Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 2.6.2012
Променен 20.3.2018

Биография
НИКОЛА СТИЛИЯНОВ КАЛИЦИН
01.12.1918 – 10.08.1970

Описи

Роден: в София

Обучение:

Завършва корабостроително инженерство във Висшето техническо училище в Берлин (1943) и математика в Софийския университет (1947).

Защитава кандидатска дисертация по физико-математически науки в АН на СССР (1962) и докторска дисертация в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов" (1963).

Специализира теоретична физика в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (1964).

Научни изследвания:

Научните му резултати са по теория на елементарните частици и атомното ядро, теория на спътниците и ракетите и теория на относителността.

Професионален опит:

Във Физическия институт при БАН е старши научен сътрудник (1955 - 1961) и професор (1961 - 1970)

Преподавателска дейност:

В Държавния университет във Варна е доцент по теория на кораба (1948 - 1953) и професор, ръководител на катедрата по теоретична механика (1953 - 1955)

Награди:

Орден "Кирил и Методий" ІІ степен (1966)

Медал "100 години БАН" (1969)

Публикации:

  1. Никола Калицин, Над синьото небе, Издателство на БКП, София, 1969 (5 бр.)

  2. Н. Калицин, Тайлорови редове и задачи с гранични условия, Годишник на Варненския държавен университет, 3, 195–243 (1949)

  3. Н. Калицин, Върху въртенето и формата на небесните тела, Известия на Физическия институт с АНЕБ при БАН, 9, 2, 169–190 (1962).

  4. Н. Калицин, Върху една нова космогоническа теория, Известия на Физическия институт с АНЕБ при БАН, 11, 1-2, 167-177 (1963).

Използвана литература:

  1. Калицин Никола Стилиянов, 100 година БАН (1869-1969), том 3, София, БАН (1969) 279-283

  2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 54, с. 72, с. 199

Начало