Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created: 2.2.2011
Updated: 19.2.2021

Biography
Zhelju Tanev Zhelev
(19.04.1923 – 29.11.1988)
Born: Желю Тенев Желев е роден в село Свобода, Чирпанско

Education:

Завършил е физика в Софийски университет през 1950 година

Бил е аспирант (докторант) в Ленинградския държавен университет "А. А. Жданов" (1955 – 1959), където е защитил кандидатската си дисертация през 1964 година

Research:

Работи в областта на ядрената физика върху ядрената спектроскопия и свойствата на атомното ядро

Profesional Experiance:

Във Физическия институт с Атомна научно експериментална база при Българската Академия на Науките е бил научен сътрудник (1954 – 1955), старши научен сътрудник (1964), завеждащ секция "Радиоактивност и ядрена спектроскопия" (1970) и партиен секретар

В Единния център по физика при Българската академия на науките е бил заместник директор, член на научния му съвет (1973–1988) и председател на Съвета на партийните секретари

В Българска Академия на Науките Желю Желев е бил научен секретар на БАН в продължение на 5 години. От 1985 година е председател на Академичния съюзен комитет при БАН

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН Желю Желев е бил заместник директор (1973).

В катедрата по атомна физика при Софийския униврситет е бил асистент (1950–1954). Избран е за професор през 1978 година

В Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (Русия) е бил научен сътрудник (1959–1965), старши научен сътрудник (1965 – 1970), ръководител на научната група по "Магнитна ядрена спектроскопия" (1964–1970), заместник началник на отдел по "Ядрена спектроскопия и радиохимия (1966 – 1968) и заместник директор на Лабораторията за ядрени проблеми (1968 – 1970)

Societies:

Желю Желев е бил заместник председател на Дружеството на физиците в България и негов почетен член

Awards:

Медали: "Сто години БАН" (1969); "25 години народна власт" (1969)

Желю Желев е лауреат на Димитровска награда през 1984 година

Publications:

 1. Ж. Желев, Л. Митрани, Н. Василева, Измерване броя на въздушните йони в работни помещения, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, т. 48, 1, ч. 1, с. 239-245 (1954)

 2. Ж. Желев, Н. Йорданов, Л. Митрани, Относно абсолютната геологическа възраст на магнетит от Витоша, определена по хелиевия метод, Известия на Химическия институт, т. 5, с. 103-112 (1957)

 3. Ж. Желев, Върху радиоактивността на българските изворни води, Известия на Физическия институт с АНЕБ при БАН, т. 9, кн. 1, с. 111-120 (1961)

 4. Ж. Желев, И. Петков, Русско-Болгарский словарь по ядерной физике и технике, Москва (1965) 424 с.

 5. Chumin V.G., Zhelev Z.T., Gromov K, J., Mahmudov B., Izv.AN SSSR, Ser. Fiz. 31 (1967) 146

 6. I. Adam, B. Amov, S. Batzev, TS. Vylov, M. Enikova, Zh. Zhelev, M. Mihsilov, I. Penev, H. Protochristov, V. Tsupko-Sitnikov, Bulg.J.Phys, 2 (1975) No1, 12-30

References:

 1. 60 години сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ (1956 – 2016), София, ИЯИЯЕ-БАН (2016) с. 18

 2. Л. Спасов, Г. Камишева, М. Борисов за себе си и другите за него, БАН, София (2008) с. 194

 3. Желю Танев Желев, Бюлетин на Дружеството на физиците в България, кн. 1, с. 48 (1989)

 4. Желю Тенев Желев, В: Сто години БАН (1869 - 1969), София, Изд. БАН (1972) с. 206-210

 5. И. Пенев, Х. Протохристов, Професор Желю Желев, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 208-210

Back