Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 22.2.2021
Променен 24.2.2021

Биография
Борис Арнаудов
(16.08.1940 – 18.10.2020)Обучение

Завършва 22 гимназия във София.

Изучава специалност физика на полупроводниците в Софийския университет (1960-1966)

Задочен докторант по физика на Беларуския университет в Минск

Доктор на физическите науки от Софийския университет

Научни изследвания

Разработва епитаксиални технологии за израстване на слоеве от А2В5

Създава светодиоди и лазери с хетеропреходи за оптоелектронни устройства

Изследва луминесцентни и електрохимични процеси в епитаксиални слоеве и излъчватели

Участва в изясняване модела на късовълнови светодиоди, лазери и осветители с галиев нитрид

Преподавателска дейност Дългогодиен университетски преподавател в катедрата по физика на полупроводниците във Физическия факултет на Софийския университет

Професионален опит

Заместник декан на Физическия факултет (1999-2003)

Професор в катедрата по физика и техника на полупроводниците във Физическия факултет на Софийския университет

Ръководи научната лаборатория по полупроводникови лазери

Дългогодишен член на контролната комисия към Управителния съвет на Съюза на физиците в България

Използвана литература

  1. Проф.дфн Борис Арнаудов, in memoriam, Светът на физиката (4) с. 368 (2020)

Начало