Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 17.1.2014
Променен 22.6.2020

Биография
МАРИАН АНГЕЛОВ ТАСЛАКОВ
(11.12.1958 – 18.12.2013)

Роден

Доц. д-р Мариан Таслаков е родена в София

Обучение

Получава инженерно образование по радиоелектроника в Техническия университет (1983).

Защитава докторска дисертация през 1999 година

Научни изследвания

Научните му изследвания са върху стабилизация на свръх високочестотни генератори – синтезатори на честота

Разработва методи за подобряване спектъра и температурно-компенсирани DDS генератори, методи и схеми на цифрова температурна компенсация на високо честотни и свръхвисокочестотни генератори, методи и схеми за измерване на свръхпроводници

Работи върху създаването на системи за стабилизация и плавна пренастройка на полупроводникови лазери

Разработва методи и апаратура за спектроскопия при атмосферно налягане и дълъг отворен лъч от инфрачервени лазери

Изследва възможността за предаване на информация чрез лазери по открито трасе чрез честотно модулиран сигнал

Проучва възможностите за измерване с лазери на малки промени на разстоянието между два близко разположени обекта на голямо разстояние от приемо-предавателя

Работи върху създаването на нов еталон за електрически ток чрез броене на единични електрони като разработва алтернативен метод за броене на електрони чрез управляем източник на електрони и компаратор на заряд

Създава уникални прецизни оптико-механични устройства и компоненти за експерименталната оптика и спектроскопия

Създава и изследва електронни генератори на хаос

Работи върху управлението на електрически двигатели (стъпкови и постояннотокови) в прецизни позициониращи системи за електрически велосипеди

Професионален опит

Работи в Института по електроника при БАН от 30 май 1983 година като проучвател (1983 – 1989), научен сътрудник ІІІ степен (1988 – 1991), н.с. ІІ ст. (1991 – 2000), н.с. І ст. (2000 – 2011), доцент (2011 – 2013).

Той е на дългосрочна изследователска командировка в Университета на Гьотеборг, Швеция (2000 – 2002).

Работи като изследовател в Лабораторията по замърсявания на атмосферата и почвите към Екол Политекник Федерал в Лозана, Швейцария.

Участвал е в 45 договора, на 3 от които е бил ръководител

Публикации

Научното му наследство се състои от 80 публикации, 35 доклада и 3 авторски свидетелства

Използвана литература:

  1. Некролог от Ръководството на Института по електроника при БАН

Начало

Web