Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден 22.1.2020
Променен 22.1.2020

Биография
Васил Методиев Андреев
(07.06.1937 – 02.01.2019)

Дарение

Публикации

  1. В. Андреев, Радиолокационна метеорология, София, 1972

  2. В. Андреев, Лекции по тропична метеорология, София, 1972

  3. В. Андреев, С. Панчев, Динамика атмосферных термиков, Ленинград, 1975

  4. П. Симеонов, П. Боев, Р. Петров, Д. Сираков, В. Андреев, Проблеми на борбата с градушките в България, СУ, София, 1990

  5. Г. Фучеджиев, В. Андреев, Концепция за изграждане на национална автоматизирана метеорологична измервателно-информационна система НАМИИС, София, 1984

  6. В. Андреев, Авиационна метеорология, ТУ-София, 1999

  7. В. Андреев, 120 години българска метеорологична и хидрометеорологична служба в България, ч. 1-2, София, 2008

  8. В. Андреев, Кратка история на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, София, 2010

  9. В. Андреев, В. Александров, Е. Бъчварова, Актуални рискови явления в атмосферата, София, 2010

  10. В. Андреев, История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, Академично изд. "Проф. М. Дринов", София (2014).

Използвана литература

Назад