Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 22.2.2021
Updated 24.2.2021

Biography
Boris Arnaudov
(16.08.1940 – 18.10.2020)Education

He graduated physics of semi-conductor from the Sofia University (1960-1966), Ph.D. from Minsk and DSc from the Sofia University

Research

Разработва епитаксиални технологии за израстване на слоеве от А2В5

Създава светодиоди и лазери с хетеропреходи за оптоелектронни устройства

Изследва луминесцентни и електрохимични процеси в епитаксиални слоеве и излъчватели

Участва в изясняване модела на късовълнови светодиоди, лазери и осветители с галиев нитрид

Professional experience

Заместник декан на Физическия факултет (1999-2003)

Професор в катедрата по физика и техника на полупроводниците във Физическия факултет на Софийския университет

Ръководи научната лаборатория по полупроводникови лазери

Дългогодишен член на контролната комисия към Управителния съвет на Съюза на физиците в България

Teaching Activities

Professor at the Sofia University

References

  1. Проф.дфн Борис Арнаудов, Светът на физиката (4) с. 368 (2020)

Back