Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 22.12.2010
Променен14.12.2020

Biography
SAZDO TRICHKOV IVANOV
(02.04.1899 – 30.09.1996)


Born in Trun

Education

He gradiated physics at the Sofia University

Teaching activities

He was Technical Universityt professor on physics from 20.ІХ.1945

Profesional Experience

He was Sofia University assistant on physics

1950 г. – i.d. rector of the Technical University in Sofia

1950 – 1953 rector of the Technical University in Sofia

Professor on physics at the Technical University in Sofia up to 1965

1962 – 1972 Professpr Sazdo Ivanov was i.d. president of the Bulgarian Academy of Sciences Physics Institute

1964 – 1994 he was edotor of the year book of technical physics

He was professor on physics at the Wroclaw international laboratory for low temperature and high magnetic fields from 1 May 1968 to 1973

Awards

Silver medal (1951)

Publication
 1. С. Иванов, Върху енергията на високо-фреквентните трептения, Годишник на СУ, ФМФ, т. 32, кн. 1, с. 151-160, (1935/6)

 2. С. Иванов, Върху метода за електрични биения, Годишник на СУ, ФМФ, т. 35, кн. 1, с. 167-178 (1938/9)

 3. Г. Наджаков, С. Иванов, Т. Василев, Учебник по физика за XI клас, 1 изд. (1945)

 4. С. Иванов, П. Лазарова, Очерк за Георги Наджаков, изд. Кл. Охридски, София (1989)

 5. С. Иванов, Спомени за Държавната политехника, сп. Наука, кн. 6 (2005)

 6. 150 публикации, 11 учебника за средни и висши училища, изобретения и рационализации.

Използвана литература
 1. Алманах на Софийския университет Св. Климент Охридски животописни и книгописни сведения за преподавателите, второ издание, София (1940) с. 232

 2. В. Ковачев, Дейност на проф. С. Иванов в БАН, Светът на физиката, (2) (2000)

 3. А. Апостолов, Годишник на СУ, ФМФ, т. 100, с. 25-31 (2007)

 4. В. Ковачев, Създаване на "азотни" свръхпроводници в България, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България (2007) с. 48-53

 5. Решение № 530 на Столичния общински съвет, 11.09.2008

 6. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, София (2008) с. 197

 7. К. Коленцов, Постиженията на приложната физика в БАН, Изд. М. Дринов, София (2011)

 8. Л. Дашовска, П. Лазарова, С. Иванов, Спомени за Държавната политехника, НПТМ, София, б.г., с. 1-18

 9. Държавна политехника 1945 - 1953

Back