Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.5.2018
Променен 29.9.2018

КОНКУРС
2018
Българската академия на науките обявява конкурс за избор на 1 действителен и 1 дописен член в областта на физическите науки

ДОКУМЕНТИ
 1. Обява

 2. Правилникът за избиране на действителни и дописни членове на БАН

 3. Критерии за оценка на кандидатите

 4. Личен формуляр, doc

 5. Световна класация на научните списания 2016 (Journal Impact Factor)

 6. Технически секретари

  КОНКУРС 2018
  Кандидати за действителни членове на БАН – Физически науки
  1. Петър Атанасов, академик - избран

  2. Георги Младенов, чл.-кор. проф.

  3. Валентина Петкова, чл.-кор. проф.

  4. Чавдар Стоянов, чл.-кор. проф.

  КОНКУРС 2018
  Кандидати за член-кореспонденти на БАН – Физически науки
  1. Мирослав Абрашев, проф. дфн

  2. Александър Драйшу, проф. дфн

  3. Пламен Иванов, проф. дфн

  4. Валентин Попов, проф. дфн

  5. Стойчо Язаджиев, проф. дфн

КОНКУРС 2015
Кандидати за действителни членове на БАН – Физически науки

Чл.-кор. дфн Петър Атанасов

Чл.-кор. дфн Георги Младенов

Чл.-кор. дфн Валентина Петкова

Акад. дфн Ангел Поповизбран

Чл.-кор. дфн Чавдар Стоянов

КОНКУРС 2014
Кандидати за член-кореспонденти на БАН – Физически науки

Проф. дфн Мирослав Абрашев

Проф. дфн Лъчезар Аврамов

Проф. дфн Изак Бивас

Чл.-кор. проф. дфн Николай Витановизбран

Проф. дфн Катя Вутова

Проф. дфн Александър Драйшу

Проф. дфн Тодор Мишонов

Чл.-кор. дфн Емил Нисимовизбран

Проф. дфн Павел Петков

Проф. дфн Савчо Тинчев

Проф. дфн Стойчо Язаджиев

Web