Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 2004
Updated 3.4.2023
EMINENT BULGARIAN PHYSICISTS


DEMETRIUS MUTIEFF


GEORGI MANEFF


GEORGI NADJAKOV


MILKO BORISSOV


BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MEMBERS


IVAN GJUZELEV


PORFIRI BACHMETJEW


SPAS VATSOV


ALEXANDER CHRISTOFF


IVAN TZENOFF


KYRILLE POPOFF


LJUBOMIR KRASTANOV


EMIL DJAKOVNIKOLA BONEV


CHRISTO CHRISTOVJORDAN KASSABOV


ASSEN DACHEV


EMIL NADJAKOV


JORDAN MALINOWSKI


PAVEL MARCOV


WENCESLAW ANDREJTSCHEFF


DIMITAR STOYANOV


ROSTISLAW KAISCHEW


SOLOMON SALTIEL


MATEY MATEEVSTEFAN KANEV


STOYCHO PANCHEV


JORDAN STAMENOV


ALEXANDER DERJANSKIVASSIL ANDREEVPETAR KRALCHEVSKI


GEORGI MLADENOV


TSVETANA MARINOVA


STEPHAN HRISTOV


CHAVDAR PALEVBULGARIAN SCIENTISTS

 1. Ahababjan, N.

 2. Amov, B.

 3. Andreeva, Atanaska

 4. Andrejchin, R.

 5. Antonov, A.

 6. Apostolov, A.

 7. Arnaudov, B.

 8. Atanasova, Mila

 9. Avramov, I.

 10. Bakardjiev, Vasil
  (19342004)

 11. Beshkov, Georgi

 12. Bivas, I.

 13. Boev, Kiril
  (19362004)

 14. Bonov, Angel

 15. Bonchev, Tsvetan

 16. Branzalov, Kliment

 17. Bushev, M.

 18. Cartaleva, S.

 19. Christov, V.

 20. Dankov, P.

 21. Dermendjiev, Vladimir

 22. Djakov, A.

 23. Dimitroff, George

 24. Dimitrova, Stajka

 25. Dimova, E.

 26. Doykov, Doyko

 27. Donkov, Alexander

 28. Elenkov, D.

 29. Fakirov, Docho

 30. Ganchev, A.

 31. Ganchev, I.

 32. Georgiev, M.

 33. Georgiev, Valentin

 34. Gochev, I.

 35. Hinov, H.

 1. Hristov, Hristo K.

 2. Ivanov, S.

 3. Ivanchev, Neno

 4. Ivanov, Stefan
  (19422004)

 5. Janchev, Ivan

 6. Janeva, N.

 7. Jelev, Jelju

 8. Kalaydjiev, Kolio

 9. Kalitsin, N.

 10. Kamadjiev, P.

 11. Kamenov, Pavel

 12. Kalinkov, Marin

 13. Kalpakchieva, R.

 14. Karabashev, Nikolay

 15. Karamanova, Jana

 16. Karamichailova, E.

 17. Karapetkova, Ana

 18. Kashukeev, Nikifor

 19. Kehlibarov, Todor

 20. Kirov, N.

 21. Kircheva, P.

 22. Konstantinov, L.

 23. Koparanova, N.

 24. Kostov, Nikolay

 25. Kovachev, B.

 26. Kovachev, V.

 27. Kusev, V.

 28. Kanev, Vasiliy

 29. Learowska, Lambrina

 30. Leyarowski, E.

 31. Lovchinov, K.

 32. Lukyanov, Alexander

 33. Malinovski, Alexandar

 34. Manov, A.

 35. Manov, S.

 36. Marinov, Marin

 37. Marsshal, J.

 1. Martinov, N.

 2. Mashev, Leuben

 3. Mekishev, Georgy

 4. Metev, Vasil

 5. Michailov, M. A.

 6. Mincheva, Tatjana
  (05.07.195717.06.2014)

 7. Mitov, M.

 8. Mitrani, Leon

 9. Mitrikov, Michail
  (19392004)

 10. Mishev, Ilija

 11. Moldovanova, M.

 12. Nedjalkov, Ivan

 13. Nicolov, Borislav

 14. Nicolov, N.

 15. Pavlov, Rosen

 16. Pacheva, Yordanka

 17. Pashov, N.

 18. Peeva, A.

 19. Petkov, I.

 20. Petkov, Ivan N.

 21. Petkov, Ivan S.

 22. Petrov, Asen

 23. Petrov, P. I.

 24. Petrov, Stoyan

 25. Popic, R.

 26. Popov, Ts.

 27. Popova, Malina

 28. Pramatarov, Petko

 29. Pramatarova, Lilyana

 30. Radkov, Radko

 31. Raev, A.

 32. Raychev, P.

 33. Raynov, Ruscho

 34. Rangelov, Josif

 35. Ribarov, Dimitar
  (19502011)

 36. Rijikov, Stefan

 37. Rizov, Venceslav

 38. Rogev, B.

 39. Ruskov, S.

 40. Ruskov, T.

 41. Savatinova, I.

 42. Shivarova, Antonia

 1. Shkodrov, Vladimir

 2. Simeonov, Sava

 3. Simova, P.

 4. Spasov, Alexander

 5. Spasova, Nedka

 6. Stamenov, K.

 7. Staynov, Doncho
  (19352010)

 8. Stanolov, A.

 9. Stefanov, P.

 10. Stefanov, V.

 11. Stoitsov, M.

 12. Stojchev, Tihomir

 13. Strashilov, V.

 14. Taslakov, Marian

 15. Tenchov, Christo

 16. Tersijska, Bonka

 17. Tinchev, S.

 18. Tumbev, G.

 19. Uzunov, Ivan

 20. Urushev, Dimitar

 21. Vavrek, A.

 22. Vapirev, Emil
  (19482004)

 23. Vasilev, Vasil S.

 24. Vasilev, Petko G.

 25. Venkova, Tsanka
  (194404.06.2013)

 26. Valov, Ts.

 27. Vankov, Hr.

 28. Vatskichev, L.

 29. Vranski, Viktor

 30. Vuchkov, Nikolay

 31. Zaycoff, R.

 32. Zartov, G.

 33. Zhelev, Zh.

 34. Zhelyazkov, I. I.

 35. Zlatanov, Zlati

 36. Zlatev, I.

Web