Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 7.2.2018
Променен 12.3.2021

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Александър Георгиев Петров
Действителен член на БАН, проф. дфн

Роден в Стара Загора (27.05.1948)

Обучение

 1. (1987) доктор на физическите науки: Защитил тезата "Молекулна физика и биофизични аспекти на лиотропното течно кристално състояние на материята" пред Специализирания научен съвет по физика на кондензираната материя при Висшата атестационна комисия

 2. (1974) доктор по физика в Института по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките с докторска дисертация върху "Електрични (диелектрични и флексоелектрични) свойства на нематични течни кристали"

 3. (1966–1970) магистър по атомна физика от Софийския университет, с дипломна работа върху "Диелектрични свойства на нематични течни кристали с елипсоидни молекули"

 4. (1966) Завършва средно образование, физико-математически профил в І гимназия "Иван Вазов" в Стара Загора

Професионален опит

 1. (2006–2015) ръководи направлението по "Физика на меката материя", ИФТТ - БАН

 2. (2003) действителен член на Българската академия на науките (академик)

 3. (1999–2015) директор на Института по физика на твърдото тяло при БАН

 4. (1991–2008) ръководител на Лаборатория "Биомолекулни слоеве", ИФТТ-БАН

 5. (1990–2017) професор (старши научен сътрудник І степен), ИФТТ-БАН

 6. (1984–1990) доцент (старши научен сътрудник ІІ степен), ИФТТ-БАН

 7. (1974–1989) научен секретар на Лаб. "Течни кристали"

 8. (1974–1984) асистент (научен сътрудник ІІ и І степен) в ИФТТ - БАН

 9. (1971–1974) физик в Лаборатория "Течни кристали" при ИФТТ - БАН

Изборни длъжности

 1. (2003) Съорганизатор на Втория Международен конгрес по флексоелектричество, Хюстън, САЩ

 2. (2003) Председател на Специализирания научен съвет по Физика на кондензираната материя при Висшата атестационна комисия

 3. (2003) Член на ръководството на Секция "Физика" на СУБ

 4. (2002) Член на редколегията на списание "Жидкие кристаллы"

 5. (2001) Съорганизатор на Първия Международен конгрес по флексоелектричество, Бъфало, САЩ

 6. (2000) Президент на Българското Течнокристално Общество

 7. (1995–2000) Член на редколегията на Europhysics News

 8. (1995–2001) Заместник председател на Съюза на Физиците в България

 9. (1994–1997) Член на Комисията на ВАК по Физика ;

 10. (1995–1999) Председател на Научния съвет на ИФТТ - БАН

 11. (1995) Член на Общото събрание на Българската академия на науките

 12. (1993) Член на Международния Организационен комитет на Втората конференция на Европейското физическо дружество по Течна материя, Флоренция

 13. (1992) Член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България

 14. (1991) Член на редколегията на European Biophysics Journal

 15. (1989–1999) Член на Международния Организационен комитет на Европейските конференции по течни кристали

 16. (1987) Гост-редактор, Molecular Crystals and Liquid Crystals

 17. (1987) Заместник председател на Петата Европейска конференция по течни кристали, Боровец, България

 18. (1984) Научен секретар на Международната школа-колоквиум "Лиотропни течни кристали и биомембрани", Варна, България

 19. (1977) Научен секретар на Втората Източно-Европейска конференция по течни кристали, Слънчев бряг, България

  Гостуващ лектор:

  1. (2008) гост професор в Института по течни кристали, Кент, Охайо

  2. (2008, 2010, 2013) гост професор в Центъра за течно-кристални изследвания в Бангалор, Индия

  3. (2004, 2006) гост професор в Университета в Калабрия

  4. (2003) гост професор в SUNY Бъфало, САЩ

  5. (2002) JSPS стипендия, Япония

  6. (2001) НАТО експертно посещение в Университета Бъфало в САЩ

  7. (1999–2001) главен български изследовател на НАТО изследване в Университета в Нотингам

  8. (1997) гостуващ учен на Университета в Лайпциг

  9. (1996–1997) главен български изследовател в субсидията на Кралското дружество за съвместни изследвания с Университета в Нотингам

  10. (1994–1996) главен български изследовател в субсидията на НАТО за съвместни изследвания с Университета Шефирд-Халам

  11. (1991–1996) главен български изследовател в академичния съвет на Университета в Нотингам, Англия

  12. (1994) старши стипендиант на ЕС в Университета в Нотингам

  13. (1994) гост професор на Университета в Калабрия

  14. (1993) гост професор в Университет Париж-Юг, Орсе

  15. (1993) гостуващ учен в Университета в Сиракуза, САЩ (NSF)

  16. (1989–1990) старши изследовател в Университета в Нотингам (SERC)

  17. (1988) гост професор в Техническия университет в Мюнхен

  18. (1980) гостуващ лектор в Университета в Лайпциг

  Награди:
  1. (10 май 2018) на тържествена церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2, президентът Румен Радев удостои акад. Александър Петров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за заслуги в областта на образованието и природните науки, признание за научните му постижения в областта на био и нанотехнологиите, мембранната биофизика и физиката на живата материя, Указ № 76 от 16 март 2018 г. Обнародван в Държавен вестник, бр. 27 от 27 март 2018 година

  2. (2008) Наградата "Марин Дринов" на лента от БАН

  3. (2007) Годишна награда на Министерството на образованието и науката за изключителен принос в науката

  4. (2004) Медал "Фредерикс" на Руското течнокристално дружество за забележителни постижения във физиката на течните кристали

  5. (2003) Почетна грамота на Съюза на учените в България

  6. (2000) Двугодишна награда по физика на Българската академия на науките

  7. (1999) Награда от Националния съвет за “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката

  Публикации
  1. (2014) А. Г. Петров, Физика на живата материя, Изд. М. Дринов, София

  2. (1999) A. G. Petrov, The Lyotropic State of Matter: Molecular Physics and Living Matter Physics, Gordon & Breach Science Publishers, L.-N.Y.

  3. (1984) A. G. Petrov, S. Chumakova, S. Naydenova, Electrical and thermal instabilities in aqueous and nonaqueous lamellar mesophases of lecithin (in Russian), Кристалография (Москва) 29, 1138

  4. (1983) A. Держански, A. Г. Петров, M. Митов, A. Kolinkoeva, The biological membrane as a liquid crystalline system in the cryoconcervation process (in Bulgarian), in: Cryobiology of Sex Cells, Ред. K. Братанов, Издателство на БАН, София, с. 12-35

  5. (1983) A. G. Petrov, A. Derzhanski, Elasticity of layered lyotropic mesophases (in Russian), Mendeleev J. All Union Chem. Soc. (Moscow) 28, 197

  6. (1981) I. Chistyakov, I. Gorima, N. Sizova, A. Petrov, A. Derzhanski, Hydrodynamic instability of cholesterics under local heating conditions (in Russian), Zhidkie kristali, Inter-university Collection. of Scientific Papers, Ivanovo State Univ., p. 44

  7. (1972) A. Derzhanski, A.G.Petrov, R. Peeva, Electroconductivity of some nematic liquid crystals (in Russian), Proc. Internat.Conf. Amorph., Glass & Liq. Semicond., Sofia, pp 109-112

  Използвана литература
  1. Who is Who in the World

  2. 2000 Outstanding Scientists of 20th Century

  3. A. Г. Петров

  Назад