Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 7.04.2015
Променен: 24.3.2021

Биография
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДЕРЖАНСКИ
(10.02.1933 – 06.04.2015)Роден в София

Обучение

Zavarshva physica v SU pres 1956

Научни изследвания

    Работи в областта на физика на меката материя, течни кристали, молекулна физика и физика на кондензираната материя

Изследванията му са посветени на физиката на частично подредените системи. В това направление той изследва биологични структури, както и свойствата и възможностите за приложение на нови материали, ефекти и среди за електрониката и оптоелектрониката.

Научните приноси на акад. Держански са в разработването на методи за електронно-аналогово моделиране на степенна и логаритмична функция; група методи за изследване на молекулната структура, основани на ядрено магнитния резонанс; експлоатационните характеристики и електрическото възбуждане на електрооптични течнокристални индикатори

Професионален опит

Акад. Держански е създател на българска школа по течни кристали.

Александър Держански поставя основите на ядрения магнитен резонанс в България (1958). Създател е на Лабораторията по ядрено-магнитен резонанс (1966) във Физическия институт на БАН

Той е основоположник на Лабораторията по течни кристали в Института по физика на твърдото тяло при БАН, която ръководи от 1968–1992 година

Александър Держански ръководи секцията по “Физикохимия на мембраните” към Централната лаборатория по Биофизика на БАН (1982–1988)

Награди

Александър Держански е избран за член-кореспондент (1995) и действителен член на Българската академия на науките (2008).

Акад. А.Держански е почетен член на ИФТТ – БАН (2003); носител на орден Кирил и Методий II и I степен (1978 и 1983 година); награда “Акад. Никола Обрешков” (1980); медал "Марин Дринов“, юбилеен медал “100 години БАН”, почетен знак “Георги Наджаков” на лента. Той е почетен член на Съюза на физиците в България

BAN chestva 80 godishninata mu na 8.2.2013 v Golemija salon na CU ot 15:00 chasa

Публикации

Автор е на 13 изобретения и патенти и има над 135 научни публикации с повече от 730 цитирания. Трудовете му са публикувани в авторитетни международни и български списания и са докладвани на многобройни международни и национални конгреси и конференции

  1. A. Zheliaskova, A. Derzhanski, The phase behavior of a mixed lyotropic system, J. Disp. Sci. & Techn. (21) 119-128 (2000)

Използвана литература
  1. Некролог от Българската академия на науките

  2. Некролог от Института по физика на твърдото тяло при БАН

  3. Pochetnijat chlen na IFTT acad. A. Derjanski na 80 godini, BAS

Начало