Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден21.12.2010
Променен08.10.2021

Биография
САЗДО ТРИЧКОВ ИВАНОВ
(02.04.1899 – 30.09.1997)
Роден в гр. Трън

Обучение

Физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет

Преподавателска дейност

От 20.ІХ.1945 г. в Строителния факултет на Държавната политехника чете общ курс по физика за студентите от Строителния и Геодезическия факултети.

Професионален опит

Асистент по експериментална физика във Физико-математическия факултет на Софийския университе

20 септември 1945 г. доцент по физика в Строителния факултет на Висшето техническо училище.

1950 г. – заместник ректор на Държавната политехника в София.
1950 – 1953 г. проф. С. Иванов е ректор на Държавната политехника, която от 1 септември 1953 г. се разделя на Машинно-електротехнически институт (МЕИ), Инженерно-строителен институт (ИСИ), Химико-технологически институт (ХТИ) и Минно-геоложки институт (МГИ).
195 г. – ректор на Машинно-електротехническия институт (Технически университет в София).

Ръководител на катедратата по физика в Машинно електротехническия институт до 1965 г

1962 – 1972 г. проф. Саздо Иванов е заместник директор на Физическия институт при Българската академия на науките

От 1964 г. в продължение на 30 години е главен редактор на Годишника на Висшите технически учебни заведения - физика (от 1974 г. Годишник на ВУЗ - техническа физика)

От 1 май 1968 г. до 1973 г. е представител на България в Международната лаборатория за ниски температури и силни магнитни полета във Вроцлав, Полша

Награди

Орден на труда, сребърен (1951), Орден червено знаме на труда (3 пъти), Звание "Народен деятел на науката" (1972), Звание "Почетен ректор на Техническия университет в София" (1995)

Столичният общински съвет (протокол № 18 от 11.09.2008 г.) преименува улица в района на Студенски град на името на "Проф. Саздо Иванов". Решението е обнародвано под № 530 от 11.09.2008 г. на Столична община.

Публикации

 1. С. Иванов, Няколко опити с малък лампов осцилатор, Списание на Физико-математическото дружество, г. 20 (7-8) 224-232 (1934)

 2. С. Иванов, Върху енергията на високо-фреквентните трептения, Годишник на СУ, ФМФ, т. 32, кн. 1, с. 151-160, (1935/6)

 3. С. Иванов, Немският музей в Мюнхен, Списание на Физико-математическото дружество, г. 24 (3-4) 89-95 (1938); (5-6) 147-167 (1939)

 4. С. Иванов, Върху метода за електрични биения, Годишник на СУ, ФМФ, т. 35, кн. 1, с. 167-178 (1938/9)

 5. С. Иванов, Единиците за дължина, маса и време в тяхното историческо развитие, Списание на Физико-математическото дружество, г. 25 (7-8) 230-240 (1940)

 6. Г. Наджаков, С. Иванов, Т. Василев, Учебник по физика за XI клас, 1 изд. (1945)

 7. С. Иванов, П. Лазарова, Очерк за Георги Наджаков, изд. Кл. Охридски, София (1989)

 8. С. Иванов, Спомени за Държавната политехника, сп. Наука, кн. 6 (2005)

 9. 150 публикации, 11 учебника за средни и висши училища, изобретения и рационализации.

Използвана литература

 1. Алманах на Софийския университет Св. Климент Охридски животописни и книгописни сведения за преподавателите, второ издание, София (1940) с. 232

 2. В. Ковачев, Дейност на проф. С. Иванов в БАН, Светът на физиката, (2) (2000)

 3. А. Апостолов, Годишник на СУ, ФМФ, т. 100, с. 25-31 (2007)

 4. В. Ковачев, Създаване на "азотни" свръхпроводници в България, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България (2007) с. 48-53

 5. Решение № 530 на Столичния общински съвет, 11.09.2008

 6. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, София (2008) с. 197

 7. К. Коленцов, Постиженията на приложната физика в БАН, Изд. М. Дринов, София (2011)

 8. Л. Дашовска, П. Лазарова, С. Иванов, Спомени за Държавната политехника, НПТМ, София, б.г., с. 1-18

 9. Държавна политехника 1945 - 1953

Начало