Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore


Memoires

Created 21.7.2014
Updated 14.8.2020

JUBILEE
 1. 2016 – Проф.дфн Елена Миронова Фархи-Ватева навърши 55 години дейност в Българската академия на науките

 2. 12 юни 2015 г. от 14 часа – Тържествено събрание по случай 100 години от рождението на акад. Христо Янков Христов в Големия салон на БАН и изложба в галерия Академика

 3. 2014 – Prof. ScD Marin Gospodinov, Assoc. Prof. Dr. Maria Kalitsova and Assoc. Prof. Dr. Malina Baeva were honored in the occasion of their anniversaries

 4. 2014 – 145 years Jubilee of Bulgarian Academy of Sciences

 5. 2014 – 85 years anniversary of Ljuben Mladjov

 6. 2014 – 70 years jubilee of Kostadinka Gesheva, Prof. Sc.D

 7. – 40th Anniversary of the Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, BAS, Jubilee Collection Research Activities During the Last Decade 2003 – 2012 (2012) 168

 8. 2002 – 30 years jubilee of the Institute of Solid State Physics, BAS (1972 – 2002)

 9. 15 Mart 2002 – 80 years jubilee of Malina Malcheva Popova in the Sofia University Astronomical Observatory, 14 P.M

 10. 1999 – 110 years Sofia University physics education and 10 years jub ilee of the Chair of Condense matter physics [Н. Мартинов, Светът на физиката, 1999, кн. 1, с. 59-62]

 11. 29 август 1996 – изведен спътник Интербол с апаратура, създадена в Централната лаборатория по слънчево-земни въздействия и в Института за космически изследвания

 12. 15 май 1991 – разработена комбинирана форма за центробежно леене с голям икономически ефект № 94427, патент 51285 в Института по металознание от н.с. д-р Вълко Вълков и н.с. Иван Георгиев)

 13. 22 December 1997 – 100 years fo Elizabet Kara-Michailova

 14. 1989 – 90 years jubilee of Sazdo Ivanov

 15. 9 юни 1986 – създаден комплекс малки стопански предприятия за системи и инсталации, НПО – Нови Искър

 16. 1983 – 100 years jubilee of Ivan Tsenov

 17. август 1981 изведен в околоземна орбита изкуствен спътник на Земята “Интеркосмос – България 1300 – І” с участието на Института за космически изследвания

 18. 13 март 1981 – създадена НАО – Рожен, най-голямата обсерватория на Балканския полуостров и в Югоизточна Европа

 19. 1976 – изтеглени първите в България лазерни кристали от рубин и итриево-алуминиев гранат в Института по обща и неорганична химия – БАН

 20. 1976 разработен оригинален фотоматериал на базата на изпарени слоеве от сребро-арсенов сулфид за изготвяне на гъвкави печатни схеми по адитивен способ в Централната лаборатория по фотопроцеси – БАН

 21. 1976 изградена първата в България електроннолъчева инсталация за технологично приложение в Института по електроника – БАН

 22. 1971 конструиран първия електромобил в България, захранван с цинково-въздушна батерия, внедрен в Централната лаборатория по електрохимични източници на ток – БАН

 23. 1966 създадена е капилярна методика за получаване на бездислокационни кристали, първото директродоказателство за двумерния механизъм на растеж, получено в Института по физикохимия – БАН

 24. 26 януари 1961 – авторско свидетелство № 187 за разработен от акад. Ангел Балевски на уникален метод за леене с противоналягане с приложение в автомобилната индустрия у нас и в чужбина получено в Института по металознание

 25. 28 август 1961 – постановление на МС, с което от 1 септември 1961 г. Отделението за селскостопански науки на БАН преминава към новосъздадената Академия на селскостопанските науки

 26. 1956 създадена е Централната лаборатория по обща екология

 27. 1956 създадена Централна лаборатория по висша геодезия – БАН на базата на едноименната секцията към Техническия институт

 28. 1954 – излиза поредицата “Извори за българската история”, изд. БАН

 29. 1951 – начало на създаването на библиотечна мрежа при БАН

 30. 1948 – създадена секция “Геодезия” към Техническия институт при БАН

 31. 1946 – създаден Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

 32. 1941 – създаден първият опис на научни архивни материали (азбучен, предметен и географски каталаг); азбучен каталог на периодичните издания в Библиотеката на БАН

 33. 1941 – библиотечният фонд на БАН е евакуиран в село Бистрица поради бомбардировките на София

 34. 1936 – открита читалня с 32 места в Библиотеката на БАН, благодарение на дарението на професор Стефан Панаретов

 35. 1934 – излиза “Документи за българската история” (1934 – 1951), продължена в “Извори за българската история” (1954)

 36. 13 юни 1926 – избран проф. Любомир Милетич за председател на БАН (1926 – 1937)

 37. 27 май 1926 – положен основният камък на новата сграда на БАН

 38. 1921 създаден Археологическия институт с музей при БАН

 39. 6 март 1911 – обявена тържествено в Славянска беседа преобразуването на БКД в БАН

 40. 13 февруари 1911 – избран първия Управителен съвет на БАН под ръководството на Иван Евстатиев Гешов, действителен член и председател на БАН (1898 – 1924)

 41. 1911 въведено депозиране в Библиотеката на БАН на трудове на всички членове на Академията и на отпечатъците им

 42. 1906 – “Български старини” (1906 – 1945), изд. БАН. От кн. 4 (1914) е Научна поредица от монографии, представляващи научен принос в изследването на историческото минало

Използвана литература:

 1. Юбилейна научна сесия по случай 100 години от рождението на акад. И. Ценов – ФМС, 1983, кн. 1, с. 39

 2. Мартинов, Н. Тържествено честване 90 годишнината на професор Саздо Иванов. – Бюлетин на ДФБ, 1989, кн. 2, с. 41-43

 3. П. Лазарова, П. Тържествено събрание по случай 100 години от рождението на проф. д-р Елисавета Карамихайлова, пионер на ядрената физика в света и основател на катедрата по атомна физика в Софийския университет и на лабораторията по радиоактивност във Физическия институт на Българската Академия на наките, Информационен бюлетин на БАН, бр. 13 от 22 декември 1997, с. 5-6