Bulgarian English
Начало
Физици
Документи
Апарати
Книги
Снимки
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


Институт по физика на твърдото тяло


Съюз на физиците в България
Мемоари
Създаден: 10.VІ.2012
Променен: 13.03.2014

Хронология
Исторически
Документални
Чужди

Чужди филми


  1. 1999 г. Акад. Александър Держански, 130 години Българска академия на науките, БНТ, канал 1 (30:00)

  2. Интервю с Акад. Александър Г. Петров, ББТ

  3. 2013 г., 2 документални филма, създадени от проф. дтн Иван Аврамов