Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 2.6.2012
Променен 24.2.2021

Биография
НИКОЛА СТИЛИЯНОВ КАЛИЦИН
01.12.1918 – 10.08.1970

Описи

Роден в София

Обучение

Завършва корабостроително инженерство във Висшето техническо училище в Берлин (1943) и математика в Софийския университет (1947).

Защитава кандидатска дисертация по физико-математически науки в АН на СССР (1962) и докторска дисертация в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов" (1963).

Специализира теоретична физика в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (1964).

Научни изследвания

Научните му резултати са по теория на елементарните частици и атомното ядро, теория на спътниците и ракетите и теория на относителността.

Професионален опит

Във Физическия институт при БАН е старши научен сътрудник (1955 - 1961) и професор (1961 - 1970)

Преподавателска дейност

В Държавния университет във Варна е доцент по теория на кораба (1948 - 1953) и професор, ръководител на катедрата по теоретична механика (1953 - 1955)

Награди

Орден "Кирил и Методий" ІІ степен (1966)

Медал "100 години БАН" (1969)

Публикации

 1. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на мезонното поле и на електромагнитогравитационното биополе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, с. 1-16, б.г

 2. Н. Калицин, Тайлорови редове и задачи с гранични условия, Годишник на Варненския държавен университет, 3, 195–243 (1949)

 3. Н. Калицин, Основи на псевдоевклидовата геометрия, Годишник на Варненския университет, Машинен факултет, т. 4, 1948-1949, отпечатък, Наука и изкуство, Варна, 1949

 4. Н. Калицин, Едно обобщение на уравненията на електродинамиката, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 2, с. 63-78, София, 1952, 2 отпечатъка

 5. Н. Калицин, Основни уравнения на една нова ядрена теория, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-18 (1952) 1 отпечатък

 6. Н. Калицин, Върху някои основни уравнения на електромагнитогравитационното биполе, Годишник на Държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет за 1950-1951, с. 1-16 (1952) 3 отпечатъка

 7. Н. Калицин, Върху шестмерната теория на мезонното поле, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 127-142 (1953) 2 бр.

 8. Н. Калицин, Върху едно обобщение на общата релативна теория, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 143-150 (1953)

 9. Н. Калицин, Върху една нова ядрена механика, Годишник на държавния университет в гр. Сталин, Строителен факултет, кн. 1, с. 151-179 (1953)

 10. Н. Калицин, Върху взаимодействието на нуклеона с мезонното поле, Известия на БАН, Отделение за физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 5, с. 213-229, София, 1955, 1 отпечатък

 11. Н. Калицин, Приложение на метода на В. Риц в квантовата теория на полето и някои обобщения на уравнението на Тамм-Данков, Известия на отделението за Физико-математически и технически науки, серия физическа, т. 6, 1957, с. 27-49

 12. Н. Калицин, Изкуствени спътници и междупланетни полети, Медицина и физкултура, София, 1958

 13. Н. Калицин, Върху една единна теория на полето, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 7, с. 143-151, 1959, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, отделен отпечатък

 14. Н. Калицин, Междузвездни полети, Медицина и физкултура, София, 1960 (2 бр.)

 15. Н. Калицин, Теорията на относителността и астронавтиката, Наука и изкуство, София, 1960 (6 бр)

 16. Н. Калицин, Разширяващи се галактични системи и едно ново приложение на айнщайновата обща теория на относителността, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София, 1961, (2 бр.)

 17. Н. Калицин, Разширяващи се галактични групи и общата теория на относителността, Тодор Павлов, юбилеен сборник, София, 1961, с. 317-330 (2 бр.)

 18. Н. Калицин, Една класа точни решения на айнщайновите гравитационни уравнения във вакуум и на римановите уравнения, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 9, кн. 1, с. 143-151, 1961, БАН, Отделение за Физико-математическите науки, София (2 бр.)

 19. Н. Калицин, Ракетна техника и междупланетни полети, Военно изд, София, 1961 (2 бр)

 20. Н. Калицин, Върху въртенето и формата на небесните тела, Известия на Физическия институт с АНЕБ при БАН, 9, 2, 169–190 (1962)

 21. Н. Калицин, Върху една нова космогоническа теория, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, т. 11, кн. 1-2, с. 167-177 (1963) (2 бр.)

 22. Н. Калицин, Марс-1, Космос, кн. 5, с. 5-8, 1963

 23. Н. Калицин, Космическите полети в служба на науката и мира, София, 1963 (4 бр)

 24. Н. Калицин, Проблеми на космонавтиката, Наука и изкуство, София, 1964

 25. Н. Калицин, Съвременна астрономия и астронавтика, Наука и изкуство, София, 1966 (8 бр.)

 26. Н. Калицин, Над синьото небе, София, 1969 (8 бр.)

 27. Н. Калицин, Научни изследвания с космически ракети, изкуствени спътници, междупланетни станции и др, София, 1969 (3 бр.)

Използвана литература:

 1. Калицин Никола Стилиянов, 100 година БАН (1869-1969), том 3, София, БАН (1969) 279-283

 2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 54, с. 72, с. 199

 3. Професор Никола Калицин (1918-1970), 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 154-155

Начало