Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 8.11.2014
Променен 10.5.2018

Професор дфн
Савчо Стефанов Тинчев
(05.10.1949 – 29.06.2017)

Автобиография

Приноси

Статистически данни

Формуляр

Публикации

Цитати

Цитат 193

Цитат 211

Цитат 80