Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги


Мемоари

Създаден 29.11.2012
Променен 18.10.2016

Протоколи
Описи
Свидетелства
Член-кореспондент на БАН, професор дфн
Васил Андреев
ОПИС 1
(28 ноември 2012 г.)

 1. Папка 2.1

 2. Папка 2 (част 2.1 и 2.2)

 3. Приложение 5.1

 4. Опис на документи

 5. В. Андреев, Радиолокационна метеорология, София, 1972

     

 6. В. Андреев, Лекции по тропична метеорология, София, 1972

 7. В. Андреев, С. Панчев, Динамика атмосферных термиков, Ленинград, 1975

 8. П. Симеонов, П. Боев, Р. Петров, Д. Сираков, В. Андреев, Проблеми на борбата с градушките в България, СУ, София, 1990

     

 9. Г. Фучеджиев, В. Андреев, Концепция за изграждане на национална автоматизирана метеорологична измервателно-информационна система НАМИИС, София, 1984

 10. В. Андреев, Авиационна метеорология, ТУ-София, 1999

     

 11. В. Андреев, 120 години българска метеорологична и хидрометеорологична служба в България, ч. 1-2, София, 2008

 12. В. Андреев, Кратка история на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, София, 2010

     

 13. В. Андреев, В. Александров, Е. Бъчварова, Актуални рискови явления в атмосферата, София, 2010

ОПИС 2
(2 октомври 2016 г.)

 1. В. Андреев, История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, Академично изд. "Проф. М. Дринов", София (2014).


Назад