Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Home
Physicists
Funds
Donors
Exhibitions
Symposium
Jubilee
News
Video
References
Links
Services


Memoirs

Created 29.11.2012
Updated 18.10.2016

Protocols
Records
Sertificates
Corresponding Member of BAS, Professor D.Sc.
Vassil Andreev
RECORD 1

 1. Writing-Case 2.1

 2. Writing-Case 2 (Part 2.1 and 2.2)

 3. Application 5.1

 4. Documentary Record

 5. В. Андреев, Радиолокационна метеорология, София, 1972

     

 6. В. Андреев, Лекции по тропична метеорология, София, 1972

 7. В. Андреев, С. Панчев, Динамика атмосферных термиков, Ленинград, 1975

 8. П. Симеонов, П. Боев, Р. Петров, Д. Сираков, В. Андреев, Проблеми на борбата с градушките в България, СУ, София, 1990

     

 9. Г. Фучеджиев, В. Андреев, Концепция за изграждане на национална автоматизирана метеорологична измервателно-информационна система НАМИИС, София, 1984

 10. В. Андреев, Авиационна метеорология, ТУ-София, 1999

     

 11. В. Андреев, 120 години българска метеорологична и хидрометеорологична служба в България, ч. 1-2, София, 2008

 12. В. Андреев, Кратка история на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, София, 2010

     

 13. В. Андреев, В. Александров, Е. Бъчварова, Актуални рискови явления в атмосферата, София, 2010

RECORD 2

 1. В. Андреев, История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба, Академично изд. "Проф. М. Дринов", София (2014).


Back