Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден29.11.2012
Променен 22.1.2020

Протоколи
Описи
Свидетелства
Член-кор. проф. дфн
Васил Методиев Андреев
(07.06.1937 – 02.01.2019)
ОПИС 1
(28 ноември 2012 г.)

  1. Папка 2.1

  2. Папка 2 (част 2.1 и 2.2)

  3. Приложение 5.1

  4. Опис на документи

  5. В. Андреев, Радиолокационна метеорология, София, 1972

       
  6. В. Андреев, Лекции по тропична метеорология, София, 1972

  7. В. Андреев, С. Панчев, Динамика атмосферных термиков, Ленинград, 1975

  8. П. Симеонов, П. Боев, Р. Петров, Д. Сираков, В. Андреев, Проблеми на борбата с градушките в България, СУ, София, 1990

       
  9. Г. Фучеджиев, В. Андреев, Концепция за изграждане на национална автоматизирана метеорологична измервателно-информационна система НАМИИС, София, 1984

  10. В. Андреев, Авиационна метеорология, ТУ-София, 1999

       
  11. В. Андреев, 120 години българска метеорологична и хидрометеорологична служба в България, ч. 1-2, София, 2008

  12. В. Андреев, Кратка история на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, София, 2010

       
  13. В. Андреев, В. Александров, Е. Бъчварова, Актуални рискови явления в атмосферата, София, 2010

ОПИС 2
(2 октомври 2016 г.)

  1. В. Андреев, История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, Академично изд. "Проф. М. Дринов", София (2014).


Назад