Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.5.2018
Променен 7.5.2024

КОНКУРС
2024
Българската академия на науките обявява конкурс за избор на 1 действителен и 2 дописни членове в областта на физическите науки

ДОКУМЕНТИ
 1. Обява

 2. Заявление

 3. Личен формуляр

 4. Правилник за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН

 5. Критерии за оценка на кандидатите в конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН

  Световна класация на научните списания (Journal Impact Factor)


КОНКУРС 2021
Кандидати за действителни членове на БАН – Физически науки
 1. Николай Витанов, академик – избран

 2. Валентина Петкова, чл.-кор.

 3. Чавдар Стоянов, чл.-кор.

КОНКУРС 2021
Кандидати за член-кореспонденти на БАН – Физически науки
 1. Мирослав Абрашев, проф. дфн

 2. Александър Драйшу, чл.-кор. – избран

 3. Радослав Заманов, проф. дфн

 4. Пламен Иванов, проф. дфн

 5. Красимир Панайотов, проф. дфн

КОНКУРС 2021
Кандидати за член-кореспонденти на БАН – Физически науки до 50 години
 1. Стойчо Язаджиев, чл.-кор. – избран

КОНКУРС 2018
Кандидати за действителни членове на БАН – Физически науки
 1. Петър Атанасов, академик – избран

 2. Георги Младенов, чл.-кор.

 3. Валентина Петкова, чл.-кор.

 4. Чавдар Стоянов, чл.-кор.

КОНКУРС 2018
Кандидати за член-кореспонденти на БАН – Физически науки
 1. Мирослав Абрашев, проф. дфн

 2. Александър Драйшу, проф. дфн

 3. Пламен Иванов, проф. дфн

 4. Валентин Попов, проф. дфн

 5. Стойчо Язаджиев, проф. дфн

КОНКУРС 2015
Кандидати за действителни членове на БАН – Физически науки
 1. Петър Атанасов, чл.-кор.

 2. Георги Младенов, чл.-кор.

 3. Валентина Петкова, чл.-кор.

 4. Ангел Попов, акад. – избран

 5. Чавдар Стоянов, чл.-кор.

КОНКУРС 2014
Кандидати за член-кореспонденти на БАН – Физически науки
 1. Мирослав Абрашев, проф. дфн

 2. Лъчезар Аврамов, проф. дфн

 3. Изак Бивас, проф. дфн

 4. Николай Витанов, чл.-кор. – избран

 5. Катя Вутова, проф. дфн

 6. Александър Драйшу, проф. дфн

 7. Тодор Мишонов, проф. дфн

 8. Емил Нисимов, чл.-кор. – избран

 9. Павел Петков, проф. дфн

 10. Савчо Тинчев, проф. дфн

 11. Стойчо Язаджиев, проф. дфн

Web