Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден28.10.2017
Променен 5.9.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Никола Калицин

Дарител: Стилян Калицин

ОПИС 1
(26 октомври 2017 г.)
а.е. 1. Документи

 1. Диплома № 1439/23 юни 1962 за Кандидат на физико-математическите науки

 2. Диплома № 238/11 април 1963 година за Доктор на физико-математическите науки

а.е. 2. Снимки

№ 1, размер 18/24, 1943

№ 2, размер 18/24, б.д.

№ 3, размер 20/12, 5 август 1968

№ 4, размер 18/12, б.д. печат на БАД

№ 5, размер 18/13, б.д. Виена

№ 6, размер 11/17, б.д.

№ 7, размер 16/11, б.д. печат на БАД

№ 8, размер 14/9, б.д.

№ 9, размер 14/9, б.д.

№ 10, размер 14/9, б.д.

№ 11, размер 14/9, б.д.

№ 12, размер 14/9, б.д.

№ 13, размер 14/9, б.д.

№ 14, размер 14/9, б.д.

№ 15, размер 14/9, б.д.

№ 16, размер 14/9, б.д.

№ 17, размер 14/9, б.д.

№ 18, размер 14/9, б.д.

№ 19, размер 14/9, б.д.

№ 20, размер 14/9, б.д.

№ 21, размер 13/8, б.д.

№ 22, размер 13/8, б.д

№ 23, размер 13/8, б.д

№ 24, размер 12/8, б.д

№ 25, размер 12/8, б.д

№ 26, размер 10/7, б.д

№ 27, размер 10/7, б.д

№ 28, размер 10/7, б.д

№ 29, размер 10/7, б.д

№ 30, размер 10/7, б.д

№ 31, размер 10/7, б.д

№ 32, размер 10/7, б.д

№ 33, размер 10/7, б.д

№ 34, размер 10/7, б.д

№ 35, размер 10/7, б.д

№ 36, размер 10/7, б.д

№ 37, размер 10/7, б.д

№ 38, размер 10/7, б.д

№ 39, размер 10/7, б.д

№ 40, размер 10/7, б.д

№ 41, размер 10/7, б.д

№ 42, размер 10/7, б.д

№ 43, размер 10/7, б.д

№ 44, размер 10/7, б.д

№ 45, размер 10/7, б.д

№ 46, размер 10/7, б.д

№ 47, размер 8/6, б.д

№ 48, размер 8/6, б.д

№ 49, размер 8/6, б.д

№ 50, размер А4, б.д

№ 51, размер А4, 24 май 1997

№ 52, размер А4, 24 май 1997

№ 53, размер 17/25, б.д.

№ 54, размер 17/25, б.д.

№ 55, размер 17/25, 1996

№ 56, размер 18/23, Тунис, б.д.

№ 57, размер 17/25, Тунис, б.д.

№ 58 размер 12/17, б.д.

№ 59, размер 12/17, б.д.

 • Портрет 2 бр, 20.10.1970

 • а.е. 3. Предмети

  1. Метална плочка, № 177709, 9 август 1973 г.

  2. Очила с калъф

  3. Сметачна линийка с дължина 33 см със скъсан калъф

  4. Сметачна линийка с дължина 57 см с калъф

  5. Части от теодолит "Dennert & Pape Hamburg Altone" в калъф с дължина 26 см

  6. Части от теодолит в калъф с дължина 25 см, фирма Dr. Wilhelm Artaer WIEX XIV Backmanngasse 16

  а.е. 4. Ръкописи
  1. л. 4. Конспект на Венета Стефанова по теоретична механика при проф. инж. Никола Ст. Калицин, Ръкопис б.д.

  2. л. 5 Министерство на културата, СУ - ФМФ, Програма за курса по теоретична механика за студентите физици от двата профила V семестър. Лекции 56 часа упражнения 28 часа

  3. Търговска книга, 15 септември 1931 година

  4. Рецензии, 1954

  5. Н. Калицин, Релативистично вълново уравнение на нуклеона, 01.02.1954

  6. Ръкописи от публикации, 1964

  7. Папка с 18 тетрадки

  8. Папка с 13 тетрадки

  а.е. 5. Вестници
  1. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1933) бр. 12

  2. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 5, 1938/1939, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9-10, бр. 11-12

  3. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 6, 1939/1940, бр. 1, бр.2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7 (2), бр. 8, бр. 9

  4. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 7, 1940/1941, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9

  5. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 8, 1941/1942, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8-9

  6. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 9, 1942/1943, бр. 1 (2), бр. 2

  7. в. Правда, 22.10.1964

  а.е. 6. Списания
  1. Младежки физико-математически вестник, г. 2 (1933-1934) бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

  2. Младежки физико-математически вестник, г. 3 (1934-1935) бр. 1, 2, 3, 4, 5

  3. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1935) бр. 1-2, 3

  4. Развитие, месечно физико-математическо списание за самообразование, ред. Георги Николов, г. 2, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  5. Развитие, г. 3, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  6. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 4, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  7. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 11 (1925/1926) кн. 1, кн. 2-3, кн. 4, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

  8. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 14 (1928/1929) кн. 1, кн. 4-5, кн. 6, 7-8, кн. 9-10

  9. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 15 (1929/1930) кн. 1, кн. 2, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

  10. Успехи физических наук, т. 27, кн. 1, 1945

  11. Успехи физических наук, т. 40, кн. 3, 1950

  а.е. 7. Публикации на Калицин
  1. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на мезонното поле и на електромагнитогравитационното биополе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, с. 1-16, б.г

  2. Н. Калицин, Основи на псевдоевклидовата геометрия, Годишник на Варненския университет, Машинен факултет, т. 4, 1948-1949, отпечатък, Наука и изкуство, Варна, 1949

  3. Н. Калицин, Едно обобщение на уравненията на електродинамиката, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 2, с. 63-78, София, 1952, 2 отпечатъка

  4. Н. Калицин, Основни уравнения на една нова ядрена теория, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-18 (1952) 1 отпечатък

  5. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на електромагнитогравитационното биполе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-16 (1952) 2 отпечатъка

  6. Н. Калицин, Върху шестмерната теория на мезонното поле, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 127-142 (1953) 2 бр.

  7. Н. Калицин, Върху едно обобщение на общата релативна теория, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 143-150 (1953)

  8. Н. Калицин, Върху една нова ядрена механика, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 151-179 (1953)

  9. Н. Калицин, Върху взаимодействието на нуклеона с мезонното поле, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 5, с. 213-229, София, 1955, 1 отпечатък

  10. Н. Калицин, Приложение на метода на В. Риц в квантовата теория на полето и някои обобщения на уравнението на Тамм-Данков, Известия на отделението за Физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 6, 1957, с. 27-49

  11. Н. Калицин, Върху една единна теория на полето, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 7, с. 143-151, 1959, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, отделен отпечатък

  12. Н. Калицин, Разширяващи се галактични системи и едно ново приложение на айнщайновата обща теория на относителността, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, 1961, 2 отпечатъка

  13. Н. Калицин, Разширяващи се галактични групи и общата теория на относителността, Тодор Павлов, юбилеен сборник, София, 1961, с. 317-330, 2 отпечатъка

  14. Н. Калицин, Една класа точни решения на айнщайновите гравитационни уравнения във вакуум и на римановите уравнения, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, с. 143-151, 1961, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, 2 отпечатъка

  15. Н. Калицин, Върху една нова космогоническа теория, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, т. 11, кн. 1-2, с. 167-177 (1963) 2 отпечатъка

  16. Н. Калицин, Съвременна астрономия и астронавтика, Наука и изкуство, София, 1966

  17. Н. Калицин, Над синьото небе, Издателство на БКП, София, 1969 (5 бр.)

  а.е. 8. Книги на кирилица от български автори
  1. Пълно спряжение на неправилните глаголи въ француски езикъ, б.д. (стар, на С. Тодоров)

  2. Стефанов, Джобен англо-български речник, б.г. (стар)

  3. Учебник по математика, печатен без автор и без година

  4. С. Консулов, Законите на наследствеността. Наследственост при човека, Библиотека популярна наука № 2, София, 1928

  5. С. Мънков, Б. Герганов, Х. Кръстев, Учебник по аналитична геометрия съ сборник от упражнения и задачи с отговори за седми клас на средните училища, София, 1928

  6. Н. Обрешков, Висша алгебра, т. 2. Теория на алгебричните числа, комбинаторика, теория на вероятностите и приложения в статистиката, Унив. библиотека № 163, София, 1935

  7. К. Попов, Учебник по диференциално и интегрално смятане, Унив.библ. 179, София, 1937

  8. Б. Даскалов, Знаменитата теорема на Ферма, доказателството й, Трявна, 1940, печат Васил Зидаров, 4 л. подвързани с меки корици

  9. С. Иванов, Т. Василев, И. Петков (съст.), Г. Наджаков (ред), Физика, част ІІІ, Магнетизъм и електричество, учебник за седми клас на гимназиите, София, 1945

  10. Н. Обрешков, Г. Георгиев, И. Янев, Алгебра за 7 кл, София, 1945

  11. Б. Долапчиев, Кратки спомагателни лекции по Проективна геометрия към курса по Декриптивна геометрия, Държавен университет, Варна, 1946

  12. Н. Обрешков, Хиперболична интегрална геометрия. Върху някои неравенства за функциите, разликите на редиците и върху интегралите на някои диференциални уравнения, Сборник на БАН, кн. 40, София, Наука и изкуство, 1949

  13. Годишник на държавна политехника Сталин, София, кн. 1, т. 4, 1950-1952

  14. М. Калинков, И. Недялков, Квазари свръхзвезди, Наука и изкуство, София, 1967

  15. Х. Караниколов, Сборник от задачи по математичен анализ, ч. 2, изд. 3, Техника, София, 1965

  16. М. Борисов, Физика, част. І Механика, Наука и изкуство, София, 1965

  17. К. Николова, Инвариантност на уравнението на неутриното в шестмерно пространство относно P.C.PC инверсия, Дипломна работа, научен ръководител проф. Н. Калицин, СУ, ФзФ, катедра Теоретична физика, София, юни 1967

  18. Х. Христов, П. Райчев, В света на атомите, Народна просвета, 1967

  19. А. Миланов, И. Борисова, Упражнения на йогите, София, 1968

  20. В. Румянцев, К вопросу об устойчивости движения твердых тел с жидким наполнением, Проблемы гидродинамики и механики сплошной среды (к 60-летию академика Л. Седова), Москва, 1969

  21. К. Петров, Ръководство за решаване на задачи по математика за 7-11 клас, 1 ч. НП, София, 1972

  22. А. Дацев, Квантова механика, Наука и изкуство, 2 допълнено изд., София, 1973

  23. Г. Десимиров, Електродинамика, дял 1, София, СУ, 1975

  24. К. Петров, Ръководство за решаване на задачи по математика за 7-11 клас, 2 ч. НП, София, 1975

  25. Речник по политическа икономия, София, 1975

  26. А. Стригачев, Ядрена физика, Наука и изкуство, София, 1975

  27. Б. Сендов, Е. Попов, Числени методи, първа част, изд. Наука и изкуство, София, 1976

  28. З. Бургуджиев, А. Петракиев, Ръководство за лабораторни работи по техника и методи на спектроскопията и спектралния анализ, част І от практикума по оптика и спектроскопия, София, 1977

  29. И. Феньо, Съвременни математически методи в техниката, т. 2, Техника, София, 1977

  30. К. Кюлюмов, Възшествието, София, 1978

  31. В. Евтимов, Йога, практическо ръководство, София, 1981

  32. С. Лем, Едем, Пловдив, 1981

  33. Н. Панова, Спомени 1879-1966, ОФ, 1987

  34. К. Боянов, Н. Вецев, С. Мачев, В. Пантелеев, А. Александров, В. Чилов, Х. Христов, Справочник по персонални компютри, Техника, София, 1988

  а.е. 9. Книги на кирилица от чужди автори
  1. М. Лермонтов, Демонът, източна повест, изд. Игнатов, б.г.

  2. Електричество и свет, книга печатна на руски език без титул, има съдържание

  3. Миялко В. Тирит, (Учебник по диференциално смятане, без титул) Београд, 1889

  4. Н. Забудский, Теория вероятностей и применения ея к стрелбе и пристрелке, Санктпетербург, 1898

  5. К. Бремикер, Логаритмически-тригонометрическое руководство Боржно Георга Вега, 77 изд, С. Петербург, 1899

  6. Я. Мессер, Звездный атлас для небесных наблюдении, С.-Петербург, 1901

  7. М. Петрович, Елементи математичке феноменологиjе, Београду, 1911 (2 бр)

  8. А. Айхенвалд, Теоретическая физика, част. І, Теория поля, Москва, 1926

  9. А. Зоммерфельд, Волновая механика (строение атома и спектры, ч. 2), Москва, 1933

  10. Э. Рупперт, Теория корабля, ІІ, Ленинград, 1935

  11. Г. Бете, Квантовая механика простейших систем, Москва, 1935

  12. А. Крылов, Вибрация судов, Москва, 1936

  13. Н. Беляев, Сборник задач по сопротивлению материалов, Москва, 1943

  14. Исаак Ньютон 1643-1727, Сборник статей, Москва, 1943

  15. Л. Сретенский, Теория ньютоновского потенциала, Москва, 1946

  16. И. Тамм, Основы теории электричества, Москва, 1946

  17. С. Хайкин, Механика, Москва, 1947

  18. В. Брадис, Четырехзначные математические таблицы, Москва, 1948

  19. Л. Лоицянский, А. Лурье, Курс теоретической механики, ч. І Статика и кинематика, ОГИЗ, 1948

  20. Л. Лоицянский, А. Лурье, Курс теоретической механики, ч. ІІ, ОГИЗ, 1948

  21. В. Лаврентьев, Судовые движители, Ленинград, 1949

  22. А. Дыховичный, Строительная механика, Москва, 1949

  23. Н. Ефимов, Высшая геометрия, Москва, 1949

  24. П. Лебедев, Избранные сочинения, Москва, 1949

  25. Э. Картан, Геометрия групп ли и симметрические пространства, Москва, 1949

  26. Ш. Петефи, Избранное, Москва, 1949

  27. М. Субботин, Курс небесной механики, т. ІІІ, Гостехиздат, Москва, 1949

  28. С. Фиников, Аналитическая геометрия, Учпедгиз, Москва, 1949

  29. С. Михлин, Интегральные уравнения и их приложения к некоторым проблемам механики, математической физики и техники, Москва, 1949

  30. В. Фадеева, М. Гавурин, Таблицы функции Бесселя, Москва, 1950

  31. К. Бицено, Р. Граммель, Техническая динамика, т. 1, Москва, 1950; т. 2, 1950

  32. А. Маркушевич, Возвратные последовательности, Москва, 1951

  33. М. Морс, Топологические методы теории функции комплексного переменного, Москва, 1951

  34. Н. Аржаников, В. Мальцев, Аэродинамика, Москва, 1952

  35. Г. Голузин, Геометрическая теория функций комплексного переменного, Москва, 1952

  36. А. Сырейщикова, Краткий грамматический справочник по французскому языку, Москва, 1952

  37. Э. Ферми, Элементарные частицы, Москва, 1952

  38. Г. Фридлендер, Д. Кеннеди, Введение в радиохимию, Москва, 1952

  39. М. Корсунски, Изомерия атомных ядер, Москва, 1954

  40. Ф. Рисс, Б. Секефальви-Над, Лекции по функциональному анализу, Москва, 1954

  41. Основные формулы физики, Москва, 1957

  42. Ю. Воробьев, Метод моментов в прикладной математике, Москва, 1958

  43. Э. Гохман, Интеграл Стильтьеса и его приложения, Москва, 1958

  44. Е. Зенгер, К механике фотонных ратек, Москва 1958

  45. А. Соколов, Введение в квантовую электродинамику, Москва, 1958

  46. Л. Андреев, Французская литература 1917-1956 Москва, 1959

  47. И. Березин, Н. Жидков, Методы вычислений, т. 1, Москва, 1959

  48. С. Кон-Фоссен, Некоторые вопросы дифференциальной геометрии в целом, Москва, 1959

  49. Научные проблемы исскуственных спитников, Москва, 1959

  50. Нелинейная квантовая теория поля, Москва, 1959

  51. Б. Ван дер Варден, Математическая статистика, Москва, 1960

  52. А. Погорелов, Об уравнениях Монжа-Ампера эллиптического типа, Харков, 1960

  53. Управляемые термоядерные реакции, Атомиздат, Москва, 1960

  54. У. Колинз, Женшина в белом, Москва, 1961

  55. Математический анализ дифференцирование и интегрирование, Москва, 1961

  56. Н. Томан, Говорит Космос, Москва, 1961

  57. Д. Фадеев, Таблицы основных унитарных представлений федоровских групп, АН СССР, 1961

  58. С. Фриш, А. Тиморева, Курс общей физики, т. 2, Москва, 1961

  59. М. Шварцшилд, Строение и эволюция звезд, Москва, 1961

  60. А. Эрдейи, Асимптотические разложения, Москва, 1962

  61. М. Лаврентьев, Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа, Москва, 1962 [Дадена от Р. Зайков]

  62. В. Львов, Час космоса, 1962

  63. В. Гинзбург, С. Сыроватский, Произхождение космических лучей, Москва, 1963

  64. А. Картан, Элементарная теория аналитических функции одного и нескольких комплексных переменных, Москва, 1963

  65. С. Креин, В. Ушакова, Математический анализ элементарных функции, Москва, 1963

  66. Е. Парнов, Дальний поиск, Москва, 1963

  67. В. Пановский, М. Филипс, Классическая электродинамика, Москва, 1963

  68. Д. Риордан, Введение в комбинаторный анализ, Москва, 1963

  69. Д. Синг, Классическая динамика, Москва, 1963

  70. С. Швебер, Введение в релятивистскую квантовую теорию поля, Моства, 1963

  71. Американские ученые и изобретатели, Б. Франклин, Р. Фултон, Э. Уитни, Д. Генри, С. Морзе, Ч. Гудиир, А. Белл, Т. Эдисон, У. Гиббс, А. Майкелсон, Р. Милликен, Братья Райт, Ли де Форест, И. Лангмор, 1964

  72. С. Бергман, Интегральные операторы в теории линейных уравнении с частными производными, Мир, Москва, 1964

  73. Линейные уравнения математической физики, Наука, Москва, 1964

  74. Научная фантастика, сборник рассказов (на английски) Высшая школа, Москва, 1964

  75. Э. Зола, Дамское Счастье, Высшая школа, Москва, 1964

  76. Б. Кремнев, Шуберт, Москва, 1964

  77. М. Мендельсон, Марк Твен, Москва, 1964

  78. Л. Шварц, Комплексные многообразия, Эллиптические уравнения, Москва, 1964

  79. А. Штекли, Джордано Бруно, Москва, 1964

  80. М. Кац, Вероятность и смежные вопросы в физике, Мир, Москва, 1965

  81. М. Балк, Элементы динамики космического полета, Наука, Москва, 1965

  82. Н. Виленкин, Специальные функции и теория представлений групп, Наука, Москва, 1965

  83. Н. Муравьова, Виктор Юго, Народна култура, София, 1965

  84. Б. Норкин, Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аргументом, Наука, Москва, 1965

  85. Ж. Трев, Лекции по линейным уравнениям в частных производных с постоянными коэффициентами, Мир, Москва, 1965

  86. В. Фок, Квантовая физика и строение материи, Ленинград, 1965

  87. Ф. Честнов, В глубинах йоносферы, Москва, 1965

  88. С. Ленг, Алгебрические числа, Мир, Москва, 1966

  89. В. Петров, Космические станции погоды, Наука, Москва, 1966

  90. Б. Розенфелд, Многомерные пространства, Наука, Москва, 1966

  91. Б. Росси, Космические лучи, Москва, 1966

  92. Е. Стирис, Космическая навигация, Москва, 1966

  93. Жул Верн, Жангада Кораблекрушение Джонатана, Москва, 1967

  94. Международная школа по физике высоких энергии, Попрадске Плесо, Чехословакия, 1967

  95. Т. Нортроп, Адиабатическая теория движения заряженных частиц, Москва, 1967

  96. С. Селешников, Астрономия и космонавтика, Краткий хронологический справочник, Киев, 1967

  97. Г. Бартон, Дисперсионные методы в теории поля, Атомиздат, Москва, 1968

  98. Бумажный змей, сборник рассказов (на английски) Высшая школа, Москва, 1968

  99. В. Гейзенберг, Введение в единую полевую теорию элементарных частиц, Мир, Москва, 1968

  100. Ц. Ли, Ц. Ву, Слабые взаимодействия, Мир, Москва, 1968

  101. А. Погорелов, Основания геометрии, Наука, Москва, 1968

  102. Ф. Хойл, Галактики ядра и квазары, Мир, Москва, 1968

  103. Електромагнитные взаимодействия и структура элементарных частиц, Мир, Москва, 1969

  104. С. Закшевски, Сила сръчност красота културизъм, София, 1969

  105. А. Лихнерович, Тензорно смятане, превод от френски И. Димовски, И. Чобанов, С. 1969

  106. Проблемы гилберта, Наука, Москва, 1969

  107. И. Яглом, Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия, Наука, Москва, 1969

  108. Г. Берман, Сборник задач по курсу математического анализа, Наука, Москва, 1971

  109. Ц. Ефимович, Сборник математических формул, Минск, 1971

  110. А. Лосев, Линейные радио-технические цепи, Москва, 1971

  111. Б. Вулих, Краткий курс теории функций вещественной переменной, Введение в теорию интеграла, Наука, Москва, 1973

  112. М. Постников, Аналитическая геометрия, Наука, Москва, 1973

  113. А. Никифоров, В. Уваров, Специалные функции математической физики, Наука, Москва, 1973

  114. В. Балаш, Задачи по физике и методы их решения, Просвещение, Москва, 1974

  115. Л. Понтрягин, Обыкновенные дифференциальные уравнения, Наука, Москва, 1974

  116. Самолеты страны советов, 1974

  117. Н. Воробьев, Теория рядов, Москва, 1975

  118. К. Гладков, Атомът от А до Я, Техника, София, 1975

  119. А. Кириллов, Элементы теории представлений, Наука, Москва, 1975

  120. И. Мещерский, Сборник задач по теоретической меанике, Наука, Москва, 1975

  121. Д. Панов, Счетная линейка, Наука, Москва, 1975

  122. Д. Пойа, Математика и правдоподобные рассуждения, Наука, Москва, 1975

  123. И. Савельев, Основы теоретической физики, т. 1, Наука, Москва, 1975

  124. Р. Фейнман, Взаимодействие фотонов с адронами, Мир, Москва, 1975

  125. Б. Фомин, От искрата до лазера, Техника, София, 1975

  126. З. Халас, Путешествие по Венгрии, Корвина, 1975

  127. А. Безобразова, А. Глазырина, Сборник английских общенаучных текстов, Наука, Новосибирск, 1976

  128. Девятая летняя математическая школа, Киев, 1976

  129. Сборник задач по общему курсу физики, термодинамика и молекулярная физика, Наука, Москва, 1976

  130. В. Фок, Начала квантовой механики, Москва, 1976

  131. Т. Брекер, Л. Ландер, Дифференцируемые ростки и катастрофы, Мир, Москва, 1977

  132. Ю. Брычков, А. Прудников, Интегральные преобразования обобщенных функции, Наука, Москва, 1977

  133. В. Кузнецов, Философский анализ оснований физики элементарных частиц, Киев, 1977

  134. Ч. Мизнер, К. Торн, Д. Уилер, Гравитация, т. 1, т. 2, т. 3, Мир, Москва, 1977

  135. Ю. Румер, М. Рывкин, Термодинамика статистическая физика и кинетика, Наука, Москва, 1977

  136. Д. Бьеркен, С. Дрелл, Релятивистская квантовая теория, т. 1, т. 2, Наука, Москва, 1978

  137. П. Елютин, В. Кривченков, Квантовая механика с задачами, Москва, 1978

  138. Существенно нелинейные квантовые теории, динамические симметкрии и физика мезонов, Москва, 1978

  139. Й. Мацумото, Т. Кавамура, Т. Дайго, Й. Осава, Кодокан Джудо, Медицина и физкултура, София, 1979

  140. Д. Милнор, Д. Сташеф, Характеристические классы, С приложение работы Д. Манкрса, Элементарная дифференциальная топология, Мир, Москва, 1979

  141. И. Тамура, Топология слоений, Мир, Москва, 1979

  142. И. Сацункевич, Современное экспериментальное подтверждение специальной теории относительности, Минск, Вышэйшая школа, 1979

  143. Г. Фрауэнфельдер, Э. Хенли, Субатомная физика, Мир, Москва, 1979

  144. Операторы математической физики и бесконечномерный анализ, Киев, 1979

  145. Квантовые жидкости и кристаллы, Новости фундаментальной физики, Мир, Москва, 1979

  146. М. Хирш, Дифференциальная топология, Мир, Москва, 1979

  147. Н. Боголюбов, Д. Ширков, Квантовые поля, Наука, Москва, 1980

  148. Г. Бредон, Введение в теорию компактых групп преобразований, Наука, Москва, 1980

  149. Исследования по метрической теории поверхностей, Мир, Москва, 1980

  150. П. Коллинз, Введение в реджевскую теорию и физику высоких энергии, Москва, 1980

  151. Д. Марсден, М. Мак-Кракен, Бифуркация рождения цикла и ее приложения, Мир, Москва, 1980

  152. Теория солитонов метод обратной задачи, Наука, Москва, 1980

  153. Г. Хакен, Синергетика, Мир, Москва, 1980

  154. Х. Хакен, Квантовополевая теория твердого тела, Наука, Москва, 1980

  155. К. Шадан, П. Сабатье, Обратные задачи в квантовой теории рассеяния, Мир, Москва, 1980

  156. Б. Гароцо, Л. Ялуз, Синя трефа (състезателен бридж), Медицина и физкултура, София, 1981

  157. Л. Окун, Лептоны и кварки, Москва, Наука, 1981

  158. Солитоны в действии, Мир, Москва, 1981

  159. Д. Вольф, Пространства постоянной кривизны, Наука, Москва, 1982

  160. А. Кофман, Введение в теорию нечетких множест, Москва, 1982

  161. Л. Ландау, Е. Лифшиц, Теоретическая физика, т. 8, Электродинамика сплошных сред, Наука, Москва, 1982

  162. М. Лукашев, 10 тысяч путей к победе, Москва, 1982

  163. Л. Скорняков, Элементы теории структур, Наука, Москва, 1982

  164. В. Арнолд, Теория катастроф, Москва, 1983

  165. П. Вопенка, Математика в альтернативной теории множеств, Мир, Москва, 1983

  166. Н. Ибрагимов, Группы преобразований в математической физике, Наука, Москва, 1983

  167. Д. Лэм, Введение в теорию солитонов, Мир, Москва, 1983

  168. Н. Боголюбов, Н. Боголюбов, Введение в квантовую статистическую механику, Москва, 1984

  169. М. Клайн, Математика утрата определеноности, Мир, Москва, 1984

  170. Л. Кокорева, И. Малашинин, Проектирование банков данных, Наука, Москва, 1984

  171. Р. Рихтмайер, Принципы современной математической физики, Мир, Москва, 1984

  172. Синергетика, Мир, Москва, 1984

  173. Я. Хиншун, Материалистическая мысль в древнем Китае, Наука, Москва, 1984

  174. Г. Воронов, Штурм термоядерной крепости, Наука, Москва, 1985

  175. Б. Керниган, Ф. Плоджер, Инструментальные средства программирования на языке Паскаль, Москва, 1985

  176. Э. Малютин, Л. Малютина, Пл/1 для начинающих, Москва, 1985

  177. Д. Сичановский, Программирование на МАКРО-11, и организация PDP-11, Москва, 1985

  178. Г. Хакен, Синергетика Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах, Мир, Москва, 1985

  179. Н. Харт, Геометрическое квантование в действии, Мир, Москва, 1985

  180. Д. Цикритзис, Ф. Лоховски, Модели данных, Москва, 1985

  181. Компьютерная алгебра, Мир, Москва, 1986

  182. Л. Понтрягин, Обобщение чисел, Наука, Москва, 1986

  183. Современный Компьютер, Мир, Москва, 1986

  184. Р. Хокни, К. Джессхоуп, Параллельные ЭВМ, Москва, 1986

  185. Реалност и прогнозы искусственного интеллекта, Мир, Москва, 1987

  186. Система симетрия гармония, Москва, 1988

  187. В. Успенский, Машина поста, Наука, Москва, 1988

  188. А. Шнайдер, Язык ассемблера для персонального компьютера фирмы IBM, Москва, 1988

  189. Г. Джоунз, Программирование на языке Оккам, Мир, Москва, 1989

  190. А. Долин, Г. Попов, Законът на юмрука Кемпо Традиция войнских искусств, Наука, Москва, 1990

  а.е. 10. История на физиката
  1. В. Чистяков, Рассказы о математиках, Высшая школа, Минск, 1966

  а.е. 11. Статии
  1. Р. Зайков, Върху една симетрична форма на квантовата механика на нуклоните

  2. А. Карастоянов, Пространството, времето, вакуумът и теорията за елементарните частици, 1 отпечатък с посвещение

  3. М. Минчев, И. Тодоров, ИЯИЯЕ, Аксиоматический подход в теории калибровочных полей и механизм Хиггса, с. 150-174

  4. А. Стригачев, О законе причинности в физика, Известия на Института по философия, БАН, т. 13, с. 273279 (1966) отпечатък с посвещение