Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore


Memoires

Created 21.7.2014
Updated 27.4.2024

JUBILEE
Institutes Awards
BAS Awards
National Awards
International Awards

 1. 50 Anniversary the invention of the copper bromide vapor laser in Bulgaria. From the idea through investigations to industry, Bulgarian Academy of Sciences Central Building, 24 April 2024

 2. 50 Anniversary of the Institute of Solid State Physics Bulgarian Academy of Sciences, 2022

 3. Milko Borissov - 100 years anniversary, Jubilee scientific session, Resume, ISSP, BAS, 18.10.2021 (in Bulg.)

  13:00 P.M./ Opening speech, H. Chamati, Professor, BAS-ISSP Director (in Bulg)

  13:10 P.M./ L. Spassov, BAS cor.-member, Milko Borissov – initiator of acoustoelectronic scientific research in Bulgaria (in Bulg)

  13:30 P.M./ I. Lalov, Professor, Milko Borissov's achievements (in Bulg)

  13:50 P.M./ N. Sabotinov, Bas member, Contribution of Milko Borissov in the transformation scientific ideas to inovation success with practical application (in Bulg)

  14:10 P.M./ E. Radeva , Associate Professor, Thin polymer lyers and composits, prepared in glow discharge – synthesis, structure, properties and application (in Bulg)

  14:30 P.M./ I. Avramov, Professor, BAS-ISSP acoustoelectronics scientific and applied contributions in PAV technologies from the beggining to now (in Bulg)

 4. 2016 – Prof.ScD Elena Mironova Farhy-Vateva 55 years activity at the Bulgarian Academy of Sciences

 5. 12 June 2015, 14:00 P.M. – officially meeting in ocasion 100 anniversary of Christo Jankov Christov in the big hall of BAS and exhibition in Academica gallery

 6. 2014 – Prof. ScD Marin Gospodinov, Assoc. Prof. Dr. Maria Kalitsova and Assoc. Prof. Dr. Malina Baeva were honored in the occasion of their anniversaries

 7. 2014 – 145 years Jubilee of Bulgarian Academy of Sciences

 8. 2014 – 85 years anniversary of Ljuben Mladjov

 9. 2014 – 70 years jubilee of Kostadinka Gesheva, Prof. Sc.D

 10. 08.02.2013 – 80 anniversary of Alexander Derjanski

 11. – 40th Anniversary of the Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, BAS, Jubilee Collection Research Activities During the Last Decade 2003 – 2012 (2012) 168

 12. 2002 – 30 years jubilee of the Institute of Solid State Physics, BAS (1972 – 2002)

 13. 15 Mart 2002 – 80 years jubilee of Malina Malcheva Popova in the Sofia University Astronomical Observatory, 14 P.M

 14. 1999 – 110 years Sofia University physics education and 10 years jub ilee of the Chair of Condense matter physics [Н. Мартинов, Светът на физиката, 1999, кн. 1, с. 59-62]

 15. 29 August 1996 – изведен спътник Интербол с апаратура, създадена в Централната лаборатория по слънчево-земни въздействия и в Института за космически изследвания

 16. 15 May 1991 – разработена комбинирана форма за центробежно леене с голям икономически ефект № 94427, патент 51285 в Института по металознание от н.с. д-р Вълко Вълков и н.с. Иван Георгиев)

 17. 22 December 1997 – 100 years fo Elizabet Kara-Michailova

 18. 1989 – 90 years jubilee of Sazdo Ivanov

 19. 4 February 1987 – Тържествено събрание по случай 90 годишнината от рождението на акад. Георги Наджаков, Дневен ред: 1) Встъпително слово от председателя на БАН акад. Ангел Балевски; 2) Доклад от проф. д-р Андрей Апостолов 3) Доклад от акад. Милко Борисов 4) Доклад от Георги Димитров-Гошкин в Големия салон на БАН, ул. 7 ноември № 1 от 16:00 часа, Организатори БАН, СУ, Съюза на учените, Дружеството на физиците, Национален комитет за защита на мира

 20. 9 June 1986 – създаден комплекс малки стопански предприятия за системи и инсталации, НПО – Нови Искър

 21. 1 март 1985 – Втори Наджакови четения, Запознаване с живота и дейността на бележития учен чрез научни съобщения и прожекция на филм, Лекционна зала на Съюза на научните работници - клон Пловдив, ул. Х. Хайне № 6 от 16 часа, организатори Дружеството на физиците в България, ИФтТ-БАН и Съюза на научните работници, секция Физико-математическа

 22. 8 февруари 1984 - Наджаковите четения започват с лекциите на проф. д-р В. М. Фридкин 1) Обемен фотоволтаичен ефект в кристали без център на симетрия 2) Приложение на обемния фотоволтаичен ефект в електрофотографията и холографията в големия салон на БАН, площад 7 ноември № 1 от 16:00 часа организатори ИФТТ-БАН и Физическия факултет на СУ

 23. 1983 – 100 years jubilee of Ivan Tsenov

 24. August 1981 изведен в околоземна орбита изкуствен спътник на Земята “Интеркосмос – България 1300 – І” с участието на Института за космически изследвания

 25. 13 March 1981 – създадена НАО – Рожен, най-голямата обсерватория на Балканския полуостров и в Югоизточна Европа

 26. 1976 – изтеглени първите в България лазерни кристали от рубин и итриево-алуминиев гранат в Института по обща и неорганична химия – БАН

 27. 1976 разработен оригинален фотоматериал на базата на изпарени слоеве от сребро-арсенов сулфид за изготвяне на гъвкави печатни схеми по адитивен способ в Централната лаборатория по фотопроцеси – БАН

 28. 1976 изградена първата в България електроннолъчева инсталация за технологично приложение в Института по електроника – БАН

 29. 1971 конструиран първия електромобил в България, захранван с цинково-въздушна батерия, внедрен в Централната лаборатория по електрохимични източници на ток – БАН

 30. 1966 създадена е капилярна методика за получаване на бездислокационни кристали, първото директродоказателство за двумерния механизъм на растеж, получено в Института по физикохимия – БАН

 31. 26 January 1961 – авторско свидетелство № 187 за разработен от акад. Ангел Балевски на уникален метод за леене с противоналягане с приложение в автомобилната индустрия у нас и в чужбина получено в Института по металознание

 32. 28 August 1961 – постановление на МС, с което от 1 септември 1961 г. Отделението за селскостопански науки на БАН преминава към новосъздадената Академия на селскостопанските науки

 33. 1956 създадена е Централната лаборатория по обща екология

 34. 1956 създадена Централна лаборатория по висша геодезия – БАН на базата на едноименната секцията към Техническия институт

 35. 1954 – излиза поредицата “Извори за българската история”, изд. БАН

 36. 1951 – начало на създаването на библиотечна мрежа при БАН

 37. 1948 – създадена секция “Геодезия” към Техническия институт при БАН

 38. 1946 – създаден Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

 39. 1941 – създаден първият опис на научни архивни материали (азбучен, предметен и географски каталаг); азбучен каталог на периодичните издания в Библиотеката на БАН

 40. 1941 – библиотечният фонд на БАН е евакуиран в село Бистрица поради бомбардировките на София

 41. 1936 – открита читалня с 32 места в Библиотеката на БАН, благодарение на дарението на професор Стефан Панаретов

 42. 1934 – излиза “Документи за българската история” (1934–1951), продължена в “Извори за българската история” (1954)

 43. 13 June 1926 – избран проф. Любомир Милетич за председател на БАН (1926 – 1937)

 44. 27 May 1926 – положен основният камък на новата сграда на БАН

 45. 1921 създаден Археологическия институт с музей при БАН

 46. 6 March 1911 – обявена тържествено в Славянска беседа преобразуването на БКД в БАН

 47. 13 February 1911 – избран първия Управителен съвет на БАН под ръководството на Иван Евстатиев Гешов, действителен член и председател на БАН (1898 – 1924)

 48. 1911 въведено депозиране в Библиотеката на БАН на трудове на всички членове на Академията и на отпечатъците им

 49. 1906 – “Български старини” (1906–1945), изд. БАН. От кн. 4 (1914) е Научна поредица от монографии, представляващи научен принос в изследването на историческото минало

References

 1. Юбилейна научна сесия по случай 100 години от рождението на акад. И. Ценов – ФМС, 1983, кн. 1, с. 39

 2. Н. Мартинов, Тържествено честване 90 годишнината на професор Саздо Иванов. – Бюлетин на ДФБ, 1989, кн. 2, с. 41-43

 3. П. Лазарова, Тържествено събрание по случай 100 години от рождението на проф. д-р Елисавета Карамихайлова, пионер на ядрената физика в света и основател на катедрата по атомна физика в Софийския университет и на лабораторията по радиоактивност във Физическия институт на Българската Академия на наките, Информационен бюлетин на БАН, бр. 13 от 22 декември 1997, с. 5-6