Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 21.12.2022
Променен 24.12.2022

Биография
Михаил Ангелов Михайлов
(06.11.1954 – 09.11.2022)Роден в Радомир

Обучение

Във Физическия факултет на Софийския университет завършва инженерна физика със специалност ядрена техника (1979)

Защитава PhD дисертация върху гама спектрометри с полупроводникови детектори (1995)

Научни изследвания

В областта на детекторната и спектрометричната техника извършва внедряване, поддръжка и ремонт на полупроводникови детектори

Разработва нискошумов предусилвател за свръхвисоко импулсно натоварване внедрен в РФА спектрометър на космическия робот Макс Ровер

Професионален опит

Работи като асистент в лабораторията по ядрена техника на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките от 1982 година

От 1995 година ръководи лабораторията по полупроводникови детектори

Избран е за доцент (2012)

Член на научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН (от 2016)

Заместник председател на научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН (от 2020)

Преподавателска дейност

В учебния център на ИЯИЯЕ-БАН води курс по детектори на ядрени лъчения

Публикации

Има над 100 научно-приложни публикации и 4 патента

Използвана литература

    Некролог

Начало