Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден28.10.2017
Променен 15.5.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Никола Калицин

Дарител: Стилян Калицин

ОПИС 1
(26 октомври 2017 г.)
а.е. 1. Документи

 1. Диплома № 1439/23 юни 1962 за Кандидат на физико-математическите науки

 2. Диплома № 238/11 април 1963 година за Доктор на физико-математическите науки

а.е. 2. Снимки

№ 1, размер 18/24, 1943

№ 2, размер 18/24, б.д.

№ 3, размер 20/12, 5 август 1968

№ 4, размер 18/12, б.д. печат на БАД

№ 5, размер 18/13, б.д. Виена

№ 6, размер 11/17, б.д.

№ 7, размер 16/11, б.д. печат на БАД

№ 8, размер 14/9, б.д.

№ 9, размер 14/9, б.д.

№ 10, размер 14/9, б.д.

№ 11, размер 14/9, б.д.

№ 12, размер 14/9, б.д.

№ 13, размер 14/9, б.д.

№ 14, размер 14/9, б.д.

№ 15, размер 14/9, б.д.

№ 16, размер 14/9, б.д.

№ 17, размер 14/9, б.д.

№ 18, размер 14/9, б.д.

№ 19, размер 14/9, б.д.

№ 20, размер 14/9, б.д.

№ 21, размер 13/8, б.д.

№ 22, размер 13/8, б.д

№ 23, размер 13/8, б.д

№ 24, размер 12/8, б.д

№ 25, размер 12/8, б.д

№ 26, размер 10/7, б.д

№ 27, размер 10/7, б.д

№ 28, размер 10/7, б.д

№ 29, размер 10/7, б.д

№ 30, размер 10/7, б.д

№ 31, размер 10/7, б.д

№ 32, размер 10/7, б.д

№ 33, размер 10/7, б.д

№ 34, размер 10/7, б.д

№ 35, размер 10/7, б.д

№ 36, размер 10/7, б.д

№ 37, размер 10/7, б.д

№ 38, размер 10/7, б.д

№ 39, размер 10/7, б.д

№ 40, размер 10/7, б.д

№ 41, размер 10/7, б.д

№ 42, размер 10/7, б.д

№ 43, размер 10/7, б.д

№ 44, размер 10/7, б.д

№ 45, размер 10/7, б.д

№ 46, размер 10/7, б.д

№ 47, размер 8/6, б.д

№ 48, размер 8/6, б.д

№ 49, размер 8/6, б.д

№ 50, размер А4, б.д

№ 51, размер А4, 24 май 1997

№ 52, размер А4, 24 май 1997

№ 53, размер 17/25, б.д.

№ 54, размер 17/25, б.д.

№ 55, размер 17/25, 1996

№ 56, размер 18/23, Тунис, б.д.

№ 57, размер 17/25, Тунис, б.д.

№ 58 размер 12/17, б.д.

№ 59, размер 12/17, б.д.

 • Портрет 2 бр, 20.10.1970

 • а.е. 3. Предмети

  1. Метална плочка, № 177709, 9 август 1973 г.

  2. Очила с калъф

  3. Сметачна линийка с дължина 33 см със скъсан калъф

  4. Сметачна линийка с дължина 57 см с калъф

  5. Части от теодолит "Dennert & Pape Hamburg Altone" в калъф с дължина 26 см

  6. Части от теодолит в калъф с дължина 25 см, фирма Dr. Wilhelm Artaer WIEX XIV Backmanngasse 16

  а.е. 4. Ръкописи
  1. л. 4. Конспект на Венета Стефанова по теоретична механика при проф. инж. Никола Ст. Калицин, Ръкопис б.д.

  2. л. 5 Министерство на културата, СУ - ФМФ, Програма за курса по теоретична механика за студентите физици от двата профила V семестър. Лекции 56 часа упражнения 28 часа

  3. Търговска книга, 15 септември 1931 година

  4. Рецензии, 1954

  5. Н. Калицин, Релативистично вълново уравнение на нуклеона, 01.02.1954

  6. Ръкописи от публикации, 1964

  7. Папка с 18 тетрадки

  8. Папка с 13 тетрадки

  а.е. 5. Вестници
  1. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1933) бр. 12

  2. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 5, 1938/1939, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9-10, бр. 11-12

  3. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 6, 1939/1940, бр. 1, бр.2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7 (2), бр. 8, бр. 9

  4. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 7, 1940/1941, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9

  5. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 8, 1941/1942, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8-9

  6. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 9, 1942/1943, бр. 1 (2), бр. 2

  7. в. Правда, 22.10.1964

  а.е. 6. Списания
  1. Младежки физико-математически вестник, г. 2 (1933-1934) бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

  2. Младежки физико-математически вестник, г. 3 (1934-1935) бр. 1, 2, 3, 4, 5

  3. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1935) бр. 1-2, 3

  4. Развитие, месечно физико-математическо списание за самообразование, ред. Георги Николов, г. 2, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  5. Развитие, г. 3, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  6. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 4, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  7. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 11 (1925/1926) кн. 1, кн. 2-3, кн. 4, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

  8. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 14 (1928/1929) кн. 1, кн. 4-5, кн. 6, 7-8, кн. 9-10

  9. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 15 (1929/1930) кн. 1, кн. 2, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

  10. Успехи физических наук, т. 27, кн. 1, 1945

  а.е. 7. Публикации на Калицин
  1. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на мезонното поле и на електромагнитогравитационното биополе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, с. 1-16, б.г

  2. Н. Калицин, Основи на псевдоевклидовата геометрия, Годишник на Варненския университет, Машинен факултет, т. 4, 1948-1949, отпечатък, Наука и изкуство, Варна, 1949

  3. Н. Калицин, Едно обобщение на уравненията на електродинамиката, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 2, с. 63-78, София, 1952, 2 отпечатъка

  4. Н. Калицин, Основни уравнения на една нова ядрена теория, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-18 (1952) 1 отпечатък

  5. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на електромагнитогравитационното биполе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-16 (1952) 2 отпечатъка

  6. Н. Калицин, Върху шестмерната теория на мезонното поле, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 127-142 (1953) 2 бр.

  7. Н. Калицин, Върху едно обобщение на общата релативна теория, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 143-150 (1953)

  8. Н. Калицин, Върху една нова ядрена механика, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 151-179 (1953)

  9. Н. Калицин, Върху взаимодействието на нуклеона с мезонното поле, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 5, с. 213-229, София, 1955, 1 отпечатък

  10. Н. Калицин, Приложение на метода на В. Риц в квантовата теория на полето и някои обобщения на уравнението на Тамм-Данков, Известия на отделението за Физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 6, 1957, с. 27-49

  11. Н. Калицин, Върху една единна теория на полето, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 7, с. 143-151, 1959, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, отделен отпечатък

  12. Н. Калицин, Разширяващи се галактични системи и едно ново приложение на айнщайновата обща теория на относителността, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, 1961, 2 отпечатъка

  13. Н. Калицин, Разширяващи се галактични групи и общата теория на относителността, Тодор Павлов, юбилеен сборник, София, 1961, с. 317-330, 2 отпечатъка

  14. Н. Калицин, Една класа точни решения на айнщайновите гравитационни уравнения във вакуум и на римановите уравнения, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, с. 143-151, 1961, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, 2 отпечатъка

  15. Н. Калицин, Върху една нова космогоническа теория, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, т. 11, кн. 1-2, с. 167-177 (1963) 2 отпечатъка

  16. Н. Калицин, Съвременна астрономия и астронавтика, Наука и изкуство, София, 1966

  17. Н. Калицин, Над синьото небе, Издателство на БКП, София, 1969 (5 бр.)

  а.е. 8. Книги на кирилица от български автори
  1. Учебник по математика, печатен без автор и без година

  2. С. Консулов, Законите на наследствеността. Наследственост при човека, Библиотека популярна наука № 2, София, 1928

  3. С. Мънков, Б. Герганов, Х. Кръстев, Учебник по аналитична геометрия съ сборник от упражнения и задачи с отговори за седми клас на средните училища, София, 1928

  4. Н. Обрешков, Висша алгебра, т. 2. Теория на алгебричните числа, комбинаторика, теория на вероятностите и приложения в статистиката, Унив. библиотека № 163, София, 1935

  5. К. Попов, Учебник по диференциално и интегрално смятане, Унив.библ. 179, София, 1937

  6. Б. Даскалов, Знаменитата теорема на Ферма, доказателството й, Трявна, 1940, печат Васил Зидаров, 4 л. подвързани с меки корици

  7. С. Иванов, Т. Василев, И. Петков (съст.), Г. Наджаков (ред), Физика, част ІІІ, Магнетизъм и електричество, учебник за седми клас на гимназиите, София, 1945

  8. Б. Долапчиев, Кратки спомагателни лекции по Проективна геометрия към курса по Декриптивна геометрия, Държавен университет, Варна, 1946

  9. Н. Обрешков, Хиперболична интегрална геометрия. Върху някои неравенства за функциите, разликите на редиците и върху интегралите на някои диференциални уравнения, Сборник на БАН, кн. 40, София, Наука и изкуство, 1949

  10. Х. Караниколов, Сборник от задачи по математичен анализ, ч. 2, изд. 3, Техника, София, 1965

  11. А. Миланов, И. Борисова, Упражнения на йогите, София, 1968

  12. А. Стригачев, Ядрена физика, Наука и изкуство, София, 1975

  13. З. Бургуджиев, А. Петракиев, Ръководство за лабораторни работи по техника и методи на спектроскопията и спектралния анализ, част І от практикума по оптика и спектроскопия, София, 1977

  14. Й. Мацумото, Т. Кавамура, Т. Дайго, Й. Осава, Кодокан Джудо, Медицина и физкултура, София, 1979

  15. В. Евтимов, Йога, практическо ръководство, София, 1981

  а.е. 9. Книги на кирилица от чужди автори
  1. Електричество и свет, книга печатна на руски език без титул, има съдържание

  2. Миялко В. Тирит, (Учебник по диференциално смятане, без титул) Београд, 1889

  3. Н. Забудский, Теория вероятностей и применения ея к стрелбе и пристрелке, Санктпетербург, 1898

  4. К. Бремикер, Логаритмически-тригонометрическое руководство Боржно Георга Вега, 77 изд, С. Петербург, 1899

  5. Я. Мессер, Звездный атлас для небесных наблюдении, С.-Петербург, 1901

  6. Э. Рупперт, Теория корабля, ІІ, Ленинград, 1935

  7. А. Крылов, Вибрация судов, Москва, 1936

  8. Н. Беляев, Сборник задач по сопротивлению материалов, Москва, 1943

  9. Исаак Ньютон 1643-1727, Сборник статей, Москва, 1943

  10. Л. Сретенский, Теория ньютоновского потенциала, Москва, 1946

  11. И. Тамм, Основы теории электричества, Москва, 1946

  12. С. Хайкин, Механика, Москва, 1947

  13. В. Брадис, Четырехзначные математические таблицы, Москва, 1948

  14. Л. Лоицянский, А. Лурье, Курс теоретической механики, ч. І Статика и кинематика, ОГИЗ, 1948

  15. Л. Лоицянский, А. Лурье, Курс теоретической механики, ч. ІІ, ОГИЗ, 1948

  16. В. Лаврентьев, Судовые движители, Ленинград, 1949

  17. А. Дыховичный, Строительная механика, Москва, 1949

  18. М. Субботин, Курс небесной механики, т. ІІІ, Гостехиздат, Москва, 1949

  19. С. Фиников, Аналитическая геометрия, Учпедгиз, Москва, 1949

  20. В. Фадеева, М. Гавурин, Таблицы функции Бесселя, Москва, 1950

  21. К. Бицено, Р. Граммель, Техническая динамика, т. 1, Москва, 1950; т. 2, 1952

  22. Э. Ферми, Элементарные частицы, Москва, 1952

  23. А. Маркушевич, Возвратные последовательности, Москва, 1951

  24. Е. Зенгер, К механике фотонных ратек, Москва 1958

  25. С. Кон-Фоссен, Некоторые вопросы дифференциальной геометрии в целом, Москва, 1959

  26. М- Шварцшилд, Строение и эволюция звезд, Москва, 1961

  27. С. Креин, В. Ушакова, Математический анализ элементарных функции, Москва, 1963

  28. Е. Парнов, Дальний поиск, Москва, 1963

  29. Научная фантастика, сборник рассказов (на английски) Высшая школа, Москва, 1964

  30. М. Балк, Элементы динамики космического полета, Наука, Москва, 1965

  31. Б. Норкин, Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аргументом, Наука, Москва, 1965

  32. В. Фок, Квантовая физика и строение материи, Ленинград, 1965

  33. Ф. Честнов, В глубинах йоносферы, Москва, 1965

  34. С. Ленг, Алгебрические числа, Мир, Москва, 1966

  35. В. Петров, Космические станции погоды, Наука, Москва, 1966

  36. Е. Стирис, Космическая навигация, Москва, 1966

  37. С. Селешников, Астрономия и космонавтика, Краткий хронологический справочник, Киев, 1967

  38. Г. Бартон, Дисперсионные методы в теории поля, Атомиздат, Москва, 1968

  39. Бумажный змей, сборник рассказов (на английски) Высшая школа, Москва, 1968

  40. В. Гейзенберг, Введение в единую полевую теорию элементарных частиц, Мир, Москва, 1968

  41. Ц. Ли, Ц. Ву, Слабые взаимодействия, Мир, Москва, 1968

  42. Ф. Хойл, Галактики ядра и квазары, Мир, Москва, 1968

  43. Електромагнитные взаимодействия и структура элементарных частиц, Мир, Москва, 1969

  44. С. Закшевски, Сила сръчност красота културизъм, София, 1969

  45. Ц. Ефимович, Сборник математических формул, Минск, 1971

  46. И. Мещерский, Сборник задач по теоретической меанике, Наука, Москва, 1975

  47. Ч. Мизнер, К. Торн, Д. Уилер, Гравитация, т. 1, т. 2, т. 3, Мир, Москва, 1977

  48. П. Елютин, В. Кривченков, Квантовая механика с задачами, Москва, 1978

  49. А. Безобразова, А. Глазырина, Сборник английских общенаучных текстов, Наука, Новосибирск, 1976

  50. Г. Фрауэнфельдер, Э. Хенли, Субатомная физика, Мир, Москва, 1979

  51. Операторы математической физики и бесконечномерный анализ, Киев, 1979

  52. Квантовые жидкости и кристаллы, Новости фундаментальной физики, Мир, Москва, 1979

  53. Б. Гароцо, Л. Ялуз, Синя трефа (състезателен бридж), Медицина и физкултура, София, 1981

  54. М. Лукашев, 10 тысяч путей к победе, Москва, 1982

  55. Д. Лэм, Введение в теорию солитонов, Мир, Москва, 1983

  56. А. Долин, Г. Попов, Законът на юмрука Кемпо Традиция войнских искусств, Наука, Москва, 1990

  а.е. 10. История на физиката
  1. В. Чистяков, Рассказы о математиках, Высшая школа, Минск, 1966

  а.е. 11. Статии
  1. Р. Зайков, Върху една симетрична форма на квантовата механика на нуклоните

  2. А. Стригачев, О законе причинности в физика, Известия на Института по философия, БАН, т. 13, с. 273279 (1966) отпечатък с посвещение

  3. А. Карастоянов, Пространството, времето, вакуумът и теорията за елементарните частици, 1 отпечатък с посвещение