Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Congress3

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 23.2.2021
Updated 25.2.2021

Biography
Ivan Zheljazkov Petkov
(1932 – 1995)Born

Проф. дфн Иван Желязков Петков е роден в Сливен

Education

Завършва специалност физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1956)

Специализира в Московския държавен университет "М. Ломоносов" (1962-1970), където защитава кандидатска дисертация (1966)

Доктор на физическите науки (1976)

Research

В Дубна описва теоретично ядрени реакции на сливане

В България изследванията му са в областта на физика на тежките йони и теория на функционала на плътността

Създава модел на кохерентните флуктуации на ядрената плътност, който служи за изследване характеристиките на ядрената структура - плътностни и импулсни разпределения

Professional Experience

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН създава и ръководи проблемна група по теория на атомното ядро

Избран е за професор (1983)

Научен секретар на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Заместник директор на Единния център по физика при Българската академия на науките

Организира първата школа по ядрена физика в България, проведена в Приморско през 1973 година

Инициира ежегодния семинар по теория на атомното ядро в Гюлечица през 1980 година и го ръководи до 1995 година

University Professor

Професор дфн Иван Желязков Петков е бил ръководител на катедрата по физика в Шуменския университет

В Софийския университет чете лекции по теория на ядрените реакции

Publication

  1. A. Antonov, P. Hodgson, I. Petkov, Nucleon Density and Momentum Distributions in Nuclei, Clarendon Press, Oxford (1988)

  2. I. Petkov, M. Stoitsov, Nucleon Density Functional Theory, Clarendon Press, Oxford (1991)

  3. A. Antonov, P. Hodgson, I. Petkov, Nucleon Correlations in Nucli, Springer, Berlin (1993)

Reference

Професор Иван Желязков Петков, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) с. 189-191

Back