Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.5.2018
Променен 11.5.2018

КОНКУРС
2018
Българската академия на науките обявява конкурс за избор на 1 действителен и 1 дописен член в областта на физическите науки

ДОКУМЕНТИ
 1. Обява

 2. Правилникът за избиране на действителни и дописни членове на БАН

 3. Критерии за оценка на кандидатите

 4. Личен формуляр

 5. Технически секретари

  КОНКУРС 2018
  Кандидати за действителни членове на БАН – Физически науки

  КОНКУРС 2018
  Кандидати за член-кореспонденти на БАН – Физически науки

КОНКУРС 2015
Кандидати за действителни членове на БАН – Физически науки

Чл.-кор. дфн Петър Атанасов

Чл.-кор. дфн Георги Младенов

Чл.-кор. дфн Валентина Петкова

Акад. дфн Ангел Поповизбран

Чл.-кор. дфн Чавдар Стоянов

КОНКУРС 2014
Кандидати за член-кореспонденти на БАН – Физически науки

Проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев

Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов

Проф. дфн Изак Маир Бивас

Чл.-кор. проф. дфн Николай Витанов Витановизбран

Проф. дфн Катя Желева Вутова

Проф. дфн Александър Александров Драйшу

Проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов

Чл.-кор. дфн Емил Рафаeлов Нисимовизбран

Проф. дфн Павел Пенчев Петков

Проф. дфн Савчо Стефанов Тинчев

Проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев

Web