Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 7.2.2018
Променен 31.5.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Александър Георгиев Петров
Действителен член на БАН, проф. дфн

Роден: в Стара Загора (27.05.1948)

Обучение:

 1. (1987) доктор на физическите науки: Теза: "Молекулярна физика и биофизически аспекти на лиотропното течно кристално състояние на материята"

 2. (1974) Ph.D. по физика в Българска академия на науките с докторска дисертация върху "Електрични (диелектрични и флексоелектрични) свойства на нематични течни кристали"

 3. (1966 – 1970) магистър по атомна физика от Софийския университет, с дипломна работа върху "Диелектрични свойства на нематични течни кристали с елипсоидни молекули"

Професионален опит

 1. Full Member (Fellow) of the Bulgarian Academy of Sciences (2003)

 2. Head of Soft Matter Division, ISSP-BAS (2006-2015)

 3. Director, Institute of Solid State Physics-BAS (1999-2015)

 4. Head of Biomolecular Layers Department, ISSP-BAS (1991-2008)

 5. Professor, ISSP-BAS (1990-2017)

 6. Associate Professor, ISSP-BAS (1984-1990)

 7. Assistant Professor, ISSP-BAS (1974-1984);

 8. Scientific Secretary of Sofia Liquid Crystal Group (1974-1989)

 9. Research Scientist, Liquid Crystal Department, Institute of Solid State Physics, BAS (1971-1974)

Гостуващ лектор:

 1. Invited Professor, Liquid Crystal Institute, Kent, Ohio (2008)

 2. Visiting Professor, Centre for Liquid Crystal Research, Bangalore (2008, 2010, 2013)

 3. Invited Professor, Universita della Calabria (2004, 2006)

 4. Visiting Professor, SUNY Buffalo (2003)

 5. JSPS Fellowship, Japan (2002)

 6. NATO Expert Visitor, SUNY Buffalo (2001)

 7. Bulgarian Principal Investigator, NATO Linkage Grant with Nottingham University (1999-2001)

 8. Visiting Scholar, Leipzig University (1997)

 9. Bulgarian Principal Investigator, Royal Society Collaborative Grant with Nottingham University (1996-1997)

 10. Bulgarian Principal Investigator, NATO Collaborative Research Grant with Sheffield Hallam University (1994-1996)

 11. Bulgarian Principal Investigator, British Council Academic Link with Nottingham University (1991-1996)

 12. EC Senior Go West Grantee, Nottingham University (1994)

 13. Invited Professor, Universita della Calabria (1994)

 14. Invited Professor, Universite de Paris-Sud, Orsay (1993)

 15. NSF Visiting Scholar, Syracuse University, USA (1993)

 16. SERC Senior Research Fellow, Nottingham University (1989-1990)

 17. Guest-Professor, Technical University, Munich (1988)

 18. Guest-Lecturer, Leipzig University (1980)

Награди:
 1. (10 май 2018) на тържествена церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2, президентът Румен Радев удостои акад. Александър Петров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за заслуги в областта на образованието и природните науки, което е признание за научните му постижения в областта на био и нанотехнологиите, мембранната биофизика и физиката на живата материя

 2. (2008) Наградата "Марин Дринов" на лента от БАН

 3. (2007) Годишна награда на Министерството на образованието и науката за изключителен принос в науката

 4. (2004) Медал "Freedericksz на Руското течнокристално дружество за забележителни постижения във физиката на течните кристали

 5. (2000) Двугодишна награда по физика на Българската академия на науките

 6. (1999) Награда от Националния съвет за “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката

Публикации
 1. A. Derzhanski, A.G.Petrov, R. Peeva, Electroconductivity of some nematic liquid crystals (in Russian), Proc. Internat.Conf. Amorph., Glass & Liq. Semicond., Sofia, 1972, pp 109-112

 2. I.,Chistyakov, I. Gorima, N. Sizova, A. Petrov, A. Derzhanski, Hydrodynamic instability of cholesterics under local heating conditions (in Russian), Zhidkie kristali, Inter-university Collection. of Scientific Papers, Ivanovo State Univ., 1981, p. 44

 3. A. G. Petrov, A. Derzhanski, Elasticity of layered lyotropic mesophases (in Russian), Mendeleev J. All Union Chem. Soc. (Moscow) 28, 197 (1983)

 4. A. G. Petrov, S. Chumakova, S. Naydenova, Electrical and thermal instabilities in aqueous and nonaqueous lamellar mesophases of lecithin (in Russian), Kristallografia (Moscow) 29, 1138 (1984)

Използвана литература
 1. "Who is Who in the World"

 2. "2000 Outstanding Scientists of 20th Century"

Назад