Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница
Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 21.12.2010
Променен: 26.4.2017

Биография
САЗДО ИВАНОВ
2 април 1899 г. – 30 ноември 1997 г.
Роден:     гр. Трън

Обучение:

    Физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет

Преподавателска дейност:

    От 20.ІХ.1945 г. в Строителния факултет на Държавната политехника чете общ курс по физика за студентите от Строителния и Геодезическия факултети.

Професионален опит:

    Асистент по експериментална физика във Физико-математическия факултет на Софийския университе.

    20 септември 1945 г. доцент по физика в Строителния факултет на Висшето техническо училище.

    1950 г. – заместник ректор на Държавната политехника в София.
1950 – 1953 г. проф. С. Иванов е ректор на Държавната политехника, която от 1 септември 1953 г. се разделя на Машинно-електротехнически институт (МЕИ), Инженерно-строителен институт (ИСИ), Химико-технологически институт (ХТИ) и Минно-геоложки институт (МГИ).
195 г. – ректор на Машинно-електротехническия институт (Технически университет в София).

    Ръководител на катедратата по физика в Машинно електротехническия институт до 1965 г.

    1962 – 1972 г. проф. Саздо Иванов е заместник директор на Физическия институт при Българската академия на науките

От 1964 г. в продължение на 30 години е главен редактор на Годишника на Висшите технически учебни заведения - физика (от 1974 г. Годишник на ВУЗ - техническа физика).

От 1 май 1968 г. до 1973 г. е представител на България в Международната лаборатория за ниски температури и силни магнитни полета във Вроцлав, Полша.

Награди:

    Орден на труда, сребърен (1951), Орден червено знаме на труда (3 пъти), Звание "Народен деятел на науката" (1972), Звание "Почетен ректор на Техническия университет в София" (1995).

    Столичният общински съвет (протокол № 18 от 11.09.2008 г.) преименува улица в района на Студенски град на името на "Проф. Саздо Иванов". Решението е обнародвано под № 530 от 11.09.2008 г. на Столична община.

Публикации:

С. Иванов, Върху енергията на високо-фреквентните трептения, Годишник на СУ, ФМФ, т. 32, кн. 1, с. 151-160, (1935/6)

С. Иванов, Върху метода за електрични биения, Годишник на СУ, ФМФ, т. 35, кн. 1, с. 167-178 (1938/9)

Г. Наджаков, С. Иванов, Т. Василев, Учебник по физика за XI клас, 1 изд. (1945)

С. Иванов, П. Лазарова, Очерк за Георги Наджаков, изд. Кл. Охридски, София (1989)

С. Иванов, Спомени за Държавната политехника, сп. Наука, кн. 6 (2005)

150 публикации, 11 учебника за средни и висши училища, изобретения и рационализации.

Използвана литература:

  1. Алманах на Софийския университет Св. Климент Охридски животописни и книгописни сведения за преподавателите, второ издание, София (1940) с. 232

  2. В. Ковачев, Дейност на проф. С. Иванов в БАН, Светът на физиката, (2) (2000)

  3. А. Апостолов, Годишник на СУ, ФМФ, т. 100, с. 25-31 (2007)

  4. В. Ковачев, Създаване на "азотни" свръхпроводници в България, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България (2007) с. 48-53

  5. Решение № 530 на Столичния общински съвет, 11.09.2008

  6. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, София (2008) с. 197

  7. К. Коленцов, Постиженията на приложната физика в БАН, Изд. М. Дринов, София (2011)

  8. Л. Дашовска, П. Лазарова, С. Иванов, Спомени за Държавната политехника, НПТМ, София, б.г., с. 1-18

  9. Държавна политехника 1945 - 1953

Начало