н. Николаев, Есть ли предел высоты и скорости полета самолета, Москва, 1960

 312. И. Паршин, Луна, Москва, 1960

 313. Едгар По, Три рассказа, Москва, 1960

 314. А. Погорелов, Об уравнениях Монжа-Ампера эллиптического типа, Харков, 1960

 315. М. Постников, Основы теории галуа, Москва, 1960

 316. Управляемые термоядерные реакции, Атомиздат, Москва, 1960

 317. Н. Федоров, Циклотрон, Атомиздат, Москва, 1960

 318. Ф. Франк, Философия науки, Москва, 1960 [Предадена от Р. Зайков]

 319. В. Хейман, Многолистные функции, Москва, 1960

 320. Р. Чертков, Метод якоби в динамике твердого тела, Ленинград, 1960

 321. Физический энциклопедический словарь, т. 1, т. 2, т. 5, 1960, 1962, 1966

 322. Бай Шии, Теория струи, Москва, 1960

 323. В. Шишаев, Стражи времени, Молодая гвардия, 1960

 324. Л. Альфорс, Л. Берс, Пространства римановых поверхностей и квазиконформные отображения, Москва, 1961

 325. Н. Ахиезер, Классическая проблема моментов и некоторые вопросы анализа, связанные с нею, Москва, 1961

 326. Е. Вигнер, Теория групп и ее приложения к квантовомеханической теории атомных спектров, Москва, 1961

 327. Ю. Гагарин, Дорога в космос, Москва, 1961

 328. И. Гельфанд, С. Фомин, Вариационное исчисление, Москва, 1961

 329. Р. Годеман, Алгебраическа топология и теория пучков, Москва, 1961

 330. Д. Гунчева-Бранкова, Френско български строителен речник, София, 1961

 331. В. Данилов, А. Иванова, Е. Исакова, Математический анализ, функции, пределы, ряды, цепные дроби, Москва, 1961

 332. И. Дракин, Аэродинамический и лучистый нагрев в полете, Москва, 1961

 333. Г Дубошин, Теория притяжения, Москва, 1961

 334. М. Дубровин, English in pictures, Москва, 1961

 335. Экспериментальное исследование околоземного космического пространство, Москва, 1961

 336. Карманный руско-болгарский словар, Москва, 1961

 337. Куманские людоеды, Москва, 1961

 338. Д. Лич, Классическая механика, Москва, 1961 (2 бр.)

 339. А. Лурье, Аналитическая механика, Москва, 1961

 340. Любов горшечника, Москва, 1961

 341. В. Клюева, Краткий словарь синонимов русского языкар Москва, 1961

 342. У. Колинз, Женшина в белом, Москва, 1961

 343. Книга для чтения на английском языке для 7 класса, Москва, 1961

 344. Э. Маделунг, Математический апарат физики, Москва, 1961

 345. Математический анализ дифференцирование и интегрирование, Москва, 1961

 346. П. Моденов, А. Пархоменко, Геометрические преобразования, Московского университета, 1961

 347. П. Мур, Планета Венера, Москва, 1961

 348. Некоторые задачи современной аэродинамики, сборник статей, Москва, 1961

 349. Новейшие проблемы гравитации, Сборник статей, Москва, 1961

 350. А. Петров, Пространства Эйнщейна, Москва, 1961

 351. И. Петровский, Лекции об уравнениях с частными производными, Москва, 1961

 352. М. Смолянский, Таблицы неопределенных интегралов, Москва, 1961 [от Р. Зайков]

 353. Л. Понтрягин, Обыкновенные дифференциальные уравнения, Москва, 1961

 354. В. Смирнов, Курс высшей математики, Москва, 1961

 355. Н. Томан, Говорит Космос, Москва, 1961

 356. Я. Трайнин, Основания геометрии, Москва, 1961

 357. Д. Фадеев, Таблицы основных унитарных представлений федоровских групп, АН СССР, 1961

 358. У. Франкфурт, Очерки по истории специальной теории относительности, Москва, 1961 (2 бр)

 359. С. Фриш, А. Тиморева, Курс общей физики, т. 1, Москва, 1961

 360. С. Фриш, А. Тиморева, Курс общей физики, т. 2, Москва, 1961

 361. У. Чайлдс, Физические постоянные, Москва, 1961

 362. Ю. Шаулов, М. Лирнер, Горение в жидкостных ракетных двигателях, Москва, 1961

 363. М. Шварцшилд, Строение и эволюция звезд, Москва, 1961

 364. М. Уер, Д. Ричардс, Физика атома, Москва, 1961

 365. А. Абрикосов, Л. Горков, И. Дзялошинский, Методы квантовой теории поля в статистической физике, Москва, 1962

 366. Англо-Русский Астрогеофизический словарь, Москва, 1962

 367. Англо-Русский словарь математических терминов, Москва, 1962

 368. В. Батыгин, И. Топтыгин, Сборник задач по электродинамике, Москва, 1962 [от Р. Зайков]

 369. Г. Безуман, Геометрия геодезических, Москва, 1962

 370. О. Брон, Электромагнитное поле как вид материи, Москва, 1962

 371. Б. Брунов, Л. Гольденбург, И. Кляцкин, Л. Цейтлин, Теория электромагнитного поля, Москва, 1962 [от Р. Зайков]

 372. Д. Вебер, Общая теория относительности и гравитационные волны, Москва, 1962

 373. М. Вентцель, Основы теоретической астрономии, Москва, 1962

 374. Б. Демидович, И. Марон, Э. Шувалова, Численные методы анализа, Москва, 1962

 375. А. Эрдейи, Асимптотические разложения, Москва, 1962

 376. Л. Инфелд, Е. Плебанский, Движение и релятивизм, Москва, 1962 [от Р. Зайков]

 377. А. Казанцев, Вкуки Марса, Москва, 1962

 378. Р. Кларк, Рождение бомбы, Москва, 1962

 379. Книга для чтения на английском языке, Москва, 1962

 380. Л. Крайзмер, Бионика, Москва, 1962

 381. М. Крошкин, Человек проникает в космос, Москва, 1962

 382. М. Крускал, адиабатические инварианты, Москва, 1962

 383. М. Лаврентьев, Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа, Москва, 1962 [Дадена от Р. Зайков]

 384. В. Львов, Час космоса, 1962

 385. В. Левич, Курс теоретической физики, том 1, том 2, Москва, 1962

 386. У. Лиллер (ред.), Космическая астрофизика, Москва, 1962

 387. Д. Литлвуд, Математическая смесь, Москва, 1962

 388. И. Макаров, Теория функций действительного переменного, ВИсшая школа, Москва, 1962

 389. П. Мартин, Ю. Швингер, Теория систем многих частиц, Моства, 1962

 390. Р. Маршак, Э. Судершан, Введение в физику элементарных частиц, Москва, 1962 (от Р. Зайков)

 391. П. Мелентьев, Приближенные вычисления, Москва, 1962

 392. Р. Перельман, Двигатели галактических кораблей, АН СССР, Москва, 1962

 393. Ю. Победоносцев, Путь в космос, Москва, 1962

 394. Г. Полиа, Г. Сеге, Изопериметрические неравенства в математической физики, Москва, 1962

 395. М. Сервантес, Дон Кихот, Ленинград, 1962

 396. Солнечные корпускулярные потоки и их взаимодействие с магнитным полем земли, Москва, 1962

 397. М. Тоннела, Основы электромагнетизма и теории относительности, Москва, 1962 (от Р. Зайков)

 398. Д. Уилер, Гравитация, нейтрино и вселенная, Москва, 1962

 399. Ультрафиолетовое излучение солнца и межпланетная среда, Москва, 1962

 400. В. Фесенков, Разгадывая тайны планет, Москва, 1962

 401. Физика атомного ядра, Над чем думают физики, вып. 1, Москва, 1962

 402. М. Хол, Теория групп, Москва, 1962

 403. С. Цвейг, Бальзак, Москва, 1962

 404. А. Шавлов, С. Фогел, Л. Далберджер, Оптические квантовые генераторы (лазеры), Москва, 1962

 405. Р. Штейнман, Пространство и время, Москва, 1962 [от Р. Зайков]

 406. А. Яблонский, Курс теоретической механики, ч. 2, Высшая школа, 1962

 407. М. Арлазоров, Циолковский, Москва, 1963

 408. П. Асташенков, Что такое бионика, Москва, 1963

 409. В. Бабиков, Метод фазовых функций в квантовой механике, Наука, Москва, 1963

 410. Н. Боголюбов, Ю. Митропольский, Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний, Москва, 1963

 411. Луи де Бройль, Революция в физике, Москва, 1963 [от Р. Зайков]

 412. Вопросы космогонии, том 9, АН, Москва, 1963

 413. А. Вейлстеке, Основы теории квантовых усилителей и генераторов, Москва, 1963

 414. Н. Великопольская, Учитесь говорит по испански, Москва, 1963

 415. Н. Воробьев, Признаки делимости, Москва, 1963

 416. Г. Георгиев, С. Пандов, Наръчник на корабостроителя, Техника, 1963 [посвещение]

 417. В. Гинзбург, С. Сыроватский, Произхождение космических лучей, Москва, 1963

 418. Н. Глаголев, Проективная геометрия, Высшая школа, Москва, 1963

 419. Л. Гроссман, Достоевский, Москва, 1963

 420. А. Давыдов, Квантовая механика, Москва, 1963

 421. Б. Демидович, И. Марон, Э. Шувалова, Численные методы анализа, Москва, 1963

 422. Ф. Достоевски, Братя Карамазовы, том І, Москва, 1963

 423. Ф. Достоевски, Братя Карамазовы, том ІІ, Москва, 1963

 424. Г. Дубошин, Небесная механика, Основные задачи и методы, Москва, 1963

 425. Ж. Кампе де Ферье, Р. Кемпбелл, Г. Петьо, Т. Фогель, Функции математической физики, Москва, 1963

 426. А. Картан, Элементарная теория аналитических функции одного и нескольких комплексных переменных, Москва, 1963

 427. М. Красносельский, Векторные поля на плоскости, Москва, 1963

 428. С. Креин, В. Ушакова, Математический анализ элементарных функции, Москва, 1963

 429. С. Лем, Магелланово облако, Москва, 1963

 430. А. Ляпунов, Исследование одного из особенных случаев задачи об устойчивости движения, Москва, 1963

 431. Накопление релятивистских частиц, Москва, 1963

 432. В. Новаку, Введение вэлектродинамику, Москва, 1963

 433. Л. Окунь, Слабое взаимодействие элементарных частиц, Москва, 1963

 434. Е. Парнов, Дальний поиск, Москва, 1963

 435. В. Пановский, М. Филипс, Классическая электродинамика, Москва, 1963

 436. Применение методов квантовой теории поля к задачам многих тел, Госатомиздат, 1963

 437. Проблемы движения искусственных небесных тел, Москва, 1963

 438. А. Пушкин, Евгений Онегин, Москва, 1963

 439. Д. Риордан, Введение в комбинаторный анализ, Москва, 1963

 440. Сборник коротких рассказов современных английских и американских авторов, Москва, 1963

 441. Д. Серин, Математические основы классической механикижидкости, Москва, 1963

 442. Д. Синг, Классическая динамика, Москва, 1963

 443. Д. Синг, Общая теория относительности, Москва, 1963

 444. Ю. Сушков, Полеты в космос, Москва, 1963

 445. А. Толстой, Гиперболоид инженера Гарина, Аэлита, Москва, 1963

 446. Труды семинара по векторному и тензорному анализу с их приложениями к геометрии, механике и физике, Москва, 1963

 447. И. Тургенев, Дворянское гнездо, Москва, 1963

 448. Э. Уиттекер, Д. Ватсон, Курс современного анализа, Москва, 1963

 449. Т. Кампе де Фере, Р. Кумпбулл, Г. Тетбо, Т. Фогелбо, Функции Математической физики, Москва, 1963

 450. А. Филиппов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Москва, 1963

 451. Б. Фукс, Специальные главы теории аналитических функции многих комплексных переменных, Москва, 1963

 452. Физический Энциклопедический словарь, т. 3, Л-П, Москва, 1963

 453. Физический Энциклопедический словарь, т. 4, П-С, Москва, 1965

 454. С. Швебер, Введение в релятивистскую квантовую теорию поля, Моства, 1963

 455. Э. Шпольский, Атомная физика, т. 1, Введение в атомную физику, Москва, 1963

 456. В. Шуликовский, Классическая дифференциальная геометрия, Москва, 1963 (2 бр)

 457. Американские ученые и изобретатели, Б. Франклин, Р. Фултон, Э. Уитни, Д. Генри, С. Морзе, Ч. Гудиир, А. Белл, Т. Эдисон, У. Гиббс, А. Майкелсон, Р. Милликен, Братья Райт, Ли де Форест, И. Лангмор, 1964

 458. Англо-русский словар, Москва, 1964

 459. Англо-русский словарь с илюстрациями, Москва, 1964

 460. В. Бабич, М. Капилевич, С. Михлин, Г. Натансон, П. Риз, Л. Слободецкий М. Смирнов, Линейные уравнения математической физики, Наука, Москва, 1964

 461. С. Бергман, Интегральные операторы в теории линейных уравнении с частными производными, Мир, Москва, 1964

 462. И. Боревич, И. Шафаревич, Теория чисел, Наука, Москва, 1964

 463. Ф. Бублейников, Галилео Галилей, Просвещение, Москва, 1964

 464. Г. Буземай, Выпуклые поверхности, Наука, Москва, 1964

 465. Н. Винер, Я математик, Наука, Москва, 1964

 466. К. Гэтленд, Космонавтика ближайших лет, Москва, 1964

 467. Р. Далиц, Странные частицы и сильные взаимодействия, Москва, 1964

 468. Г. Двайт, Таблицы интегралов, Наука, Москва, 1964

 469. Н. Джекобсон, Алгебры ли, Мир, Москва, 1964

 470. Ф. Достоевский, Унижение и оскорбление, Москва, 1964

 471. Г. Дубошин, Небесная механика, Наука, Москва, 1964 (посвещение от автора)

 472. М. Емцев, Е. Парнов, Падение сверхновой, Знание, Москва, 1964

 473. Н. Ефимов, Квадратичные формы и матрицы, Наука, Москва, 1964

 474. Ф. Зигел, Сокровища звездного неба, Наука, Москва, 1964

 475. Э. Зола, Дамское Счастье, Высшая школа, Москва, 1964

 476. С. Каплан, Элементарная радиоастрономия, Наука, Москва, 1964

 477. Н. Карякин, К. Быстров, П. Киреев, Краткий справочник по физике, Москва, 1964

 478. М. Келдиш, Л. Седов, Приложения теории функций комплексного переменного к гидродинамике и аэродинамике, Наука, Москва, 1965

 479. Б. Кремнев, Шуберт, Москва, 1964

 480. Н. Карякин, К. Быстров, П. Киреев, Краткий справочник по физике, Москва, 1964

 481. И. Кузнецов, Философские проблемы физики элементарных частиц, Наука, Москва, 1964

 482. Линейные уравнения математической физики, Наука, Москва, 1964

 483. Ломоносовские чтения, научна конференция, Московский Государственный Университет, априль 1964

 484. М. Марков, Нейтрино, Наука, Москва, 1964

 485. Международная конференция по физике высоких энергии, Дубна, 1964

 486. М. Мендельсон, Марк Твен, Москва, 1964

 487. Научная фантастика, сборник рассказов (на английски) Высшая школа, Москва, 1964

 488. В. Никитин, За активное долголетие, Москва, 1964

 489. Д. Орир, Популярная физика, Мир, Москва, 1964

 490. Г. Положий, Уравнения математической физики, Москва, 1964

 491. В. Прис, Нелокальные проблемы геории колебании, Москва, 1964

 492. А. Пушкин, Поэмы, Москва, 1964

 493. М. Расулов, Метод контурного интеграла, Наука, Москва, 1964

 494. М. Ребров, Г. Хозин, Нас ждет луна, Москва, 1964

 495. Г. Савин, Т. Тутята, Б Фрадлин, Очерки развития некоторых фундаментальных проблем механики, Киев, 1964

 496. Г. Сейферта (ред), Космическая техника, Наука, Москва, 1964

 497. Б. Смагин, Космос и наука, Наукова думка, Киев, 1964

 498. М. Смирнов, Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка, Наука, Москва, 1964

 499. Д. Стройк, Краткий очерк Истории математики, Москва, 1964

 500. В. Тейфель, Планеты - гиганты, Москва, Наука, 1964

 501. В. Тиринг, Принципы квантовой электродинамики, Высшая школа, Москва, 1964

 502. Философские вопросы современной физики, Совещание, Киев, 20-22.12.1962, АН, 1964

 503. У. Франкфурт, А. Френк, Джозайя Виллард Гиббс, Наука, Москва, 1964

 504. Л. Шварц, Комплексные многообразия, Эллиптические уравнения, Москва, 1964

 505. А. Штекли, Джордано Бруно, Москва, 1964

 506. Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Леш, Специальные функции формулы, графики, таблицы, Наука, Москва, 1964

 507. А. Абрикосов, Академик Л. Ландау, Наука, Москва, 1965

 508. Т. Айзенберг, И. Воронков, В. Осецкий, Руководство к решению задач по теоретической механике, Москва, 1965

 509. Астрономия невидимого, Наука, Москва, 1965

 510. О. Балзак, Отец Горио, Москва, 1965

 511. М. Балк, Элементы динамики космического полета, Наука, Москва, 1965

 512. Г. Бете, Квантовая механика, Мир, Москва, 1965

 513. Д. Бом, Квантовая теория, Наука, Москва, 1965

 514. Н. Виленкин, Специальные функции и теория представлений групп, Наука, Москва, 1965

 515. М. Виньярски, Ю. Вьнников, Учебник испанского языка, Просвещение, Москва, 1965

 516. Гравитация и относительност, Мир, Москва, 1965

 517. Е. Гребеников, В. Демин, Межпланетные полеты, Наука, Москва, 1965

 518. А. Григорьян, Популярные беседы о механике, Наука, Москва, 1965

 519. Д. Гринстейн, Х. Чу, Д. Нарликар, Мир, Москва, 1965

 520. Д. Гринстейн, Х. Чу, Д. Нарликар, Сверхзвезды, Мир, Москва, 1965

 521. Е. Гурский, В. Ершова, Основы линейной алгебры и аналитическая геометрия, Минск, 1965

 522. Р. Диксон, Говорите по английски, Высшая школа, Москва, 1965

 523. Ф. Диментберг, Винтовое исчисление и его приложения в механике, Наука, Москва, 1965

 524. А. Эйнщейн, Физика и реальност, Наука, Москва, 1965

 525. Г. Жданов, Частицы высоких энергии, Наука, Москва, 1965

 526. А. Зигмунд, Тригонометрические ряды, Мир, Москва, 1965

 527. М. Кац, Вероятность и смежные вопросы в физике, Мир, Москва, 1965

 528. Л. Ландау, Е. Лифшиц, Теория упругости, Наука, Москва, 1965

 529. А. Кларк, Лунная пыль, Знание, Москва, 1965

 530. М. Колесников, Лобачевский, Москва, 1965

 531. Б. Кузнецов, Этюды об Эйнштейне, Москва, 1965

 532. К. Куликов, Первые космонавты на Луне, Наука, Москва, 1965

 533. Р. Крафт, Взрывные переменные как двойные звезды, Мир, Москва, 1965

 534. М. Лаврентьев, Б. Шабат, Методы теории функций комплексного переменного, Москва, 1965

 535. В. Левантовский, Пути к Луне и планетам солнечной системы Москва, 1965

 536. Б. Личков, К основам современной теории земли, Москва, 1965

 537. О. Мантуров, Ю. Солнцев, Ю. Соркин, Н. Федин, ТолковыЙ словар математических терминов, Просвещение, Москва, 1965

 538. А. Матвеев, Квантовая механика и строение атома, Москва, 1965

 539. Ф. Медведев, Развитие теории множеств в ХІХ веке, Наука, Москва, 1965

 540. П. Жермен, Механика сплошных сред, Мир, Москва, 1965

 541. Немецко-руский словарь, Москва, 1965

 542. К. Нишиджима, Фундаментальные частицы, Мир, Москва, 1965

 543. Б. Норкин, Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аргументом, Наука, Москва, 1965

 544. И. Петровский, Лекции по теории интегральных уравнений, Наука, Москва, 1965

 545. В. Петухов, В. Котов, Современные ускорители частиц, Наука, Москва, 1965

 546. В. Пономарев, Теория управления движением космических аппаратов, Наука, Москва, 1965

 547. Л. Понтрягин, Обыкновенные дифференциальные уравнения, Наука, Москва, 1965

 548. Проблемы гравитации, программа и тезисы докладов Второй советской гравитационной конференции, Тбилиси, Грузия, 20-27 апреля 1965

 549. У. Смарт, Небесная механика, Мир, Москва, 1965

 550. Г. Соколик, Групповые методы в теории элементарных частиц, Атомиздат, Москва, 1965

 551. К. Станюкович, Гравитационное поле и элементарные частицы, Наука, Москва, 1965

 552. Я. Терлецкий, Парадоксы теории относительности, Университет дружбы народов имени Патриса Лумумба, Москва, 1965 [посвещение, 05.07.1965]

 553. Д. Уленбек, Д. Форд, Лекции по статистической механике, Мир, Москва, 1965

 554. Ж. Трев, Лекции по линейным уравнениям в частных производных с постоянными коэффициентами, Мир, Москва, 1965

 555. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 1, Современная наука о природа, Законы механики, Мир, Москва, 1965

 556. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 2, Пространство, Время, Движение, Мир, Москва, 1965

 557. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 3, Излучение, Волны, Кванты, Мир, Москва, 1965

 558. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 4, Кинетика, Теплота, Звук, Мир, Москва, 1965

 559. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 5, Електричество и магнетизм, Мир, Москва, 1965

 560. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 6, Електродинамика, Мир, Москва, 1965

 561. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 7, Физика сплошных сред, Мир, Москва, 1965

 562. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 8, Квантовая механика 1, Мир, Москва, 1965

 563. У. Сойер, Прелюдия к математике, Просвещение, Москва, 1965

 564. А. Соколов, Ю Лоскутов, И. Тернов, Квантовая механика, Просвещение, Москва, 1965

 565. Физика, Наука, Москва, 1965

 566. Философские проблемы теории тяготения Эйнштейна и релятивистской космологии, Киев, 1965

 567. В. Фок, Квантовая физика и строение материи, Ленинград, 1965

 568. Д. Хединг, Введение в метод фазовых интегралов, Мир, Москва, 1965

 569. Ф. Честнов, В глубинах йоносферы, Москва, 1965

 570. К. Швецов, Г. Бева, Справочник по элементарной математике, Киев, 1965

 571. Д. Шклярский, Н. Ченцов, И. Яглом, Избранные задачи и теоремы элементарной математики, Наука, Москва, 1965

 572. В. Алваро, Т. Редже, Потенциальное рассеяние, Мир, Москва, 1966

 573. С. Банах, Дифференциальное и интегральное исчисление, Москва, 1966

 574. Г. Бейтмен, А. Эрдейи, Высшие трансцендентные функции, Наука, Москва, 1966

 575. Д. Блохинцев, Принципиальные вопросы квантовой механики, Наука, Москва, 1966

 576. А. Борисенко, И. Тарапов, Векторный анализ и начала тензорного исчисления, Москва, 1966

 577. Т. Вениери, И. Орлова, Н. Полякова, Т. Тверитинова, Учебник французского языка, Москва, 1966

 578. К. Гладков, Атом от А до Я, Москва, 1966

 579. Е. Гребеников, Ю. Рябов, Что такое небесная механика, Москва, 1966

 580. Г. Девенпорт, Высшая арифметика, Введение в теорию чисел, Наука, Москва, 1966

 581. Е. Дынкин, С. Молчанов, А. Розенталь, А. Толпыго, Математические задачи, Наука, Москва, 1966

 582. З. Ефимов, К основам лагранжева формализма электромагнитных взаимодействии, Фрунзе, 1966

 583. М. Эрве, Функции многих комплексный переменных, Мир, Москва, 1966

 584. Б. Кузнецов, Очерки физической атомистики ХХ века, Наука, Москва, 1966

 585. Г. Линднер, Физика в космосе, Мир, Москва, 1966

 586. Э. Камке, Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка, Наука, Москва, 1966

 587. Э. Копсон, Асимптотические разложения, Мир, Москва, 1966

 588. С. Ленг, Алгебрические числа, Мир, Москва, 1966;

 589. П. Лебедев, Кинематика пространственных механизмов, Машиностроение, Москва, 1966 [Авторът благодари на Калицин за изпратените негови публикации] (3 бр)

 590. М. Леонидова, Руско-Болгарский словарь, Москва 1966

 591. Н. Мотт, И. Снеддон, Волновая механика и ее применения, Наука, Москва, 1966

 592. Е. Ожигова, Егор Иванович Золотарев 1847-1878, Наука, Москва, 1966

 593. А. Петров, Новые методы в общей теории относительности, Наука, Москва, 1966

 594. В. Петров, Космические станции погоды, Наука, Москва, 1966

 595. Проблемы теории гравитации и элементарных частиц, Москва, 1966

 596. Г. Радемахер, О. Теплиц, Числа и фигуры, Наука, Москва, 1966

 597. Б. Розенфелд, Многомерные пространства, Наука, Москва, 1966

 598. Б. Росси, Космические лучи, Москва, 1966

 599. Синхротронное излучение, Наука, Москва, 1966

 600. Справочник по космонавтике, Москва, 1966

 601. Е. Стирис, Космическая навигация, Москва, 1966

 602. Р. Стритер, А. Вайтман, Спин и статистика и все такое, Наука, Москва, 1966

 603. Структура сложных ядер, летняя школа физиков, Атомиздат, Москва, 1966

 604. В. Холличер, Природа в научной картине мира, Прогресс, Москва, 1966

 605. Н. Храленко, Горизонты науки, Москва, 1966

 606. Г. Циглер, Экстремальные принципы термодинамики необратимых процессов и механика сплошной среды, Мир, Москва, 1966

 607. Л. Цлаф, Вариационное исчисление и интегральные уравнения, Справочное руководство, Наука, Москва, 1966

 608. Г. Челлен, Физика элементарных частиц, Наука, Москва, 1966

 609. Англо-Русский фразеологический словар, т. І-ІІ, Москва, 1967

 610. И. Банельман, Высшая геометрия, Просвещение, Москва, 1967

 611. Г. Бейтмен, А. Эрдейи, Высшие трансцендентные функции, эллиптические и автоморфные функции, Наука, Москва, 1967

 612. Нилс Бор, Жизнь и творчество, Сборник, Наука, Москва, 1967

 613. Б. Будак, С. Фомин, Кратные интегралы и ряды, Москва, 1967

 614. В. Владимиров, Уравнения математической физики, Наука, Москва, 1967

 615. Д. Данин, Резерфорд, Москва, 1967

 616. И. Голенищев-Кутузов, Данте, Москва, 1967

 617. Жул Верн, Жангада Кораблекрушение Джонатана, Москва, 1967

 618. Я. Зельдович, И. Новиков, Релятивистская астрофизика, Наука, Москва, 1967 [посвещение "на памят о встрече в Софии"]

 619. Я. Зелдович, А. МыШкин, Элементы прикладной математики, Москва, 1967

 620. Х ыйглане, В мире больших скоростей, Наука, Москва, 1967

 621. Р. Йост, Общая теория квантованных полей, Мир, Москва, 1967

 622. Ф. Кемпфер, Основные положения квантовой механики, Мир, Москва, 1967

 623. А. Киселев, М. Краснов, Г. Макаренко, Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям, Высшая школа, Москва, 1967

 624. Р. Курант, Г. Робинс, Что такое математика, Просвещение, Москва, 1967

 625. Н. Матвеев, Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, Москва, 1967

 626. Ш. Михелович, Теория чисел, Москва, 1967

 627. Ж. Лере, Л. Гординг, Т. Котаке, Задача Коши, Мир, Москва, 1967

 628. Е. Ляпин, А. Айзенштат, М. Лесохин, Упражнения по теории груп, Москва, 1967

 629. Международная школа по физике высоких энергии, Попрадске Плесо, Чехословакия, 1967

 630. Т. Нортроп, Адиабатическая теория движения заряженных частиц, Москва, 1967

 631. Р. Оппенгеймер, Летающая трапеция, Москва, 1967

 632. В. Орлов, 300 вопросов по астрономии, Просвещение, Москва, 1967

 633. Р. Пайерлс, Законы природы, Москва, 1967

 634. М. Петрашен, Е. Трифонов, Применение теории групп в квантовой механике, Москва, 1967

 635. С. Селешников, Астрономия и космонавтика, Краткий хронологический справочник, Киев, 1967

 636. Современные проблемы гравитации, Сборник трудов ІІ советской гравитационной конференции, Тбилиси, 1967

 637. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, т. 9, Квантовая механика 2, Мир, Москва, 1967

 638. Г. Бартон, Дисперсионные методы в теории поля, Атомиздат, Москва, 1968 (2 бр)

 639. В. Берестецкий, Е. Лифшиц, Л. Питаевский, Релятивистская квантовая теория, 1 ч, Наука, Москва, 1968

 640. А. Богуш, Л. Мороз, Ввидинши в теорию классических полей, Минск, 1968

 641. Бумажный змей, сборник рассказов (на английски) Высшая школа, Москва, 1968

 642. А. Вайтман, Проблемы в релятивистской динамике квантованных полей, Наука, Москва, 1968

 643. А. Вейник, Термодинамика, Минск, 1968

 644. Ю. Гагарин, В. Лебедев, Психология и космос, Молодая гвардия, Москва, 1968

 645. В. Гейзенберг, Введение в единую полевую теорию элементарных частиц, Мир, Москва, 1968

 646. Г. Георгиев, Геометрические группы и эволюция идеи пространства, Киев, 1968

 647. Гости страны фантазии, Сборник, Мир, Москва, 1968 [посвещение, Руми, 04.03.1969]

 648. А. Григорян, А. Вяльцев, Генрих Герц 1857-1894, Наука, Москва, 1968

 649. О. Грубера, Теоретическая механика, Москва, 1968

 650. А. Гурвиц, Р. Курант, Теория функции, Наука, Москва, 1968

 651. В. Казютинский, Революция в астрономии, Знание, Москва, 1968

 652. А. Камал, Задачи по физике элементарных частиц, Наука, Москва, 1968

 653. А. Конан-Дойл, Красным по белому, Москва, 1968

 654. Космонавкита, Маленкая энциклопедия, Москва, 1968

 655. Ц. Ли, Ц. Ву, Слабые взаимодействия, Мир, Москва, 1968

 656. А. Ливанова, Физики о физиках, Молодая гвардия, 1968

 657. Н. Матвеев, Дифференциальные уравнения, Минск, 1968

 658. С. Михлин, Курс математической физики, Наука, Москва, 1968

 659. А. Погорелов, Основания геометрии, Наука, Москва, 1968

 660. А. Семенов, Теория электромагнитных волн, Москва, 1968

 661. И. Сигал, Математические проблемы релятивистской физики, Мир, Москва, 1968

 662. М. Смирнова, Задачи по уравнениям математической физики, Наука, Москва, 1968

 663. Тезисы докладов 5ой международной конференции по гравитации и теории относительности, Тбилиси, 1968

 664. Г. Уоллс, Первые люди на луне, Пища богов, Москва, 1968

 665. Ф. Хойл, Галактики ядра и квазары, Мир, Москва, 1968

 666. И. Яглом, Необыкновенная алгебра, Наука, Москва, 1968

 667. И. Араманович, В. Левин, Уравнения математической физики, Наука, Москва, 1969

 668. Д. Бербидж, М. Бербидж, Квазары, Мир, Москва, 1969

 669. Н. Боголюбов, А. Логунов, И. Тодоров Основы аксиоматического подхода в квантовой теории поля, Наука, Москва, 1969

 670. Н. Виленкин, Рассказы о множествах, Наука, Москва, 1969

 671. Й. Гете, Фауст, Москва, 1969

 672. Електромагнитные взаимодействия и структура элементарных частиц, Мир, Москва, 1969

 673. С. Закшевски, Сила сръчност красота културизъм, София, 1969

 674. О. Иваницкая, Обобщенные преобразования Лоренца и их применение, Минск, 1969

 675. Картички от Тбилиси, Москва, 1969

 676. П. Коен, Теория множеств и континуум-гипотеза, Мир, Москва, 1969

 677. Б. Мальгранж, Лекции по теории функции нескольких комплексных переменных, Наука, Москва, 1969

 678. Р. Маттук, Фейнмановские диаграммы в проблеме многих тел, Мир, Москва, 1969

 679. Т. Мейстер, Электронные спектры многоатомных молекул, Москва, 1969

 680. К. Надь, Пространсва состоянии с индефинитной метрикой в квантовой теории поля, Мир, Москва, 1969

 681. Проблемы гилберта, Наука, Москва, 1969

 682. В. Румянцев, К вопросу об устойчивости движения твердых тел с жидким наполнением, Проблемы гидродинамики и механики сплошной среды (к 60-летию академика Л. Седова), Москва, 1969

 683. В. Смирнов, Курс высшей математики, том 5, Москва, 1969

 684. С. Федзита, Введение в неравновесную квантовую статистическую механику, Мир, Москва, 1969

 685. И. Яглом, Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия, Наука, Москва, 1969

 686. Г. Берман, Сборник задач по курсу математического анализа, Наука, Москва, 1971

 687. Ц. Ефимович, Сборник математических формул, Минск, 1971

 688. Е. Лифшиц, Л. Питаевский, Релятивистская квантовая теория, 1 ч, Наука, Москва, 1971

 689. А. Лосев, Линейные радио-технические цепи, Москва, 1971

 690. М. Блудов, Беседы по физике, ч. 1, Просвещение, Москва, 1972

 691. Ж. Дьедоне, Линейная алгебра и элементарная геометрия, Наука, Москва, 1972

 692. А. Портис, Физическая лаборатория, Наука, Москва, 1972

 693. Сборник задач по общему курсу физики, Высшая школа, Москва, 1972

 694. Современные французския писатели, книга для чтения на французском языке, Москва, 1972

 695. В. Волькенштейн, Сборник задач по общему курсу физики, Наука, Москва, 1973

 696. Б. Вулих, Краткий курс теории функций вещественной переменной, Введение в теорию интеграла, Наука, Москва, 1973

 697. Л. Ландау, Е. Лифшиц, Теоретическая физика, т. ІІ, Теория поля, Наука, Москва, 1973

 698. А. Никифоров, В. Уваров, Специалные функции математической физики, Наука, Москва, 1973

 699. М. Постников, Аналитическая геометрия, Наука, Москва, 1973

 700. И. Самохотская, Н. Витрешко, Н. Смирнова, Лексический минимум французского языка, Высшая школа, Москва, 1973

 701. Д. Сахаров, Сборник задач по физике, Просвещение, Москва, 1973

 702. С. Фролов, Р. Шостак, Курс высшей математики, т. 1, Высшая школа, Москва, 1973

 703. С. Фролов, Р. Шостак, Курс высшей математики, т. 2, Высшая школа, Москва, 1973

 704. М. Айзерман, Классическая механика, Наука, Москва, 1974

 705. В. Балаш, Задачи по физике и методы их решения, Просвещение, Москва, 1974

 706. И. Бутиков, А. Быков, А. Кондратьев, Физика в задачах, Ленинград, 1974

 707. Достижения физики плазмы, Мир, Москва, 1974

 708. Г. Зисман, О. Тодес, Курс общей физики, т. 2, Электричество и магнетизм, Москва, 1974

 709. Л. Понтрягин, Обыкновенные дифференциальные уравнения, Наука, Москва, 1974

 710. Самолеты страны советов, 1974

 711. Л. Хованский, Зарубежная военная хроника, выпуск 17 (на французский язык Les forces armees), Москва, 1974

 712. Б. Яворский, А. Детлаф, Справочник по физике для инженеров, Наука, Москва, 1974

 713. Н. Воробьев, Теория рядов, Москва, 1975

 714. Л. Головина, Линейная алгебра и некоторые ее приложения, Наука, Москва, 1975

 715. И. Иродов, Основные законы механики, Москва, 1975

 716. А. Кириллов, Элементы теории представлений, Наука, Москва, 1975

 717. Ч. Киттел, У. Найт, М. Рудерман, Механика, Берклевский курс, т. 1, Наука, Москва, 1975

 718. Г. Крамер, Математические методы статистики, Мир, Москва, 1975

 719. Д. Кронин, Д. Гринберг, В. Телегди, Сборник задач по физике с решениями, Москва, 1975

 720. Г. Лаптев, Элементы векторного исчисления, Москва, 1975

 721. И. Мещерский, Сборник задач по теоретической меанике, Наука, Москва, 1975

 722. Москва, Планета, 1975

 723. Д. Панов, Счетная линейка, Наука, Москва, 1975

 724. Э. Парселл, Берклеевский курс физики, т. 2, Электричество и магнетизм, Наука, Москва, 1975

 725. И. Петрова, Зарубежная военная хроника, выпуск 18 Вооруженные силы Франции 1974-1975 (на французский язык Les forces armees), Москва, 1975

 726. Д. Пойа, Математика и правдоподобные рассуждения, Наука, Москва, 1975

 727. А. Мостепаненко, Пространство - время и физическое познание, Атомиздат, Москва, 1975

 728. И. Савельев, Основы теоретической физики, т. 1, Наука, Москва, 1975

 729. Д. Тейлор, Теория рассеяния, Квантовая теория нерелятивистских столкновений, Мир, Москва, 1975

 730. Р. Фейнман, Взаимодействие фотонов с адронами, Мир, Москва, 1975

 731. З. Халас, Путешествие по Венгрии, Корвина, 1975

 732. К. Шахно, Элементы теории функций комплексной переменной и операционного исчисления, Минск, 1975

 733. А. Шварц, Математические основы квантовой теории поля, Москва, 1975

 734. А. Безобразова, А. Глазырина, Сборник английских общенаучных текстов, Наука, Новосибирск, 1976

 735. Р. Беллман, Введение в теорию матриц, Наука, Москва, 1976

 736. А. Васильев, Функциональные методы в квантовой теории поля и статистике, Ленинград, 1976

 737. Р. Вашкевич, З. Фейгин, А. Альхимович, Спутник мотоциклиста и шофера, Минск, 1976

 738. В. Владимиров, Обобкенные функции в математической физике, Наука, Москва, 1976

 739. Вопросы математической физики, Наука, Ленинград, 1976

 740. Ф. Грунд, Программирование на языке Фортран ІV, Мир, Москва, 1976

 741. М. Грушченко, Учебный (англо-русский) словарь минимум для студентов математиков, Москва, 1976

 742. Девятая летняя математическая школа, Киев, 1976

 743. Эйщейновский сборник, Наука, Москва, 1976

 744. Ж. Эмх, Алгебрические методы в статистической механике и квантовой теории поля, Мир, Москва, 1976

 745. И. Иродов, Сборник задач по атомной и ядерной физики, Москва, 1976

 746. Э. Камке, Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям, Наука, Москва, 1976

 747. М. Краснов, А. Киселев, Г. Макаренко, Интегральные уравнения, Наука, Москва, 1976

 748. Ф. Крауфорд, Волны, Берклеевский курс физики, т. 3, Наука, Москва, 1976

 749. Б. Лаптев, Н. И. Лобачевский и его геометрия, Просвещение, Москва, 1976

 750. Е. Лифшиц, Л. Питаевский, Теоретическая физика, ч. 5, Статистическая физика, ч. 1, Наука, Москва, 1976

 751. А. Малышев, Класическая алгебра, Наука, Москва, 1976

 752. А. Малышев, Математическая логика и общая теория алгебраических систем, Наука, Москва, 1976

 753. М. Марков, О природе материи, Наука, Москва, 1976

 754. А. Матвеев, Механика и теория относительности, Москва, 1976

 755. Несамосопряженные операторы, Кишинев, 1976

 756. Н. Пискунов, Дифференциальное и интегральное исчисления, т. 1, Наука, Москва, 1976

 757. Н. Пискунов, Дифференциальное и интегральное исчисления, т. 2, Наука, Москва, 1976

 758. Сборник задач по общему курсу физики, термодинамика и молекулярная физика, Наука, Москва, 1976

 759. В. Фок, Начала квантовой механики, Москва, 1976

 760. С. Шамшиева, Английский язык для математиков, Москва, 1976

 761. Л. Арцимович, Что каждый физик должен знать о плазме, Москва, 1977

 762. А. Афонин, В. Стариков, Частицы поля кванты, Высшая школа, Минск, 1977

 763. Т. Брекер, Л. Ландер, Дифференцируемые ростки и катастрофы, Мир, Москва, 1977

 764. Ю. Брычков, А. Прудников, Интегральные преобразования обобщенных функции, Наука, Москва, 1977

 765. Н. Бусленко, В. Бусленко, Беседы о поколениях ЭВМ, Москва, 1977

 766. В. Вайскопф, Физика в двадцатом столетии, Атомиздат, Москва, 1977

 767. Э. Вихман, Квантовая физика, Берклеевский курс физики, т. 4, Наука, Москва, 1977

 768. Л. Гевелинг, Немецкий язык на базе английского для физиков, Москва, 1977

 769. Н. Ефимов, Введение в теорию внешних форм, Наука, Москва, 1977

 770. Г. Ефимов, Нелокальные взаимодействия квантованных полей, Наука, Москва, 1977

 771. Ю. Ефремов, В глубины вселенной, Наука, Москва, 1977

 772. Конструктивная теория поля, Математика, 6, Новое в зарубежной науке, Мир, Москва, 1977 (2 бр)

 773. Г. Корн, Т. Корн, Справочник по математике для научных работников и инженеров, Москва, 1977

 774. В. Кузнецов, Философский анализ оснований физики элементарных частиц, Киев, 1977

 775. Г. Липкин, Квантовая механика, Мир, Москва, 1977

 776. Б. Макаров, Л. Флоринская, Теория меры и интеграла, вып. 3, Несобственные интегралы и интегралы зависящие от параметра, Ленинград, 1977

 777. Математическая энциклопедия, т. 1 (А-Г), Москва, 1977

 778. Ч. Мизнер, К. Торн, Д. Уилер, Гравитация, т. 1, т. 2, т. 3, Мир, Москва, 1977

 779. И. Ольховский, Ю. Павленко, Л. Кузьменков, Задачи по теоретической механике для физиков, Москва, 1977

 780. Ф. Рейф, Статистическая физика, Берклевский курс физики, т. 5, Наука, Москва, 1977

 781. Ю. Румер, А. Фет, Теория групп и квантованные поля, Наука, Москва, 1977

 782. А. Салтыков, Г. Макаренко, Программирование на языке фортран, Наука, Москва, 1977

 783. Д. Сивухин, Общий курс физики, т.3, Электричество, Наука, Москва, 1977

 784. И. Степаненко, Основы теории транзисторов и транзисторных схем, Энергия, Москва, 1977

 785. Теоретические исследования по физике элементарных частиц и атомного ядра, Ташкент, 1977

 786. А. Тихонов, А. Самарский, Уравнения математической физики, Наука, Москва, 1977

 787. А. Турсунов, Философия и современная космология, Москва, 1977

 788. Ю. Румер, М. Рывкин, Термодинамика статистическая физика и кинетика, Наука, Москва, 1977

 789. И. Шкловский Звезды их рождение жизнь и смерть, Наука, Москва, 1977

 790. Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Леш, Специальные функции, Наука, Москва, 1977

 791. В. Белов, Е. Воробьев, Сборник задач по допольнителным главам математической физики, Высшая школа, Москва, 1978

 792. Д. Бьеркен, С. Дрелл, Релятивистская квантовая теория, т. 1, т. 2, Наука, Москва, 1978

 793. А. Вейль, Элиптические функции по Эйзенштейну и Кронекеру, Мир, Москва, 1978

 794. И. Векуа, Основы тензорного анализа и теории ковариантов, Наука, Москва, 1978

 795. Х. Гаевский, К. Грегер, К. Цахариас, Нелинейные операторные уравнения и операторные дифференциальные уравнения, Мир, Москва, 1978

 796. П. Дирак, Спиноры в гильбертовом пространстве, Мир, Москва, 1978

 797. Евклидова квантовая теория поля, Математика, 12, Новое в зарубежной науке, Мир, Москва, 1978

 798. П. Елютин, В. Кривченков, Квантовая механика с задачами, Москва, 1978

 799. М. Клименко, Ледяной телескоп, Молодая гвардия, Москва, 1978

 800. Е. Лифшиц, Л. Питаевский, Теоретическая физика, ч. 9, Статистическая физика, ч. 2, Наука, Москва, 1978

 801. А. Лятухин, Боевое управление ракеты, Москва, 1978

 802. А. Месиа, Квантовая механика, т. 1, Наука, Москва, 1978

 803. Основы промишленной электроники, Москва, 1978

 804. Сети и квазигруппы, Кишинев, 1978

 805. Структура и развитие науки, Прогрес, Москва, 1978

 806. Существенно нелинейные квантовые теории, динамические симметкрии и физика мезонов, Москва, 1978

 807. Р. Фейнман, Статистическая механика, Мир, Москва, 1978

 808. Р. Фейнман, Теория фундаментальных процессов, Наука, Москва, 1978

 809. Н. Ашкрофт, Н. Мермин, Физика твердого тела, Мир, Москва, 1979

 810. Д. Браун, А. Джексон, Нуклон-нуклонные взаимодействия, Москва, 1979

 811. Б. Варден, Алгебра, Наука, Москва, 1979

 812. У. Гибсон, Б. Поллард, Принципы симметрии в физике элементарных частиц, Москва, 1979

 813. В. Гинзбург, О теории относительности, Наука, Москва, 1979

 814. Альберт Эйнштейн и теория гравитации, сборник статей, Мир, Москва, 1979

 815. О. Завьялов, Перенормированные диаграммы фейнмана, Наука, Москва, 1979 (2 бр)

 816. О. Иваницкая, Лоренцев базис и гравитационные эффекты в эйнштейновой теории тяготения, Наука и техника, Минск, 1979

 817. Квантовые жидкости и кристаллы, Новости фундаментальной физики, Мир, Москва, 1979

 818. Краткий словарь по философии, Москва, 1979

 819. А. Лайтман, В. Пресс, Р. Прайс, С. Тюкольски, Сборник задач по теории относительности и гравитации, Мир, Москва, 1979

 820. К. Лейман, Взаимодействие излучения с твердчым телом и образование элементарных дефектов, Атомиздат, Москва, 1979

 821. Е. Лифшиц, Л. Питаевский, Теоретическая физика, ч. 10, Физическая кинетика, Наука, Москва, 1979

 822. А. Маркушевич, Введению в классическую теорию абелевых функции, Наука, Москва, 1979

 823. А. Месиа, Квантовая механика, т. 2, Наука, Москва, 1979

 824. Д. Милнор, Д. Сташеф, Характеристические классы, С приложение работы Д. Манкрса, Элементарная дифференциальная топология, Мир, Москва, 1979

 825. Операторы математической физики и бесконечномерный анализ, Киев, 1979

 826. Д. Петрина, С. Иванов, А. Ребенко, Уравнения для коэффициентныйх функции матрицы рассеяния, Наука, Москва, 1979

 827. Приближенные и качественые методы теории дифференциальных и функциональних уравнении, сборник, Киев, 1979

 828. А. Рудник, Физические основы ядерных реакторов, Москва, 1979

 829. И. Сацункевич, Современное экспериментальное подтверждение специальной теории относительности, Минск, Вышэйшая школа, 1979

 830. Н. Синюков, Геодезические отображения римановый пространств, Наука, Москва, 1979

 831. Ю. Сиротин, М. Шаскольская, Основы кристаллофизики, Наука, Москва, 1979

 832. С. Сунакава, Квантовая теория рассеяния, Мир, Москва, 1979

 833. У. Сян, Когомологическая теория топологических груп преобразования, Мир, Москва, 1979

 834. И. Тамура, Топология слоений, Мир, Москва, 1979

 835. Р. Утияма, Теория относительности, Атомиздат, Москва, 1979

 836. Г. Фрауэнфельдер, Э. Хенли, Субатомная физика, Мир, Москва, 1979

 837. К. Хелстром, Квантовая теория гипотез и оценивания, Мир, Москва, 1979

 838. М. Хирш, Дифференциальная топология, Мир, Москва, 1979

 839. Д. Шашурин, Печорный день, Молодая гвардия, Москва, 1979

 840. Э. Шмид, Х. Цигельман, Проблема трех тел в квантовой механике, Наука, Москва, 1979

 841. Н. Боголюбов, Д. Ширков, Квантовые поля, Наука, Москва, 1980

 842. Г. Бредон, Введение в теорию компактых групп преобразований, Наука, Москва, 1980

 843. Введение в топологию, Учебное пособие для вузов, Москва, 1980

 844. М. Девис, Прикладной нестандартный анализ, Мир, Москва, 1980

 845. Дзю-до, Москва, 1980

 846. Исследования по метрической теории поверхностей, Мир, Москва, 1980

 847. П. Коллинз, Введение в реджевскую теорию и физику высоких энергии, Москва, 1980

 848. Н. Коноплева, В. Попов, Калибровочные поля, Москва, 1980

 849. Д. Либшер, Теория относителности с циркулем и линейкой, Мир, Москва, 1980

 850. Ш. Ма, Современная теория критических явлении, Мир, Москва, 1980

 851. Д. Марсден, М. Мак-Кракен, Бифуркация рождения цикла и ее приложения, Мир, Москва, 1980

 852. Ю. Никитин, И. Розенталь, Ядерная физика высоких Энергии, Москва, Атомиздат, 1980

 853. Теория солитонов метод обратной задачи, Наука, Москва, 1980

 854. Д. Форстер, Гидродинамические флуктуации нарушенная симметрия и корреляционные функции, Атомиздат, Москва, 1980

 855. О. Форстер, Римановы поверхности, Мир, Москва, 1980

 856. Г. Хакен, Синергетика, Мир, Москва, 1980

 857. Х. Хакен, Квантовополевая теория твердого тела, Наука, Москва, 1980

 858. А. Холево, Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории, Наука, Москва, 1980

 859. К. Шадан, П. Сабатье, Обратные задачи в квантовой теории рассеяния, Мир, Москва, 1980

 860. А. Ахиезер, В. Берестецкий, Квантовая электродинамика, Наука, Москва, 1981

 861. А. Бакай, Ю. Степановский, Адиабатические инварианты, Киев, 1981

 862. С. Вайнберг, Первые три минуты, Москва, 1981

 863. В. Владимиров, Уравнения математической физики, Наука, Москва, 1981

 864. В. Галицкий, Е. Никитин, Б. Смирнов, Теория столкновении атомных частиц, Наука, Москва, 1981

 865. М. Гото, Ф. Гроссханс, Полупростые алгебры ли, Мир, Москва, 1981

 866. Ш. Кобаяси, К. Номидзу, Основы дифференциальной геометрии, І-ІІ, Наука, Москва, 1981

 867. П. Лизоркин, Курс дифференциальных и интегральных уравнении, Наука, Москва, 1981

 868. У. Масси, Теория гомологии и когомологии, Мир, Москва, 1981

 869. У. Миллер, Симметрия и разделение переменных, Мир, Москва, 1981

 870. Л. Окун, Лептоны и кварки, Москва, Наука, 1981

 871. А. Прудников, Ю. Брычков, О. Маричев, Интегралы и ряды элементарные функции, Наука, Москва, 1981

 872. Х. Рунд, Дифференциальная геометрия финслеровых пространств, Наука, Москва, 1981

 873. Солитоны в действии, Мир, Москва, 1981

 874. В. Соловьев, Теория атомного ядра, Ядерные модели, Москва, Энергоиздат, 1981

 875. Х. Юкава, Лекции по физике, Энергоиздат, Москва, 1981

 876. Д. Блохинцев, Пространство и время в микромире, Наука, Москва, 1982

 877. У. Браттели, Д. Робинсон, Операторные алгебры и квантовая статистическая механика, Мир, Москва, 1982

 878. Д. Вольф, Пространства постоянной кривизны, Наука, Москва, 1982

 879. Ф. Гриффитс, Д. Харрис, Принципы алгебраической геометрии, т. 1, Мир, Москва, 1982

 880. Ф. Гриффитс, Д. Харрис, Принципы алгебраической геометрии, т. 2, Мир, Москва, 1982

 881. Дифференциальная геометрия, Минск, 1982

 882. В. Калашников, Организация моделирования сложных систем, серия Математика, кибернетика, кн. 3, Знание, Москва, 1982

 883. А. Кофман, Введение в теорию нечетких множест, Москва, 1982

 884. Л. Ландау, Е. Лифшиц, Теоретическая физика, т. 8, Электродинамика сплошных сред, Наука, Москва, 1982

 885. М. Лукашев, 10 тысяч путей к победе, Москва, 1982

 886. Д. Поспелов, Фантазия или наука, на пути к искусственному интеллекту, Наука, Москва, 1982

 887. М. Постников, Введение в теорию алгебраических чисел, Наука, Москва, 1982

 888. М. Постников, Группы и алгебры Ли, Лекции по геометрии, семестр 5, Наука, Москва, 1982

 889. М. Рид, Б. Саймон, Методы современной математической физики, т. 1, Мир, Москва, 1982

 890. М. Рид, Б. Саймон, Методы современной математической физики, т. 2, Мир, Москва, 1982

 891. М. Рид, Б. Саймон, Методы современной математической физики, т. 3, Мир, Москва, 1982

 892. М. Рид, Б. Саймон, Методы современной математической физики, т. 4, Мир, Москва, 1982

 893. Р. Рихтмайер, Принципы современной математической физики, Москва, 1982

 894. Ю. Сидоров, М. Федорюк, М. Шабунин, Лекции по теории функций комплексного переменного, Наука, Москва, 1982

 895. Л. Скорняков, Элементы теории структур, Наука, Москва, 1982

 896. Д. Торп, Начальные главы дифференциальной геометрии, Мир, Москва, 1982

 897. Точные решения уравнений Эйнштейна, Москва, 1982

 898. В. Арнолд, Теория катастроф, Москва, 1983

 899. Ж.-К. Байиф, Логические задачи, Мир, Москва, 1983

 900. Ф. Березин, Введение в алгебру и анализ с антикоммутирующими переменными, МГУ, 1983

 901. П. Вегнер, Программирование на языке АДА, Мир, Москва, 1983

 902. П. Вопенка, Математика в альтернативной теории множеств, Мир, Москва, 1983

 903. П. Дирак, Пути физики, Москва, 1983

 904. Н. Ибрагимов, Группы преобразований в математической физике, Наука, Москва, 1983

 905. Ж. Лион, М. Вернь, Представление Вейля, индекс Маслова и тэта-ряды, Мир, Москва, 1983

 906. Н. Катленд, Вычислимость введение в теорию рекурсивных функций, Вир, Москва, 1983

 907. К. Левитин, Горящий светильник, Москва, 1983

 908. Д. Лэм, Введение в теорию солитонов, Мир, Москва, 1983

 909. Общая теория относительности, Мир, Москва, 1983

 910. С. Отава, С. Савада, М. Накапава, Составные модели элементарных частиц, Мир, Москва, 1983

 911. Ю. Розанов, Введение в теорию случайных процессов, Наука, Москва, 1983

 912. Солитоны, Мир, Москва, 1983

 913. Твисторы и калибровочные поля, Мир, Москва, 1983

 914. З. Усманов, Т. Хаитов, Программирование состояний коллекции, Наука, Москва, 1983

 915. А. Фоменко, Дифференциальная геометрия и топология, МГУ, 1983

 916. В. Хатсон, Д. Пим, Приложения функционального анализа и теории операторов, Мир, Москва, 1983

 917. Л. Шилейко, Т. Шилейко, Информация или интуиция, Москва, 1983

 918. Н. Биррелл, П. Девис, Квантованные поля в искривленном пространстве-времени, Мир, Москва, 1984

 919. Н. Боголюбов, Н. Боголюбов, Введение в квантовую статистическую механику, Москва, 1984

 920. Д. Глимм, А. Джаффе, Математические методы квантовой физики, Мир, Москва, 1984

 921. А. Гишарде, Когомологии топологических групп и алгебр Ли, Мир, Москва, 1984

 922. К. Ициксон, Ж. Зюбер, Квантовая теория поля, т. 1, Мир, Москва, 1984

 923. К. Ициксон, Ж. Зюбер, Квантовая теория поля, т. 2, Мир, Москва, 1984

 924. М. Клайн, Математика утрата определеноности, Мир, Москва, 1984

 925. Л. Кокорева, И. Малашинин, Проектирование банков данных, Наука, Москва, 1984

 926. А. Колмогоров, А. Драгалин, Математическая логика, Москва, 1984

 927. А. Компанеец, Что такое квантовая механика? Наука, Москва, 1984

 928. Ю. Манин, Калибровочные поля и комплексная геометрия, Наука, Москва, 1984

 929. К. Оконек, М. Шнейдер, Х. Шпиндлер, Векторные расслоения на комплексных проективных пространствах, Мир, Москва, 1984

 930. Л. Окун, Физика элементарных частиц, Наука, Москва, 1984

 931. М. Ордоди, Дельтапланеризм, Москва, 1984

 932. И. Петровский, Лекции по теории интегральных уравнений, МГУ, 1984

 933. П. Рамон, Теория поля современный вводный курс, Мир, Москва, 1984

 934. Р. Рихтмайер, Принципы современной математической физики, Мир, Москва, 1984

 935. Синергетика, Мир, Москва, 1984

 936. Уроки тениса, Москва, 1984

 937. А. Фоменко, Топологические вариационные задачи, МГУ, 1984

 938. Р. Хантер, Проектирование и конструирование компиляторов, Москва, 1984

 939. Я. Хиншун, Материалистическая мысль в древнем Китае, Наука, Москва, 1984

 940. Б. Шутц, Геометрические методы математической физики, Мир, Москва, 1984

 941. У. Абикоф, Вещественно аналитическая теория пространства тейхмюллера, Мир, Москва, 1985

 942. Г. Воронов, Штурм термоядерной крепости, Наука, Москва, 1985

 943. В. Евстигнеев, Применение теории графов в программировании, Науки, Москва, 1985

 944. А. Эндрю, Искусственный интелект, Мир, Москва, 1985

 945. Д. Иваненко, Г. Сарданашвили, Гравитация, Науковая Думка, Киев, 1985

 946. Д. Иваненко, П. Пронин, Г. Сарданашвили, Калибровочная теория гравитации, Москва, 1985

 947. Б. Керниган, Ф. Плоджер, Инструментальные средства программирования на языке Паскаль, Москва, 1985

 948. Н. Клепиков (ред), Квантовая механика, Терминология, АН СССР, Наука, Москва, 1985

 949. Д. Мартин, Вычислительные сети и распределенная обработка данных, 1, Москва, 1985

 950. М. Меткалф, Оптимизация в фортране, Мир, Москва, 1985

 951. Э. Малютин, Л. Малютина, Пл/1 для начинающих, Москва, 1985

 952. Н. Нелипа, Физика элементарных частиц, Калибровочные поля, Москва, 1985

 953. Р. Раджараман, Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля, Мир, Москва, 1985

 954. Д. Сичановский, Программирование на МАКРО-11, и организация PDP-11, Москва, 1985

 955. Г. Хакен, Синергетика Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах, Мир, Москва, 1985

 956. Н. Харт, Геометрическое квантование в действии, Мир, Москва, 1985

 957. К. Хуанг, Кварки, лептоны и калибровочные поля, Мир, Москва, 1985

 958. Д. Цикритзис, Ф. Лоховски, Модели данных, Москва, 1985

 959. Ф. Березин, Метод вторичного квантования, Наука, Москва, 1986

 960. У. Болл, Г. Коксетер, Математические эссе и развлечения, Мир, Москва, 1986

 961. Ф. Гриффитс, Внешние дифференциальные системы и вариационное исчисление, Мир, Москва, 1986

 962. Компьютерная алгебра, Мир, Москва, 1986

 963. Л. Понтрягин, Обобщение чисел, Наука, Москва, 1986

 964. Современный Компьютер, Мир, Москва, 1986

 965. Р. Хокни, К. Джессхоуп, Параллельные ЭВМ, Москва, 1986

 966. М. Альперин, Я. Клубис, А. Хижняк, Введение в физику двухуровневых систем, Киев, 1987

 967. Реалност и прогнозы искусственного интеллекта, Мир, Москва, 1987

 968. Е. Вентцель, Исследование операций, Наука, Москва, 1988

 969. А. Давыдов, Солитоны в молекулярных системах, Наукова думка, Киев, 1988

 970. М. Клайн, Математика поиск истины, Мир, Москва, 1988

 971. Д. Коллинз, Перенормировка, Мир, Москва, 1988

 972. П. Лори, Базы данных для микроэвм, Москва, 1988

 973. Простое и сложное в програмировании, Наука, Москва, 1988

 974. Система симетрия гармония, Москва, 1988

 975. В. Успенский, Машина поста, Наука, Москва, 1988

 976. А. Шнайдер, Язык ассемблера для персонального компьютера фирмы IBM, Москва, 1988

 977. Г. Джоунз, Программирование на языке Оккам, Мир, Москва, 1989

 978. А. Долин, Г. Попов, Законът на юмрука Кемпо Традиция войнских искусств, Наука, Москва, 1990

История на физиката
 1. С. Лурье, Архимед, Москва, АН, 1945

 2. Труды института истории естествознания и техники, т. 2 История химических наук и химической технологии, Москва, 1954

 3. С. Вавилов, Исак Ньютон научная биография и статии, Москва, 1961

 4. К. Рыбников, История математики, Москва, 1963

 5. Л. Седов, Галилей и основы механики, Наука, Москва, 1964

 6. П. Лятил, Энрико Ферми, Москва, 1965

 7. Г. Вилейтнер, История математики от Декарта до середины 19 столетия, Москва, 1966

 8. В. Чистяков, Рассказы о математиках, Высшая школа, Минск, 1966

Статии
 1. Р. Зайков, Върху една симетрична форма на квантовата механика на нуклоните

 2. А. Карастоянов, Пространството, времето, вакуумът и теорията за елементарните частици, 1 отпечатък с посвещение

 3. М. Минчев, И. Тодоров, ИЯИЯЕ, Аксиоматический подход в теории калибровочных полей и механизм Хиггса, с. 150-174

 4. Ф. Гантмахер, Л. Левин, Об уравнениях движения ракеты, Прикладная математика и механика,т.11, с. 301-312,1947 (ПII/32)

 5. Ф. Гантмахер, Л. Левин, Об уравнениях движения ракеты, Прикладная математика и механика,т.11, 1947

 6. А. Дончев, Флеминг, Космос, кн. 5, с. 40-43, 1963

 7. Акад. Никола Д. Обрешков, изрезка от вестник (11 август 1963)

 8. А Лурье, Момент гравитационных сил действующих на спутнике, Космические исследования, т. 27, вып. 2, с. 377-378 (1965)

 9. К. Валеев, А. Лурье, О движении центра инерции спутника в поле тяготения земли, Прикладная математика и механика, т. 29, 236-248 (1965)

 10. А Лурье, О движение твердого тела в ньютоновском центральном поле сил, Космические исследования, т. 1, вып. 3, с. 347-350 (1965)

 11. А Лурье, Об одной форме уравнений движения материальной точки в поле тяготения земли, Космические исследования, т. 1, вып. 3, с. 351-353 (1965)

 12. А. Стригачев, О законе причинности в физика, Известия на Института по философия, БАН, т. 13, с. 273279 (1966) отпечатък с посвещение

 13. А. Заболотский, О конформно-инвариантных n-точечных функциях суперполей, Новосибирск, 1981

 14. Македонска конфузия, Из американската преса, The Wall Street Journal Wednesday, 15 July 1992