Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 2004
Updated 27.4.2024
EMINENT BULGARIAN PHYSICISTS


DEMETRIUS MUTIEFF


GEORGI MANEFF


GEORGI NADJAKOV


MILKO BORISSOV


BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MEMBERS


IVAN GJUZELEV


PORFIRI BACHMETJEW


SPAS VATSOV


ALEXANDER CHRISTOFF


IVAN TZENOFF


KYRILLE POPOFF


LJUBOMIR KRASTANOV


EMIL DJAKOVNIKOLA BONEV


CHRISTO CHRISTOVJORDAN KASSABOV


ASSEN DACHEV


EMIL NADJAKOV


JORDAN MALINOWSKI


PAVEL MARCOV


WENCESLAW ANDREJTSCHEFF


DIMITAR STOYANOV


ROSTISLAW KAISCHEW


SOLOMON SALTIEL


MATEY MATEEVSTEFAN KANEV


STOYCHO PANCHEV


JORDAN STAMENOV


ALEXANDER DERJANSKIVASSIL ANDREEVPETAR KRALCHEVSKI


GEORGI MLADENOV


TSVETANA MARINOVA


STEPHAN HRISTOV


CHAVDAR PALEVBULGARIAN SCIENTISTS

 1. Ahababjan, N.

 2. Amov, B.

 3. Andreeva, Atanaska

 4. Andrejchin, R.

 5. Antonov, A.

 6. Apostolov, A.

 7. Arnaudov, B.

 8. Atanasova, Mila

 9. Avramov, I.

 10. Bakardjiev, Vasil
  (19342004)

 11. Balabanov, N.

 12. Beshkov, Georgi

 13. Bivas, I.

 14. Boev, Kiril
  (19362004)

 15. Bonov, Angel

 16. Bonchev, Tsvetan

 17. Branzalov, Kliment

 18. Bushev, M.

 19. Cartaleva, S.

 20. Christov, V.

 21. Dankov, P.

 22. Dermendjiev, Vladimir

 23. Djakov, A.

 24. Dimitroff, George

 25. Dimitrova, Stajka

 26. Dimova, E.

 27. Doykov, Doyko

 28. Donkov, Alexander

 29. Elenkov, D.

 30. Fakirov, Docho

 31. Ganchev, A.

 32. Ganchev, I.

 33. Georgiev, J.

 34. Georgiev, M.

 35. Georgiev, Valentin

 36. Gochev, I.

 37. Hinov, H.

 1. Hristov, Hristo K.

 2. Ivanov, S.

 3. Ivanchev, Neno

 4. Ivanov, Stefan
  (19422004)

 5. Janchev, Ivan

 6. Janeva, N.

 7. Jelev, Jelju

 8. Kalaydjiev, Kolio

 9. Kalitsin, N.

 10. Kamadjiev, P.

 11. Kamenov, Pavel

 12. Kalinkov, Marin

 13. Kalpakchieva, R.

 14. Kanev, Vasiliy

 15. Karabashev, Nikolay

 16. Karamanova, Jana

 17. Karamichailova, E.

 18. Karapetkova, Ana

 19. Kashukeev, N.

 20. Kehlibarov, Todor

 21. Kirov, N.

 22. Kircheva, P.

 23. Konstantinov, L.

 24. Koparanova, N.

 25. Kostov, Nikolay

 26. Kovachev, B.

 27. Kovachev, V.

 28. Krastev, K.

 29. Kusev, V.

 30. Learowska, Lambrina

 31. Leyarowski, E.

 32. Lovchinov, K.

 33. Lukyanov, Alexander

 34. Malinovski, Alexandar

 35. Manov, A.

 36. Manov, S.

 37. Marinov, Marin

 38. Marsshal, J.

 1. Martinov, N.

 2. Mashev, Leuben

 3. Mekishev, G.

 4. Metev, Vasil

 5. Michailov, M. A.

 6. Mincheva, Tatjana
  (05.07.195717.06.2014)

 7. Mitov, M.

 8. Mitrani, Leon

 9. Mitrikov, Michail
  (19392004)

 10. Mishev, Ilija

 11. Moldovanova, M.

 12. Nedialkov, Ivan

 13. Nicolov, Borislav

 14. Nicolov, N.

 15. Ouroushev, Dimitar

 16. Pavlov, R.

 17. Pacheva, Y.

 18. Pashov, N.

 19. Peeva, A.

 20. Petkov, Ivan S.

 21. Petrov, Asen

 22. Petrov, P. I.

 23. Petrov, Stoyan

 24. Popic, R.

 25. Popov, Ts.

 26. Popova, M.

 27. Pramatarov, Petko

 28. Pramatarova, Lilyana

 29. Radkov, Radko

 30. Raev, A.

 31. Raychev, P.

 32. Raynov, R.

 33. Rangelov, Josif

 34. Ribarov, Dimitar
  (19502011)

 35. Rijikov, Stefan

 36. Rizov, Venceslav

 37. Rogev, B.

 38. Ruskov, S.

 39. Ruskov, T.

 40. Savatinova, I.

 41. Shivarova, Antonia

 1. Shkodrov, Vladimir

 2. Simeonov, Sava

 3. Simova, P.

 4. Skordeva, E.

 5. Spasov, Alexander

 6. Spasova, Nedka

 7. Stamenov, K.

 8. Staynov, Doncho
  (19352010)

 9. Stanolov, A.

 10. Stefanov, P.

 11. Stefanov, V.

 12. Stoitsov, M.

 13. Stojchev, Tihomir

 14. Strashilov, V.

 15. Taslakov, Marian

 16. Tenchov, Christo

 17. Tersijska, Bonka

 18. Tinchev, S.

 19. Tumbev, G.

 20. Uzunov, Ivan

 21. Vavrek, A.

 22. Vapirev, Emil
  (19482004)

 23. Vasilev, Vasil S.

 24. Vasilev, Petko G.

 25. Venkova, Tsanka
  (194404.06.2013)

 26. Valov, Ts.

 27. Vankov, Hr.

 28. Vatskichev, L.

 29. Vranski, Viktor

 30. Vuchkov, N.

 31. Zaycoff, R.

 32. Zartov, G.

 33. Zhelev, Zh.

 34. Zhelyazkov, I. I.

 35. Zlatanov, Zlati

 36. Zlatev, I.

Web