Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден28.10.2017
Променен 2.2.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Никола Калицин

Дарител: Стилян Калицин

ОПИС 1
(26 октомври 2017 г.)
а.е. 1. Документи

 1. Диплома № 1439/23 юни 1962 за Кандидат на физико-математическите науки

 2. Диплома № 238/11 април 1963 година за Доктор на физико-математическите науки

а.е. 2. Снимки

№ 1, размер 18/24, 1943

№ 2, размер 18/24, б.д.

№ 3, размер 20/12, 5 август 1968

№ 4, размер 18/12, б.д. печат на БАД

№ 5, размер 18/13, б.д. Виена

№ 6, размер 11/17, б.д.

№ 7, размер 16/11, б.д. печат на БАД

№ 8, размер 14/9, б.д.

№ 9, размер 14/9, б.д.

№ 10, размер 14/9, б.д.

№ 11, размер 14/9, б.д.

№ 12, размер 14/9, б.д.

№ 13, размер 14/9, б.д.

№ 14, размер 14/9, б.д.

№ 15, размер 14/9, б.д.

№ 16, размер 14/9, б.д.

№ 17, размер 14/9, б.д.

№ 18, размер 14/9, б.д.

№ 19, размер 14/9, б.д.

№ 20, размер 14/9, б.д.

№ 21, размер 13/8, б.д.

№ 22, размер 13/8, б.д

№ 23, размер 13/8, б.д

№ 24, размер 12/8, б.д

№ 25, размер 12/8, б.д

№ 26, размер 10/7, б.д

№ 27, размер 10/7, б.д

№ 28, размер 10/7, б.д

№ 29, размер 10/7, б.д

№ 30, размер 10/7, б.д

№ 31, размер 10/7, б.д

№ 32, размер 10/7, б.д

№ 33, размер 10/7, б.д

№ 34, размер 10/7, б.д

№ 35, размер 10/7, б.д

№ 36, размер 10/7, б.д

№ 37, размер 10/7, б.д

№ 38, размер 10/7, б.д

№ 39, размер 10/7, б.д

№ 40, размер 10/7, б.д

№ 41, размер 10/7, б.д

№ 42, размер 10/7, б.д

№ 43, размер 10/7, б.д

№ 44, размер 10/7, б.д

№ 45, размер 10/7, б.д

№ 46, размер 10/7, б.д

№ 47, размер 8/6, б.д

№ 48, размер 8/6, б.д

№ 49, размер 8/6, б.д

№ 50, размер А4, б.д

№ 51, размер А4, 24 май 1997

№ 52, размер А4, 24 май 1997

№ 53, размер 17/25, б.д.

№ 54, размер 17/25, б.д.

№ 55, размер 17/25, 1996

№ 56, размер 18/23, Тунис, б.д.

№ 57, размер 17/25, Тунис, б.д.

№ 58 размер 12/17, б.д.

№ 59, размер 12/17, б.д.

а.е. 3. Предмети

 1. Метална плочка, № 177709, 9 август 1973 г.

 2. Очила с калъф

 3. Сметачна линийка с дължина 33 см със скъсан калъф

 4. Сметачна линийка с дължина 57 см с калъф

 5. Части от теодолит "Dennert & Pape Hamburg Altone" в калъф с дължина 26 см

 6. Части от теодолит в калъф с дължина 25 см, фирма Dr. Wilhelm Artaer WIEX XIV Backmanngasse 16

а.е. 4A. Ръкописи
 1. л. 4. Конспект на Венета Стефанова по теоретична механика при проф. инж. Никола Ст. Калицин, Ръкопис б.д.

 2. л. 5 Министерство на културата, СУ - ФМФ, Програма за курса по теоретична механика за студентите физици от двата профила V семестър. Лекции 56 часа упражнения 28 часа

 3. Търговска книга, 15 септември 1931 година

а.е. 5A. Вестници
 1. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1933) бр. 12

 2. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 5, 1938/1939, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9-10, бр. 11-12

 3. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 6, 1939/1940, бр. 1, бр.2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7 (2), бр. 8, бр. 9

 4. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 7, 1940/1941, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9

 5. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 8, 1941/1942, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8-9

 6. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 9, 1942/1943, бр. 1 (2), бр. 2

а.е. 6A. Списания
 1. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 11 (1925/1926) кн. 1, кн. 2-3, кн. 4, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

 2. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 14 (1928/1929) кн. 1, кн. 4-5, кн. 6, 7-8, кн. 9-10

 3. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 15 (1929/1930) кн. 1, кн. 2, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

а.е. 7A. Публикации на Калицин
 1. Никола Калицин, Над синьото небе, Издателство на БКП, София, 1969 (5 бр.)

а.е. 8A. Книги от български автори
 1. Учебник по математика, печатен без автор и без година

 2. С. Мънков, Б. Герганов, Х. Кръстев, Учебник по аналитична геометрия съ сборник от упражнения и задачи с отговори за седми клас на средните училища, София, 1928

 3. Н. Обрешков, Висша алгебра, т. 2. Теория на алгебричните числа, комбинаторика, теория на вероятностите и приложения в статистиката, Унив. библиотека № 163, София, 1935

 4. Б. Даскалов, Знаменитата теорема на Ферма, доказателството й, Трявна, 1940, печат Васил Зидаров, 4 л. подвързани с меки корици

 5. С. Иванов, Т. Василев, И. Петков (съст.), Г. Наджаков (ред), Физика, част ІІІ, Магнетизъм и електричество, учебник за седми клас на гимназиите, София, 1945

 6. Н. Обрешков, Хиперболична интегрална геометрия. Върху някои неравенства за функциите, разликите на редиците и върху интегралите на някои диференциални уравнения, Сборник на БАН, кн. 40, София, Наука и изкуство, 1949

 7. Б. Долапчиев, Кратки спомагателни лекции по Проективна геометрия към курса по Декриптивна геометрия, Държавен университет, Варна, 1946

а.е. 9A. Книги
 1. Електричество и свет, книга печатна на руски език без титул, има съдържание

 2. М. Субботин, Курс небесной механики, т. ІІІ, Гостехиздат, Москва, 1949

 3. С. Фиников, Аналитическая геометрия, Учпедгиз, Москва, 1949

 4. И. Тамм, Основы теории электричества, Москва, 1946

 5. Я. Мессер, Звездный атлас для небесных наблюдении, С.-Петербург, 1901

а.е. 10A. Статии