Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден28.10.2017
Променен 8.6.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Никола Калицин

Дарител: Стилян Калицин

ОПИС 1
(26 октомври 2017 г.)
а.е. 1. Документи

 1. Диплома № 1439/23 юни 1962 за Кандидат на физико-математическите науки

 2. Диплома № 238/11 април 1963 година за Доктор на физико-математическите науки

а.е. 2. Снимки

№ 1, размер 18/24, 1943

№ 2, размер 18/24, б.д.

№ 3, размер 20/12, 5 август 1968

№ 4, размер 18/12, б.д. печат на БАД

№ 5, размер 18/13, б.д. Виена

№ 6, размер 11/17, б.д.

№ 7, размер 16/11, б.д. печат на БАД

№ 8, размер 14/9, б.д.

№ 9, размер 14/9, б.д.

№ 10, размер 14/9, б.д.

№ 11, размер 14/9, б.д.

№ 12, размер 14/9, б.д.

№ 13, размер 14/9, б.д.

№ 14, размер 14/9, б.д.

№ 15, размер 14/9, б.д.

№ 16, размер 14/9, б.д.

№ 17, размер 14/9, б.д.

№ 18, размер 14/9, б.д.

№ 19, размер 14/9, б.д.

№ 20, размер 14/9, б.д.

№ 21, размер 13/8, б.д.

№ 22, размер 13/8, б.д

№ 23, размер 13/8, б.д

№ 24, размер 12/8, б.д

№ 25, размер 12/8, б.д

№ 26, размер 10/7, б.д

№ 27, размер 10/7, б.д

№ 28, размер 10/7, б.д

№ 29, размер 10/7, б.д

№ 30, размер 10/7, б.д

№ 31, размер 10/7, б.д

№ 32, размер 10/7, б.д

№ 33, размер 10/7, б.д

№ 34, размер 10/7, б.д

№ 35, размер 10/7, б.д

№ 36, размер 10/7, б.д

№ 37, размер 10/7, б.д

№ 38, размер 10/7, б.д

№ 39, размер 10/7, б.д

№ 40, размер 10/7, б.д

№ 41, размер 10/7, б.д

№ 42, размер 10/7, б.д

№ 43, размер 10/7, б.д

№ 44, размер 10/7, б.д

№ 45, размер 10/7, б.д

№ 46, размер 10/7, б.д

№ 47, размер 8/6, б.д

№ 48, размер 8/6, б.д

№ 49, размер 8/6, б.д

№ 50, размер А4, б.д

№ 51, размер А4, 24 май 1997

№ 52, размер А4, 24 май 1997

№ 53, размер 17/25, б.д.

№ 54, размер 17/25, б.д.

№ 55, размер 17/25, 1996

№ 56, размер 18/23, Тунис, б.д.

№ 57, размер 17/25, Тунис, б.д.

№ 58 размер 12/17, б.д.

№ 59, размер 12/17, б.д.

 • Портрет 2 бр, 20.10.1970

 • а.е. 3. Предмети

  1. Метална плочка, № 177709, 9 август 1973 г.

  2. Очила с калъф

  3. Сметачна линийка с дължина 33 см със скъсан калъф

  4. Сметачна линийка с дължина 57 см с калъф

  5. Части от теодолит "Dennert & Pape Hamburg Altone" в калъф с дължина 26 см

  6. Части от теодолит в калъф с дължина 25 см, фирма Dr. Wilhelm Artaer WIEX XIV Backmanngasse 16

  а.е. 4. Ръкописи
  1. л. 4. Конспект на Венета Стефанова по теоретична механика при проф. инж. Никола Ст. Калицин, Ръкопис б.д.

  2. л. 5 Министерство на културата, СУ - ФМФ, Програма за курса по теоретична механика за студентите физици от двата профила V семестър. Лекции 56 часа упражнения 28 часа

  3. Търговска книга, 15 септември 1931 година

  4. Рецензии, 1954

  5. Н. Калицин, Релативистично вълново уравнение на нуклеона, 01.02.1954

  6. Ръкописи от публикации, 1964

  7. Папка с 18 тетрадки

  8. Папка с 13 тетрадки

  а.е. 5. Вестници
  1. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1933) бр. 12

  2. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 5, 1938/1939, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9-10, бр. 11-12

  3. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 6, 1939/1940, бр. 1, бр.2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7 (2), бр. 8, бр. 9

  4. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 7, 1940/1941, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8, бр. 9

  5. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 8, 1941/1942, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6, бр. 7, бр. 8-9

  6. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 9, 1942/1943, бр. 1 (2), бр. 2

  7. в. Правда, 22.10.1964

  а.е. 6. Списания
  1. Младежки физико-математически вестник, г. 2 (1933-1934) бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

  2. Младежки физико-математически вестник, г. 3 (1934-1935) бр. 1, 2, 3, 4, 5

  3. Младежки физико-математически вестник, г. 1 (1935) бр. 1-2, 3

  4. Развитие, месечно физико-математическо списание за самообразование, ред. Георги Николов, г. 2, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  5. Развитие, г. 3, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  6. Развитие, месечно учебно физико-математическо списание за самообразование, г. 4, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  7. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 11 (1925/1926) кн. 1, кн. 2-3, кн. 4, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

  8. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 14 (1928/1929) кн. 1, кн. 4-5, кн. 6, 7-8, кн. 9-10

  9. Списание на Физико-математическото дружество в София, г. 15 (1929/1930) кн. 1, кн. 2, кн. 5-6, кн. 7-8, кн. 9-10

  10. Успехи физических наук, т. 27, кн. 1, 1945

  а.е. 7. Публикации на Калицин
  1. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на мезонното поле и на електромагнитогравитационното биополе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, с. 1-16, б.г

  2. Н. Калицин, Основи на псевдоевклидовата геометрия, Годишник на Варненския университет, Машинен факултет, т. 4, 1948-1949, отпечатък, Наука и изкуство, Варна, 1949

  3. Н. Калицин, Едно обобщение на уравненията на електродинамиката, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 2, с. 63-78, София, 1952, 2 отпечатъка

  4. Н. Калицин, Основни уравнения на една нова ядрена теория, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-18 (1952) 1 отпечатък

  5. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на електромагнитогравитационното биполе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-16 (1952) 2 отпечатъка

  6. Н. Калицин, Върху шестмерната теория на мезонното поле, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 127-142 (1953) 2 бр.

  7. Н. Калицин, Върху едно обобщение на общата релативна теория, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 143-150 (1953)

  8. Н. Калицин, Върху една нова ядрена механика, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 151-179 (1953)

  9. Н. Калицин, Върху взаимодействието на нуклеона с мезонното поле, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 5, с. 213-229, София, 1955, 1 отпечатък

  10. Н. Калицин, Приложение на метода на В. Риц в квантовата теория на полето и някои обобщения на уравнението на Тамм-Данков, Известия на отделението за Физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 6, 1957, с. 27-49

  11. Н. Калицин, Върху една единна теория на полето, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 7, с. 143-151, 1959, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, отделен отпечатък

  12. Н. Калицин, Разширяващи се галактични системи и едно ново приложение на айнщайновата обща теория на относителността, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, 1961, 2 отпечатъка

  13. Н. Калицин, Разширяващи се галактични групи и общата теория на относителността, Тодор Павлов, юбилеен сборник, София, 1961, с. 317-330, 2 отпечатъка

  14. Н. Калицин, Една класа точни решения на айнщайновите гравитационни уравнения във вакуум и на римановите уравнения, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, с. 143-151, 1961, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, 2 отпечатъка

  15. Н. Калицин, Върху една нова космогоническа теория, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, т. 11, кн. 1-2, с. 167-177 (1963) 2 отпечатъка

  16. Н. Калицин, Съвременна астрономия и астронавтика, Наука и изкуство, София, 1966

  17. Н. Калицин, Над синьото небе, Издателство на БКП, София, 1969 (5 бр.)

  а.е. 8. Книги на кирилица от български автори
  1. Пълно спряжение на неправилните глаголи въ француски езикъ, б.д. (стар, на С. Тодоров)

  2. Стефанов, Джобен англо-български речник, б.г. (стар)

  3. Учебник по математика, печатен без автор и без година

  4. С. Консулов, Законите на наследствеността. Наследственост при човека, Библиотека популярна наука № 2, София, 1928

  5. С. Мънков, Б. Герганов, Х. Кръстев, Учебник по аналитична геометрия съ сборник от упражнения и задачи с отговори за седми клас на средните училища, София, 1928

  6. Н. Обрешков, Висша алгебра, т. 2. Теория на алгебричните числа, комбинаторика, теория на вероятностите и приложения в статистиката, Унив. библиотека № 163, София, 1935

  7. К. Попов, Учебник по диференциално и интегрално смятане, Унив.библ. 179, София, 1937

  8. Б. Даскалов, Знаменитата теорема на Ферма, доказателството й, Трявна, 1940, печат Васил Зидаров, 4 л. подвързани с меки корици

  9. С. Иванов, Т. Василев, И. Петков (съст.), Г. Наджаков (ред), Физика, част ІІІ, Магнетизъм и електричество, учебник за седми клас на гимназиите, София, 1945

  10. Б. Долапчиев, Кратки спомагателни лекции по Проективна геометрия към курса по Декриптивна геометрия, Държавен университет, Варна, 1946

  11. Н. Обрешков, Хиперболична интегрална геометрия. Върху някои неравенства за функциите, разликите на редиците и върху интегралите на някои диференциални уравнения, Сборник на БАН, кн. 40, София, Наука и изкуство, 1949

  12. М. Калинков, И. Недялков, Квазари свръхзвезди, Наука и изкуство, София, 1967

  13. Х. Караниколов, Сборник от задачи по математичен анализ, ч. 2, изд. 3, Техника, София, 1965

  14. М. Борисов, Физика, част. І Механика, Наука и изкуство, София, 1965

  15. К. Николова, Инвариантност на уравнението на неутриното в шестмерно пространство относно P.C.PC инверсия, Дипломна работа, научен ръководител проф. Н. Калицин, СУ, ФзФ, катедра Теоретична физика, София, юни 1967

  16. Х. Христов, П. Райчев, В света на атомите, Народна просвета, 1967

  17. А. Миланов, И. Борисова, Упражнения на йогите, София, 1968

  18. В. Румянцев, К вопросу об устойчивости движения твердых тел с жидким наполнением, Проблемы гидродинамики и механики сплошной среды (к 60-летию академика Л. Седова), Москва, 1969

  19. А. Дацев, Квантова механика, Наука и изкуство, 2 допълнено изд., София, 1973

  20. Г. Десимиров, Електродинамика, дял 1, София, СУ, 1975

  21. Речник по политическа икономия, София, 1975

  22. А. Стригачев, Ядрена физика, Наука и изкуство, София, 1975

  23. З. Бургуджиев, А. Петракиев, Ръководство за лабораторни работи по техника и методи на спектроскопията и спектралния анализ, част І от практикума по оптика и спектроскопия, София, 1977

  24. К. Кюлюмов, Възшествието, София, 1978

  25. В. Евтимов, Йога, практическо ръководство, София, 1981

  26. Н. Панова, Спомени 1879-1966, ОФ, 1987

  а.е. 9. Книги на кирилица от чужди автори
  1. М. Лермонтов, Демонът, източна повест, изд. Игнатов, б.г.

  2. Електричество и свет, книга печатна на руски език без титул, има съдържание

  3. Миялко В. Тирит, (Учебник по диференциално смятане, без титул) Београд, 1889

  4. Н. Забудский, Теория вероятностей и применения ея к стрелбе и пристрелке, Санктпетербург, 1898

  5. К. Бремикер, Логаритмически-тригонометрическое руководство Боржно Георга Вега, 77 изд, С. Петербург, 1899

  6. Я. Мессер, Звездный атлас для небесных наблюдении, С.-Петербург, 1901

  7. А. Зоммерфельд, Волновая механика (строение атома и спектры, ч. 2), Москва, 1933

  8. Э. Рупперт, Теория корабля, ІІ, Ленинград, 1935

  9. Г. Бете, Квантовая механика простейших систем, Москва, 1935

  10. А. Крылов, Вибрация судов, Москва, 1936

  11. Н. Беляев, Сборник задач по сопротивлению материалов, Москва, 1943

  12. Исаак Ньютон 1643-1727, Сборник статей, Москва, 1943

  13. Л. Сретенский, Теория ньютоновского потенциала, Москва, 1946

  14. И. Тамм, Основы теории электричества, Москва, 1946

  15. С. Хайкин, Механика, Москва, 1947

  16. В. Брадис, Четырехзначные математические таблицы, Москва, 1948

  17. Л. Лоицянский, А. Лурье, Курс теоретической механики, ч. І Статика и кинематика, ОГИЗ, 1948

  18. Л. Лоицянский, А. Лурье, Курс теоретической механики, ч. ІІ, ОГИЗ, 1948

  19. В. Лаврентьев, Судовые движители, Ленинград, 1949

  20. А. Дыховичный, Строительная механика, Москва, 1949

  21. М. Субботин, Курс небесной механики, т. ІІІ, Гостехиздат, Москва, 1949

  22. С. Фиников, Аналитическая геометрия, Учпедгиз, Москва, 1949

  23. В. Фадеева, М. Гавурин, Таблицы функции Бесселя, Москва, 1950

  24. К. Бицено, Р. Граммель, Техническая динамика, т. 1, Москва, 1950; т. 2, 1952

  25. Э. Ферми, Элементарные частицы, Москва, 1952

  26. А. Маркушевич, Возвратные последовательности, Москва, 1951

  27. Основные формулы физики, Москва, 1957

  28. Е. Зенгер, К механике фотонных ратек, Москва 1958

  29. С. Кон-Фоссен, Некоторые вопросы дифференциальной геометрии в целом, Москва, 1959

  30. Математический анализ дифференцирование и интегрирование, Москва, 1961

  31. Н. Томан, Говорит Космос, Москва, 1961

  32. М. Шварцшилд, Строение и эволюция звезд, Москва, 1961

  33. В. Львов, Час космоса, 1962

  34. С. Креин, В. Ушакова, Математический анализ элементарных функции, Москва, 1963

  35. Е. Парнов, Дальний поиск, Москва, 1963

  36. В. Пановский, М. Филипс, Классическая электродинамика, Москва, 1963

  37. С. Швебер, Введение в релятивистскую квантовую теорию поля, Моства, 1963

  38. Американские ученые и изобретатели, Б. Франклин, Р. Фултон, Э. Уитни, Д. Генри, С. Морзе, Ч. Гудиир, А. Белл, Т. Эдисон, У. Гиббс, А. Майкелсон, Р. Милликен, Братья Райт, Ли де Форест, И. Лангмор, 1964

  39. Линейные уравнения математической физики, Наука, Москва, 1964

  40. Научная фантастика, сборник рассказов (на английски) Высшая школа, Москва, 1964

  41. Э. Зола, Дамское Счастье, Высшая школа, Москва, 1964

  42. Б. Кремнев, Шуберт, Москва, 1964

  43. М. Мендельсон, Марк Твен, Москва, 1964

  44. А. Штекли, Джордано Бруно, Москва, 1964

  45. М. Кац, Вероятность и смежные вопросы в физике, Мир, Москва, 1965

  46. М. Балк, Элементы динамики космического полета, Наука, Москва, 1965

  47. Н. Виленкин, Специальные функции и теория представлений групп, Наука, Москва, 1965

  48. Н. Муравьова, Виктор Юго, Народна култура, София, 1965

  49. Б. Норкин, Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аргументом, Наука, Москва, 1965

  50. В. Фок, Квантовая физика и строение материи, Ленинград, 1965

  51. Ф. Честнов, В глубинах йоносферы, Москва, 1965

  52. С. Ленг, Алгебрические числа, Мир, Москва, 1966

  53. В. Петров, Космические станции погоды, Наука, Москва, 1966

  54. Б. Росси, Космические лучи, Москва, 1966

  55. Е. Стирис, Космическая навигация, Москва, 1966

  56. Жул Верн, Жангада Кораблекрушение Джонатана, Москва, 1967

  57. С. Селешников, Астрономия и космонавтика, Краткий хронологический справочник, Киев, 1967

  58. Г. Бартон, Дисперсионные методы в теории поля, Атомиздат, Москва, 1968

  59. Бумажный змей, сборник рассказов (на английски) Высшая школа, Москва, 1968

  60. В. Гейзенберг, Введение в единую полевую теорию элементарных частиц, Мир, Москва, 1968

  61. Ц. Ли, Ц. Ву, Слабые взаимодействия, Мир, Москва, 1968

  62. Ф. Хойл, Галактики ядра и квазары, Мир, Москва, 1968

  63. Електромагнитные взаимодействия и структура элементарных частиц, Мир, Москва, 1969

  64. С. Закшевски, Сила сръчност красота културизъм, София, 1969

  65. А. Лихнерович, Тензорно смятане, превод от френски И. Димовски, И. Чобанов, С. 1969

  66. И. Яглом, Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия, Наука, Москва, 1969

  67. Г. Берман, Сборник задач по курсу математического анализа, Наука, Москва, 1971

  68. Ц. Ефимович, Сборник математических формул, Минск, 1971

  69. А. Лосев, Линейные радио-технические цепи, Москва, 1971

  70. Б. Вулих, Краткий курс теории функций вещественной переменной, Введение в теорию интеграла, Наука, Москва, 1973

  71. М. Постников, Аналитическая геометрия, Наука, Москва, 1973

  72. А. Никифоров, В. Уваров, Специалные функции математической физики, Наука, Москва, 1973

  73. В. Балаш, Задачи по физике и методы их решения, Просвещение, Москва, 1974

  74. Л. Понтрягин, Обыкновенные дифференциальные уравнения, Наука, Москва, 1974

  75. Н. Воробьев, Теория рядов, Москва, 1975

  76. К. Гладков, Атомът от А до Я, Техника, София, 1975

  77. А. Кириллов, Элементы теории представлений, Наука, Москва, 1975

  78. И. Мещерский, Сборник задач по теоретической меанике, Наука, Москва, 1975

  79. Д. Панов, Счетная линейка, Наука, Москва, 1975

  80. Д. Пойа, Математика и правдоподобные рассуждения, Наука, Москва, 1975

  81. И. Савельев, Основы теоретической физики, т. 1, Наука, Москва, 1975

  82. Р. Фейнман, Взаимодействие фотонов с адронами, Мир, Москва, 1975

  83. Б. Фомин, От искрата до лазера, Техника, София, 1975

  84. А. Безобразова, А. Глазырина, Сборник английских общенаучных текстов, Наука, Новосибирск, 1976 Сборник задач по общему курсу физики, термодинамика и молекулярная физика, Наука, Москва, 1976

  85. Т. Брекер, Л. Ландер, Дифференцируемые ростки и катастрофы, Мир, Москва, 1977

  86. В. Кузнецов, Философский анализ оснований физики элементарных частиц, Киев, 1977

  87. Ч. Мизнер, К. Торн, Д. Уилер, Гравитация, т. 1, т. 2, т. 3, Мир, Москва, 1977

  88. Ю. Румер, М. Рывкин, Термодинамика статистическая физика и кинетика, Наука, Москва, 1977

  89. П. Елютин, В. Кривченков, Квантовая механика с задачами, Москва, 1978

  90. Существенно нелинейные квантовые теории, динамические симметкрии и физика мезонов, Москва, 1978

  91. Й. Мацумото, Т. Кавамура, Т. Дайго, Й. Осава, Кодокан Джудо, Медицина и физкултура, София, 1979

  92. Д. Милнор, Д. Сташеф, Характеристические классы, С приложение работы Д. Манкрса, Элементарная дифференциальная топология, Мир, Москва, 1979

  93. И. Тамура, Топология слоений, Мир, Москва, 1979

  94. И. Сацункевич, Современное экспериментальное подтверждение специальной теории относительности, Минск, Вышэйшая школа, 1979

  95. Г. Фрауэнфельдер, Э. Хенли, Субатомная физика, Мир, Москва, 1979

  96. Операторы математической физики и бесконечномерный анализ, Киев, 1979

  97. Квантовые жидкости и кристаллы, Новости фундаментальной физики, Мир, Москва, 1979

  98. М. Хирш, Дифференциальная топология, Мир, Москва, 1979

  99. Н. Боголюбов, Д. Ширков, Квантовые поля, Наука, Москва, 1980

  100. Г. Бредон, Введение в теорию компактых групп преобразований, Наука, Москва, 1980

  101. Исследования по метрической теории поверхностей, Мир, Москва, 1980

  102. П. Коллинз, Введение в реджевскую теорию и физику высоких энергии, Москва, 1980

  103. Д. Марсден, М. Мак-Кракен, Бифуркация рождения цикла и ее приложения, Мир, Москва, 1980

  104. Теория солитонов метод обратной задачи, Наука, Москва, 1980

  105. К. Шадан, П. Сабатье, Обратные задачи в квантовой теории рассеяния, Мир, Москва, 1980

  106. Б. Гароцо, Л. Ялуз, Синя трефа (състезателен бридж), Медицина и физкултура, София, 1981

  107. Л. Окун, Лептоны и кварки, Москва, Наука, 1981

  108. Д. Вольф, Пространства постоянной кривизны, Наука, Москва, 1982

  109. А. Кофман, Введение в теорию нечетких множест, Москва, 1982

  110. М. Лукашев, 10 тысяч путей к победе, Москва, 1982

  111. Л. Скорняков, Элементы теории структур, Наука, Москва, 1982

  112. Д. Лэм, Введение в теорию солитонов, Мир, Москва, 1983

  113. Р. Рихтмайер, Принципы современной математической физики, Мир, Москва, 1984

  114. Г. Воронов, Штурм термоядерной крепости, Наука, Москва, 1985

  115. А. Долин, Г. Попов, Законът на юмрука Кемпо Традиция войнских искусств, Наука, Москва, 1990

  а.е. 10. История на физиката
  1. В. Чистяков, Рассказы о математиках, Высшая школа, Минск, 1966

  а.е. 11. Статии
  1. Р. Зайков, Върху една симетрична форма на квантовата механика на нуклоните

  2. А. Карастоянов, Пространството, времето, вакуумът и теорията за елементарните частици, 1 отпечатък с посвещение

  3. М. Минчев, И. Тодоров, ИЯИЯЕ, Аксиоматический подход в теории калибровочных полей и механизм Хиггса, с. 150-174

  4. А. Стригачев, О законе причинности в физика, Известия на Института по философия, БАН, т. 13, с. 273279 (1966) отпечатък с посвещение